W STOMATOLOGII: POGŁĘBIONA SZCZELINA MIĘDZY DZIĄSŁEM A ZĘBEM, PROWADZĄCA DO STOPNIOWEGO ODKRYWANIA POWIERZCHNI KORZENIA ZĘBA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ROZCHWIANIEM ZĘBA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIESZEŃ to:

w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 7 lit.)KIESZEŃ PATOLOGICZNA to:

w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 19 lit.)KIESZEŃ PRZYZĘBNA to:

w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIESZEŃ

KIESZEŃ to:

część urządzenia, do której coś się wkłada, np. kasetę, płytę itp (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

doszyty do ubrania, elementu galanterii lub jakiegoś wyrobu tekstylnego kawałek materiału, który tworzy miejsce do chowania przedmiotów (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

środki finansowe, jakimi ktoś dysponuje (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

wnęka przy scenie teatralnej, w której przechowuje się dekoracje (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 7 lit.)KIESZEŃ to:

przegroda lub inaczej wyodrębniona przestrzeń stosunkowo niewielkich rozmiarów, w której można umieścić (przechowywać) określony przedmiot (np. zdjęcia lub płyty cd w albumie, sprężyny w materacu, znaczki wykorzystywane na tablicy kieszeniowej itp.) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STOMATOLOGII: POGŁĘBIONA SZCZELINA MIĘDZY DZIĄSŁEM A ZĘBEM, PROWADZĄCA DO STOPNIOWEGO ODKRYWANIA POWIERZCHNI KORZENIA ZĘBA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ROZCHWIANIEM ZĘBA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.517

FILTR POWIETRZA, HOMO ERECTUS, INWOLUCJA, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, UCHYB REGULACJI, CEBULANKA, LOGIKA ZDAŃ, INTERGLACJAŁ, BRZYDULA, ŁAMACZ, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, PUNKT PODSŁONECZNY, MORDOKLEJKA, OKRES AMAZOŃSKI, RÓWNIAK, DZIEKAN, DRĘTWA, WERTEB, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, KOMORA DEKOMPRESYJNA, UXMAL, DEPRYWACJA RELATYWNA, EROZJA ŚNIEŻNA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, PITA, PAWĘŻ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, NOŚNIK NARZĘDZI, PROCES EGZOGENICZNY, OŚWIETLENIE, LITRÓWKA, MISIONES, RETROGRADACJA, GRZEBIEŃ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, PAMPA, GULA, NACIEK JASKINIOWY, ŁUPINA, YD2, WYROŚLE, LODOWIEC PIEDMONTOWY, KONWOLUCJA, KIESZONKA SKRZELOWA, MATEMATYKA STOSOWANA, WIĘŹBA, GĄBKA, KOŃ KUZNIECKI, RÓWNIAK, METODA ODCHYLEŃ, WYSKLEPEK, PRZESTRZEŃ STANU, BZDURA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, FENOTYP GRONOSTAJA, DEFEKT TRÓJKĄTA, CERES, RYNEK KONKURENCYJNY, ZWIĄZEK METALOORGANICZNY, GAZOWY OLBRZYM, HEKTAR, SKALA MOLOWA, MÓJ, NAWIGACJA SATELITARNA, SPRZĘG, GEODEZJA, DEWIACJA, STYL DOWOLNY, INTERSTYCJAŁ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, GŁUCHOTA WRODZONA, POMORZE ŚRODKOWE, ŚLIZGACZ, LICZBA OKTANOWA, DIEN, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, WIBRATOR, ETAT, ROZSTAW BOŚNIACKI, ZIELE, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, JUTRZYNA, KOMISJA ROZJEMCZA, RURA GŁOSOWA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, KWAS PRÓCHNICOWY, MAPA GENETYCZNA, INFORMACJA, IMMUNOGEN, LUNACJA, RÓŻA SKOCZKOWA, DOPPELGANGER, SOBOTA, FIGURA PŁASKA, DOLINA, CENTURIA, ZYSK KSIĘGOWY, PRAWO CYWILNE, AMUNDSENA, KAMIZELKA RATUNKOWA, ILOŚĆ, ZGŁAD, ZARYSOWANIE, WITAMINA, CECHA POŚREDNIA, SAMOLOT-AMFIBIA, BOMBA EKOLOGICZNA, SELSYN, ADENSKA, ANASTOMOZA, PROCES GEOLOGICZNY, STRONA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, RAMIENISKO, WIRUSY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, GRANULA, ETNOBOTANIKA, WŁOSEK, TABAKIERA, LODOWIEC SZELFOWY, BIAŁA RDZA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, STAROANGIELSKI, PRZEPONA, EKSLIBRIS, KONGRUENCJA, PUNKT APTECZNY, CYNGIEL, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, FETYSZYZM TOWAROWY, ZAWIEJA, MERMOZ, SZURGOT, ŁAN KMIECY, NAROST, ZBLIŻENIE, GEODEZJA OGÓLNA, KRAPLAK, MEFLOCHINA, INTERAKCJONISTA, TOPSEL, PIEPRZNIK, TEMPERATURA MROZU, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, WLAN, AZYMUT GEOGRAFICZNY, CIASTO, MIANOWANIEC, LOGIKA FORMALNA, HEGEMONICZNOŚĆ, PRZEDMURZE, SERENADA, FLETNER, INNA PARA KALOSZY, TRANSPOZON, RÓWNOWAGA OGÓLNA, PRAWA MIEJSKIE, JAJO, MOTOR, WIEK PRZEJŚCIOWY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SZCZELINA NERWU WZROKOWEGO, UKŁAD RÓWNAŃ, LÓD MORSKI, WOJNA, ARESZT, GRANULE, CAŁY TON, MONOMER, TERRINA, PLOTER SOLWENTOWY, PNEUMATOFOR, SIAMANG, STYLIKOODWŁOKOWE, KRZYWKA, PAS ROZDZIELCZY, KREPON, SZCZELINA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ANIOŁ, OKTAWA, OMAN, GUZ, GEODYNAMIKA, STREFA CZASOWA, UBYTEK, TONAŻ, ODDZIAŁYWANIE FUNDAMENTALNE, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, STEROWIEC PÓŁSZKIELETOWY, TRUMNA, BRODAWKA ZWYKŁA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, MEGALOPOLIS, ZARYSOWANIE, DŁUG, REKLAMÓWKA, CYKLOTYMIK, GUMA BALONOWA, SKALA KELVINA, KOLORYSTYKA, PITEKANTROP, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, DWUCUKIER, MORENA ABLACYJNA, WITAMINKA, FRYZ, GRZECH ŚMIERTELNY, KAUKAZ, KWAS HUMINOWY, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, PODUSZKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CHROPAWOŚĆ, PASJA, STAJE, PŁASZCZ WODNY, ADRES PAMIĘCI, EKSPORT NETTO, POWTARZALNOŚĆ, NATRYSK, MINIMUM PROGRAMOWE, PRYSZNIC, OBLICÓWKA, EKSPERTKA, WOLNOŚĆ, LOKATA DYNAMICZNA, EMISJA POLOWA, MARŻA ODSETKOWA, KOMPOZYCJA OTWARTA, ZWICHNIĘCIE, ŚLIZGAWKA, ASTRONOMIA, HECA, ZENDRA, PRZYMUREK, MŁYNEK MODLITEWNY, INTEGRALNOŚĆ, SPAŁA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, SZCZELINA POWIEKI, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, WSPÓLNY RYNEK, ASTROPOLITYKA, PRZEDSIĘBIORCA, GRUNCIK, AMFIBIA, UKRAINA KIJOWSKA, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, CENTURIA, BIOKATALIZATOR, STREFA, CEMENT, DOLINA RYFTOWA, KOCIOŁEK SKALNY, ACETYLENEK, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, KATNIK, PRZEDMECZ, ENTEROBAKTERIA, TAŚMA, GRZECH CIĘŻKI, ODBLASK, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, WARSTWA ADSORPCYJNA, PREZBITER, KURZAWA, MISJA DYPLOMATYCZNA, SUBTELNOŚĆ, WIEŚNIAK, SPRAY, BIEG ROZSTAWNY, EMALIA, WIERZYCIEL, GALWANIZACJA, LODOWIEC PODGÓRSKI, TAPIR CZARNY, SELENOGRAFIA, MIECZ, ROK GWIAZDOWY, AMFIBIA, POSTĘPACTWO, DIAGRAM VENNA, FRESKO, ZASTAWKA, LINIOWIEC, INWALIDA, PŁYTKA NAZĘBNA, PRZEKLEŃSTWO, CEMENT ANHYDRYTOWY, WYDŁUŻALNIK, ŁOŻYSKO SZTYWNE, MIŁOŚĆ, ZAUROPTERYGI, OBRĘCZ, BIEGUN, RÓWNANIE STANU, ?GULDIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STOMATOLOGII: POGŁĘBIONA SZCZELINA MIĘDZY DZIĄSŁEM A ZĘBEM, PROWADZĄCA DO STOPNIOWEGO ODKRYWANIA POWIERZCHNI KORZENIA ZĘBA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ROZCHWIANIEM ZĘBA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W STOMATOLOGII: POGŁĘBIONA SZCZELINA MIĘDZY DZIĄSŁEM A ZĘBEM, PROWADZĄCA DO STOPNIOWEGO ODKRYWANIA POWIERZCHNI KORZENIA ZĘBA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ROZCHWIANIEM ZĘBA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIESZEŃ w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 7 lit.)
KIESZEŃ PATOLOGICZNA w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 19 lit.)
KIESZEŃ PRZYZĘBNA w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIESZEŃ
w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 7 lit.).
KIESZEŃ PATOLOGICZNA
w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 19 lit.).
KIESZEŃ PRZYZĘBNA
w stomatologii: pogłębiona szczelina między dziąsłem a zębem, prowadząca do stopniowego odkrywania powierzchni korzenia zęba, co może skutkować rozchwianiem zęba (na 16 lit.).

Oprócz W STOMATOLOGII: POGŁĘBIONA SZCZELINA MIĘDZY DZIĄSŁEM A ZĘBEM, PROWADZĄCA DO STOPNIOWEGO ODKRYWANIA POWIERZCHNI KORZENIA ZĘBA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ROZCHWIANIEM ZĘBA sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - W STOMATOLOGII: POGŁĘBIONA SZCZELINA MIĘDZY DZIĄSŁEM A ZĘBEM, PROWADZĄCA DO STOPNIOWEGO ODKRYWANIA POWIERZCHNI KORZENIA ZĘBA, CO MOŻE SKUTKOWAĆ ROZCHWIANIEM ZĘBA. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x