OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PONIŻEJ 100 MM HG CIŚNIENIA SKURCZOWEGO LUB 60 MM HG CIŚNIENIA ROZKURCZOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODCIŚNIENIE TĘTNICZE to:

obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej 100 mm Hg ciśnienia skurczowego lub 60 mm Hg ciśnienia rozkurczowego (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PONIŻEJ 100 MM HG CIŚNIENIA SKURCZOWEGO LUB 60 MM HG CIŚNIENIA ROZKURCZOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.565

DRAM, KONTROLA PASZPORTOWA, POLIKRYSZTAŁ, ADOLF, DEKALKOMANIA, KREDYT KASOWY, WINDSURFING, KOPROFAGIA, TWARDE LĄDOWANIE, ALBUMIK, LITEWSKI, STROIK, MRÓWKA FARAONA, KIT, POKRZYWDZONA, KILOGRAM, CHEMOATRAKTANT, WYŚWIETLARNIA, POUSSIN, TIPI, PAWILON, MATKA, PLIK GRAFICZNY, FILIGRAN, TAKSON MONOFILETYCZNY, PANTEON, SPORT MOTOROWY, PASTEL, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MASKA POŚMIERTNA, NIEGOTOWOŚĆ, JAMA, KOLUMBARIUM, NAWAŁNICA, GENERACJA ROZPROSZONA, CYFOMANDRA, BISEKS, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, BALDACHIM, BRZEG, JANE, PROCES FIZYCZNY, AWIZO, ROPNICA, KILKAKROTNOŚĆ, RADZIECKOŚĆ, GALARETA, KOŁNIERZYK, WISZER, INTERNACJONAŁ, MIKSER, SOŁTYSOSTWO, DESKA KLOZETOWA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WÓDKA, POLIGLOTA, ANTENA RAMOWA, LINIA, GALETA, GRZYB NIEJADALNY, POŁĄCZENIE CIERNE, AEROCASCO, MACIEJ, OŚLE UCHO, OSTRY DYŻUR, CENT, MŁYN, PRACE KONSERWACYJNE, ZERÓWKA, ABSORPCJA, AC, LOT SZYBOWCOWY, TUNIKA, NACIĄG, WCISTEK, PARA, KUKUŁCZE JAJO, HERB, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MANIPULATOR, DACH POGRĄŻONY, CZÓŁNO, ALABAMA, SZKLARKA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, OCZAROWIEC, SKRZYDLATE SŁOWO, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, WIEŚ PLACOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, SIAD RÓWNOWAŻNY, BASTEJA, PODWOZIE, KATATONIA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SZAL, SROGOŚĆ, RAKIETKA, ADAPTOR, SZARPIE, ZLEWNIA, MONETA OBIEGOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BARWNOŚĆ, GEN LETALNY, TRYBUT, GRECKI, MAKAGIGA, EKSPANDOR, RENTA INWALIDZKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KUBEŁ, ZDRADA, MONIZM, SZMATA, PŁASKOSZ, ODCZYN, PUNKTUALNOŚĆ, NEKROPOLIA, GRZBIET KSIĄŻKI, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WOLUMEN OBROTU, ENERGIA ELEKTRYCZNA, REZERWA, REDINGOTE, BENEFICJUM, NET, OBUCH, KUFF, KOLUMNA, KOMÓRCZAK, MIĘTÓWKA, JASKÓŁKA, HEKTOLITR, PARAWANING, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, FRASZKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, RURA GŁOSOWA, ZATOROWOŚĆ, ATTYKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, WELON, GEST, GLORIA, TRANSURAN, KULE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, OPŁATA KONCESYJNA, AGAMA, WYMIANA, TREPANG, WĄTROBIANKA, NATRYSK, PĘDRAK, CZART, PRZEWÓD SŁUCHOWY, OPAŁ, BOGUMIŁ, NOMINAŁ, RUMSZTYK, KOSZTORYS INWESTORSKI, TARTINKA, ANTROPOZOONOZA, ŚMIAŁOŚĆ, DOSADNOŚĆ, SZCZELINA LODOWCOWA, TYMBALIK, TRASA WYLOTOWA, SZEŚCIAN, APARTAMENT, EKOLOGISTYKA, CHAŁTURA, TERMOSTAT, CHWYTACZ, ANTENA, ROSYJSKOŚĆ, TURNIA, BAR, JEDWAB NATURALNY, MYSZ, STÓWA, BLISKOŚĆ, APARAT SZPARKOWY, ANALITYKA MEDYCZNA, KONKURENCJA, KARABINIER, MASZYNA ELEKTRYCZNA, LAND, CZŁON PODRZĘDNY, TALIB, OPĘTANIE, VASARELY, IZOMER KONFORMACYJNY, ROLADA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, BAŻANT, AZOLLA AFRYKAŃSKA, FUNT-SIŁA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, CYGAN, CHOWANIEC, BRYŁA, CIAŁKO, TAUTOLOGICZNOŚĆ, ADRES, SZPILECZKA, BRODA, PRESKRYPTYWIZM, KAPOTAŻ, SALCESON, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, PRZĄDEK, EMIRAT, PALPACJA, FAZA, DOCENT, ANEROID, WORONIN, KASZMIR, WYBRYK NATURY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, CACHAÇA, KURUSZ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, SKRZYNIA BIEGÓW, ŻAKARD, ZAŚPIEW, STADION, SETKA, DUROPLAST, KONGLOMERACJA, SŁUP, BALSAM, PANNUS, DŹWIGNIA, DOKTOR, DZIEWIĄTKA, EREKCJA, SEKSTANS, BRZYDOTA, KUTYKULA, MINA, AGROWŁÓKNINA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, DOLNOPŁAT, ŁUK, ZATWARDZENIE, BORDER, GRAFIKA, TRAP, HAJDUK, BRONA, UNISONO, POPRAWNOŚĆ, KÓŁECZKO, GALARETA, WIADRO, TIAZYD, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, GWIAZDA PODWÓJNA, ALGA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, GRZYB, BODZIEC WARUNKOWY, BAŃKA, SSANIE, KARA UMOWNA, KORKOCIĄG, KRĄG, PAJACYK, OBLECH, NOWOROCZNIK, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, TRANSGEN, PROPAROKSYTON, KNYSZ, WERYFIKACJA, DOPŁATA EKSPORTOWA, MECHANIZM, TEST PASKOWY, ATLAS NIEBA, POMPA ODŚRODKOWA, WARZYWO, DÓŁ, PASSEPIED, TRÓJSTRONNOŚĆ, MEDALION, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, BAT MICWA, RYFT, NIEDOPASOWANIE, NIELOTNOŚĆ, TERMOJONIZACJA, BASEN, ADWENTYZM, ?DOŻYWOTNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PONIŻEJ 100 MM HG CIŚNIENIA SKURCZOWEGO LUB 60 MM HG CIŚNIENIA ROZKURCZOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PONIŻEJ 100 MM HG CIŚNIENIA SKURCZOWEGO LUB 60 MM HG CIŚNIENIA ROZKURCZOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODCIŚNIENIE TĘTNICZE obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej 100 mm Hg ciśnienia skurczowego lub 60 mm Hg ciśnienia rozkurczowego (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODCIŚNIENIE TĘTNICZE
obniżenie ciśnienia tętniczego poniżej 100 mm Hg ciśnienia skurczowego lub 60 mm Hg ciśnienia rozkurczowego (na 20 lit.).

Oprócz OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PONIŻEJ 100 MM HG CIŚNIENIA SKURCZOWEGO LUB 60 MM HG CIŚNIENIA ROZKURCZOWEGO sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OBNIŻENIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO PONIŻEJ 100 MM HG CIŚNIENIA SKURCZOWEGO LUB 60 MM HG CIŚNIENIA ROZKURCZOWEGO. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast