PROCES ŁĄCZENIA SIĘ ROZDROBNIONYCH CZĄSTEK W UKŁADACH KOLOIDALNYCH POWODUJĄCY ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI GRANICY FAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOALESCENCJA to:

proces łączenia się rozdrobnionych cząstek w układach koloidalnych powodujący zmniejszenie całkowitej powierzchni granicy faz (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES ŁĄCZENIA SIĘ ROZDROBNIONYCH CZĄSTEK W UKŁADACH KOLOIDALNYCH POWODUJĄCY ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI GRANICY FAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.547

GENEZA, CYKL, HARMONIA, SZPULA, STACJA ZBORNA, TARTAK, GRUCZOŁ DOKREWNY, PAREMIOGRAFIA, DERMOKOSMETYKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ROZWÓJ ZARODKOWY, PORNOGRAFIA TWARDA, ZAOPATRZENIE, KONSYGNATARIUSZ, REAL, FILOLOGIA ORIENTALNA, WYSPA, KLAUZURA, BERGMAN, GRUBA LINIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, RÓJKA, GESTALT, ROZMIĘKANIE, PACHNOTKA UPRAWNA, CHAŁTURSZCZYK, PRZEMYSŁ NAFTOWY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, SEMANTYKA LEKSYKALNA, ŁONO ABRAHAMA, AFTERPARTY, FLADROWANIE, EKSPEDYCJA, ODWIETRZNIK, WŁAMANIE, STACJA NASŁUCHOWA, ATRAKCJA, OBUDOWA, STAROUKRAIŃSKI, PRZEKŁADACZ, POJAWIENIE SIĘ, POGROBOWIEC, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, BAWOLE OKO, FUGA, KAJMANY, HARD CORE, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, DWUDZIESTA CZWARTA, ŁĄKOTKA, BLASZKA, KUMOTER, KOŃ KLADRUBSKI, CIŚNIENIE STATYCZNE, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, BIUROKRATA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, WINKRYSTYNA, CHOROBA HALLOPEAU, CERAMIKA SZNUROWA, IMMUNOFLUORESCENCJA, PRANKO, KOTLARNIA, NAUKI GEOLOGICZNE, TANGO ARGENTYŃSKIE, SYNDROM WILKOŁAKA, ZASTAWKA AORTALNA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WATA CELULOZOWA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, SAPROFAG, DIAŁ, POCZUCIE, DOGADZANIE SOBIE, LARWA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, POKER ROZBIERANY, SYF, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, PARNOTA, WALENTYNKA, ŚRYŻ, DIECEZJA, ŚCIGAŁKA, ZBIORÓWKA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, ROPOMACICZE, ZAKŁADKA, DYNGUS, ROSZCZENIOWOŚĆ, CHOROBA VERNEUILA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, OGNISKO, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, LINORYT, STRUP, WOJSKA INŻYNIERYJNE, KARBOKSYL, KREOL, MIEŚCINA, KLASTER DYSKOWY, KNEBEL, DEOKSYADENOZYNA, BEZROBOCIE JAWNE, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, NATARCZYWOŚĆ, ZBOŻE OZIME, CIĄŻA, KOKORNAK, BARSZCZ BIAŁY, SKULICE, CYGANOLOGIA, SUMACJA, OLIMPIADA, GÓRNICTWO OTWOROWE, POŚCIELÓWA, SAMOREGULACJA, NIEPOBOŻNOŚĆ, JEDENASTKA, TARRA, ASD, SINGEL, MAT, INWALIDA WOJENNY, KOPALNIA, FILOLOGIA SERBSKA, ZBRODNIARZ WOJENNY, AUDIENCJA GENERALNA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, DYBUK, DRZEWOSTAN NASIENNY, POJAZD SZYNOWY, KOTYLION, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, GAŁĘZIAK, WIBRACJA, PORODÓWKA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PATRIARCHAT, KOSZATNICZKA, RATUSZ, KARTA MOBILIZACYJNA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, CZŁOWIEK INTERESU, BRONA KOLCZASTA, ANOMALIA PELGERA-HUETA, OBEREK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KAWKA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, SEKS, REAKCYJNA PRAWICA, BAZYLEA, MONILOFITY, CANON, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DŁUGI RÓG, KUC DARTMOOR, KOLORYMETRIA, PERYMETR, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KULTURA JĘZYKA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ZIELONE PŁUCA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, NEONTOLOGIA, SKUPYWACZ, LATARNIK, FOKSTROT, ARTYSTKA, DOSTRZEGALNOŚĆ, SAMORZUTNOŚĆ, GNIAZDO ZAWOROWE, HERBATKA, TEORIA INFORMACJI, ÓSMY CUD ŚWIATA, DRIPPER, HETEROATOM, IKAR, SEJSMOMETRIA, DELIMITACJA, KOHORTA, KRA, FENICKI, FAKT NAUKOWY, OCEL, SIEWKA, RPG, SADZE, ROZTERKA, GAŚNIK, GEOMETRIA RZUTOWA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, MISKA SOCZEWICY, OCHOTNIK, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, TICINO, WIEDŹMA, KRAJANKA, NIEWYRAŹNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, MANIERKA, LITERATURA PIĘKNA, WYRWIZĄB, INTEL, STYLIKOODWŁOKOWE, ROZWÓJ ZALEŻNY, CLERK, EKSTRALIGA, SUKCESYWNOŚĆ, DACH MANSARDOWY, BETON, MAKSYMALIZM, WYKONANIE, KOZIOŁ, BRUDNICA NIEPARKA, FRESCO, WĘDROWNOŚĆ, UZBECKI, KWAS, DZWONEK RĘCZNY, BATERIA ANODOWA, LABORKA, SKROMNISIA, KORYNCKA, SPÓŹNIALSTWO, PROMIENIOWANIE ALFA, PASTISZ, RADIOBIOLOG, PODNIEBIENIE TWARDE, MĘŻNOŚĆ, ERGONOMIKA, FIKNIĘCIE, SPIRALA ARCHIMEDESA, KEKSÓWKA, WARMIŃSKI, SZCZOTKARZ, SKALICA, PYŁ METEOROWY, KAMIEŃ KOTŁOWY, TEŚCIK, NIEBOSKŁON, SAMOŁÓWKA, TRZEJ KRÓLOWIE, ROTANG, AFRYKAŃSKI, SKRADANKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PRZEPITA, SZCZEP, ELEGIA, SZORSTKOŚĆ, ŁOWCA, KOLEJ LINOWA, POPLECZNICTWO, KNAJPA, LIŚCIOZWÓJ, SUNDAJCZYK, UMBRA, NOWICJAT, POMPA, CHOROBA SPIELMEYERA-SJÖGRENA, NAWÓJ, CHŁOPIEC, KOMEDIANTKA, GRA POJEDYNCZA, OWADOŻERNOŚĆ, NIMB, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ROPUCHA ZIELONA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, OBŻER, KOŁATKA, KOMIK, SKŁON KONTYNENTALNY, ZAPALENIEC, SIEDMIOBÓJ, SWEET, WYROŚLE, FOWIZM, OBSZAR ALIMENTACYJNY, REKRYSTALIZACJA, ROMANSOPISARZ, MEGATSUNAMI, WYKROCHMALENIE SIĘ, WYSYP, PRZEKŁADANIEC, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, NIEWIERNOŚĆ, OGNISKO MAGMOWE, EUTANAZJA, ARIANIE, KROSNY, ?MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES ŁĄCZENIA SIĘ ROZDROBNIONYCH CZĄSTEK W UKŁADACH KOLOIDALNYCH POWODUJĄCY ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI GRANICY FAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES ŁĄCZENIA SIĘ ROZDROBNIONYCH CZĄSTEK W UKŁADACH KOLOIDALNYCH POWODUJĄCY ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI GRANICY FAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOALESCENCJA proces łączenia się rozdrobnionych cząstek w układach koloidalnych powodujący zmniejszenie całkowitej powierzchni granicy faz (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOALESCENCJA
proces łączenia się rozdrobnionych cząstek w układach koloidalnych powodujący zmniejszenie całkowitej powierzchni granicy faz (na 12 lit.).

Oprócz PROCES ŁĄCZENIA SIĘ ROZDROBNIONYCH CZĄSTEK W UKŁADACH KOLOIDALNYCH POWODUJĄCY ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI GRANICY FAZ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - PROCES ŁĄCZENIA SIĘ ROZDROBNIONYCH CZĄSTEK W UKŁADACH KOLOIDALNYCH POWODUJĄCY ZMNIEJSZENIE CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI GRANICY FAZ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast