SZCZEGÓLNA FORMA CIAŁA STAŁEGO, W KTÓREJ ATOMY UKŁADAJĄ SIĘ W POZORNIE REGULARNĄ, JEDNAK NIE W POWTARZAJĄCĄ SIĘ STRUKTURĘ, CO UNIEMOŻLIWIA WYRÓŻNIENIE ICH KOMÓREK ELEMENTARNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAZIKRYSZTAŁ to:

szczególna forma ciała stałego, w której atomy układają się w pozornie regularną, jednak nie w powtarzającą się strukturę, co uniemożliwia wyróżnienie ich komórek elementarnych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNA FORMA CIAŁA STAŁEGO, W KTÓREJ ATOMY UKŁADAJĄ SIĘ W POZORNIE REGULARNĄ, JEDNAK NIE W POWTARZAJĄCĄ SIĘ STRUKTURĘ, CO UNIEMOŻLIWIA WYRÓŻNIENIE ICH KOMÓREK ELEMENTARNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.723

KRYSZTAŁ, GONIEC CZARNOPOLOWY, EFEKT LENSE-THIRRINGA, ROMULAŃSKI, PÓŁTUSZA, SKRZYDŁO, PAŃSTWO UNITARNE, BITNOŚĆ, PKB PER CAPITA, DIALEKTYKA, MENISK, KUMOTER, HEPTAPTYK, KOSZT UTOPIONY, BAJKOPISARZ, STOPIEŃ HARCERSKI, WILKA BANKSA, NOTARIUSZ, NEWIRAPINA, MŁOTNIK, ERA AFITYCZNA, KSIĘŻNICZKA, NEANDERTALCZYK, SEKTOR PUBLICZNY, CHOROBA RITTERA, BRUDOWNIK, MANIERY, PŁAWA SONAROWA, ADRES HOŁDOWNICZY, KUBECZEK, EWANIELIA, KOLONIA, INSTYTUT ŚWIECKI, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KRYPTOGRAFIA, SZPRYCKA, CALLZNA, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, ARKA, OBRONA STREFOWA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, NASTROSZ LIPOWIEC, CZUCIE GŁĘBOKIE, PODRYWKA WĘDKARSKA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, METR, PROSIAK, BIEGŁOŚĆ, PRZELEW TRANSGRANICZNY, ANTOWIE, ZELOCI, ŁUSKOWCE, MULDY PODWÓJNE, POSTÓJ LODOWCA, LEGENDA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MECHANIKA NIEBA, DŁUBANKA, EN GRISAILLE, CYKL PRECESYJNY, NAGAR, AFEKT PATOLOGICZNY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ZADYCHRA POSPOLITA, BUDOWNICTWO, FARMACJA STOSOWANA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, IMIGRANT, DEPORTACJA, KOKILA, WIDZOWNIA, IZBA MORSKA, POGOTOWIE TECHNICZNE, PLEŚNIAK, OSNUJKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SNOBISTYCZNOŚĆ, DIAGRAM KWIATOWY, DOLICHOCEFALIA, GLORIA, BUKACIARNIA, OKRUTNIK, CUKIER LODOWATY, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, CHIŃSKI, KUNDMAN, TOPIALNIA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, CEMENTOWE BUTY, MIKROPRZEŁĄCZNIK, CHOPIN, PODATEK PROGRESYWNY, NIEWYGODA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, DEGENERACJA, MAŁPA WĄSKONOSA, KŁUSAK ORŁOWSKI, PODSADKA, BANKSTER, WODA GEOTERMALNA, PARÓWKA, CHOROBA ZAKAŹNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SAMOCHODZIARZ, WYSŁUGA LAT, BIEGANINA, PUCH, MANIERYZM, SKNERSTWO, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, MŁODZIK STARSZY, PUPA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, DEFICYT, ADA, ARABSKI, LENIWIEC PSTRY, KLOPS, POJAWIENIE SIĘ, GŁOS DORADCZY, OCZYSZCZANIE, PÓŁKOLONIA, NOWOGWINEJKA, APTEKA, MONOCYT, POŚRÓDKI, ANTROPOLOG KULTUROWY, STYGIMOLOCH, ZJAWISKO THOMSONA, HIPERTONIA, PIASZCZYSTOŚĆ, KORBA, FAZA ANALNA, LECZNICTWO STACJONARNE, ŚWIATŁO ZIELONE, ALIENISTA, IZOFONA, PRZYPŁYW, GRUCZOŁ ŁZOWY, TRIOZA, NIDERLANDZKI, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, LAUFER BIAŁOPOLOWY, JOGA, GÓRNICTWO NAFTOWE, TRAJEKTORIA, SZPULA, BRAT, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KOLIBER, SONOMETR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, WYPALANKA, POMOC SPOŁECZNA, RANEK, KĘDZIERZAWKA, TERAPENA, WIELKI STEP, PENELOPOGNAT, ARCHIWISTA, WODNIAK, DACH ŁAMANY, REKONSTRUKTOR, TYFUS PLAMISTY, SKANDYNAWISTA, SAMOOKALECZENIE, SKAŁA GŁĘBINOWA, ELUWIUM, FILA, WIRTUOZERIA, POMYŁKA, WZW E, TEOLOGIA WYZWOLENIA, CYTOARCHITEKTONIKA, PAKIETOWIEC, CIĄŻA, FARSA, SZTUKA KONCEPTUALNA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, MILOWY KROK, POZER, SPÓŁGŁOSKA DZIĄSŁOWA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WYKONANIE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, WYSPA MAN, SZKOŁA, VERAIKON, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, PRZEDPOLE, DWUDZIESTKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, DZIADZIENIE, GERMANISTYKA, TRIAL ROWEROWY, WĄŻ, STAROEGIPSKI, CHMURA NISKA, TĘŻYCZKA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ROŚLINA KOPALNA, POLIFAG, JABŁKO ADAMA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, ZAPAŁECZKA, KOŃCÓWKA, MUŁOWCOWATE, DŻOLER, JASTRZĘBNIK, KRYJÓWKA, CZERWONAK, DZIECINNOŚĆ, ZSYPISKO, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, KRYSTALOGRAFIA, RAZ, TROGLOFIL, JEMIOŁA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, NIEZADOWOLENIE, ZNACZENIE, PITA, BIBLIOTEKA GENOWA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, TRÓJDŹWIĘK, WODZIREJ, KRYTERIUM LAPLACE'A, PALMA KRÓLEWSKA, PARLAMENT, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, WŁÓKNO WĘGLOWE, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, WIADRO, SERWER WIDEO, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, SKORPIONY, KLAN, LAMUCKI, SKOCZNIA NARCIARSKA, ZESPÓŁ TURCOTA, DRUK ROZSTRZELONY, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, GENETYKA MOLEKULARNA, APASZ, BEZRUCH, PŁYN, REPOZYCJA, SZKOŁA RODZENIA, SEKSIZM, KROKODYL, MAPA GENETYCZNA, REGESTRATOR, ZUPA, PROPLASTYD, STRONA, CHIRURG PLASTYCZNY, KRAINA, PADACZKA AUDIOGENNA, ROKOWANIA ZBIOROWE, GEN HOMEOTYZNY, NAFCIARSTWO, TEREN ZAKRYTY, BOCZNOTRZONOWIEC, NAPUSZONOŚĆ, GŁUPTAK, GNETOWATE, KONCERT ŻYCZEŃ, ANALITYCZKA, PLOTKARA, KRWIOBIEG, ZAKRĘCENIE SIĘ, LENIUCHOWANIE, MATERO, PREDESTYNACJA, FONETYKA, GATUNEK ZAWLECZONY, PĘCHERZYK, ŻABA LATAJĄCA KOSTNOGŁOWA, GNICIE, ANALIZA PORTFELOWA, LICZBA ATOMOWA, BLASZKA, TANIEC BRZUCHA, LINA RATUNKOWA, FARMACEUTA, SYLIKON, PRZEDSZKOLE, ODWARSTWIENIE, INKORPORACJA, ULTRAPRAWICA, STYL CASUALOWY, WIBROAKUSTYK, RANEK, KWINTET FORTEPIANOWY, ?ZLEPNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓLNA FORMA CIAŁA STAŁEGO, W KTÓREJ ATOMY UKŁADAJĄ SIĘ W POZORNIE REGULARNĄ, JEDNAK NIE W POWTARZAJĄCĄ SIĘ STRUKTURĘ, CO UNIEMOŻLIWIA WYRÓŻNIENIE ICH KOMÓREK ELEMENTARNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNA FORMA CIAŁA STAŁEGO, W KTÓREJ ATOMY UKŁADAJĄ SIĘ W POZORNIE REGULARNĄ, JEDNAK NIE W POWTARZAJĄCĄ SIĘ STRUKTURĘ, CO UNIEMOŻLIWIA WYRÓŻNIENIE ICH KOMÓREK ELEMENTARNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAZIKRYSZTAŁ szczególna forma ciała stałego, w której atomy układają się w pozornie regularną, jednak nie w powtarzającą się strukturę, co uniemożliwia wyróżnienie ich komórek elementarnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAZIKRYSZTAŁ
szczególna forma ciała stałego, w której atomy układają się w pozornie regularną, jednak nie w powtarzającą się strukturę, co uniemożliwia wyróżnienie ich komórek elementarnych (na 13 lit.).

Oprócz SZCZEGÓLNA FORMA CIAŁA STAŁEGO, W KTÓREJ ATOMY UKŁADAJĄ SIĘ W POZORNIE REGULARNĄ, JEDNAK NIE W POWTARZAJĄCĄ SIĘ STRUKTURĘ, CO UNIEMOŻLIWIA WYRÓŻNIENIE ICH KOMÓREK ELEMENTARNYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SZCZEGÓLNA FORMA CIAŁA STAŁEGO, W KTÓREJ ATOMY UKŁADAJĄ SIĘ W POZORNIE REGULARNĄ, JEDNAK NIE W POWTARZAJĄCĄ SIĘ STRUKTURĘ, CO UNIEMOŻLIWIA WYRÓŻNIENIE ICH KOMÓREK ELEMENTARNYCH. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x