WARTOŚĆ KULTUROWA, CYWILIZACYJNA LUB MATERIALNA, BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA LUB JAKIEJŚ ORGANIZACJI, GRUPY SPOŁECZNEJ CZY SPOŁECZEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRO to:

wartość kulturowa, cywilizacyjna lub materialna, będąca własnością człowieka lub jakiejś organizacji, grupy społecznej czy społeczeństwa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOBRO

DOBRO to:

wszystko, co jest dobre i moralne, oceniane pozytywnie (na 5 lit.)DOBRO to:

dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością (na 5 lit.)DOBRO to:

czyjś interes, zadowolenie, pomyślność, korzyść (na 5 lit.)DOBRO to:

piąta litera w głagolicy (na 5 lit.)DOBRO to:

domena anioła (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARTOŚĆ KULTUROWA, CYWILIZACYJNA LUB MATERIALNA, BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA LUB JAKIEJŚ ORGANIZACJI, GRUPY SPOŁECZNEJ CZY SPOŁECZEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.036

LEUKOTOMIA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, WYWÓZKA, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, ROZPAD, UJGUR, BOCZNICA, KULTURA STARTEROWA, ELASTYK, ALLELOPATIA, POUCZENIE, ZWÓJ, NABIEG, SYSTEM KASTOWY, PROGRAM, OSADA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KROKIET WIOSENNY, TAMTEN ŚWIAT, KOŁO RATUNKOWE, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, WITALNOŚĆ, RADA, PUBLIKACJA, FUGA, KET, PASTEL, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, PRZECHÓW, WALDORAPTOR, DIASPORA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, WYŚCIGI, MARKGRAF, BADANIE JAKOŚCIOWE, KASZKIET, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, CHALDEJSKI, PISARSTWO HISTORYCZNE, KUSKUS, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PRZESMYK, GAŁĘZATKA, HARMONIJKA USTNA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, SIATKA, REWIA, RÓG, UDRĘCZENIE, SYGNAŁEK, SYLWETKA, WYZWISKO, FERETRON, KRUŻA, ZŁOCIEŃ, HACKAMORE, POLIGLOTA, AMBASADOR, RAMIĘ, NEUROPATIA, OKŁADKA, MANSZETA, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, ŻELAZNE PŁUCO, PUNKT KARNY, MARAZM, FURGON, WARZYWNIK, KARABIN PLAZMOWY, BAZA ORBITALNA, PULPA, IZOMER GEOMETRYCZNY, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, WISKOZA, DRELICH, WŁADZUCHNA, POLE ELEKTRYCZNE, ROZWÓJ PSYCHICZNY, ALABASTRON, BOLERO, DYSTANS, SZLAFROK, WISZER, INKRETYNA, KRYZYS, TYBELARKI, BASEN, SIŁA, FLIGELADIUTANT, HENRYK, LUKSEMBURSKI, DEWOLUCJA, DRAM, DEZETKA, HEJT, RAWKA BŁAZEN, ZNAK ALFANUMERYCZNY, MANGA, GITARA, TOWARZYSTWO, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ADAPTOWANIE SIĘ, NIEREZYDENT, FALAFEL, WYCISKANIE, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, HAFT, KOLCZAKOWATE, TAKSON MONOTYPOWY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, BUJANIE, ZDANIE, PLAMA WĄTROBOWA, NIEBOSKŁON, KLUCZ, ŻELE, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, WYMÓG, ZNAK UJEMNY, PIDŻIN, UŻYTEK ZIELONY, TILAKA, PRZEDSIĘBIORSTWO, ZAZDROSTKA, POMYŁKA, RICOTTA, ABLACJA LODOWCOWA, PRAWA CZŁOWIEKA, KULA, LOGOFET, SZANJANGOZAUR, NASTAWA OŁTARZOWA, BROMOFORM, DOKUMENT PAPIESKI, SUBTELNOŚĆ, NASZYWANIE, RESIDUUM, UKŁAD WIELOKROTNY, DOWÓD RZECZOWY, MASKOTKA, ŁUSKA, DUJKER KARŁOWATY, ZASADA PODCZEPIENIA, AZOTAN(V), ADAM, BALET, AMIODARON, DAEWOO, KOMOSA, KONCERT ŻYCZEŃ, WIRUS WŚCIEKLIZNY, APLA, DREWNO KĘDZIERZAWE, ISKIERNIK OCHRONNY, INTERES PRAWNY, BELKOWANIE, RYKSZARZ, PRZYTULIA, PREIMPLANTACJA, RELISZ, JEDNOSTKA METRYCZNA, GRYPS, STUPOR, WESTA, WODOPÓJKI, PRZYWODZICIEL, OKUPACJA, DELOKALIZACJA, MARIONETKA, NAWÓJ, DIASYSTEM, PRODUKCJA, NIEDOŁĘSTWO, PREFEKT, SERIA, DZIÓB, POZIOMICA, HIEROGLIFY, MNIEJSZOŚĆ, GLORIA, STADO, PYZY, WARIACJE, DUBELTÓWKA, ŁÓŻECZKO, PARTIA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KAMIEŃ WĘGIELNY, PODKULTURA, WSPARCIE, ARKADA, KULT LUNARNY, ZAMIANA, SECESJONISTA, INDEKS GIEŁDOWY, POCHODNA, FETA, PRZEDSZKOLE, ROZBÓJNICTWO, DRAMAT WOJENNY, FONIATRIA, BLOK SOCJALISTYCZNY, TETRAMER, KARZEŁEK, ZORZA, GAUGUIN, PLURALIZM, REZEDA, BLASTOGENEZA, PRZEPLOTKA, KAMIZELKA RATUNKOWA, ZĄB TRZONOWY, BRYKLA, KLISZA, REWOKACJA, OKRĘŻNOŚĆ, GEN SPRZĘŻONY, KAMIENNE SŁOŃCE, WIWAT, FABIANIZM, BRAMOWNICA, GERONTOKRACJA, HEAD-HUNTER, PARATHA, PEDAGOG, GAZ SPALINOWY, AMEBA, CHROMOSOM, PARMEZAN, RAJFURSTWO, WPROWADZENIE, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, TWIERDZENIE CEVY, BAGIENNIK OBŁY, TRZMIEL, DASZEK, KWAS ASPARAGINOWY, STACJA TELEWIZYJNA, ARTYSTKA, ETEROFON, LENNOŚĆ, SZTUKA ZIEMI, REWALIDACJA, OGNIE, SEJSMOGRAM, AURA, TOWAR, KILOWAT, LICZBA POJEDYNCZA, ZBIÓR, MOSTEK, OPIEKUŃCZOŚĆ, CZWARTY, KĄT ROZWARTY, RELACJA DWUCZŁONOWA, NACZYNIE WIEŃCOWE, DWURURKA, ROZPUSZCZALNIK, LOGOPEDA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ZAŁOGA, KOLUMNA, NEUROTRANSMITER, NACZELNIK, PIKIETA, KOREGENT, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PRZESZUKANIE, PIK, OCZAR, KURS, ARTYSTA, KATEGORIA SPOŁECZNA, PŁYWACZEK, TRÓJKĄT, KARP PO POLSKU, GABINECIK, POWÓDZTWO, NAPÓJ, DOŁEK, JĘZYK ANGIELSKI, CYGANECZKA, CIĄŻA JAJOWODOWA, CENZURA, ŁUSKA, RUCHANKA, AKREDYTOWANIE SIĘ, UTAGAWA, TREL, ZAPALNOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ALKALOID, SZLIFIERKA KĄTOWA, OBŁĘK, GŁOWNIA, BEFSZTYK, NIECZUŁOŚĆ, HUTNIK, ?PLEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARTOŚĆ KULTUROWA, CYWILIZACYJNA LUB MATERIALNA, BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA LUB JAKIEJŚ ORGANIZACJI, GRUPY SPOŁECZNEJ CZY SPOŁECZEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARTOŚĆ KULTUROWA, CYWILIZACYJNA LUB MATERIALNA, BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA LUB JAKIEJŚ ORGANIZACJI, GRUPY SPOŁECZNEJ CZY SPOŁECZEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRO wartość kulturowa, cywilizacyjna lub materialna, będąca własnością człowieka lub jakiejś organizacji, grupy społecznej czy społeczeństwa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRO
wartość kulturowa, cywilizacyjna lub materialna, będąca własnością człowieka lub jakiejś organizacji, grupy społecznej czy społeczeństwa (na 5 lit.).

Oprócz WARTOŚĆ KULTUROWA, CYWILIZACYJNA LUB MATERIALNA, BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA LUB JAKIEJŚ ORGANIZACJI, GRUPY SPOŁECZNEJ CZY SPOŁECZEŃSTWA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WARTOŚĆ KULTUROWA, CYWILIZACYJNA LUB MATERIALNA, BĘDĄCA WŁASNOŚCIĄ CZŁOWIEKA LUB JAKIEJŚ ORGANIZACJI, GRUPY SPOŁECZNEJ CZY SPOŁECZEŃSTWA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x