BUDOWLA TYMCZASOWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE MIEJSCE BUDOWY OD NAPŁYWU WÓD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRODZA to:

budowla tymczasowa, której zadaniem jest osłanianie miejsce budowy od napływu wód (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRODZA

GRODZA to:

pusty, szczelny przedział na statku wodnym (na 6 lit.)GRODZA to:

przegroda; ogrodzenie, płotek, coś, co oddziela rzeczy od siebie (na 6 lit.)GRODZA to:

GROBLA; KOFERDAM (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA TYMCZASOWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE MIEJSCE BUDOWY OD NAPŁYWU WÓD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.374

NEGACJONISTA, SIATKA CENTYLOWA, NERW UDOWO-GOLENIOWY, SYNDROM WILKOŁAKA, PIESZCZOCH, LOTNICTWO WOJSKOWE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WELUR, ZGNILIZNA DREWNA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KOLONIA, RUBASZNOŚĆ, GNIAZDO, LEKTURA, BARAK, FORMAT, PSZCZOŁA MIODNA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, PODSZYWACZ, HUBA MAŚLAK, PAPROTNICA, SIECZKA, PIJUS, AZJATYCKOŚĆ, GÓWNIARA, DEFENSOR, BAWEŁNA, KORAL MADREPOROWY, PIES MINIATUROWY, OBIEG PIENIĄDZA, JEDNOSTRONNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MULDY PODWÓJNE, WOSKOWATOŚĆ, BEZDNO, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, TWIERDZENIE ENGELA, SZACHY LOSOWE, BETONKA, ULEPSZACZ, GRUPA RYZYKA, ARCHEOLOGIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BAKTERIE METANOGENNE, CANTUS FIRMUS, TELEWIZJA HD, DOKŁADNOŚĆ, PRZEDAWCZYK, BRYNDZA, OZDOBNIK, UMOWA ZLECENIE, SYKATYWA, SNOBISTYCZNOŚĆ, BLEDZIUCH, ZAGADKA, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, CEREMONIA ZAPACHOWA, METODA NAWIASÓW LIEGO, HORROR, KRYL PÓŁNOCNY, POTULNOŚĆ, WESOŁOŚĆ, ZAŚLUBINY, WARIACJE, TIOTEPA, MISIACZEK, ATLANTYDA, NIEJADALNOŚĆ, NASKALNIK, APOKRYFICZNOŚĆ, MONADA, DRAPIEŻNOŚĆ, PYCHOTKA, PODKŁAD, TOKAMAK, KRÓLEWICZĄTKO, MNICH, PARK PRZEMYSŁOWY, NUDYSTKA, KRÓLOWA, DZIAD, PRAZYNOFITY, EKSTREM, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, DRABINKA SZNUROWA, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, GOLONKA, PODRÓŻNA, ZGNIŁOŚĆ, OSCHŁOŚĆ, FILAR, FUZJA JĄDROWA, KOMPANIA WARTOWNICZA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, NUŻENIEC LUDZKI, PRAWOMOCNOŚĆ, RELACJA TOTALNA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, SKALA KELVINA, CHOROBA KUSSMAULA, KRYSZNAIZM, STRÓŻÓWKA, GŁUCHY TELEFON, SKŁADNIK ODŻYWCZY, MUZYKA PROGRAMOWA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, DOMENA PUBLICZNA, UNIWERSYTECKOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, PODOFICER KASYNOWY, ANGIOTENSYNA, CHŁOPAK, OBROTNICA, BALAST, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, NASADA, ZACIENIE, KŁUSAK FRANCUSKI, WPIERDOL, ŁASKAWCA, ZARZĄD, OWAL CASSINIEGO, WDÓWKA, GLOBALNOŚĆ, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, PRAWDA, PROGRAM ROZRYWKOWY, POSEŁ NIEZRZESZONY, EDYKUŁ, POGONIEC, RODELA, WYRAZ POKREWNY, KOPARKA NADPOZIOMOWA, KONTAKT, LUFA, KARBONATYT, PRZEDWIOŚNIE, USTERZENIE PŁYTOWE, MEGAPOZYTYW, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZAĆMA ZAAWANSOWANA, ZGORZKNIAŁOŚĆ, WYROSTEK POPRZECZNY, CZUJKA, KAPELUSZ, SAŁATKA CEZAR, TUNBERGIA, MACIERZ NILPOTENTNA, KLIN, WARTOŚĆ, PONOR, WIĄD RDZENIA, KAWA ZBOŻOWA, FIGURACJA HARMONICZNA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, USZKA, WYSŁANIEC, NOWICJAT, TERAPIA RODZIN, OCZKO, MIEJSCE, BUCHTA, POPELINA, AUTSAJDER, LODOWIEC WISZĄCY, KOŁO JEZDNE, KOD JĘZYKOWY, SALWINIOWATE, KARMIENIE, PÓŁWARIAT, PRZYMIOTNIK, KLAUSTROFOBIA, OSTROGA REGULACYJNA, STREFA EURO, GOLKIPER, MORENA DENNA, INDYJSKI, KATASTROFALNOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ, TERMINARZ, SPŁYWNIK, WYRĘBA, SKAŁA GŁĘBINOWA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TAUKA, TRZASKOWISKO, PUŁAP PRAKTYCZNY, SIODŁO, MIGDAŁ, DOJRZAŁOŚĆ, PASTORAŁKA, KONIECZNOŚĆ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, HARFA CELTYCKA, SOCJOBIOLOGIA, PRZYCHACIE, PRZEPUKLINA UDOWA, WSPINACZKA SPORTOWA, PRUSKOŚĆ, GRANULA, POUFNOŚĆ, ZŁUDNOŚĆ, MINBAR, LEISZMANIOZA SKÓRNA, GALERIA, PSEUDOBIELICA, DOBRODUSZNOŚĆ, STYLISTA, RIDER, KONIECZNOŚĆ, KREWETKI, NIEUWAŻNOŚĆ, PLUS, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, KOSIARKA ROTACYJNA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, SKUN, STRONA BIERNA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, STANOWISKO, WIERZCHNICA, NIELUDZKOŚĆ, STOŻEK DEPRESYJNY, WARUGA, BYLICA POLNA, DIONIZYJSKOŚĆ, BERA, DWORSKOŚĆ, BANDA, GEN PODZIELONY, FORTECA, STEROWANIE OPTYMALNE, OBROTÓWKA, MNISZEK, EPOKA LITERACKA, CHMURNOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, DELTA WSTECZNA, ORZECH KOKOSOWY, ZDŻAR, CYKORIA KORZENIOWA, JANUSZ, NASOSZNIKOWATE, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, PÓŁCZŁOWIEK, GWINT STOŻKOWY, LABIRYNT, LENIUCH, ATAK, ZAKWATEROWANIE, FREZARKA KOPIARKA, PROEPIDEMICZKA, LOŻA PRASOWA, OKRĘT DESANTOWY, ADRESATKA, ŚWIĘTOJANKA, LUKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, MUNSZTUK, AKSAMITKA WZNIESIONA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, NATARCZYWOŚĆ, ROŚLINA WODNA, ZAKAMAREK, RETORYCZNOŚĆ, CECHA DYSTYNKTYWNA, ZASOBOŻERNOŚĆ, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, WYLĘGARNIA, THRILLER, ŁATEK, ZAMEK, KOMUNALKA, SAURON, ABRAZJA, POCISK NADKALIBROWY, POTRZOS, ARCHETYPOWOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, PLATFORMA WIDOKOWA, PŁONINA, KANGUR OLBRZYMI, CZERWONA KRWINKA, ALBUM, PŁASZCZYZNA S, BOLERO, RĄCZYCA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, DWUNASTOKROTNOŚĆ, BIEG BEZPOŚREDNI, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KOCIAK, KUCANY, INWESTYCJA, SPRAWNOŚĆ, HIPERFOKALNA, ?CZAS MIEJSCOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.374 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA TYMCZASOWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE MIEJSCE BUDOWY OD NAPŁYWU WÓD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA TYMCZASOWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE MIEJSCE BUDOWY OD NAPŁYWU WÓD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRODZA budowla tymczasowa, której zadaniem jest osłanianie miejsce budowy od napływu wód (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRODZA
budowla tymczasowa, której zadaniem jest osłanianie miejsce budowy od napływu wód (na 6 lit.).

Oprócz BUDOWLA TYMCZASOWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE MIEJSCE BUDOWY OD NAPŁYWU WÓD sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - BUDOWLA TYMCZASOWA, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE MIEJSCE BUDOWY OD NAPŁYWU WÓD. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x