Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRYLE to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)OKULARY to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)PINGLE to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.)SZKŁA to:

przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.957

IGŁA, PRZEMYŚLENIE, TEST KOMPLEMENTACJI, BUTLA, KACZNIK, ESKADRA, MĄDROŚĆ, LINIA, SEZONOWIEC, PRÓBA JĄDROWA, STALLE, FREAK, ARKABALISTA, SKAFANDER, PARY SPORTOWE, ELIPSOIDA OBROTOWA, BÓG, SUBSTRAT, SKŁAD DRUKARSKI, PŁAT NOŚNY, CALYPSO, NAZGULE, PORTUGALSKOŚĆ, JĘZYKI TURAŃSKIE, UPRZĄŻ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, GLUKOZYNOLAN, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, NAMIESTNICZKA, TĘPAK, PIK, ŁATA, AUTO KOMPAKTOWE, KAMIONKA, PIEŃ WULKANICZNY, STROP KLEINA, LĘK SEPARACYJNY, POZYTYWNOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ŻAGIEW, WARKOCZ, MIKROFON WĘGLOWY, KŁADKA, MISTRZU, MOWA WIĄZANA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, TERMINAL PASAŻERSKI, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PICUŚ, MAŁPA, DEWALUACJA, GLORIETA, LIEBERMANN, METODA PORÓWNAŃ, LWIA CZĘŚĆ, ATMOSFERA ZIEMSKA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, OPERAT UZDROWISKOWY, LAK, GOŁYSZEK CHIŃSKI, LODOWICA, PROMIEŃ, KRAV MAGA, TERCET, OLDBOJ, UZIOM, AGAMA, POWERBALL, METRYKA, TEMPERATURA ROSY, UCHWAŁA, SURIMI, NIEDODMA PŁUC, GWIAZDA NOWA, KINOTEATR, EROZJA WSTECZNA, WOKALIZA, WIRUS CHOROBY MAREKA, DOMINANTA, SWAWOLNOŚĆ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, PEDAŁÓWKA, TWIERDZENIE CEVY, SZAŁAŚNICTWO, DEKLAMATOR, RDZEŃ WIERTNICZY, UBIJACZ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, CYMELIUM, POTOK, INTERAKTYWNOŚĆ, DAWKA PROMIENIOWANIA, GLORIA, TRANSGRESJA MORZA, BUFFETING, ANTYKOAGULANT, GRUSZKA, RYWALIZACJA, BALDACHIM, DIAMENT, ROZCIĄGARKA, SOPRANISTA, BIEGUN, MOWA PISANA, DERESZOWATY, AFERA, NIEGOTOWOŚĆ, NASTAWNICA, PROKURATURA APELACYJNA, PROCES INWESTYCYJNY, KOLORATKA, CEREMONIAŁ, ŚMIECISKO, ADWENTYSTA, FORMAT, BIZA, WZMACNIACZ OPTYCZNY, KUPLET, KOSIARKA ROTACYJNA, OCHRONA ZDROWIA, WIBRACJA LABILNA, OPONKA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KISZKA PASZTETOWA, SZABROWNIK, POWIEŚĆ BRUKOWA, DUCHOWY OJCIEC, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, UKRAIŃSKOŚĆ, PRZEDROSTEK, RELACJA PRZECHODNIA, JAZGOT, POZYCJA, PUPIL, CZARNY LUD, WSTECZNICTWO, SALOPA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, TRZYMADŁO, KREPON, WYLICZANKA, JON KOMPLEKSOWY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, CHIŃSKI, PASTWA, HAJDUK, INTERMEZZO, DIECEZJA, ŁUSKOWIEC, SET, STRZAŁA, ROLNICTWO, HELIOGRAFIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, NIEWZAJEMNOŚĆ, PIEPRZ, BEZPIECZNIK, IRISH DRAUGHT, KOŁOWROTEK, PIEPRZ, PUCHLINA WODNA, SYMPOZJON, ZAĆMIENIE, CHOROBA GÓRNIKÓW, ANTAŁ, MUSZNIK, WAŻNIK, ZABIEG FIZYKALNY, ROZPADLISKO, KOBIETA SPOD LATARNI, LITURGIA, SPEAKER, REFREN, RELIKT, ŁAWRA, BIEGUNKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PRZEPRÓCH, REJESTR KOZACKI, MODERNA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, PION ŻYROSKOPOWY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, NABIEŻNIK, AKRECJA, TŁO, TERMOMETR BECKMANNA, MIECH, NIEPOSPOLITOŚĆ, KIPA, OBSZAR WODNY, SIERŚCIAK, FAWORYTY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, KAPITALNY REMONT, RYBA DRAPIEŻNA, PRZEMYT PLECAKOWY, GNOJOWISKO, DREN, TRÓJKĄT, OPERATOR, NADZIEWARKA, KOMORA, SŁUP, PRZYĆMIEWANIE, KLATKA SCHODOWA, CIOCIA, DUCH, ROŚLINA ZARODNIKOWA, CEDZIDŁO, DRAJREP, KOKTAJL KRABOWY, GRANAT, FALA RADIOWA, GODZINA LEKCYJNA, ANEMIA APLASTYCZNA, ZAPRAWA, WEJŚCIE, KAPSUŁA ZRZUTOWA, PŁAT POTYLICZNY, DAWCA, BADANIE, PIELGRZYM, LIŚCIEC, TARTINKA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, APARTAMENT, POLIPTYK, OBSŁUGA, ZUPA NA GWOŹDZIU, STARUNEK, FITOEKDYSON, KIŚCIEŃ, WIEŻA STRAŻNICZA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, DYSTRYBUTOR, WETERYNARIA, POLERKA, ODDYCHANIE, NIEŚPIESZNOŚĆ, STAWIDŁO, MACHIKUŁ, UDERZENIE, PIECZONKA, KLIENT, TRÓJNÓG, DERESZOWATA, ŚLEPA AMUNICJA, EKSPLOATACJA, ODRUCH, KARGO, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ABLACJA, AKTORSTWO, BATORÓWKA, WELON, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, OPINIA, CZWÓRKA, IKRZYSKO, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, PŁATKI ŚNIADANIOWE, ZGIĘCIE PODESZWOWE, PAWANA, ŚRODEK PRAWNY, KARTAUN, GALERIA, ZGŁĘBNIK, AEROGRAFIA, AKCJA, DACH POGRĄŻONY, INTERWENCJA, PO, CENZURA, GNETOWE, KORZYŚĆ, WŁOSIEŃ, KOVACIĆ, SER PODPUSZCZKOWY, JAGLANKA, OREGANO, PUŁAP DYNAMICZNY, ELEGIA, BOFORS, RESIDUUM, LISTWA, PUSZKARZ, NARAMIENNIK, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, TOTALITARYZM, PERILLA ZWYCZAJNA, SUBWOOFER PASYWNY, STUDNIÓWKA, TARADAJKA, IMIĘ, TETRAPOD, KOPARKA KROCZĄCA, KAJMAKAM, WŁOCHACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD OPTYCZNY, ZBUDOWANY Z PARY SZKIEŁ I OPRAWY, UMOŻLIWIAJĄCEJ UMOCOWANIE SZKIEŁ PRZED OCZAMI, NAJCZĘŚCIEJ ZA POMOCĄ ZAUSZNIKÓW, SŁUŻĄCY, Z REGUŁY, DO POPRAWIANIA OSTROŚCI WIDZENIA, OSŁABIONEJ PRZEZ CHOROBĘ LUB URAZ OKA ALBO PRZEZ WIEK CZŁOWIEKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bryle, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)
okulary, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.)
pingle, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.)
szkła, przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRYLE
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.).
OKULARY
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 7 lit.).
PINGLE
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 6 lit.).
SZKŁA
przyrząd optyczny, zbudowany z pary szkieł i oprawy, umożliwiającej umocowanie szkieł przed oczami, najczęściej za pomocą zauszników, służący, z reguły, do poprawiania ostrości widzenia, osłabionej przez chorobę lub uraz oka albo przez wiek człowieka (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x