Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROPKA to:

znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROPKA

KROPKA to:

znak graficzny, który ma kształt okrągłej plamki (na 6 lit.)KROPKA to:

znak muzyczny przedłużający dźwięk o połowę wartości nuty (na 6 lit.)KROPKA to:

znak interpunkcyjny stawiany na końcu wypowiedzenia (na 6 lit.)KROPKA to:

niewielka plamka lub porcja farby (na 6 lit.)KROPKA to:

znak matematyczny; znak mnożenia (na 6 lit.)KROPKA to:

znak w alfabecie Morse'a (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.293

ŁUK ELEKTRYCZNY, KURATELA, ŁUK SKRZELOWY, PESETA MEKSYKAŃSKA, LAKTAM, ZROŚLAK, PYSZCZEK, DUR POWROTNY, BERŻERA, ALFABET MORSE'A, MINUTA CISZY, ESKORTA, KRETON, METAMER, ŁUK TĘCZOWY, PRZEBITKA, TAPETA, KOREANKA, RADIANT, RÓG, POLIETER, MILICJA OBYWATELSKA, POMPA POŻARNICZA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, TETRAMER, IN MEDIAS RES, PODATEK BEZPOŚREDNI, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, LOGOPEDA, PAPROTNIK, PIKTOGRAM, STARZĘŚLA, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, NEPER, ZNACHOR, FOTOSENSYBILIZATOR, WOREK REZONANSOWY, LODOWIEC GRUZOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, OBROŃCA, DYSK KOMPAKTOWY, NAROŻNIK, STAN DEPRESYJNY, AUTOMAT, MUFKA, JAWAJSKI, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, DERMOKOSMETYK, MAKINTOSZ, RYJOSKOCZKI, BROSZURA, BARIERA WEJŚCIA, OKUCIE, DIAGNOZA SPOŁECZNA, SŁOBODA, TERAPIA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ROPUCHA PASKÓWKA, URUBU CZARNY, WARIOMETR, UNIWERSYTET, ZACIĘCIE, PEDOFILIA, BAZYLIA, WODNIAK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, LENIWIEC, REGENERACJA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, OLEJ Z OLIWEK, TEREN ZALEWOWY, FISZUTKA, HETERODUPLEKS, SAMOWOLA, HALO, NIEŁAZOWATE, INTERWAŁ, MASZT ANTENOWY, ZARZUT, LASONOGI, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, PATYCZAK, SPLENDID ISOLATION, EKONOMIA POLITYCZNA, ODPRYSK, GÓRNICA, ŁUK TRIUMFALNY, BAJRAM, KORSYKAŃSKI, NIEDOROZWÓJ, GRZEBIEŃ, SYTA, REFORMATOR, ESTRAGON, EFEKT STYKU, FULAR, HASZTAG, PRZEWÓD SŁUCHOWY, WRÓG, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, TRASA ŚREDNICOWA, PUDEL, WICEDZIEKAN, BANIECZKA, MIŃSZCZANKA, TRĄBA POWIETRZNA, KUCHNIA, RUTENIZACJA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, TABLICA, DEWELOPER, KOLCZAK, KLEJNOT HERBOWY, PRODUCENT, DOSTOJEŃSTWO, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PLAN SYTUACYJNY, OSIEMDZIESIĄTKA, BRYGADA, JĘZYK DUŃSKI, PERCHA, BEFSZTYK, WRAK, HEPATOLOGIA, RACJONALIZM, DENAZYFIKACJA, OPŁATA SANKCYJNA, KOLEGA, RACZYNA, PROTESTANTYZM, TOŁHAJ, GŁUPSTWO, TERMINAL PASAŻERSKI, PAŃSZCZYŹNIAK, MAŁPOLUD, JAMRAJE, DYPODIA, FASOLKA SZPARAGOWA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, KŁOPOTANIE SIĘ, RESTYTUCJA GATUNKU, SZAFLIK, POMNICZEK, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, DEINSTALACJA, RERECORDING, HORYZONTALNY TRANSFER GENÓW, DROBNICA, ELASTOR, DOMEK, HARPUN, SIOSTRZYCZKA, ABSORPCJA KRAJOWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, TULEJA, JĘZYK ROSYJSKI, FRANCZYZA, AKSAMIT, LINIA CZYSTA, ILOCZYN BLASCHKEGO, TOSTER ZAMYKANY, NARKOTEST, PENIS, DIATONIKA, ZNAK PIENIĘŻNY, LIGROINA, SAMOCHÓD OSOBOWY, KRZYŻ MALTAŃSKI, ROWER POZIOMY, JĘZYK AMHARSKI, NIEPOKOJENIE SIĘ, DYSTYCH, KAKEMONO, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, SPÓŁKA CICHA, PALETA, COTELE, WIR PIASKOWY, CAMPUS, OKRES ZALICZALNY, WEDETA, RAJDER, CIĄG, WOKALIZA, ALPINIA GALGANT, PUŁAPKA OFSAJDOWA, FOCH, LAMPA METALOHALOGENKOWA, WIGONIA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, WANGA BŁĘKITNA, FASOLKA MUNG, DOMENA MAGNETYCZNA, STRATYFIKACJA, PUNKT, INFUZJA, MIÓD PSZCZELI, JAŚMIN, DEMONSTRACJA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, SPOONERYZM, KOŁOWANIE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, DYDAKTYKA OGÓLNA, RUCH BEZWIZOWY, KOŃ ANGLOARABSKI, LOT CZARTEROWY, BIURO PARLAMENTARNE, WESTA, PROPORZEC, CHOMIK TYBETAŃSKI, PIDGIN, ATONIA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, OŚCIEŻNICA, PEKARI, ZAWIESIE, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, OGRANICZENIE, MIESZEK, BĘBEN, SZCZECIN, TYGIEL, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, SIATKA, MINERAŁ ZABARWIONY, PULPA, SZPILECZKA, HETERODYNA, CHARAKTERYSTYKA, TRANSPORTÓWKA, SZWAGROSTWO, FERMATA, OBIONE, ARMATOR, BUDLEJA, PUNK ROCK, RYPS, RYBY, ŻEBRO, DEALER, KIERZANKA, DOM POSELSKI, GRECKI, ANTAGONIZM, PAJAC, KARP PO KRÓLEWSKU, SULFON, ZAPORA WODNA, WARZYWO, CHRANCUSKI, PORCYJKA, WÓDKA GATUNKOWA, KORZYŚĆ, MÓL BOROWICZAK, FUNGICYD, PARAMETR, MELODYCZNOŚĆ, SZCZOTKA, GALAKTYKA, PUSZKARSTWO, LINA, JĘZYK AMERYKAŃSKI, SPRZĘCIOR, TOWAROZNAWSTWO, PRZESŁONA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KĘDZIERZYN, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, TEOGONIA, POSTAĆ, ŹREBIĘ, GORZOWIANIN, DROBNICA, STORYTELLING, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MM, SUKCESIK, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, PEBA, SCENARIUSZ, OPERATOR, ŁĄCZE ABONENCKIE, NUŻENIEC LUDZKI, DOBIEG, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, STOPIEŃ, HOLOWNIK, SKALA STAROGRECKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, LIQUID, KURA, POKRĘTKA, WYROSTEK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, PANICZĄTKO, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, SPADEK, METAL KOLOROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.293 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kropka, znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROPKA
znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x