PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH ZESPÓŁ, DAJĄCĄ SIĘ WYODRĘBNIĆ CAŁOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA to:

pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUPA

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)GRUPA to:

jednostka klasyfikacyjna, kategoria (na 5 lit.)GRUPA to:

grupa ludzi, zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią, jakąś relacją (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)GRUPA to:

w geologii: największa jednostka podziału utworów geologicznych (na 5 lit.)GRUPA to:

w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)GRUPA to:

w wojskowości: oddziały lub związki taktyczne połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania danego zadania (na 5 lit.)GRUPA to:

w plastyce: rodzaj tradycyjnej klasycznej kompozycji rzeźbiarskiej, czasem malarskiej (na 5 lit.)GRUPA to:

w biologii: kategoria pomocnicza w systematyce organizmów, niższa od gromady, a wyższa od rzędu (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH ZESPÓŁ, DAJĄCĄ SIĘ WYODRĘBNIĆ CAŁOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.501

SAMOZATRACENIE, POLONIZATOR, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, NIESTOSOWNOŚĆ, BUCHTA, PĘDZLIK, PRZEDNÓWEK, ANGELOLOGIA, ŚMIGACZ, KOLONIA, DOROBKIEWICZ, GIPS, WYLĘG, NIEWYPARZONA BUZIA, GAPA, ŚWIATŁO, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, EMANACJA, POPIELICA, ARGUMENTOWOŚĆ, PODREGION, NACZYNIOWE, SROMOTA, AUTOTELICZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, ŻOŁDAK, SZORY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, KONTRMANIFESTACJA, MROCZEK POSREBRZANY, ZASIĘG, KLESZCZE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, TRZON MACICY, ADAT, KRĄŻENIE OGÓLNE, JUMPER, PLEŚNIAK, GRUPA, KOMPUTEROWIEC, MASA, SIKWIAKI, GIĘTKOŚĆ, PIANINO, PÓŁŚWIATEK, SARDELOWATE, HEGEL, MRÓWNIKI, MARABUT, GAMELAN, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, TACZANKA, WŁÓKNO, TOŃ, DŻIN, WIDZENIE OBWODOWE, HIEROTOPOGRAFIA, HISZPAŃSKOŚĆ, REKLAMIARZ, LICZBA PORZĄDKOWA, ADAMITA, OBRZEŻEK, EKONOMIA NORMATYWNA, FIRMA ZWROTOWA, PODKOLANIE, OBŻARCIUCH, WĄSKOŚĆ, DZIEWIĘTNASTKA, ZAMSZ, CANZONA, BOCHENEK, BRAZYLIJSKI, PSYCHIATRIA KLINICZNA, ANON, MORS, STOJAK, INDYKATOR, WYSPA MAN, TERAPIA STRUKTURALNA, PRZEWIĄZKA, FOWIZM, FRANCISZKANIZM, BRODOWSKI, GOŁĄBKA, MOSTEK, ZALEWA, NAJDUCH, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, POMPA TŁOKOWA, GRUPA BILATERALNA, RZUT OSZCZEPEM, TRZEJ KRÓLOWIE, LATERALNY TRANSFER GENÓW, ZUBOŻANIE, DOJŚCIE, BASKINA, KONCERT, KWARTET FLETOWY, GANGSTER, KONSONANS, MUSLIM, NIESTACJONARNOŚĆ, HIPISKA, SHOUNENAI, TEORIA DOWODU, EFEKT SORETA, INTERNACJONAŁ, LATIMERIOKSZTAŁTNE, KUZYN, EPOLET, BABIE LATO, CZYSTKA, OPRAWKA, ZBOŻE, REALIZM, WYPRYSK KONTAKTOWY, ODLEWACZ, STRUKTURA, EKSPERT, DICYNODONTY, ANONIMAT, BŁONA PODSTAWOWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, BROŃ WODOROWA, ILUZYJNOŚĆ, PRZĘDZIWO, CHRUPKOŚĆ, DROŻNOŚĆ, SROGOŚĆ, ARARAT, POJAWIENIE SIĘ, WIELOKULTUROWOŚĆ, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, UBYTEK, ANTYGENOWOŚĆ, SZYSZKOJAGODA, PUDŁO, GRUPA ETNICZNA, OTWOREK, LUKI, WOLNY RODNIK, BEZPIECZEŃSTWO, KONNICA, RADIO TAXI, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, FRIK, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, DIDŻEJ, NIERUCHLIWOŚĆ, DROGI ODDECHOWE, REMISJA, AFISZOWANIE SIĘ, ORTOPEDIA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, NIEKAPEK, LAWONICHA, EFEKCIARSTWO, LIEBERMANN, SAMOZAPALENIE SIĘ, MESA, MOC, ZAPUSTY, WOKODER, KANIKUŁA, BŁĘDNY OGNIK, SZESNASTKA, NATRĘCTWO, WROTKARSTWO FIGUROWE, BICZ SZKOCKI, ENEJ, PATYK, GNOJOWNIK, OBRONA, KARA, ZEGAR WODNY, KARATEKA, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, TABLOIDYZACJA, ELEGANT, KLARK, PRZYLEPNOŚĆ, PRAŻNIA, BIFURKACJA, BABA JĘDZA, CZTEROSUW, KATOLIK, SEN ZIMOWY, LICZBA PRZESTĘPNA, VAT, ASPIRATA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, STARA MALUTKA, SILNIK PULSACYJNY, WĘZEŁ, NIEŚMIAŁOŚĆ, IZOPRENOID, MONOCYT, DUK WSPANIAŁY, PRZESIĘK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, BIURO OCHRONY RZĄDU, ŚMICHY CHICHY, ŁATA, LANDARA, BRUSTASZA, ITALIAŃSKI, EKSTERNISTA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, MAJMA, MYRMEKOLOGIA, UKŁAD ADAPTACYJNY, IMPROMPTU, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, NEUROBLASTOMA, FILM KATASTROFICZNY, DOSTĘP, DIAK, BIOSELENOLOGIA, NARZĄD RODNY, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, ENTEROBAKTERIA, TWARDZINA, KOTWICA RYBACKA, KUWERTURA, PORNO, CZEPLIWOŚĆ, ANTROPOLOG KULTURY, BOCZNIAK, POZYCJONER, TOREBKA, BATERIA, FILM WOJENNY, PRĄTNIKOWCE, TORPEDA, RÓŻOWE KOŁNIERZYKI, GARKOTŁUK, KSENOLIT, PEDAGOGIKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, KUCZKA, WIELKI ATRAKTOR, BAŃKA, ARAB, PEJZAŻ, ANGLOSAS, BATERIA, OBRZYD, ODSYŁACZ, KONTUR MELODYCZNY, ZBIORÓWKA, LOTNICTWO, MISIEK, INDOEUROPEJCZYK, WIELKOŚĆ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, WAN, NEOTENIA, KURS, ŻURNALISTA, KLERK, ALUMN, KOŁEK, SPIĘTRZENIE, ŚCIANA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ŻELE, ANTYCYPACJA, OLEJEK ETERYCZNY, POZIOM, ZWARCIE, WOSKOWNIA, PANTEON, PROFESJA, KIELON, KUC SZETLANDZKI, WIATR POZORNY, GAR, PARANOJA PIENIACZA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, STRZAŁECZKA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, GZY, NARZECZONY, GLOBULINA, CZKAWKA, EPILEPTOLOG, KOSMOLOGIA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PLOTER PŁASKI, WYNAJEM, MASZYNA WYCIĄGOWA, GARNEK, ?MATERIALIZM EKONOMICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH ZESPÓŁ, DAJĄCĄ SIĘ WYODRĘBNIĆ CAŁOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH ZESPÓŁ, DAJĄCĄ SIĘ WYODRĘBNIĆ CAŁOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA
pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.).

Oprócz PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH ZESPÓŁ, DAJĄCĄ SIĘ WYODRĘBNIĆ CAŁOŚĆ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - PEWNA LICZBA OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ, TWORZĄCYCH ZESPÓŁ, DAJĄCĄ SIĘ WYODRĘBNIĆ CAŁOŚĆ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x