BETONOWA, ŻELBETOWA LUB KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA BUDOWLANA O ZAKRZYWIONEJ ŚRODKOWEJ POWIERZCHNI; STOSOWANA JAKO SKLEPIENIE DUŻYCH OBIEKTÓW, NA PRZYKŁAD HAL SPORTOWYCH, FABRYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPINA to:

betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni; stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUPINA

ŁUPINA to:

łupina, osłona nasion u roślin nasiennych (na 6 lit.)ŁUPINA to:

mała, często mizernie wyglądająca łódka (na 6 lit.)ŁUPINA to:

podstawowa, ruchoma część chwytaka koparki, czerparki (na 6 lit.)ŁUPINA to:

twarda powłoka orzecha (na 6 lit.)ŁUPINA to:

powłoka okrywająca owoc (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BETONOWA, ŻELBETOWA LUB KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA BUDOWLANA O ZAKRZYWIONEJ ŚRODKOWEJ POWIERZCHNI; STOSOWANA JAKO SKLEPIENIE DUŻYCH OBIEKTÓW, NA PRZYKŁAD HAL SPORTOWYCH, FABRYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.564

MELON, DOJRZAŁOŚĆ, FAJERWERKI, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KOLIMATOR, MYSZ ZAROŚLOWA, OTTER, UŻYTEK LEŚNY, GALWANOSTEGIA, ZMIANA WSTECZNA, GEMISTA, BONOŃCZYK, IRC, KARMNIK, ŻYDEK, PRZENOSKA, LIMFOBLAST, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, GAŁĘZATKA, POWIEŚĆ W ODCINKACH, TUBING, SUBWOOFER AKTYWNY, AMBLIPODY, KLASZTOR, KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI, PORĘBA, CHOROBA VELPEAUA, MIKSER, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, OBRÓT PIERWOTNY, UTWÓR WKŁADOWY, RESTRYKCJA, LITEWSKOŚĆ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, TRZCINA, ANTYKADENCJA, DWUCYFRÓWKA, PODRYG, BEZPANCERZOWCE, OBŁĘK, AKT PŁCIOWY, BOTTOMLESS, NAUKA, PERYKARP, OSIEMNASTKA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ŚCIANA, KLIRING, REKINEK PSI, ANEUPLOIDALNOŚĆ, INFORMACJA POUFNA, BALERON, METRYKA, AZOLLA, IMPREZA TURYSTYCZNA, MEANDER, MANIFESTACJA, DŹWIGAR, POSTING, HULK, TAO, ZNAK, RESTRYKCJA, SALETRA, MUSZTARDA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PROLEK, GRANATNIK, WARIACJA, RYBA AMFIDROMICZNA, MUSZNIK, OBJĘTOŚĆ, CELLULITIS, WŁADZUCHNA, KASETA, PŁOMIEŃ, LUFKA, SANDWICZ, BESTIARIUSZ, STOS, PAKOWNOŚĆ, MAKROFAUNA, MINIATURA, SIDARA, MASKOTKA, DAPSON, ODCIĄG, GWIZDEK, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KORZENIE, PRZYJACIEL RODZINY, RERECORDING, ADIDASEK, ZADANIE, CECHA, AMERYKAŃSKOŚĆ, DZIKA KARTA, SYMBOLIZM, KAMEDUŁ, ZEBROID, KOJEC, NOTOWANIE, EMIL, MUSZTRA, WYKUSZ, ROGER, RAK STAWOWY, FUJARKA, MAŁPA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, RAJKA, KOSMODROM, BINOKLE, PANI, ZAIMEK, NARZĄD KRYTYCZNY, ZIEMIA, AUTOBUS CZŁONOWY, CZAPKA SPORTOWA, WRZĘCHY, SZWEDZKI, RÓŻA, UŁANKA, MORALIZACJA, IRISH DRAFT, PRAKTYKA, MUSZTARDA DIJON, METROPOLIZACJA, INSTRUMENT, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PODATEK EKOLOGICZNY, NEKROPOLIA, SZOŁDRA, DOGRYWKA, CZERNINA, RAJA CZARNOBRZUCHA, KIERUNEK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, ODPRYSK, PŁYN ETYLOWY, DEPUTAT WĘGLOWY, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, LEPNICA, ŚLIZGAWKA, OSTROKRZEW, JURYSPRUDENCJA, PORWAK LODOWCOWY, TRÓJKĄT BERMUDZKI, SIEDLISKO, SZARPANKA, CUKRZYCA, BYDLĘ, STREFA HEMIPELAGICZNA, JON KOMPLEKSOWY, KRZYŻYK, FURIOSO, CZARTER, KURS, MOŁOTOW, WYBUCHOWOŚĆ, KIT, WZÓR, SOKI, NIECHLUJA, SYZYGIA, GENERALISSIMUS, GONDOLA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PLATER, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, PŁATEK, IZBA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, ŻUREK, SZCZEPONOGI, INKA, DROBNICA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, KONCERT, MARSZ, WSZECHMOGĄCY, SALATERKA, BRZOZA OJCOWSKA, MUCHINA, LONT WOLNOTLĄCY, SAMBA, ROWER, ANTEPEDIUM, NIEWIERZĄCY, SOK, MECENAS, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, CIĄGI, PORT, OPERA MYDLANA, RZECZOWNIK POSPOLITY, KIEŁ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ODWAGA, KRĄŻOWNIK SZOS, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KAMIEŃ NAGROBNY, LEKCJA, PUNKT, GRAF PODSTAWOWY, EMBRIOGENEZA, ZWORKA, WICI, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, OSA, OPONENT, LARGO, SZCZAW, RZEKOTKA DRZEWNA, HRABINA, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, FALE ETERU, KARAWAN POGRZEBOWY, PŁOMIEŃ, ROSÓŁ, PEDALSTWO, WYCHOWAWCZYNI, MOBBING, AŁYCZA, BAT, POMOST, PERKALIK, PANTEON, ASCEZA, BAMBUS, GŁUPKOWATOŚĆ, INTERNACJONAŁ, SZESNASTKA, DŻINS, UNDERGROUND, SKIP, ROD, RESTYTUCJA GATUNKU, PARA MINIMALNA, PANIKA BANKOWA, SYSTEM POWIERNICZY, KORMORAN WSPANIAŁY, CYFRA, PRZEJEMCA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, KOMPENSACJA, LEJTNANT, OSAD, PRZYSŁÓWEK, HARACZ, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ŁUPINA, DANIE ARBUZA, WIĘŹBA, KUFF, POSTAĆ, NIEDOROZWÓJ, SYNTETYK, INTROIT, DOKTRYNERSTWO, ZAJĄC TOLAJ, YORKSHIRE PUDDING, OMIEG KAUKASKI, INTENSJA, RANA, KANTOR, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, IKONOGRAFIA, DEKONTAMINACJA, ASTRAGALOMANCJA, NARKOTYK, GEOGRAFIA FIZYCZNA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, KALIBER, MENISK WKLĘSŁY, UŚCISK, WDZIĘK, NERW, NIEEFEKTYWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, ISKRA, MEDIALNOŚĆ, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, HONDURAS, FILECIK, BASE JUMPING, SAKLA, DOLARÓWKA, POLIPTYK, OBIONE, ORBITA BIEGUNOWA, CIĘŻKIE DZIAŁA, PASTYLKA, LEJBIK, WARUNEK LOKALOWY, ?PROTETYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.564 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BETONOWA, ŻELBETOWA LUB KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA BUDOWLANA O ZAKRZYWIONEJ ŚRODKOWEJ POWIERZCHNI; STOSOWANA JAKO SKLEPIENIE DUŻYCH OBIEKTÓW, NA PRZYKŁAD HAL SPORTOWYCH, FABRYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BETONOWA, ŻELBETOWA LUB KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA BUDOWLANA O ZAKRZYWIONEJ ŚRODKOWEJ POWIERZCHNI; STOSOWANA JAKO SKLEPIENIE DUŻYCH OBIEKTÓW, NA PRZYKŁAD HAL SPORTOWYCH, FABRYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPINA betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni; stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPINA
betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni; stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych (na 6 lit.).

Oprócz BETONOWA, ŻELBETOWA LUB KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA BUDOWLANA O ZAKRZYWIONEJ ŚRODKOWEJ POWIERZCHNI; STOSOWANA JAKO SKLEPIENIE DUŻYCH OBIEKTÓW, NA PRZYKŁAD HAL SPORTOWYCH, FABRYCZNYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - BETONOWA, ŻELBETOWA LUB KOMPOZYTOWA KONSTRUKCJA BUDOWLANA O ZAKRZYWIONEJ ŚRODKOWEJ POWIERZCHNI; STOSOWANA JAKO SKLEPIENIE DUŻYCH OBIEKTÓW, NA PRZYKŁAD HAL SPORTOWYCH, FABRYCZNYCH. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast