SUBSTANCJA CHEMICZNA (ZWIĄZEK CHEMICZNY) ODDZIAŁUJĄCA NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA FUNKCJE MÓZGU, CZEGO EFEKTEM SĄ CZASOWE ZMIANY POSTRZEGANIA, NASTROJU, ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY to:

substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania (na 19 lit.)ŚRODEK PSYCHOTROPOWY to:

substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA CHEMICZNA (ZWIĄZEK CHEMICZNY) ODDZIAŁUJĄCA NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA FUNKCJE MÓZGU, CZEGO EFEKTEM SĄ CZASOWE ZMIANY POSTRZEGANIA, NASTROJU, ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.638

IRANISTAN, WIELKODUSZNOŚĆ, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, MIKROCYSTYNA, AKALKULIA, KORPUS, FUNKCJE AMPLITUDY, REMUDA, NIECZYNNOŚĆ, SONDA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, RZUT RÓWNOLEGŁY, AUKSYNA, SIARCZAN(VI) BARU, ZMIENNOPŁAT, RETOROMAŃSKI, CHEMOTAKSYNA, JĄDRO, WALEC KOŁOWY PROSTY, DOBRY DUCH, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, ZAĆMA NASTĘPOWA, WORLD OF WARCRAFT, WIRUSY SSRNA(+), SCHALLY, SZABELTAS, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, MAZIDŁO, LAMPA FLUORESCENCYJNA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, TRAWOŻERNOŚĆ, AŁAWERDY, WIETRZENIE FIZYCZNE, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, METABAZA, ARCHIDIECEZJA, UKŁAD LINIOWY, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, BRUZDA CIEMIENIOWO-POTYLICZNA, ZNIECZULENIE, ECCHI, NAWIETRZNIK, ZADZIERZGNIĘCIE, BOJKOWSZCZYZNA, KRĄŻENIE WROTNE, PTASIA GRYPA, SUBSTANCJA SMOLISTA, AKWIZYTORZY, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, GŁOS, SIEĆ, MEFLOCHINA, CEMENTACJA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, SMAROWIDŁO, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, RAID, POKER, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZAKRĘT CZOŁOWY, IMPLIKACJA MATERIALNA, JIUJIANG, CARRUCA, METAL, MARZEC, MULTIPLEKSER, GADY SSAKOZĘBNE, PROCH, ZBOCZENIEC, REGUŁA, TLEN, MONAR, PASEK, KWAS NUKLEINOWY, SIOGUN, KUC FELIŃSKI, GAULEITER, CZARNA OSPA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ROZTOCZNICA NAGA, JELEŃ AKSIS, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, MLECZAN, NIRWANA REZONANSOWA, KANAŁ PACHWINOWY, TENIS, NEOKLASYCYZM, ŁÓJ, MISJE, BOLA, ODPŁYW, CHÓR, OSET KĘDZIERZAWY, ANALIZA CHEMICZNA, LANOS, EUROWIZJA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, LIST PASTERSKI, INFLACJA KOSZTOWA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, SMUGA, NOOSFERA, BRAMKA LOGICZNA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, HUROŃSKI, OBOWIĄZEK, DELIRKA, PROKARBAZYNA, POZYCJA, WYDATKI INWESTYCYJNE, WATÓWKA, OVERCLOCKING, JĘZYK HETYCKI, ALANINA, TARGANIEC, ŁADNICZKA OKAZAŁA, TWORZYWO SZTUCZNE, BOM, PROCES CHEMICZNY, PLAZMA ZARODKOWA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, AUTOTOPAGNOZJA, ROŚLINA UŻYTKOWA, SUBSTRAT, POLAROGRAFIA, DEWALUACJA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ATASZAT, OPĘTANY, ABA, KASOWNIK, AKT MOWY, ANALIZA, TERPINEN, AMINOKWAS, POSŁUCH, TYTANIAN, SYNANTROP, ZAGĘSZCZARKA, OKUPOWANIE, CECHA CZYNNOŚCI, WDOWI GROSZ, UKŁAD GRAFICZNY, ALKILACJA, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, PIENIĄŻEK, CERKIEW ŁEMKOWSKA, WYDZIELINA ORGANIZMU, METODA STRZAŁÓW, KREWETKA ZMIENNA, KUTNER, URZĄDZENIE WYJŚCIA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, LORNETA NOŻYCOWA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, SILMARIL, CHWYTNIK, TEMPERA, MILITARYZM, POHYBEL, DITERPEN, KONCERT, DYSFAGIA, PIŚMIENNICTWO, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, CHAŁUPNIK, KIERUNKOWSKAZ, CHOROBA DUHRINGA, SOLIDARNOŚĆ, GÓGLE, STRADIVARIUS, PINAN, CHLORAN POTASU, DRUKARKA ROZETKOWA, DOKUMENT PAPIESKI, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KISZKA STOLCOWA, NIEŻYWOTNOŚĆ, GARYBALDCZYK, RACJONALIZM, FRANCISZKANIE, KRYSTALOID, CHIKUNGUNYA, SUBSTANCJA SZKLISTA, ANIMIZM, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ŚWIR, DEKALOG, SMERFETKA, SZYSZAK HUSARSKI, JEEP, ARMILLA, PRZYSPIESZACZ, ZAKAZ STADIONOWY, NOMINAŁ, UKŁAD INERCJALNY, IZOPRENALINA, PUNIJCZYK, EVANSTON, GHI, SZAMPION, PAŃSZCZYŹNIAK, UKŁAD, OBWÓD AUTONOMICZNY, SONDA MOLEKULARNA, GLIKOZYD, SKRZYNKA LĘGOWA, WIELKIE MOCARSTWO, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, UDŹWIG, KWAS GIBERELINOWY, CZEPIEC, SARI, OGIEŃ KRZYŻOWY, NAKŁADKA, RESTRUKTURALIZACJA, KURONIÓWKA, PROMIENIOWANIE, ETER, RAPTULARZ, WYLEW, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, AUGUSTYNIZM, SZEREG, DERBY, SFERA NIEBIESKA, SPOWIEDŹ, BROMEK FENYLU, SEKRECJA, NAPASTLIWOŚĆ, SUMGAIT, KONGRUENCJA, GRZEBIEŃ, DŁUŻNIK SOLIDARNY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, SZKIC POLOWY, NARRACJA POLIFONICZNA, SYSTEM EKSPERTOWY, PRZESTRZELENIE, PIGUŁKA WIEDZY, SZLACHAR, TERAPIA REINKARNACYJNA, SORBIT, BUŁAWA, PIEC PŁOMIENNY, MIKOTOKSYNA, KWAS HUMUSOWY, RETORSJA, ARENDARZ, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, LIOFILIZACJA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, UKŁAD MNOŻENIA, STÓŁ, SEKSTET, ZAKWATEROWANIE, DAMAST SKUWANY, TURANIE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, TELEMARK, WIELKA WOJNA KOZACKA, ANALIZA FINANSOWA, PRZODUJĄCY USTRÓJ, KOMÓRKA LEYDIGA, CENA ADMINISTRACYJNA, KREOLKA, SPECJACJA FILETYCZNA, PERGAMON, TENDENCJA, ŻEREMIA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, WYSPA, STRAWIŃSKI, HALOGENOALKAN, CELIAKIA, ALKOHOL ETYLOWY, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, ACETON, TRAMADOL, GARNEK PODLODOWCOWY, KONDYCJONALIZM, PROREKTOR, MIESZANIEC, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ALLELOPATIA, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, JAMAJSKI, OSŁONKA MIELINOWA, UKŁAD NACZYNIOWY, SEJSMOGRAM, PERFORMATYWNOŚĆ, JEZUITA, KARTUSZ, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, RURA OGNIOWA, WARFARYNA, ?BÓJ SPOTKANIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA CHEMICZNA (ZWIĄZEK CHEMICZNY) ODDZIAŁUJĄCA NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA FUNKCJE MÓZGU, CZEGO EFEKTEM SĄ CZASOWE ZMIANY POSTRZEGANIA, NASTROJU, ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA CHEMICZNA (ZWIĄZEK CHEMICZNY) ODDZIAŁUJĄCA NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA FUNKCJE MÓZGU, CZEGO EFEKTEM SĄ CZASOWE ZMIANY POSTRZEGANIA, NASTROJU, ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania (na 19 lit.)
ŚRODEK PSYCHOTROPOWY substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY
substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania (na 19 lit.).
ŚRODEK PSYCHOTROPOWY
substancja chemiczna (związek chemiczny) oddziałująca na ośrodkowy układ nerwowy przez bezpośredni wpływ na funkcje mózgu, czego efektem są czasowe zmiany postrzegania, nastroju, świadomości i zachowania (na 19 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA CHEMICZNA (ZWIĄZEK CHEMICZNY) ODDZIAŁUJĄCA NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA FUNKCJE MÓZGU, CZEGO EFEKTEM SĄ CZASOWE ZMIANY POSTRZEGANIA, NASTROJU, ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - SUBSTANCJA CHEMICZNA (ZWIĄZEK CHEMICZNY) ODDZIAŁUJĄCA NA OŚRODKOWY UKŁAD NERWOWY PRZEZ BEZPOŚREDNI WPŁYW NA FUNKCJE MÓZGU, CZEGO EFEKTEM SĄ CZASOWE ZMIANY POSTRZEGANIA, NASTROJU, ŚWIADOMOŚCI I ZACHOWANIA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x