SUBSTANCJA, W KTÓREJ ELEMENTARNE MOMENTY MAGNETYCZNE SĄ UPORZĄDKOWANE ANTYRÓWNOLEGLE W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ; CIAŁO WYKAZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ANTYFERROMAGNETYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYFERROMAGNETYK to:

substancja, w której elementarne momenty magnetyczne są uporządkowane antyrównolegle w podsieciach sieci krystalicznej; ciało wykazujące właściwości antyferromagnetyczne (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, W KTÓREJ ELEMENTARNE MOMENTY MAGNETYCZNE SĄ UPORZĄDKOWANE ANTYRÓWNOLEGLE W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ; CIAŁO WYKAZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ANTYFERROMAGNETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.504

DROGA PRZEZ MĘKĘ, RADIOKOMUNIKACJA, HORMON STERYDOWY, PUNKT TRIANGULACYJNY, ODSŁONIĘCIE, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, SREBRO PIORUNUJĄCE, ZAPISOBIORCA, LEFLUNOMID, TOKARKA KARUZELOWA, LUSTRZEŃ, DAWKA DOPUSZCZALNA, CIAŁO SZTYWNE, TURBINA OSIOWA, FAKIR, MILICJA, FAZA OŻYWIENIA, FILAR, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, CHOROBA WHIPPLE'A, LIGATURA, DOMINO, KOMOSA RYŻOWA, SWATKA, SMERFETKA, DENIALIZM, DRAPIEŻCA, AMFIUMY, PRZEBUDOWA, HELIOFIZYKA, SPRAWDZIAN, PRZEWÓD, NOTACJA MENZURALNA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, KALANETYKA, NUMER KIERUNKOWY, ELEMENTY, NIEMETAL, SZANKIER MIĘKKI, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, DRYGA, ZAPAŁKA, GRUPA ADDYTYWNA, METAL, KLISZA, ŚNIEG, JEDYNE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, AZULEN, ŚRODEK ADHEZYJNY, OŚLICZKA WODNA, ORDYNAT, TABLICA SYSTOLICZNA, AREKA KATECHU, CIAŁO SZARE, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, METOPROLOL, OSŁABIACZ, ZŁOM, ZORBA, TELEFON, TEMPERATURA ZAPALENIA, ŁÓW, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, HRABIANKA, MŁODZIEŻÓWKA, WARZYWO KORZENIOWE, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PARANOJA PASOŻYTNICZA, MORENA DENNA, MASA KRYTYCZNA, KOMÓRKA MATECZNA, SAMOGŁOSKA USTNA, SKRZYNECZKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, TANK, WIEŚ, HAFTARNIA, CIUĆMA, IZOCHRONA, DŁAWIEC, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, BAKTERIOCYD, PISARZ, PODWIELOKROTNOŚĆ, IKONOGRAFIA, KÓŁKO, BEJCÓWKA, PUZON, OBEREK, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, PUŁAP TEORETYCZNY, HYDRANT, STENWANTA, ODTŁUSZCZACZ, ŁYSA PAŁA, KATASTROFA KOSMICZNA, TYGRYSIE OKO, DEKLINACJA NIJAKA, MLON, WYCISKANIE, WYCISK, ŚLOZA, BIAŁA, HIALINA, KRAN, TAMA, DOMIESZKA, OPCJA WALUTOWA, FOTOKSIĄŻKA, PRODUKT LECZNICZY, GONDOLA, DROBNIACZKOWCE, DIASTOLE, SAMOGŁOSKA OTWARTA, GUARANA, CHOROBA ORMONDA, SEKTOR, ODWODORNIENIE, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, KILIM, BROŃ RAKIETOWA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KONCERT, SIEĆ STAWNA, PRZEDSZKOLE, PRAWO DŻUNGLI, CENA WYWOŁAWCZA, NASOSZNIK TRZĘŚ, JEDNOSTKA ENERGII, LAMPKA, RYNEK TERMINOWY, WSKAŹNIK, SAMOGŁOSKA WYSOKA, CIĄG POLIGONOWY, URODYNAMIKA, MORA, FORMA DWULINIOWA, TOR, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, PAMIĘĆ RUCHOWA, ANALITYKA MEDYCZNA, NIEWYGODA, OTRUPKA WESTWOODA, CEL, INFORMACJA, ODMIEŃCOWATE, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, PARAPETÓWKA, NOSÓWKA, KARBORYZATOR, KREWETKI, GAŚNICA ŚNIEGOWA, FITOCYD, MACIERZ SCHODKOWA, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, ZAPORA SIECIOWA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, GRODZA, IMPREGNATOR, OBRÓBKA, MACIERZ KWADRATOWA, POLE MAGNETYCZNE, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, SZAMOTANINA, MACIERZ ZEROWA, POKOST, KRWIOPIJCA, GODZINA REKTORSKA, PROSZEK DO PIECZENIA, STAROIRLANDZKI, PLAZMA ZARODKOWA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, MACIERZ ZESPOLONA, HIPOSTYL, ŻÓŁTKO, WIEŻA TRIANGULACYJNA, MAGNES TRWAŁY, NAJDUCH, USTAWKA, CHOROBA KUSSMAULA, DIAK, MSZYCZNIK, WYRZEKANIE, KAWA ZBOŻOWA, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, CYKLAMINAN, LEZGINKA, TUNIKA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, UŻYŹNIACZ, ARKA, RADIACJA ADAPTACYJNA, FUNKCJA AKTYWACJI, ADRES, PRZELOTNICE, JER TYLNY, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, FIGURA OGRANICZONA, MAGNES STAŁY, NOC, TEOLOGIA PASTORALNA, ZAKON, TOPOLOGIA MAGISTRALI, CENTRALNE OGRZEWANIE, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, SKRZYDLATE SŁOWO, PRASA, SIŁA, METEOR, BENZYNÓWKA, WYCZARTEROWANIE, KODOWANIE SIECIOWE, JASKINIA LODOWA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, TERYNA, OPIOID, GRA W KARTY, JACHT ŻAGLOWY, AFAZJA AMNESTYCZNA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, OBROTÓWKA, HYDROFIL, BYDLEŃ, TORPEDA AKUSTYCZNA, WOLANIE, CIAŁO, PSYCHOBIOGRAFIA, LAMPA DÖBEREINERA, TUSZA, TOCZEŃ, RUMUNKA, LEASING KAPITAŁOWY, POLĘDWICA SOPOCKA, BRAHE, NAKTUZ, CYFRONIKA, SUBSTANCJA AKTYWNA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, PÓŁROZKROK, CHARAKTERYSTYKA, SUBLIMAT, KWAS ORGANICZNY, LINIA PODSTAWOWA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, RIGAUDON, KOMORA JONIZACYJNA, SZYSZKOJAGODA, SORBAT, NAWŁOĆ, KULTURA OBRAZKOWA, WŁOK, MOC ZNAMIONOWA, SHIMMY, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, BETONOWE BUTY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, BIAŁORUTENISTYKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KIRYS, TELEFON, DROZOFILIA, KROKODYL, MAGNESIK, TEMPERATURA ROSY, KISZKA, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, PRYMUS, CZARNA KSIĘGA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, SUMA PROSTA, LEPIK, FERRIMAGNETYK, EPIGENEZA, TEROCEFALE, BEZPIEŃKA, CHA-CHA, AZT, CIĘŻKA WODA, CYNKOTYPIA, LUGER, HENNA, ŻELATYNA, WALC WIEDEŃSKI, SAMORZĄD, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, PODKŁADKA, STREFA NUMERYCZNA, AUTOKATALIZATOR, WIOSKA TEMATYCZNA, POLITYKA DYSKONTOWA, ?FUNKCJONAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, W KTÓREJ ELEMENTARNE MOMENTY MAGNETYCZNE SĄ UPORZĄDKOWANE ANTYRÓWNOLEGLE W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ; CIAŁO WYKAZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ANTYFERROMAGNETYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, W KTÓREJ ELEMENTARNE MOMENTY MAGNETYCZNE SĄ UPORZĄDKOWANE ANTYRÓWNOLEGLE W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ; CIAŁO WYKAZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ANTYFERROMAGNETYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYFERROMAGNETYK substancja, w której elementarne momenty magnetyczne są uporządkowane antyrównolegle w podsieciach sieci krystalicznej; ciało wykazujące właściwości antyferromagnetyczne (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYFERROMAGNETYK
substancja, w której elementarne momenty magnetyczne są uporządkowane antyrównolegle w podsieciach sieci krystalicznej; ciało wykazujące właściwości antyferromagnetyczne (na 17 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, W KTÓREJ ELEMENTARNE MOMENTY MAGNETYCZNE SĄ UPORZĄDKOWANE ANTYRÓWNOLEGLE W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ; CIAŁO WYKAZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ANTYFERROMAGNETYCZNE sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - SUBSTANCJA, W KTÓREJ ELEMENTARNE MOMENTY MAGNETYCZNE SĄ UPORZĄDKOWANE ANTYRÓWNOLEGLE W PODSIECIACH SIECI KRYSTALICZNEJ; CIAŁO WYKAZUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI ANTYFERROMAGNETYCZNE. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

x