PIERWIASTEK CHEMICZNY LUB PLANETA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

URAN to:

pierwiastek chemiczny lub planeta (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: URAN

URAN to:

U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (na 4 lit.)URAN to:

siódma według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego (Herschel) (na 4 lit.)URAN to:

siódma wg oddalenia od Słońca planeta (na 4 lit.)URAN to:

radioaktywny metal (na 4 lit.)URAN to:

paliwo jądrowe (na 4 lit.)URAN to:

U z tablicy Mendelejewa (na 4 lit.)URAN to:

'planetarny' pierwiastek (na 4 lit.)URAN to:

'bombowy' pierwiastek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWIASTEK CHEMICZNY LUB PLANETA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.839

NAMIAR, BROŃ NUKLEARNA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, HANZA, DAKTYLOGRAFIA, CZASZA LODOWA, FILIŻANKA, BIS(AZOTAN) STRONTU, NIEWYDOLNOŚĆ, SALA, NACIEK JASKINIOWY, TAŚMOWY, FILECIK, ŁYSAK, NEKROMANTA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ZNACZENIE, GOŁĄBKI, ANALIZA FUNKCJONALNA, OŁTARZYK, MINUCJA, GŁUPTAS, ORLICZKOWATE, POWIEŚĆ SCI-FI, BLISKOZNACZNIK, KOKTAJL KRABOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, WŁÓKNO, WYKROCZENIE SKARBOWE, IVAN, FALA WODNA, TRESA, ANDANTINO, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, INWEKTYWA, KUCZBAJA, SYGNAŁ, BIAŁORUSKI, ABSORPCJA, POMOC, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, MAŁA GASTRONOMIA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, FISTUŁA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, ANOMALIA UHLA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, POKŁAD, KREDYT INWESTYCYJNY, RESPONDENT, ZABURZENIE, SZUBIENICA, NAZWA KODOWA, MIESZEK, SOS, GUZIK, KARBROMAL, ALT, M, WRĘBNIK, MARŻA HANDLOWA, KOPROWINA, BŁYSK, SZMATA, KLAWIATURA, OBRÓT PIERWOTNY, JEZIORO ZASTOISKOWE, SPUSZCZANIE, ZROŚLAK, LIFTING, POLER, ŁOPATA, BAJOS, SZTUKA DEKORACYJNA, GĄSKA, EMPORA, MAKSIMUM, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SKANIA, SAFARI, SPÓŁKA, ZASADA SODOWA, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, WSCHÓD, NAPPA, DOBÓR GENETYCZNY, KRAKOWIAK, DZIEWIĘTNASTKA, REDUKCJA, LINA, KOMONICA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, CHAŁTURA, POLIEN, TWARZOWIEC, WIĘZADŁO, BEZGŁOŚNOŚĆ, SEMAFOR, ALKOHOL BUTYLOWY, PETRYFIKACJA, KWAS KARBOLOWY, LOTERIA PROMOCYJNA, SZLACHCIURA, METYS, PEDAGOG, KOTŁOWNIA, TRAGIZM, ODŁAMKOWY, BARETKA, BIURO PARLAMENTARNE, CERES, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, AWIZO, FILM WOJENNY, EKSPLOATACJA, KIŚCIEŃ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PIKSEL, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZIELONE PŁUCA, UNIZM, CARAT, SKÓRZAK, KARABINIER, SPIS POWSZECHNY, ARALIA, TARLATAN, ŻYDOSTWO, ROZLEGŁOŚĆ, NARTA WODNA, WZGLĄD, CINGULUM, PŁYTA PILŚNIOWA, AMPUŁKA, KONSTYTUCJA, DRUT, KURS, JOSE, PANORAMA, KULCZYBA WRONIE OKO, MLEKO W PROSZKU, HAMULEC, KOPNIAK, REWERENCJA, GAZ SZLACHETNY, WEŁNIAKOWE, KOMPENSACJA WERBALNA, ZAMKNIĘCIE CELNE, RZEMIOSŁO, ŹRÓDŁO POLA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, PIES DO TOWARZYSTWA, OBROŃCZYNI, S.Y, ŁAMANY DACH POLSKI, KORONA, AUTOTEMATYZM, INTERESOWNOŚĆ, ŁAŃCUCH, ZWIĄZEK AZOWY, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, POIMEK, TATRA, AKWEN, CHAŁWA, SIŁY POKOJOWE, ŁOŻYSKO TOCZNE, BENEFICJENT, ROZKAZ PERSONALNY, BITWA, RUCH OPORU, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, KOS, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, KANTOR, POŻYCZKA, ROBOTA, RZECZNIK PATENTOWY, ALLEGRO, EPICYKL, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WEŁNA, CYJANEK ORGANICZNY, OPŁATA MIEJSCOWA, PRZEZIERNIK, SZYNA, KOMŻA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, SILNIK INDUKCYJNY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, NOGA, TEMPERATURA ZAPALENIA, KAZAMATA, KOŁYSANIE, PACHNOTKA UPRAWNA, ZBIOREK, FARMA, WAKUOLA, WYCHÓD, ŻALE, SER, GRZEBACZ, MONITORING, GLAZURA, AFRYKANIZACJA, ANGINA MONOCYTOWA, STRINDBERG, FOKA, MUTACJA PUNKTOWA, SINICE, IMPAST, KULTUROWOŚĆ, POLEWA, REKWIZYT MUZYCZNY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, REGENERACJA, KWAS, KABINA, SKRZYDŁA, SYGNAŁ, FACH, NIEREZYDENT, WOSZCZYNA, DOSTOJEŃSTWO, CUG, GOLF, KULT LUNARNY, URLOP WYCHOWAWCZY, KONTYNGENT CELNY, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, KRUSZNICA, INDOKTRYNACJA, SZOPKARZ, GIRLANDA, SKAŁA ALITOWA, ULSAN, POMNIK, ANALIZA, ZBROJENIE, MOCZ, DRĄGAL, TEMAT, DYREKCJA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, MANIERYZM, KOŁNIERZ MARYNARSKI, PRZECIWIEŃSTWO, KAPUŚCIANA GŁOWA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, EMBLEMAT, TARTINKA, DNA, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, TERYNA, GORĄCA KREW, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PORĘCZ, TAPER, GOŁOLEDŹ, KARP BEZŁUSKI, FIBRYL, USZAK, GRZANKI, DOBA, WŁASNOŚĆ, TOKSYNA SINICOWA, PALACZ, BATORÓWKA, BIAŁY KRUK, KANONIERKA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, OGRANICZNIK, WSTĘŻNICE, DYFERENCJA, JEŻYNA, KOREKTOR, KWAS CYTRYNOWY, FOTOTROPIZM DODATNI, UBRANIE OCHRONNE, ŁUSZCZAK, ŁATA, LITERA, PUNK, WISKOZA, INTERWAŁ, JAŚMIN, KATASTROFISTA, UCHO, CHLOREK, CUDACZEK, ODBIJACZ, SMOCZEK, ŚWIERSZCZYK, ZARAZA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, HUBA SINIAK, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TOPENANTA, ?RÓŻA SKALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWIASTEK CHEMICZNY LUB PLANETA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWIASTEK CHEMICZNY LUB PLANETA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
URAN pierwiastek chemiczny lub planeta (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

URAN
pierwiastek chemiczny lub planeta (na 4 lit.).

Oprócz PIERWIASTEK CHEMICZNY LUB PLANETA sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PIERWIASTEK CHEMICZNY LUB PLANETA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x