FERMA; MIEJSCE, W KTÓRYM POD KONTROLĄ CZŁOWIEKA LUB SAMORODNIE NASTĘPUJE WYLĘGANIE (CZYLI OKRES INKUBACYJNY) ZWIERZĄT HODOWLANYCH, NP. DROBIU LUB RYB, A TAKŻE OWADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYLĘGARNIA to:

ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYLĘGARNIA

WYLĘGARNIA to:

siedlisko, miejsce rozmnażania czegoś (na 10 lit.)WYLĘGARNIA to:

kolebka, źródło (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FERMA; MIEJSCE, W KTÓRYM POD KONTROLĄ CZŁOWIEKA LUB SAMORODNIE NASTĘPUJE WYLĘGANIE (CZYLI OKRES INKUBACYJNY) ZWIERZĄT HODOWLANYCH, NP. DROBIU LUB RYB, A TAKŻE OWADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.361

AGROFIZYKA, WIEK NASTOLETNI, S.Y, EGRETA, AMINOTRANSFERAZA, PIANOLA, KONTUR, BATORÓWKA, FARMERKI, KORT, MĄKA, CYRK, WĄSONÓG, RUSYCYSTYKA, EKSPANDOR, JĘZYK ŻYWY, WIDŁOZĄB PŁOWY, SERIA WYDAWNICZA, BULIONER, PRAWOSKRĘT, KUROPATWA, STOPIEŃ ETATOWY, NADRUK, SEKUNDANT, OROGENEZA ALPEJSKA, CMENTARZ, BASZŁYK, BORDER, IMPERATYW KATEGORYCZNY, GROŹBA, KOPUŁKA, NAWA GŁÓWNA, WŁĄCZNIK, DROGA GRUNTOWA, PIENIĄŻEK, CHOROBA MORGELLONÓW, BARYCENTRUM, ENCYKLOPEDYZM, WARSTWA, DOMY, CUDACZEK, REDUKTOR, AKWATINTA, ETYKA, KĄT PROSTY, DZIANINA, PARODIA, POLE ELEKTRYCZNE, SZTYFT, PIRAT, ZAPLECZE SOCJALNE, PARÓWKA, MASER, LAMPA LUTOWNICZA, OKULARY, KLASTER, PAPIERZAK, BÓR MIESZANY, ANTYGWAŁTY, STATEK KOŁOWY, WASABI, MENAŻKA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PERTEK, ELASTOMER, MARKA, IZOMER KONFORMACYJNY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, UTRILLO, TUNGA, ELITARYSTA, SAMODZIERŻSTWO, PRODUCENT, FORLANA, PIĘTA ACHILLESOWA, PODWALE, PLAGA, TRANSPORTEREK, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PANCERNIK KARŁOWATY, ARCHIDIAKON, ZAWISAK, CLERESTORIUM, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, GENOM CZŁOWIEKA, REKINKOWATE, KAMICA MOCZOWA, WYZWISKO, STÓJKA, BOOT, KOLONISTA, BEZCZUCIE, HETEROMORFIZM, STRONA TYTUŁOWA, GŁOŚNIK JONOWY, MIRABELKA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, ELEW, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, ROZBIERANKA, DYWANOKSZTAŁTNE, UŚCISK, PŁYTA GŁÓWNA, MANIERYZM, JĘZYK URZĘDOWY, KABLOBETON, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, SZAŁAS, SOKI, PERŁA, GĄSIENICZNIKOWATE, KONFEKCJA, GENERAŁ, ROZKŁAD POISSONA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, FILIGRAN, OBOZOWISKO, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, SESJA EGZAMINACYJNA, WIDMO SYGNAŁU, ZAJADY, TAMBURMAJOR, OCZYSZCZALNIA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, SAROS, WOLITYWNOŚĆ, DOBROSTAN ZWIERZĄT, RAJDER, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, NET, WIAROŁOMSTWO, ODWSZALNIA, WSPOMAGACZ, BERŻERKA, EKSPORTACJA, WRZÓD TRAWIENNY, MAH JONG, PARAROTACYZM, SZARPIE, WARKOCZ, SER PARMEŃSKI, UKŁAD OPTYCZNY, BUŃCZUK, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, PRZECIER, JEDEN, BAJKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, DODATEK STOPOWY, POSTĘPOWANIE CYWILNE, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, DWÓJKA, MENZURKA, ZAPOZNANIE, KAPITAŁOWOŚĆ, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, SRACZKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, MIKROMODEL, WÓZ SKARBNY, ZAPALCZYWOŚĆ, WIELOMIAN JEDNORODNY, NAMASZCZENIE CHORYCH, KRĘGOSŁUP, PRAŻARŁACZE, EFEKT OWCZEGO PĘDU, CZARNA DZIURA, OCHOTKA, ŁĄCZNICOKRĘGIE, BIERWIONO, DZIEŃ REKTORSKI, MUCHA MOKRA, CIĄG, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, TRZYDZIESTOLECIE, KOMBAJN, SOLNISKO, POMPA ODŚRODKOWA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, KIERDEL, MIKROMETR, KOLOR LUKOWY, DEMOKRACJA, EFEKT STYKU, PODKOŁDERNIK JADOWITY, OPRZĘD, GWIAZDA, LAVABO, KOMBINACJA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, LIPOATROFIA POINSULINOWA, NARZĄD ŚWIETLNY, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, DEDYKACJA, STOPA NARZUTU, PIKOTKA, AZYL, PRACA, BLOCZEK, STREFA POŻAROWA, KREMÓWKA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, KONSULTANTKA, SPAMIK, ODSUWACZ, ZATWARDZENIE, POBRATYMSTWO, STROIK, ADRES WZGLĘDNY, REWOLTA, DYRYGENTURA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, CIAŁO NIEBIESKIE, RADIOLOGIA, ZASTOINA, HELING, OVERCLOCKING, ELIZJA, POSŁUCH, SYN, WAŁ, TAŚMOWY, KARETKA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, GALERIA, GRABINA, PANTALON, NIESTACJONARNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, HEJNAŁ, ZŁOTODESZCZ, EMISJA, RAJD, LIMNOCHARYSOWATE, TRUSIĄTKO, WYROCZNIA, GEOLOGIA, SKŁADNIK POKARMOWY, KOROWAJ, AFEKTYWNOŚĆ, KOK, KARTUSZ HERBOWY, NIECKA ARTEZYJSKA, JASKINIOWIEC, KIERAT, WODY PODZIEMNE, SCYMNOWATE, ANKIETA PERSONALNA, RYKSIARZ, PŁOMIEŃ, WIRTUALIZACJA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, KOŹLAK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, HAMULEC CIERNY, PUSTELNIA, PROMIENIOPŁETWE, KITEL, KASZA, DŁUGONOGOŚĆ, DEZINSTALACJA, SZCZODROŚĆ, DREWNO LETNIE, BENEFICJANT, ŻAGIEL, CZYNNIK BIOTYCZNY, KOLUMNA, GWIAZDKA, PSEUDOBIELICA, WEŁNA, ZAKŁÓCENIE, RYNEK KONKURENCYJNY, POIDŁO, BEZPIECZNIK, ANKA, ZACIENIE, ROZSZCZEP WARGI, CHOROBA ODZWIERZĘCA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, TRAGIZM, BABOCHŁOP, MOCZ, FLEBOGRAM, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, MÓZGOWIE, NAGOŚĆ, SYNKLINA FAŁSZYWA, SYPIALKA, ZARODZIEC PASMOWY, PŁATEK, CZAS, HAWAJSKI, SOCZEWICA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, OSEŁEDEC, PLEŚŃ, WYSMUKŁOŚĆ, REKONWERSJA, ?IMPULS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FERMA; MIEJSCE, W KTÓRYM POD KONTROLĄ CZŁOWIEKA LUB SAMORODNIE NASTĘPUJE WYLĘGANIE (CZYLI OKRES INKUBACYJNY) ZWIERZĄT HODOWLANYCH, NP. DROBIU LUB RYB, A TAKŻE OWADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FERMA; MIEJSCE, W KTÓRYM POD KONTROLĄ CZŁOWIEKA LUB SAMORODNIE NASTĘPUJE WYLĘGANIE (CZYLI OKRES INKUBACYJNY) ZWIERZĄT HODOWLANYCH, NP. DROBIU LUB RYB, A TAKŻE OWADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYLĘGARNIA ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYLĘGARNIA
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów (na 10 lit.).

Oprócz FERMA; MIEJSCE, W KTÓRYM POD KONTROLĄ CZŁOWIEKA LUB SAMORODNIE NASTĘPUJE WYLĘGANIE (CZYLI OKRES INKUBACYJNY) ZWIERZĄT HODOWLANYCH, NP. DROBIU LUB RYB, A TAKŻE OWADÓW sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - FERMA; MIEJSCE, W KTÓRYM POD KONTROLĄ CZŁOWIEKA LUB SAMORODNIE NASTĘPUJE WYLĘGANIE (CZYLI OKRES INKUBACYJNY) ZWIERZĄT HODOWLANYCH, NP. DROBIU LUB RYB, A TAKŻE OWADÓW. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast