ZMIANY W SIATKÓWCE OKA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RETINOPATIA NADCIŚNIENIOWA to:

zmiany w siatkówce oka w przebiegu nadciśnienia tętniczego (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANY W SIATKÓWCE OKA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 473

NOMADYZM, CHOROBA POPROMIENNA, CZARNA OSPA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, RAMIPRYL, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, BŁYSK, RETINOPATIA NADCIŚNIENIOWA, BŁONA MIGAWKOWA, ZAPAŚĆ, REJESTRATOR, LEK ANTYDEPRESYJNY, KEBAB, WYPŁONIENIE, OVERCLOCKING, TEST PASKOWY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, CIAŁKO RZĘSKOWE, BRYLE, JAŚNIA, DOMINANTA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, OKULARY, HEAD HUNTER, KERATOSKOP, OKA, RELACJA SYMETRYCZNA, JASTRZĘBIE OKO, PRĘCIK, HIPERTENSJOLOGIA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, PASEK MAGNETYCZNY, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, OBRÓBKA, OŚWIADCZENIE WOLI, WYŻSZE NACZELNE, RZEKA ANASTOMOZUJĄCA, BAKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, POPRAWKA, NAWAŁNICA, ROZKŁAD, KURCZLIWOŚĆ, PYLICA ALUMINIOWA, OSTROGA PIĘTOWA, RESTRUKTURYZACJA, PODAŻ ELASTYCZNA, CZUJNIK JONIZACYJNY, KOCIE OKO, EKSTRAKCJA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, CHOROBA WODUNKOWA, WIELOKROTNOŚĆ, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, SUBSTYTUCJA, CHOROBA ANGIELSKA, STRZAŁA, CHOROBA MIKROFALOWA, GRADIENT, PRZEŁOM, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PRZERWANIE, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, RĘKA OPADAJĄCA, CENOWA ZMIANA PODAŻY, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, ANTYCIAŁO, OFTALMOLOG, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, BIAŁY TRĄD, BRYZA, HALS, SZKŁO LABORATORYJNE, BAWOLE OKO, SĘDZIA PENITENCJARNY, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, NADZÓR INWESTORSKI, DEMOLUDY, PIEZOMAGNETYK, CIEŚŃ AORTY, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, REWOLUCJA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, CYKL JAJNIKOWY, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, SIATKÓWKA, MĄŻ ZAUFANIA, UŚMIECH, NACZYNIAK, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, LEONARD, FREAK, ENTROPIA, PODATNOŚĆ MAGNETYCZNA, GARBATE SZCZĘŚCIE, DUSZNOŚCI, CHRONOGRAFIA, PRECESJA, BLASZKA MIAŻDŻYCOWA, DYFUZJONIZM, WĘZEŁ CHŁONNY, ŁZOTOK, OGNISKO, POŁÓG, RUCH CIĄGŁY, SIATKA, KAPTOPRYL, ELEKTROLIZA, GITARA ELEKTRYCZNA, DENATURACJA BIAŁKA, PLETYZMOGRAF, SZYBER, CHOROBA PICKA, RESTRUKTURALIZACJA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, WIBRACJA LABILNA, AMLODYPINA, TRYB NIEPROCESOWY, OKA, SPECJACJA RADIACYJNA, EFEKT SKALI, BURZA, AGOGIKA, PRZYLEPNOŚĆ, CZWARTACZKA, KLIN LODOWY, BIOMARKER, ŹRENICA, WSKAŹNIK WALORYZACJI, DEZAKTYWACJA, PĘCHERZOWE ODDZIELANIE NASKÓRKA, MECHANIZM, POLICJA SĄDOWA, ZEWNĘTRZE, NIEOCZYWISTOŚĆ, FTYZJOLOGIA, PINGLE, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, CEFEIDY, BLOKING, CYKL ROZRODCZY, OSTEOLIZA, WIRUS KROWIANKI, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, TOLERANCJA, TRICHLOROMETIAZYD, ZASTAWA, PRZEKAŹNIK, BLOK, SKANER OPTYCZNY, SCENARIUSZ, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WAPORYZACJA, PRZEGRUPOWANIE, REAKCJA ALARMOWA, KANDYDEMIA, NARZĄD ŁZOWY, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, DZIEDZICZNOŚĆ, GALARETA WHARTONA, CYKL OWULACYJNY, CYKL REPRODUKCYJNY, EUSTAZJA, GANC POMADA, AKOMODACJA, FARMAKOKINETYKA, RETINOPATIA, KONFRONTACJA, OBSTRUKCJA, ARONT, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, OKA, NASTAWNOŚĆ, ŁUPEK KWARCOWO-SERYCYTOWY, KIERUNKOWSKAZ, KOCIE OKO, MAPA IZOPACHYTOWA, ŁUK BLOCZKOWY, EFEKT MAJĄTKOWY, ŻWAWOŚĆ, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, CHOROBA DÜHRINGA, LIMNIGRAF, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, BURZA MAGNETYCZNA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ZEGAR SŁONECZNY, ROZWÓJ PSYCHICZNY, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, GAZ OBOJĘTNY, LINIE BEAU, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, CYKL MIESIĄCZKOWY, ZAĆMA, ZAWIERUCHA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KATOLICYZM DYNAMICZNY, NAWAŁNOŚĆ, RUCHY KADROWE, DREN, TELEMARK, ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA, EFEKT BIAŁEGO FARTUCHA, ZJAWISKO FIZYCZNE, EDYCJA, DWUFAZOWOŚĆ, PROTOKÓŁ, LIMNIGRAF, MASCARA, SPOJÓWKA GAŁKOWA, GANC EGAL, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, CZOP ZATOROWY, MASKARA, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, JEDNOKROTNOŚĆ, ABPM, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, ZAĆMA POWIKŁANA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, TOCZEŃ NEUROPSYCHIATRYCZNY, SOCZEWKA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, ŁZA, SKURCZLIWOŚĆ, PODZIAŁ METRYCZNY, OBROTNICA, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, PERYMETR, NET, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, OSPA KRWOTOCZNA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, CYKL SŁONECZNY, HURAGAN, IMMUNOGLOBULINA, ODWRACACZ CIĄGU, HETERODYNA, FILOGENIA, CELOWOŚĆ, OBROTÓWKA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, WIDMO RENTGENOWSKIE, TRANDOLAPRYL, ORGAN KONCESYJNY, RUCH PRECESYJNY, DIPLOPIA, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, SPRĘŻYNA, DAWKA PROGOWA, ZMIENNOPŁAT, WITREKTOMIA, HEAD-HUNTER, OKO, EFEKT DOCHODOWY, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, POLICJA SĄDOWA, ELEKTRORETINOGRAM, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, SURDYNA, ETYMOLOGIA, WIELOBARWNOŚĆ, SERW, RUBATO, OPTOMETRYSTA, PRZESŁONA MIGAWKOWA, WAŁ BRZEGOWY, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KOMORA, CZOPEK, WYSIĘK, SINIEC, CYKL PŁCIOWY, KLAPAK, NIEDODMA PŁUC, ROPOMACICZE, TRANSPOZYCJA, VACV, KAMELEON, ŚRODEK ZASKARŻENIA, DYCHAWICA, ANGINA LUDWIGA, SZKŁA, GRYPKA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, RĘKA SZPONIASTA, DYSK PLACIDO, TUSZ, WSCHÓD, METAMORFIZM WSTECZNY, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, EWOLUCJONIZM, AMYLOID, SĄCZEK, ?STAN NIEUSTALONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANY W SIATKÓWCE OKA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANY W SIATKÓWCE OKA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RETINOPATIA NADCIŚNIENIOWA zmiany w siatkówce oka w przebiegu nadciśnienia tętniczego (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RETINOPATIA NADCIŚNIENIOWA
zmiany w siatkówce oka w przebiegu nadciśnienia tętniczego (na 25 lit.).

Oprócz ZMIANY W SIATKÓWCE OKA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - ZMIANY W SIATKÓWCE OKA W PRZEBIEGU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x