ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROPKA to:

znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROPKA

KROPKA to:

znak graficzny, który ma kształt okrągłej plamki (na 6 lit.)KROPKA to:

znak muzyczny przedłużający dźwięk o połowę wartości nuty (na 6 lit.)KROPKA to:

znak interpunkcyjny stawiany na końcu wypowiedzenia (na 6 lit.)KROPKA to:

niewielka plamka lub porcja farby (na 6 lit.)KROPKA to:

znak matematyczny; znak mnożenia (na 6 lit.)KROPKA to:

znak w alfabecie Morse'a (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.957

OFIARA ZAKŁADZINOWA, GAMMACYZM, KACZKA DZIENNIKARSKA, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, FILOZOFIA JĘZYKA, LINIA CZYSTA, IMPLEMENTACJA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, MYSZ MAŁOOKA, WANIENKA, RÓWNINA SANDROWA, MIESZANINA, HIDŻAB, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, POKŁAD STATKU, ODSYŁACZ, PRZEKŁADNIA, ŻYWICA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, DRĄGAL, TRAWA MORSKA, BASKINKA, ORTALION, ŚLUZA WAŁOWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, CONCEPT ART, NIALA, DETAL, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, GLOBULINA, WYDATEK RZECZOWY, AGATA, KÓŁECZKO, ORLĘ, JUZING, KSIĄŻKA DOTYKOWA, BIAŁY ZNAK, LAS GRĄDOWY, BOJA, POLIANDRIA, PRAWICA, KROKANT, MARMURKOWANIE, MADAME, SPRYCIARKA, WULKAN CZYNNY, WĄTEK, IGLICA, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, WYMIANA GAZOWA, DZIEWCZYNIĄTKO, PRZEKRÓJ, WIĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, NIEWOLNIK, OBLICÓWKA, KOMODOR, WIECZOREK POETYCKI, NAZWA, KORMORAN WSPANIAŁY, MOŻLIWOŚĆ, HIPOREFLEKSJA, FUZJA, STAN, KONFIRMACJA, REPERTUAR, CYGANECZKA, STOŁÓWKA, GLIF, MANIERA, ELASTIK, IZBA, BANDAŻ, OBIONE, REGISTER, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, BLOK RYSUNKOWY, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, SKRZYDEŁKO, GLORIETA, MOBIL, WĄŻ, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, SIEĆ KABLOWA, POMAZANIE, MIKOZA, MRÓWKA, POJAZD SILNIKOWY, COOL JAZZ, PAŁASZ, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, GLAZURA, PERUKARSTWO, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PIERWSZEŃSTWO, PAPA, MOC WYTWÓRCZA, BOZIA, KOMPENSACJA, PERKOZ ARGENTYŃSKI, APORT, WYPALENISKO, TERAPIA PEDAGOGICZNA, RYZYKO KURSOWE, AUTOMOBILKLUB, BRZOSKWINIA, BUZA, JUCHT, PERSPEKTYWA, KRUŻ, WIEWIÓRKA SZARA, MATERIAŁ MORENOWY, DOBYTEK, ODBÓJ, FOTOGRAM, KATASTROFA, BETON, NEKROPOLIA, RYBOŁÓWSTWO, CYWILKI, BOROWIEC OLBRZYMI, SLAJS, ZAŁOM, SOPLICA DAMARA, KANIBALIZACJA, MASŁO, APARAT ABSORPCYJNY, LORD, SAMOLOT BOMBOWY, SKÓRA, TARCZA, HULAKA, STRACH BIERNY, MAZUR, ROPA, AFRYKANISTYKA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, FRANCUSKI, PRZEDSZKOLE, UNIA REALNA, JAKOŚĆ ŻYCIA, KOMÓRKA, NUKLEOPROTEID, PRZEWRÓT, ZIELONI, SZLUFKA, FLIZ, RAKIETA BADAWCZA, WISZOR, CLERK, BEJCA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PROPAROKSYTON, LIRYKA POŚREDNIA, HIPERDŹWIĘK, MADZIARKA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, KÓZKI, OBJAWIENIE, KOMENDA, BAROTROPIA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, TIUL, AVELINE, CHODZIARSTWO, FUNKCJA, SYSTEM POMIAROWY, BĘBEN, PENDŻABSKI, KONWENANS, STYL, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, DOM HANDLOWY, POLIMER FLUOROWY, FUNKCJONALNY ANALFABETA, GNOMON, NOWELIZACJA, PADEMELON CZERWONONOGI, ADIDAS, KREWETKA ATLANTYCKA, WŁODARZ, ABHENR, JEDNOSTKA, KREPDESZYN, KNEDLE, INKUBATOR, KAPOK, WRAK, PODSTRYSZE, TĘTNICA TWARZOWA, JĘZYK AFRYKANERSKI, MOSHING, ZGROMADZENIE NARODOWE, GEGANIE, ŻONA LOTA, WIZJA LOKALNA, MARYNATA, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, KORMA, KOZIOŁEK, DONICZKOWCE, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, CHÓR, KORSARZ, ŚWIĘTOKRADZTWO, AUTSAJDER, OLEJ, GORSET, KORONIARZ KOŃCATY, ZAKOPCENIE, FORMACJA, SERIA, DRAM, WÓZEK SZPITALNY, TEST KOMPLEMENTACJI, PŁETWA STEROWA, PRZEMYT PLECAKOWY, WIESZAK, SZKLANKA, GALISYJCZYK, SZAŁAS, STRUNA, RITORNEL, ASEKURANTKA, ZIĘCIASZEK, TRAGEDIA, JAŁOWIEC, TROLLING, SKUNKS, PARPOSZ, GNAT, LĘK, SAMOZAPALENIE SIĘ, KASETON, IRISH DRAFT, OLGA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, MAKATA, SAMPLING, PIĘTNASTY, RESKRYPT, KARES, KOSTKA, ŻYWOPŁOCIK, JAMRAJ, ABANDON, AZYDEK, COLEMANIT, KOŚCIÓŁ FARNY, MARK, REŻIM, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ZGĘSTEK, ŚLONSK, ROGAINING, PYŁ, TERRINA, RYTUAŁ, UMBRA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, AMPUTACJA, DEPUTAT WĘGLOWY, IKEBANA, TEMBLAK, CELA, ROZMIARÓWKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, EMANACJA, LINUKSIARA, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, LINIA KOLEJOWA, ŁUK DZIENNY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ANSAMBL, CIAŁO NIEBIESKIE, MEANDER, KŁAKI, BEZWŁADNOŚĆ, PIERNICZEK, JĘZYK WSCHODNIOTURECKI, RADA, TRENCZ, KORIN, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, MATRYKUŁA, NORKI, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, MONOPOLISTA, REWIZJONIZM, UKŁAD WIELOKROTNY, KLESZCZE, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, GRANULOMA, ORNAMENT, ODDYCHANIE HOLOTROPOWE, ?ŻUBR AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.957 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROPKA znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROPKA
znak diakrytyczny stanowiący modyfikację liter; używana w systemach ortograficznych niektórych języków oraz w Międzynarodowym Alfabecie Fonetycznym do oznaczenia różnych dźwięków lub tonów (na 6 lit.).

Oprócz ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZNAK DIAKRYTYCZNY STANOWIĄCY MODYFIKACJĘ LITER; UŻYWANA W SYSTEMACH ORTOGRAFICZNYCH NIEKTÓRYCH JĘZYKÓW ORAZ W MIĘDZYNARODOWYM ALFABECIE FONETYCZNYM DO OZNACZENIA RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW LUB TONÓW. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x