KRĄŻENIE WE KRWI TOKSYN BAKTERYJNYCH (JAK PRZY BŁONICY I TĘŻCU), ZWIERZĘCYCH (PRZY UKĄSZENIU ŻMII) LUB ROŚLINNYCH; U LUDZI STANOWI GŁÓWNĄ PRZYCZYNĘ ZGONÓW OKOŁOPORODOWYCH MATEK I NOWORODKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JADZICA to:

krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych; u ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków (na 7 lit.)TOKSEMIA to:

krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych; u ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRĄŻENIE WE KRWI TOKSYN BAKTERYJNYCH (JAK PRZY BŁONICY I TĘŻCU), ZWIERZĘCYCH (PRZY UKĄSZENIU ŻMII) LUB ROŚLINNYCH; U LUDZI STANOWI GŁÓWNĄ PRZYCZYNĘ ZGONÓW OKOŁOPORODOWYCH MATEK I NOWORODKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.068

BASKINKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, BROŃ BIOLOGICZNA, WARP, KAZAMATA, WICI, PATRONAT, KASZANKA, CZARTER, WISIOREK, DYPODIA, UKŁAD KIEROWNICZY, FILTR RODZINNY, MACIERZ DIAGONALNA, WIROSZYBOWIEC, BEZPANCERZOWCE, ZEBRULA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, JABŁKO, HALO, SKRYTKA, ADADŻIO, SYNDYK, RYTUAŁ, WIDLICZKA, JĘZYK POMOCNICZY, UDRĘKA, MAKAK LAPUNDER, KIERZNIA, SZESNASTKA, POTENCJAŁ, PIGUŁKA, SMAKOWITOŚĆ, BLUES, GAMA, HIPERESTEZJA, ZENDRA, WZÓR UŻYTKOWY, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, WOREK, FERMAN, WYCHOWAWCZYNI, SEZONOWIEC, SKAŁA METAMORFICZNA, SKAŁA WAPIENNA, WŁODZIMIERZ, SAKSAUŁ, PLAN MOBILIZACYJNY, OFICJAŁ, STAN, IKEBANA, KULTURA MASOWA, PRANIE MÓZGU, SEK, KRĄŻENIE OGÓLNE, GAMA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, ZABYTEK NIERUCHOMY, KANCONETA, HERB, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, FLIGELADIUTANT, NAWIS, WRZUTA, WARTOŚĆ DODANA, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, SŁODKOŚĆ, NUMER BURTOWY, ASYSTA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PCHACZ, SZAFKA NOCNA, STANOWISKO PRACY, JOSE, GYROS, SAKWA, HAK, WILKOM, OSTROMLECZ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, PŁYWACZ, SYNAPIZM, PARKIET, CZERWIENICA, ZNAK, ODPRAWA POŚMIERTNA, ZASIŁEK PORODOWY, PASKUDA, PAROSTATEK, ENHARMONIA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, UCIECZKA, OSPAŁOŚĆ, POLIFONIA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, KRYTYCZNOŚĆ, KABEL, TYGIEL, SECIK, STAUROPIGIA, ETOS, KIERUNKOWSKAZ, GRZECH PIERWORODNY, KAKAO, CEL, BINDA, SPIRYTUS, METAL, OBIEG, KOMPRADOR, PORTIERNIA, INKUBATOR, KORYTARZ, OGIEŃ KRZYŻOWY, PANI, PRZYSŁÓWEK, LISTEK, KRĄŻENIE OBWODOWE, DEASEMBLER, PRAWO, KONKURS, APRETURA, UŻYTEK ZIELONY, WON, WIECZOREK POETYCKI, SZEJK, DOCHTÓR, USZYSKO, PODSTRYSZE, LIPODYSTROFIA, NAKŁADKA, UPRZEDMIOTOWIENIE, DYSTYCH, ROŚLINA OKOPOWA, BURGRAF, DZIELNIK, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, OBRONA STREFOWA, ZGORZEL, STOLIK, WIĄZANIE, PĘTLA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ŻYTO, DYFERENCJA, CUGANT, ZATWARDZENIE, ZARAZA, FITOCENOLOGIA, ZIEMIA, WŻER, TRANSMITER, GĄSIOR, SULĘCZYNO, AUGUR, OFENSYWA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, RYGIEL, KUCHCIK, ELANA, PRZEDSZKOLE, MINORKA, DYSK KOMPAKTOWY, SIŁA PŁYWOWA, ŹREBIĘ, TREL, CIAŁKO, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, BIAŁE PLAMY, MUSZKA, REGULACJA CEN, UDŹWIG, ŚCISŁOŚĆ, BLOCZEK, SZCZOTKA, TEOGONIA, PROPORZEC, LAKIER, KADRA, SAMOTNA MATKA, KRĄŻENIE DUŻE, FORLANA, DYNAMIZM, CZAPRAK, WIGOŃ, ODDANIE, STAND-UP, KALETKA, PRZYZNAWALNOŚĆ, PLECIONKA, JEZIORO KOSMICZNE, WYWIAD, TRÓJSTRONNOŚĆ, POCHŁANIACZ, RUBEL, CYBORG, RUSKI, MARSZ, PARYTET, REDUKTOR, LIZOZYM, DOK, MARSKOŚĆ, SZLAUF, DWUDZIESTY DRUGI, KOCIOŁ PAROWY, KARMEL, OCIOS, DOBYTEK, OSTATNI MOHIKANIN, KIESZONKA, TERMOLOKACJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ALKOWA, GALÓWKA, LIPA, KUCHNIA, CZERWONY SZLAK, TEUTON, KOMORA MINOWA, AKADEMIK, PIĘKNOŚĆ, KAPITUŁA METROPOLITALNA, KONTRDEMONSTRACJA, REPOZYCJA, GAD, STUPOR, ROZTWÓR FIZJOLOGICZNY, CROSS, SKUN, KRATER METEORYTOWY, DMUCHAWA, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, GOTYK, SMAK, ZAŚPIEW, DZIANINA, LAWATARZ, KORZEŃ, ŁAWA, PALMA KRÓLEWSKA, KLASY, CENA ADMINISTRACYJNA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BUKSA, KOCZOWNIK, NACIĄG, TECHNIKA OPERACYJNA, KÓŁKO, KRATOWNICA, CIERPLIWOŚĆ, MATURA POMOSTOWA, GWINT, ANTYKONCEPCJA, SIOSTRA KRWI, MELINA, EPONIM, SŁODZIAK, BYSTRZE, NADPROŻE, POZYCJA, CZASTUSZKA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, PROTEZA WOKALICZNA, FRAKCJA, WILK PSZCZELI, KONKURENCJA DOSKONAŁA, OSŁONOWOŚĆ, LAMA, BAJCA, PLISA, KAMIEŃ SŁONECZNY, WIZA, PERSONAŁ, ZRAZIK, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, DUCHOWY PRZYWÓDCA, CHRANCUSKI, UNIA, MASA KAJMAKOWA, DOSTOJEŃSTWO, KAJZER, TRIMER, PIASEK BĄBLOWCOWY, CYNIA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, OBRONA, OPOZYCJA, ŁUSKA, PASZTET, DZIEŁO ROGOWE, OLEANDER, JEDENASTY, CIOTECZNY DZIADEK, BARWA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, CYTOKININA, STELAŻ, MUSAN, ?SZLAFROK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.068 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRĄŻENIE WE KRWI TOKSYN BAKTERYJNYCH (JAK PRZY BŁONICY I TĘŻCU), ZWIERZĘCYCH (PRZY UKĄSZENIU ŻMII) LUB ROŚLINNYCH; U LUDZI STANOWI GŁÓWNĄ PRZYCZYNĘ ZGONÓW OKOŁOPORODOWYCH MATEK I NOWORODKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KRĄŻENIE WE KRWI TOKSYN BAKTERYJNYCH (JAK PRZY BŁONICY I TĘŻCU), ZWIERZĘCYCH (PRZY UKĄSZENIU ŻMII) LUB ROŚLINNYCH; U LUDZI STANOWI GŁÓWNĄ PRZYCZYNĘ ZGONÓW OKOŁOPORODOWYCH MATEK I NOWORODKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JADZICA krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych; u ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków (na 7 lit.)
TOKSEMIA krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych; u ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JADZICA
krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych; u ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków (na 7 lit.).
TOKSEMIA
krążenie we krwi toksyn bakteryjnych (jak przy błonicy i tężcu), zwierzęcych (przy ukąszeniu żmii) lub roślinnych; u ludzi stanowi główną przyczynę zgonów okołoporodowych matek i noworodków (na 8 lit.).

Oprócz KRĄŻENIE WE KRWI TOKSYN BAKTERYJNYCH (JAK PRZY BŁONICY I TĘŻCU), ZWIERZĘCYCH (PRZY UKĄSZENIU ŻMII) LUB ROŚLINNYCH; U LUDZI STANOWI GŁÓWNĄ PRZYCZYNĘ ZGONÓW OKOŁOPORODOWYCH MATEK I NOWORODKÓW sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KRĄŻENIE WE KRWI TOKSYN BAKTERYJNYCH (JAK PRZY BŁONICY I TĘŻCU), ZWIERZĘCYCH (PRZY UKĄSZENIU ŻMII) LUB ROŚLINNYCH; U LUDZI STANOWI GŁÓWNĄ PRZYCZYNĘ ZGONÓW OKOŁOPORODOWYCH MATEK I NOWORODKÓW. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x