PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYLE to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)OKULARY to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)PINGLE to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.)SZKŁA to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.773

PRZEMYSŁ, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, PUNKT WĘZŁOWY, MIMEZJA, INNA PARA KALOSZY, OWOC RZEKOMY, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, ROKIET, ZRANIENIE, FERMA, ANTYDOGMATYZM, BRDA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PODCIEP, REAKTOR PRĘDKI, HORMON, USTĘPLIWOŚĆ, TUBIETIEJKA, PODATEK TONAŻOWY, WÓR, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PREZENTACJA, BAWOLEC, KASZKIET, ZMYWACZ, CHUTOR, IMIĘ, MOC, WARP, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, AMADYNA, ARBA, AMBASADORKA, BASEN MODELOWY, AMULET, TRASA WYLOTOWA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, PORTFEL, ALFA, TEORIA INFORMACJI, ODBITKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, TABU, KRANIOMETR, DRZEWCE, PORZĄDNOŚĆ, UDAWACZKA, BARWY, SPEAKER, PASAŻ, TAHITAŃSKI, DYKTATURA, WAFELEK, KONWENT, DRAŃSTWO, LINIA WIDMOWA, DYSONANS, AUTOCAMPING, LUDŹ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, BISZKOPT, SKANDYNAWSKOŚĆ, TYGRZYK PASKOWANY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PLUJKA, ZEMSTA FARAONA, HISZPAŃSKI, PRZESTAWNIA, GOL, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, REPETYCYJNOŚĆ, JEZUITA, ACETYLENEK MIEDZI, MAPA MENTALNA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, ŚWIATŁO, DUJKER ABBOTTA, MIGACZ, BACIK, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PODWOZIE, PĘCHERZYK, KIEŁŻ, PRACOWNIA, GŁUPTAS, SKOK, STOŁEK, MAREOGRAF, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, NAGOŚĆ, KOLORY PAŃSTWOWE, KOŚCIEC MORALNY, POJAZD KONNY, KONGRUENCJA, KSYLOFAGIA, OKRĘT DOZOROWY, OPINIOTWÓRCA, RACHUNEK POMOCNICZY, PROMIEŃ, WIEK POPRODUKCYJNY, KAFKA, ŁAPEĆ, KASK WSPINACZKOWY, ŁABA, ALBIGENSI, BLU-RAY, SKAKANKA, BUT, MURENA WSTĄŻKOWA, REGENT, SZCZAPA, FIŃSKI, BRAZYLIANY, ATMOSFERA, LORDOSTWO, LOTNOŚĆ, OGIEŃ, DELFIN BUTELKONOSY, RYKSZARZ, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, MELOGRAF, NAPIĘCIE DOTYKOWE, BABULINKA, DRUK ULOTNY, TYCZKA, NAUTOFON, KOŃ Z ŁĘKAMI, OGNIWO SREBROWE, KLAUZULA, BIAŁE MIĘSO, PYSK, MINERAŁ AKCESORYCZNY, HYDROFOR, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, HISOWANIE, TELESKOP, KLEIDOMANCJA, KWEF, WOAL, POSTING, PROFESOR ZWYCZAJNY, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PRYMICJA, WIERCIPIĘTKA, PLUDERKI, ZAPALNOŚĆ, OPINIA, ANTENA, NATRYSK, ROZUM, OKULARY 3D, DŻAGA, TANK, MECENASKA, CZUWANIE MODLITEWNE, SKÓRNIK, KOMITET, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, PREDYSPOZYCJA, CUDOWRONKA, FILTR CYFROWY, ZBAWCZYNI, SPADKOBIERCA, ROBOTA GÓRNICZA, AKTYNOMETR, AEDICULA, BOFORS, AKOMODACJA, ANTYFONA, LOTNOŚĆ, PRIAPEUM, OCTAVIA, JEDWAB OCTANOWY, ŚREDNIÓWKA ŻEŃSKA, BIFORIUM, BROKATELA, LUPERKALIE, NÓŻĘTA, PODWYMIAR, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, KLATKA, DOLNOPŁAT, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, TWINGO, MEDYCYNA LOTNICZA, ŁAJNO, ADAGIO, KŁAK, SKAŁA MAGMOWA, MIĘTÓWKA, AWERSJA DO RYZYKA, ALDEHYD, ABSYDA, ZBROJA KOLCZA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, DEKIEL, AMEBA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, PŁATECZEK, OCZKO, ZAMEK KLINOWY, DZIEWKA, BŁOTNIAK, WZÓR KIRCHHOFFA, ODRUCH, MNOŻNIK, KONTYNGENT, NOSICIEL, ROŻEN, PRZEPAD, STRÓJ KĄPIELOWY, OLEJEK ABSOLUTNY, PANKREATYNA, TEMPO, TWIERDZENIE MENELAOSA, HEJT, LALKA, STANCJA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, MĄCZNIAK RZEKOMY, POMURNIK, PAPIEREK, WYRAZY, WIĄZADŁO, SKRZYNIA, REGENERATOR, OKUPACJA, RZĄDNOŚĆ, SZLIF, ODBIÓR, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, DWUDZIESTA PIERWSZA, ZARZYNADŁO, TIC TAC, NAPÓR, JAWAJKA, EMPIREUM, NIEPARZYSTOKOPYTNE, KAKAO, LOGOPEDKA, OWOCNIA, DIATEZA, LAPILLI, BARK, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, NIEWYPARZONY JĘZYK, SEKTA, CNOTA KARDYNALNA, TRANSPOZYCJA, TULEJA, DZBANEK, SKOK W BOK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, CHOCHOŁEK, RZEŹ, TREPY, OSOBA PRAWNA, PIEZOMETR, OSIEMDZIESIĄTKA, DANA, KORTYNA, DUMPING, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ZAGRYWKA, NIL, POŁYSK, HISTORYCYZM, BORIS, EPOKA, ŻURAW, RABV, PUSZYSTOŚĆ, ŻAGIEW, KOSSAK, SZPILKA, LUNETA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, NÓŻ, LINIA SERCA, MUZYKA PROGRAMOWA, SFEROMETR, DZIAŁ, IUE, AALEN, TURBINA GAZOWA, PRZEBIERANIEC, KRATOWNICA, ZAJĘCZE GRUSZKI, HERETYCZKA, GOTYK, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, PRZEZIERNIK, FILTR KUBEŁKOWY, KRYTYKA, LINIJKA, DRACENA, BITWA, ŚLIWA, CHOROBA RITTERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRYLE, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)
OKULARY, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)
PINGLE, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.)
SZKŁA, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYLE
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.).
OKULARY
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.).
PINGLE
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.).
SZKŁA
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA inni sprawdzali również:

jadalny owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
słodkie, deserowe, gęste wino hiszpańskie z podsuszonych winogron ,
upodobanie, rozkosz, uciecha ,
związek nieorganiczny antymonu z metalem ,
kawałek czegoś długiego i giętkiego (np. sznurka), co zostało uformowane w kształt mniej więcej kółka ,
wolniejsze niż andante ,
gorsza niż dwójka (pot.) ,
zespół budynków znajdujących się na jakimś terenie ,
dowolne koło wielkie na sferze niebieskiej przechodzące przez zenit i nadir ,
SZMIRA ,
pasterz bydła ,
chrząszcz z rodziny czarnuchowatych ,
pasemko włosów swobodnie opadające ,
wyraz, który pojawił się w języku w wyniku zapożyczenia z innego języka ,
rodzaj włoskiego sera dojrzewającego o ziarnistej strukturze ,
oddalenie się, odejście, wyjechanie, porzucenie czegoś ,
uporczywa przeszkoda ,
przedstawiciel starożytnego ludu nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii (w Sumerze) ,
Pinus wallichiana - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
ptak leśno-parkowy z rzędu wróblowatych, owadożerny, mieszkający w dziuplach, chroniony; Eurazja ,
bardzo pozytywny komentarz, wieńczący jakąś internetową transakcję; opinia, która jest wyjątkowo dobra ,
dziedzina medycyny wyłoniona z medycyny lotniczej, zajmująca się wpływem podróży kosmicznych na organizm i psychikę człowieka, na zachowanie astronautów i ich zdolność do pracy ,
rodzaj ożaglowania ,
wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Barcin ,
jedna z funkcji trygonometrycznych - w jednostkowym kole o środku w punkcie (0,0) definiowana jako odcięta punktu (x,y) leżącego na okręgu i wyznaczającego koniec promienia koła, interesujący nas kąt zawarty jest pomiędzy tym właśnie promieniem a dodatnią półosią OX ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji ,
anglikanin należący do frakcji, która zadeklarowała lojalność wobec episkopalizmu w tym Kościele ,
szereg przedsięwzięć sprawdzeniowych, szkoleniowych i kontrolnych dotyczących osób, którym udziela się dostępu do informacji niejawnych ,
twierdzenie Erika Fredholma z zakresu analizy funkcjonalnej dotyczące operatorów zwartych na przestrzeni Hilberta; odgrywa ono szczególną rolę przy badaniu istnienia i jednoznaczności rozwiązań pewnych równań całkowych

PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz (0)

      2 + 5 = ?    

Poleć nas znajomym:

x