NAKRYCIE GŁOWY POCHODZENIA TURECKIEGO, POPULARNE W XIV-XVII WIEKU W EUROPIE WSCHODNIEJ; BYŁA TO CZAPKA BEZ DASZKA, OBRZEŻONA FUTREM WILCZYM, RYSIM LUB LISIM Z AKSAMITNĄ GŁÓWKĄ, NIEKIEDY PRZYBIERAŁA KSZTAŁT CYLINDRYCZNY, ZAKOŃCZONY SPICZASTO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁPAK to:

nakrycie głowy pochodzenia tureckiego, popularne w XIV-XVII wieku w Europie Wschodniej; była to czapka bez daszka, obrzeżona futrem wilczym, rysim lub lisim z aksamitną główką, niekiedy przybierała kształt cylindryczny, zakończony spiczasto (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁPAK

KOŁPAK to:

osłona felgi samochodowej (na 6 lit.)KOŁPAK to:

inna nazwa czernidłaka kołpakowatego (na 6 lit.)KOŁPAK to:

ludowa nazwa niektórych grzybów z rodzaju dzwonkówek (na 6 lit.)KOŁPAK to:

inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych (na 6 lit.)KOŁPAK to:

wypukła pokrywa osłaniająca na piastę koła samochodowego (na 6 lit.)KOŁPAK to:

futrzana lub obszyta futrem wysoka czapka bez daszka noszona w średniowieczu przez tatarów, w Polsce popularna od XV w (na 6 lit.)KOŁPAK to:

osłona koła samochodu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAKRYCIE GŁOWY POCHODZENIA TURECKIEGO, POPULARNE W XIV-XVII WIEKU W EUROPIE WSCHODNIEJ; BYŁA TO CZAPKA BEZ DASZKA, OBRZEŻONA FUTREM WILCZYM, RYSIM LUB LISIM Z AKSAMITNĄ GŁÓWKĄ, NIEKIEDY PRZYBIERAŁA KSZTAŁT CYLINDRYCZNY, ZAKOŃCZONY SPICZASTO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.187

EPOS, NASADKA, PLEUSTOFIT, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, KONFESJA, PUBLIKA, DOMINIKAŃCZYK, MIMOZA, TYŁÓWKA, NIEZAWODOWIEC, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, TRANSPORT AKTYWNY, REKLAMANT, MGŁAWICA, KURAWONGA ZMIENNA, SERDAK, KARACZAJ, SKRZYDEŁKO, DROGI RODNE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, NEUROGERIATRIA, GOSPODARKA, FARA, CMOKIER, DOŁEK, MORDENT, PANTEON, GÓRKA, FILIGRAN, MUZYKA, MAKROPOLECENIE, SZANTA, LANE KLUSKI, ŹREBIĘ, WULGARYZM, BEZ APTECZNY, BARANECZEK, SPÓJNIK ŁĄCZNY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, LOTERIA PROMOCYJNA, FRAJBITER, EKONOMIA POZYTYWNA, SZCZOTKA, ROLA, BONET, ASTEROIDA, ROZJAZD, DIATRYBA, NOBEL, MODRZEWIOWE, NIEDOJDA, BŁĘKITNY OLBRZYM, RECEPTARIUSZ, ZAPŁON, MATERAC, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, DOPŁATA EKSPORTOWA, KWATERODAWCA, WYROŚL, ALKALOID, OPASKA BRZEGOWA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, JAJKO, KASA, REDAKTOR NACZELNA, DWUSTUZŁOTÓWKA, BEZGŁOWOŚĆ, SZACHT, ARANŻACJA, RZEMIEŚLNICTWO, POLEWA, WAPORYZACJA, ATONIA, DEFICYT, BATUTA, STOŁECZEK, CZERNINA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PANGOLIN JAWAJSKI, ROGI, ADIDAS, POMPADOUR, DRAGONADA, RELACJA BINARNA, GEORGIA, RÓJ, TYMPANON, KLINIKA ODWYKOWA, LODOŁAM, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, CYNADRY, ABAKUS, OBIPIĘTA, ORDYNKA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PRZEBUDOWA, NADSCENIE, WIZYTOWNIK, BOJKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, POŚWIST, RANGA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, KORKOCIĄG, WERANDA, DOKTOREK, ELEW, OKRZEMKI, FRANCISZKANIZM, SĄD PODKOMORSKI, PRAWO MAJĄTKOWE, ANTYFONA, HASŁO, KANOPA, GACEK WIELKOUCH, DEFILADA, TAJWANKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KAWALERIA, ELIMINACJA, GALETA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, OBSERWATORKA, MENAŻKA, SYRYJCZYK, DŻIN, KRATER PASOŻYTNICZY, SZTUCZNE SERCE, ŚWINKA, CYBERPUNK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, NALEWKA, SZARPIE, LOBELIA, TORSJA, POLITOWANIE, FOKA, DEWALUACJA, PRZEMOC, POWŁOCZKA, PANIKA BANKOWA, GAZ SPALINOWY, PUNK ROCK, ROZROST, PAROWNICA, RĘKODZIEŁO, PATYNKA, AMARANT, KAPRYS, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FIGURKA, AGENCJA RATINGOWA, ALEUCKI, RÓJKA, ANTYLOPA, WIEŻA SZYBOWA, SZUBA, AUTOMOBILKLUB, RODEZYJKA, ŁEBEK, KORSYKAŃCZYK, POTAJNIK, HAPTOBENTOS, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ŁUSKA, BAGAŻ, JUJUBA, LINIA BRZEGOWA, ASTRAGAL, HASZTAG, TRUKCZASZY, ZAKON MNISI, PRZEKAZIOR, PAWIĄZ, BARWICA, JĘZYK, CYGARNICA, DRZEWIAKI, KOSKINOMANCJA, WYBUCH, KROTON, BI, JEDNOSTKA, ESDEK, TERAPIA REINKARNACYJNA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, ŻYWOPŁOCIK, PORADLNE, IMPOST, PODWODA, BORIS, PIERÓG, PODAŻ NIEELASTYCZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, KLAUZULA GENERALNA, KOKTAJL KRABOWY, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, BASZŁYK, DRZEWICA AUSTRALIJSKA, GAMERKA, SOCJALDEMOKRATA, KOPUŁA PANCERNA, KORKOWIEC, SQUAW, CYC, POSTAWANGARDA, KACZY DÓŁ, GASTRO, GALÓWKA, CHLEB, LIFTING, MADRYGAŁ, BŁYSZCZYK, KASKADER, STEP, BUREK, SIŁY, FIRMÓWKA, ŚLEPY TOR, POUSSIN, TWAROŻEK, ROWER POZIOMY, LIRNIK, ZATOKA, BOR, MARKGRAF, LEJNOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, POŁAĆ, RACJONALIZM, WYROCZNICA, KANONIERKA TORPEDOWA, RENATA, OSTROGI, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, NEKROMANTA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, RUCH, ŻEBERKA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NOWA KLASYCZNA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OPARZENIE, STEWA, KLOMIPRAMINA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, KAPSUŁA POWROTNA, OLEJEK, JAŁOWIEC POSPOLITY, CLERK, EKWADORKA, FETYSZYZM, SROGOŚĆ, BUTLA, BRZYDACTWO, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, DEKONCENTRACJA, KINKIET, PODTYP, WCISTEK, GRUBOŚĆ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, WYRAZ POCHODNY, KOMUNIA, POWIEŚCIDŁO, ARCHIKONFRATERNIA, ŚWIECA, SIŁACZ, WASĄG, LENIWKA, SZAMBELAN PAPIESKI, EWOKACJA, ORLEŃ POSPOLITY, ALPAKA, CZTERDZIESTÓWKA, KURNA CHATA, ROŚLINA OKOPOWA, KOMBATANT, RESORT SIŁOWY, DYBUK, LUK, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PODBIERACZ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, IMPREZA TURYSTYCZNA, GARBATKA DROMADERKA, WIDŁOZĄB BERGERA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, LAKSACJA, REFERENDUM LOKALNE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, TURBINA SPALINOWA, ZMYWACZ, CIŚNIENIE, ?UDERZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.187 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAKRYCIE GŁOWY POCHODZENIA TURECKIEGO, POPULARNE W XIV-XVII WIEKU W EUROPIE WSCHODNIEJ; BYŁA TO CZAPKA BEZ DASZKA, OBRZEŻONA FUTREM WILCZYM, RYSIM LUB LISIM Z AKSAMITNĄ GŁÓWKĄ, NIEKIEDY PRZYBIERAŁA KSZTAŁT CYLINDRYCZNY, ZAKOŃCZONY SPICZASTO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAKRYCIE GŁOWY POCHODZENIA TURECKIEGO, POPULARNE W XIV-XVII WIEKU W EUROPIE WSCHODNIEJ; BYŁA TO CZAPKA BEZ DASZKA, OBRZEŻONA FUTREM WILCZYM, RYSIM LUB LISIM Z AKSAMITNĄ GŁÓWKĄ, NIEKIEDY PRZYBIERAŁA KSZTAŁT CYLINDRYCZNY, ZAKOŃCZONY SPICZASTO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁPAK nakrycie głowy pochodzenia tureckiego, popularne w XIV-XVII wieku w Europie Wschodniej; była to czapka bez daszka, obrzeżona futrem wilczym, rysim lub lisim z aksamitną główką, niekiedy przybierała kształt cylindryczny, zakończony spiczasto (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁPAK
nakrycie głowy pochodzenia tureckiego, popularne w XIV-XVII wieku w Europie Wschodniej; była to czapka bez daszka, obrzeżona futrem wilczym, rysim lub lisim z aksamitną główką, niekiedy przybierała kształt cylindryczny, zakończony spiczasto (na 6 lit.).

Oprócz NAKRYCIE GŁOWY POCHODZENIA TURECKIEGO, POPULARNE W XIV-XVII WIEKU W EUROPIE WSCHODNIEJ; BYŁA TO CZAPKA BEZ DASZKA, OBRZEŻONA FUTREM WILCZYM, RYSIM LUB LISIM Z AKSAMITNĄ GŁÓWKĄ, NIEKIEDY PRZYBIERAŁA KSZTAŁT CYLINDRYCZNY, ZAKOŃCZONY SPICZASTO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAKRYCIE GŁOWY POCHODZENIA TURECKIEGO, POPULARNE W XIV-XVII WIEKU W EUROPIE WSCHODNIEJ; BYŁA TO CZAPKA BEZ DASZKA, OBRZEŻONA FUTREM WILCZYM, RYSIM LUB LISIM Z AKSAMITNĄ GŁÓWKĄ, NIEKIEDY PRZYBIERAŁA KSZTAŁT CYLINDRYCZNY, ZAKOŃCZONY SPICZASTO. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast