URZĄDZENIE ZDOLNE DO UNOSZENIA SIĘ W ATMOSFERZE NA SKUTEK STATYCZNEGO LUB AERODYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STATEK POWIETRZNY to:

urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ZDOLNE DO UNOSZENIA SIĘ W ATMOSFERZE NA SKUTEK STATYCZNEGO LUB AERODYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.774

ZAKOP, BIDET, ARMATKA, SEKS, PODPINKA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, OBRONA BAŁTYCKA, ANTYIMPERIALISTA, KANU, SKRZYNKA, PARWENIUSZ, KLON, BARWICA DREWNA, PADDLE, DAWCA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ZAPORA, ETOLOGIA, MONOPOL, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PYZA, WASZA WYSOKOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, AKCELERATOR KOŁOWY, SALA, PRZYNĘTA, KLAWIATURA, WIRUS MAKR, MIEDNICZKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, KOLOR OCHRONNY, RUDEL, SARKOFAG, OBRONA, TŁUSZCZ, SIOSTRZYCZKA, MONOGAMIA, GODZ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, PLEMIĘ, PELA, ALEJA SZTYWNYCH, PIERWORYS MAPY, FAGOCYTOZA, UCHWYT ZACISKOWY, KORZEŃ POWIETRZNY, GORĄCE ŹRÓDŁO, NIEKAPEK, SYSTEM PREZYDENCKI, SALETRA, KARABINIER, SNIFFER, EPOS HOMERYCKI, TRUP, CZARNOKSIĘŻNIK, DOLOT, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MŁOT KAFAROWY, TYGRZYK PASKOWANY, WNĘKA, LIST KREDYTOWY, TERGAL, EMFAZA, BOLA, OLIGOMER, RUCH RELIGIJNY, SPADKOBIERCA, PRZYWODZICIEL WIELKI, PIWO, SIUR, METAMERIA, DŁUGOGŁOWIE, BASEN, JAMRAJ, SYGNAŁ CIĄGŁY, POMORZE ŚRODKOWE, RYBOJASZCZURY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, GŁOS ELEKTORSKI, OFICYNA WYDAWNICZA, AMFITEATR, LAKIER DO PAZNOKCI, WARSTWA OZONOWA, KRET, STREFA HEMIPELAGICZNA, ALBAŃSKOŚĆ, RUCH PIESZY, PLAMKA FORDYCE'A, ŚCIÓŁKOWANIE, MENZURKA, CERATOFILID, PREZENT, HIGHLAND, PODATEK GRUNTOWY, UGRUPOWANIE, ŻEBRO, KONFISKATA, BAWÓŁ MINDORSKI, DOM GRY, STOPIEŃ, NIEOSTROŚĆ, SZAMBELAN PAPIESKI, KURTYNA ZERO, GRODZISZCZANKA, WIELKI WYBUCH, WYZIEW, WYŁAM, RĘKAWEK, MURARKA OGRODOWA, PRZEZIERNIK, KOŁECZEK GOLFOWY, DRZEWO MAMUTOWE, STARA GWARDIA, ROCKOWIEC, NIEBOSKŁON, GONDOLA, PODKŁAD, MAŁPI GAJ, STANDING FINANSOWY, POŻEGNANIE, POLIFONIA, GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, ZAIMEK, KOSZT INWESTYCYJNY, KATASTROFA KOSMICZNA, KIESZEŃ, ETYKIETA, SADZAK, MESA, ODWIETRZNIK, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, SAMOOBRONA, ASPIRATA, DORADA, RÓŻA BAZALTOWA, RYTOWNIK, MISKA, TĘPOZĘBNE, PIERNIKARZ, ZIARNOJAD, MIERNIK, JADZICA, HERB, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PAS WŁĄCZENIOWY, NALEGANIE, ZAKRES ZNACZENIOWY, PAWILON, EGZAMIN POPRAWKOWY, PRZEKRÓJ, ZORZA, NOŚNIK, BACHATA, PRZELEW, OBRÓBKA, FUTURE SIMPLE, KARŁO, DEKLARANT, SPOWINOWACONY, DRAPACZ, CYNADRY, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, BRYCZKA, HURMA, HALO, SPIRYTUS, PSYCHODYDAKTYKA, MIŁOŚCIWOŚĆ, PIEROŻEK, ZDRADA, FILOLOGIA SERBSKA, TRIDUUM, RABV, PŁONNIKI, DROZD, OTWORZENIE DUSZY, HEINE, OWOC RZEKOMY, DZIEWIĘTNASTKA, HALBA, STRĄGA, ROZBITEK, PRZEGRYZKA, ASPOŁECZNOŚĆ, FILOZOFIA JOŃSKA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, KESON, LINIA, TELEWIZJA, NOODLE, GALARETKA, PUCH, KĄT PROSTY, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PRZERWANIE, OKREŚLENIE, SPÓŹNIALSTWO, CIĄG, ELUWIUM, BARWY, GREKA, SZKLARKA, FAJKA, KAMIKAZE, OGLĄD, NAUTILUS, MANIACZKA, LUFKA, RESTAURATOR, MOTOR, PRZEŁĄCZNICA, KAPLIN, PANGSZURA INDYJSKA, SPAWACZ, GOSPODARKA TOWAROWA, MIGOTANIE GWIAZD, EPIFIT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, GEST, PINGLE, PROM, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, STANDARD EMISYJNY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PRECYPITAT, PICUŚ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, MASA SOLNA, PŁASZCZ WODNY, FAUL, POMPA PROTONOWA, RĘKAW, LALKA, REKOMENDACJA, FISZUTKA, ETNOLINGWISTYKA, SPRZECIW, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, WAPORYZACJA, SUKIENKO, PIEKŁO, ROZKŁAD MAXWELLA, UŻYTEK LEŚNY, KLIKOWOŚĆ, WINIAN, SNOWIDZ, NASTROSZ LIPOWIEC, OBSZCZYMUREK, PIECZYWO, ORBITA BIEGUNOWA, STATEK KABLOWY, OPERACJA LOGICZNA, PIERSIÓWKA, SZPANERSTWO, HARCERKA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KOSZULKA, GLOBUS, OGRZEWNIK, ZMIERACZEK PLAŻOWY, CHAŁTURNIK, SSAK MORSKI, CIĘŻAR DOWODU, AROMAT, ZATOKI, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, SKŁAD, OBŁOK, BĘCNIĘCIE, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ŻEGLUGA POWIETRZNA, WĘDZIDŁO, RONDO, BRUMBY, NAWALANKA, POMYWAK, PODOBIZNA, RABA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ABSOLUT, KARTUZJA, FRYZ, BARWA, PANTOFAG, BALKONIK, WYROK PRAWOMOCNY, FILOLOGIA KLASYCZNA, HALA, SYNTETYZER, POLIMER WINYLOWY, BOGRACZ, TRÓJPOKŁADOWIEC, SZYP, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, KLATKA BŁAZNÓW, OCHRONA INDYWIDUALNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BETONOSKOP, ?PINGWIN PAPUA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.774 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ZDOLNE DO UNOSZENIA SIĘ W ATMOSFERZE NA SKUTEK STATYCZNEGO LUB AERODYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ZDOLNE DO UNOSZENIA SIĘ W ATMOSFERZE NA SKUTEK STATYCZNEGO LUB AERODYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STATEK POWIETRZNY urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STATEK POWIETRZNY
urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza (na 16 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ZDOLNE DO UNOSZENIA SIĘ W ATMOSFERZE NA SKUTEK STATYCZNEGO LUB AERODYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POWIETRZA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - URZĄDZENIE ZDOLNE DO UNOSZENIA SIĘ W ATMOSFERZE NA SKUTEK STATYCZNEGO LUB AERODYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA POWIETRZA. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast