PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYLE to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)OKULARY to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)PINGLE to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.)SZKŁA to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.773

WADIUM, WEKTOR, SZLAUF, DYWESTYCJA, LOKATOR, KLINKIER, DEZETA, DOBRO KONSUMPCYJNE, MIMETYZM, KWOTA CUKROWA, PACHOLĘ, METROPOLIA, KARTA MOBILIZACYJNA, IMAGO, INGRESJA MORSKA, TASIEMIEC KARŁOWATY, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, MEANDER, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KONTROLA INSTANCYJNA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PARODIA, BRUNO, BASEN, STOŁEK, DYDAKTYKA OGÓLNA, NAPĘD HYDRAULICZNY, FORMA ODLEWNICZA, WIZJA, CZEREŚNIA, FUNDA, KAPISZON, ASEKURANTKA, TONAŻ, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, IRREDENTA, MEDALION, MELINA, RUDI, CHOROBA STARGARDTA, BILBORD, STOŻEK, RANWERSY, PRZYRZĄD BADAWCZY, PLACÓWKA NAUKOWA, RZADKOŚĆ, KOŁOWROTEK, SZKUNA, ŁOBODA, DEKLAMACJA, PRODUKCJA PIERWOTNA, PROPORZEC, DOKUMENT LOKACYJNY, BACIK, PRACA, POKŁAD STATKU, KIOGA, OBRAZ OPTYCZNY, EMALIA, LEVEL, ROZDZIAŁKA, KANTOR, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, SZCZUDŁO, DWUWIERSZ, SZNUR, MASZKARON, REKOMENDACJA, LEGENDA, ANALOG, ANNA, KERATOPLASTYKA, BUSOLA, KORDZIK, REMONT ŚREDNI, WAŁ, KLON, PUNKT MOTORYCZNY, ZRAZ, MAGNETOSKOP, CZERWIENIDŁO, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KALENDARZ JULIAŃSKI, KONOTACJA, JEZIORO KOSMICZNE, TĘSKLIWOŚĆ, OKA, MEDIALNOŚĆ, ALARM SZALUPOWY, UZIOM, DIATRYBA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, NER, KRZYŻAKOWATE, KOD OGRANICZONY, TUTA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, OSCYLACJA, COMBER, AKCENT, NACZYNIAK KRWIONOŚNY WŁOŚNICZKOWY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, RATOWNIK MEDYCZNY, ANTRYKOT, EWALUACJA EX-ANTE, OLEJ RYCYNOWY, MONASTYR, HOMO VIATOR, STUPAJKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, BRĄZOWNIK, PLAMICA, FIGURA, STAW KOLANOWY, SZTUCZNY LÓD, POSADZKA, MONOPOL, PAUTSCH, ĆWICZENIA, SPOT, METYL, LATARNIA, BATIK, WIATR KATABATYCZNY, DOM POSELSKI, WCHŁANIANIE ZWROTNE, SEJM, KATAPLAZM, POKEMON, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, DRÓŻKA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, ADIANTUM DELIKATNE, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, KOSMATOŚĆ, KOŃ DOMOWY, MIKROKASETA, SEKSTET, SITO, WALEC KOŁOWY PROSTY, ORNAT, KWARTAŁ, INDYWIDUALIZM, NOWOROCZNIK, PARA, DSS, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, CHIRURGIA DZIECIĘCA, KOEGZYSTENCJA, KALIBER, CYNK, SINICE, ALLOMETRIA, UŻĄDLENIE, AWANTAŻ, OCEANNIKI, ŁUPEK HUMUSOWY, CEBULAK, BD, MOSH, PAŹDZIERZ, SIKAWKA, WIĆ, RADIESTETA, DESKA RATUNKU, SZABAŚNIK, WYCINANKA, CHAŁUPNICA, CHOROBA PASOŻYTNICZA, DŹWIĘCZNIK, KAŁAMARZ, PRASA, ARABICA, CIERNISKO, ANIMACJA, KARTKA, OKULARY, FILARIOZA, PAGON, ZIELONE, IZOLATKA, EMBRIOGENEZA, KAZAKOWA, HULK, PRZEBUDOWA, RULETKA, KĄPIEL BARWIĄCA, KLEJ, PRAWO AUTORSKIE, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, KAMIENICA, MŁOT, PIERWSZY, KOŃ LEJCOWY, ZEBRULA, PASKUDNIK, KUPA, ORANŻADA, DRAMAT WOJENNY, ADIDASEK, WYBRANIEC, POŻYTEK PSZCZELI, MANEŻ, SZPALTA, PROKURATURA APELACYJNA, OBCIĄŻENIE, ANTYKOAGULANT, BARWNIK NATURALNY, SOSNOWICZANIN, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, JEDNOSTKA ALOKACJI, WIĄZANIE PODWÓJNE, DOMINO, MONITOR, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, VIOLA BASTARDA, STRONA TYTUŁOWA, SZPATUŁKA, KOBYŁA, KREMOGEN, KAPER, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, SŁUŻBA, HACJENDA, HYDROBUS, WYRAJ, LONT WOLNOTLĄCY, ROGER, MALARZ, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, EMANUEL, BRZEZINA, NACJA, SAJGONKA, CZARNY JEŹDZIEC, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, BALET, MYŚL, CZAS, DRUGA STRONA MEDALU, DŁONIAK, SRALUCH, SOLANKA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, SWĘDZENIE, ŁĄCZNICA, DEKLARANT, WŁAZ, PÓŁCIEŃ, PIERSIÓWKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ARMATOR, PRZERZUT, ANTENA YAGI-UDA, TUSZ, ROŻEK BASETOWY, KARABIN PLAZMOWY, SZTUKATERIA, WIATROMIERZ, SERWER WIDEO, TOSTOWNICA, SALSA, CEZURA, INSTRUMENT MUZYCZNY, KOJEC, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, REFEKTARZ, DŻEM, RDZA, BLASTOGENEZA, FUSY, PEDAGOG, GAD, PRZEWIELEBNOŚĆ, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SKUTECZNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, ŁUŻYCKI, NOŚNOŚĆ, WASĄG, AKLIMATYZACJA, KAMIZELKA, HYDROFOR, TRZYNASTY, ROZPOZNANIE FOTOGRAFICZNE, EPOS, PSYCHOFARMAKOLOGIA, CZEP, INTRYGA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, PLURALIZM, KOZAK, ISTNOŚĆ, RAPTULARZ, WAFEL, USŁUGI SPOŁECZNE, PLECIONKA, ZRZĄDZENIE, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ?NIEWYPARZONY JĘZYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRYLE przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)
OKULARY przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)
PINGLE przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.)
SZKŁA przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYLE
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.).
OKULARY
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.).
PINGLE
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.).
SZKŁA
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast