METODA KONSTRUKCYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU BUDOWLI DREWNIANYCH, TAKA, W KTÓREJ ŚCIANA SKŁADA SIĘ Z UŁOŻONYCH POZIOMO WIEŃCÓW Z BELEK DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH W NAROŻACH (WĘGŁACH) NA ZAMKI Z OSTATKAMI (WYSTAJĄCYMI BELKAMI) LUB BEZ NICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA to:

metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 19 lit.)KONSTRUKCJA ZRĘBOWA to:

metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONSTRUKCJA WIEŃCOWA

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA to:

drewniana konstrukcja budowlana, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych na zamki (na 19 lit.)KONSTRUKCJA WIEŃCOWA to:

metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA KONSTRUKCYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU BUDOWLI DREWNIANYCH, TAKA, W KTÓREJ ŚCIANA SKŁADA SIĘ Z UŁOŻONYCH POZIOMO WIEŃCÓW Z BELEK DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH W NAROŻACH (WĘGŁACH) NA ZAMKI Z OSTATKAMI (WYSTAJĄCYMI BELKAMI) LUB BEZ NICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.508

NARODOWOŚĆ, KUSICIEL, PRYMITYW, BEZROBOCIE SEZONOWE, PARANOJA PIENIACZA, FAKT NAUKOWY, PRZEPŁYW, DYPTYK, OTOLARYNGOLOGIA, REAKCJA SPRAWCZA, DOLINA RYFTOWA, STAROIRLANDZKI, SZCZAPA, PATRYCJAT, PRZYCHÓWEK, MASZKARON, TENOR LIRYCZNY, BLUES, ZAWIŁOŚĆ, RUG, ENERGETYKA WIATROWA, PODRZEŃ, JĘZYK SZKOCKI, CENZURA, LINIA GEODEZYJNA, KOLIBER, GŁUPTAK, MIKROWENTYLACJA, WYPĘDZENIE, KOTWICA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KONTRGAMBIT WINAWERA, KADZIDŁOWIEC, KOMA, NIENIEC, SIEDEMNASTY, MASTYGONEMA, EKSTRUZJA, KRĘGOSŁUP, CENA ZAMKNIĘCIA, NIZIOŁEK, REFERENCJA, PROKSEMIKA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, LOSOWANIE WARSTWOWE, KROPKA, UKŁAD DOKREWNY, OBOZOWISKO, MANIPULATOR, MONOLOG WEWNĘTRZNY, MASZYNOWNIA, PRZĄDKOWATE, ROZTROPEK, ANTYIMPERIALISTA, OBSERWATORKA, GOŁĄBECZEK, PRZEZIERNOŚĆ, KULOMETRIA, PASAŻ, TRZY KARTY, SKRZYDŁO, BOHEMISTYKA, AMIDEK, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, WŁOSY WENUS, POWIEŚCIDŁO, PLANKTON, OBRZMIENIE, ANTYNATURALIZM, ROŻEK, PASZTET, REWOLWER, STEREOTAKSJA, SZLACHAR, ŁAŃCUSZEK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, EMPIRYZM GENETYCZNY, KILOWAT, POMADKI, KOŚCIEC, HOMOGENIZATOR, BYLICA, MAMUT POŁUDNIOWY, WESTFALKA, KUCHCIK, KONWENCJONALIZM, FILIGRAN, SMUŻKA, PRYMITYW, LIST POETYCKI, ZWÓJKOWATE, OBSERWATOR, STANIĘCIE, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, PUNKT ODNIESIENIA, DEPOZYCJA, AKWAWITA, MECENAS, PIERWSZA POMOC, CIĄG, ŁĘKOTKA, FRONTALNOŚĆ, FOTEL GINEKOLOGICZNY, BEJCÓWKA, SIŁACZKA, CHODZĄCY TRUP, SAMOCHWALSTWO, ZAKON CZYNNY, RACJONALNA IGNORANCJA, LANE KLUSKI, SMOCZEK, PLAC APELOWY, FUTURE PROGRESSIVE, SPIRYTUS, OKTET, ZAWAŁ, PAŃSTWO UNITARNE, KASZUBSKOŚĆ, ESSEŃCZYCY, WIEŻA SZYBOWA, ÓSEMKA, TŁUMACZ, LOKALIZACJA, CZERWONOSKÓRY, GARNITUR, STRACH BIERNY, GLORIETA, HIPERDŹWIĘK, ŻABA ŚMIESZKA, TYBETAŃCZYK, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PARKIET, MACIERZ SYMETRYCZNA, ŁOPATKA, SATYNA, LAPILLI, SOBÓR, AEROCASCO, DRAPACZ, ZAWIĄZEK, DOKUMENT LOKACYJNY, KOSZ, IDEACJA, SKUPYWACZ, PIERWSZOŚĆ, MAZUREK, ANTYCYPACJA, SPRAWDZIAN, KOŃ KLADRUBSKI, SMAR, KONTRETYKIETA, LEJBIK, BUGAJ, WZIERNIK, ALTERNAT, KENIJSKI, OBSERWACJA, SUŁTANAT, KLASZTOR, DŁUGI WEEKEND, RZEMIOSŁO, MILLET, CIĘŻAR WŁASNY, LANGUR WSPANIAŁY, GRUPA IMIENNA, PARÓWKA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, ZNAK, SAMOOKALECZENIE, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PLOMBOWIEC, SAKWA, PRZEMYTNIK, COKÓŁ, ADAPTOWANIE SIĘ, GRZYBIARZ, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, STRES, KASZANKA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, HARDTOP, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, UDERZENIE, ŁÓDŹ PILOTA, KOLORYT, SYMPTOM, DIABELSKOŚĆ, NIEMĘSKOŚĆ, DWÓJECZKA, OPERA, BIMBROWNIA, SZEWRON, WIECZÓR POETYCKI, MACIERZ RZADKA, SUCHORYT, KOPERTA, EGIDA, CYGANKA, PUNKT ROSY, BETONOWE BUTY, GAD, BARANEK, GDERACTWO, KAPITULACJA, RÓŻA BAZALTOWA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, BYCZEK, MINA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, WARTOŚĆ MODALNA, BACKGROUND, FIVE O'CLOCK, JAMRAJ, GRAF PODSTAWOWY, PASZTET, SUSZARKA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ANTYKWARNIA, NOŚNOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, MAJOWY PRACOWNIK, MINI-ALBUM, WETERYNARIA, CYKL PRECESYJNY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, DOWÓD APAGOGICZNY, PROTEGOWANY, ŻUŻEL, OBSERWACJA, ANATOMIA ROZWOJOWA, BUDLEJA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, PLEBS, USZKO, PATENA, DZWONY, ODSTĘP, BEZDNIA, ZODIAK, LICENCJA PRAWNICZA, ROZPRAWKA, WARCHOŁ, NOSACZ, SKRONIE, MŁOT, GRAFITYZACJA, DROGA, SZUFATA, ZWIJARKA, PAMIĘĆ ULOTNA, PENETRACJA, PANORAMA, ŻÓŁTLICA, ZLEW, SCIENCE FICTION, INIA, KURCZAK TIKKA MASALA, KALIBRACJA, CEWKA, MENUET, MARYNISTYKA, ELEGANCIK, KOŁECZEK GOLFOWY, ZAPUSTY, KLIPER, RĄCZNIK, PAGINATOR, ARCHIKONFRATERNIA, MINA, UNIŻENIE, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, SZYKANA, STOPNICA, ZWID, SWAWOLNIK, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, UMOWA WIĄZANA, STACJA, GORSET, MASZT, AGAT MSZYSTY, ELIKSIR ŻYCIA, POCISK NADKALIBROWY, ROMANISTA, BUTLA, ODPŁYW, FILOZOFIA MATEMATYKI, SKAŁA PLUTONICZNA, PASTORALE, SAWANTYZM, LEJ, PLATFORMA PROCESOROWA, TEORIA ESTYMACJI, HAWELOK, BLOK STARTOWY, CHRONOGRAF, ?KWADRA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.508 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA KONSTRUKCYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU BUDOWLI DREWNIANYCH, TAKA, W KTÓREJ ŚCIANA SKŁADA SIĘ Z UŁOŻONYCH POZIOMO WIEŃCÓW Z BELEK DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH W NAROŻACH (WĘGŁACH) NA ZAMKI Z OSTATKAMI (WYSTAJĄCYMI BELKAMI) LUB BEZ NICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: METODA KONSTRUKCYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU BUDOWLI DREWNIANYCH, TAKA, W KTÓREJ ŚCIANA SKŁADA SIĘ Z UŁOŻONYCH POZIOMO WIEŃCÓW Z BELEK DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH W NAROŻACH (WĘGŁACH) NA ZAMKI Z OSTATKAMI (WYSTAJĄCYMI BELKAMI) LUB BEZ NICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONSTRUKCJA WIEŃCOWA metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 19 lit.)
KONSTRUKCJA ZRĘBOWA metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONSTRUKCJA WIEŃCOWA
metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 19 lit.).
KONSTRUKCJA ZRĘBOWA
metoda konstrukcyjna stosowana w przypadku budowli drewnianych, taka, w której ściana składa się z ułożonych poziomo wieńców z belek drewnianych łączonych w narożach (węgłach) na zamki z ostatkami (wystającymi belkami) lub bez nich (na 18 lit.).

Oprócz METODA KONSTRUKCYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU BUDOWLI DREWNIANYCH, TAKA, W KTÓREJ ŚCIANA SKŁADA SIĘ Z UŁOŻONYCH POZIOMO WIEŃCÓW Z BELEK DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH W NAROŻACH (WĘGŁACH) NA ZAMKI Z OSTATKAMI (WYSTAJĄCYMI BELKAMI) LUB BEZ NICH sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - METODA KONSTRUKCYJNA STOSOWANA W PRZYPADKU BUDOWLI DREWNIANYCH, TAKA, W KTÓREJ ŚCIANA SKŁADA SIĘ Z UŁOŻONYCH POZIOMO WIEŃCÓW Z BELEK DREWNIANYCH ŁĄCZONYCH W NAROŻACH (WĘGŁACH) NA ZAMKI Z OSTATKAMI (WYSTAJĄCYMI BELKAMI) LUB BEZ NICH. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x