CAŁOŚĆ, GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIESIĄTKA to:

całość, grupa obiektów, która składa się z 10 jednostek (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIESIĄTKA

DZIESIĄTKA to:

liczba 10, numer 10 (na 10 lit.)DZIESIĄTKA to:

pieniądz o wartości 10 jednostek (na 10 lit.)DZIESIĄTKA to:

karta do gry oznaczona dziesiątką (na 10 lit.)DZIESIĄTKA to:

bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy - stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego (na 10 lit.)DZIESIĄTKA to:

to, co jest oznaczone dziesiątką (na 10 lit.)DZIESIĄTKA to:

odmiana gry w bilard (na 10 lit.)DZIESIĄTKA to:

DEZETKA (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ, GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.539

TUBKA, MASŁO CZOSNKOWE, HISZPAN, KOBIECOŚĆ, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, CHIPPENDALE, STARORUSKI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, POTAJNIK, CHEMIA ORGANICZNA, PARALAKSA, ODSTRZAŁ, OPRAWCA, TARTAK, DEMOLUDY, SZUM, SZLAUF, RYCINA, CZARNA SOTNIA, ZŁOŻENIE UKŁONU, PARÓWKA, KULTURA CYKLADZKA, OBIECANKI CACANKI, ANTYWZORZEC, LENIUCH, STARTER, PĄK, NIEPOKOJENIE SIĘ, LAKIER DO PAZNOKCI, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ALBUM, KONCERT, REGUŁA MINIMAKSU, ZAWÓD, GRUPA, RĘCZNOŚĆ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, PŁUG TALERZOWY, ELASTYCZNOŚĆ, ANTROPONIMIA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, BETONKA, WARZELNIA, OBRAZEK, OGNIWO NALEWNE, KRAINA MITOLOGICZNA, INWARIANT, MATOWOŚĆ, PROMIEŃ, SIEROTA ZUPEŁNA, WIELKI WYBUCH, UMIEJĘTNOŚĆ, IKOS, PRZODEK, ZASTAWKA MITRALNA, STARA, GEKON PASKOWANY, CASUS, ANTIFA, POLONISTYKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, EMULSJA, PRZEPIÓRKA, REP, STREFA RYFTU, KAPITAŁ SPOŁECZNY, POMPA, NORMANDZKI COB, TYCZKARZ, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, SKLEP ZOOLOGICZNY, ELEMENT TOCZNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, DACH MANSARDOWY, DOBOSZKA, BARION, POPĘDLIWOŚĆ, SIEĆ, KŁOPOTANIE SIĘ, TEKODONTY, IMPUTOWANIE, POJAW MASOWY, REFORMATOR, PISTOLET, TUALETA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, PEŁNOŚĆ, STRZAŁA KUPIDYNA, POTENCJA, DINUKLEOTYD, MIRAŻ, CALABAZA, BEZKRĘGOWIEC, CIUĆMA, CZYRAK GROMADNY, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, MECHANIKA NIEBA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, SŁOWO POSIŁKOWE, KONTROLA DROGOWA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BÓBR KANADYJSKI, PRZEDAWCZYK, ŚWIATOWOŚĆ, WSPÓLNOTA, RECEPTA PUNKTOWA, WIDLICZKA, TROCZEK ZGINACZY, POSPÓLSTWO, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, BIBUŁA, POMROK, PAKIET KONTROLNY, BRETOŃSKI, SAMOSIA, ZNAMIĘ SUTTONA, LICZBA RZECZYWISTA, NEANDERTAL, PRZYSTAŃ MORSKA, FLORYSTA, KONNICA, EWOKACJA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, TARYFA ULGOWA, ZNACZENIE, KIOSKARZ, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, KLEJARZ, TREN, WAGA RZYMSKA, POWÓD, SPADAJĄCA GWIAZDA, DZIEWIĄTA FALA, HALABARDA, PRZYZWYCZAJENIE, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, AKTYWISTA, JARSTWO, ŹRÓDŁO, TANGO, WET, MIĘTA, SUBTERRANEOTERAPIA, JASTRZĘBIE OKO, OKRES, INTENDENT, KIERUNEK, MOŁOTOW, NADPŁYNNOŚĆ, PŁOTKA, KURS, KODON NONSENSOWNY, MEMFIS, BIEG, FILECIK, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PROGRESJA, MCLAREN, BÓL, ANTENA TUBOWA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, JANUSZ, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, PARAPETÓWA, TELEGRAF OPTYCZNY, NAOS, OBRÓT PUBLICZNY, PŁOTEK, MUZYKA CERKIEWNA, MATRYKUŁA, HULK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, SSAK ŻYWORODNY, GORĄCY PIENIĄDZ, STONKA, UBOŻENIE, ZMARŁY, PYLICA TALKOWA, POLEGŁA, GWIAZDA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, NOZOLOGIA, KONFORMISTA, RICERCAR, PASZTETÓWA, EROZJA WĄWOZOWA, EKSHIBICJONISTKA, PODWÓJNY AGENT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ODKŁACZACZ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ORGANIZM, KASTLER, SYNDROM WILKOŁACZY, TERRARYSTA, WOW, SEJSMOAKUSTYKA, KSIĄŻĘ ALBERT, TRANSAKCJA SPOT, DYSKALKULIA GRAFICZNA, AGREGATY PIENIĘŻNE, FILOLOGIA ROSYJSKA, BUTA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, PARANOJA, OBLECH, DEMOBILIZACJA, ALTERNARIOZA, MOSTEK SCHERINGA, SZYLD, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, GARNITUR, ROZSZCZEP WARGI, AKCELERATOR LINIOWY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PRZEKUPKA, ZAĆMIENIE, CZŁON OKREŚLANY, KLASA, KUGUAR, PODWÓJNY TROCHEJ, ATOMOWOŚĆ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, PRĄD ZMIENNY, WYŻERACZ, KAMIKAZE, RADZISTA, DIETA CUD, KATEGORIA PIÓRKOWA, KOMORA ZAMKOWA, OKRĘŻNOŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ZGRZEBŁO, GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ATRAKCJA, OBIEG SYNODYCZNY, WŁÓKNO, KONWÓJ, IKROWIEC, NUMIZMATYKA, SKŁAD, KONIK DULMEŃSKI, PACZKA, IMPLANTACJA, NAWROTOWOŚĆ, MOTYW, KOSTIUMERNIA, POPRZEDNICZKA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, BURSZTYNNIK, PORTE-PAROLE, AFGAŃSKI, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KOMPLETNOŚĆ, ZIARNOJAD, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, MISIACZEK, OSADY DENNE, JURYSDYKCJA, POŚCIELÓWKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, FUNKCJA OKRESOWA, KOŁECZEK GOLFOWY, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ZAWAŁ, NAWÓJ, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, KERMESYT, AUTSAJDER, PRACA WYJŚCIA, OFICER NAWIGACYJNY, ZAAWANSOWANIE, KULON, LASKA, GESTALT, ZAMÓWIENIE PUBLICZNE, SCENA, INKOHERENCJA, PRZEKLEŃSTWO, DEZINTEGRACJA SKAŁ, APPELLATIVUM, PAGINATOR, SPRZĄGLE, SKRĘT, KŁAMCA LUSTRACYJNY, TRASZKA SARDYŃSKA, ODPŁYW, WSCHÓD, TOŃ WODNA, UDRY, POŚREDNIK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, ?FAZA ROZKWITU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ, GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ, GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIESIĄTKA całość, grupa obiektów, która składa się z 10 jednostek (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIESIĄTKA
całość, grupa obiektów, która składa się z 10 jednostek (na 10 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ, GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CAŁOŚĆ, GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 10 JEDNOSTEK. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast