OLIGOCHAETA - GRUPA OKOŁO 5000 GATUNKÓW PIERŚCIENIC O WYRAŹNIE SEGMENTOWANYM, WYDŁUŻONYM CIELE POZBAWIONYM PARAPODIÓW I BEZ PRZYDATKÓW NA GŁOWOWYM ODCINKU CIAŁA, Z NIELICZNYMI I PROSTYMI, CHITYNOWYMI SZCZECINAMI, TRADYCYJNIE KLASYFIKOWANA JAKO PODGROMADA SIODEŁKOWCÓW (CLITELLATA); EWOLUCYJNIE WYWODZONE SĄ OD MORSKICH WIELOSZCZETÓW, WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ZAMIESZKUJE ŚRODOWISKA LĄDOWE I SŁODKOWODNE, ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE ŻYJĄ W WODACH SŁONAWYCH I SŁONYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKĄPOSZCZETY to:

Oligochaeta - grupa około 5000 gatunków pierścienic o wyraźnie segmentowanym, wydłużonym ciele pozbawionym parapodiów i bez przydatków na głowowym odcinku ciała, z nielicznymi i prostymi, chitynowymi szczecinami, tradycyjnie klasyfikowana jako podgromada siodełkowców (Clitellata); ewolucyjnie wywodzone są od morskich wieloszczetów, większość gatunków zamieszkuje środowiska lądowe i słodkowodne, ale są też takie, które żyją w wodach słonawych i słonych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OLIGOCHAETA - GRUPA OKOŁO 5000 GATUNKÓW PIERŚCIENIC O WYRAŹNIE SEGMENTOWANYM, WYDŁUŻONYM CIELE POZBAWIONYM PARAPODIÓW I BEZ PRZYDATKÓW NA GŁOWOWYM ODCINKU CIAŁA, Z NIELICZNYMI I PROSTYMI, CHITYNOWYMI SZCZECINAMI, TRADYCYJNIE KLASYFIKOWANA JAKO PODGROMADA SIODEŁKOWCÓW (CLITELLATA); EWOLUCYJNIE WYWODZONE SĄ OD MORSKICH WIELOSZCZETÓW, WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ZAMIESZKUJE ŚRODOWISKA LĄDOWE I SŁODKOWODNE, ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE ŻYJĄ W WODACH SŁONAWYCH I SŁONYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.513

ARGENTYNOZAUR, SZARABAN, KOSMETYK KOLOROWY, GORĄCA KREW, KAPUSTA, KLIMAKTERIUM, AKCES, DUPCIA, SYLWETA, SZYLKRET, PÓŁDZIEWICA, ODSTRZAŁ, FILTR, FOTOGRAM, LUFKA, CÓRA MARNOTRAWNA, MEBEL, KLISZA, KOLCOSKÓR, TICINOZUCH, NIERÓWNOŚĆ, NAGRODZENIE, ETAT, APEREA, CIĘGNO NAPĘDOWE, DEFINITYWNOŚĆ, ECHINOCEREUS, WÓDKA GATUNKOWA, KOLEPIOCEFAL, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KOŃ, MANOMETRIA, PAŃSTWO, GNETOWE, CZTEROETYLEK OŁOWIU, RATAFIA, ZAJĄC BIELAK, WARTOŚCIOWOŚĆ, KANDYZ, TERMOMETR LEKARSKI, STOŁECZEK, MAKROKIERUNEK, CIARKI, KERSTSTOL, CZUB, CIUPAGA, FANPEJDŻ, SZACHY AKTYWNE, ZGRYW, BIELAK, PROCENT, WALENIE, BOROWODOREK LITU, CZŁON PĘDOWY, PERMISYWNOŚĆ, WICIOKRZEW, SOBACZE ŻYCIE, GLYPTODONTOPELTA, GRONINGER, SFEROLIT, MĘCZENNICA GRONIASTA, TURMA, KLECANKI, REGENERACJA, DEM, KOMOSOWATE, REMONTANTY, PODATEK RZECZOWY, KŁĘBEK SZYJNY, PROMIENIOPŁETWE, SOLAMNIA, FINISZ, KWADRUPOL, BEZSTYLOWOŚĆ, INFORMACJA, MEGAMARKET, KAPITALISTA, UŚMIECH LOSU, MIŚ, BERNIKLA CZARNA, PŁETWA TŁUSZCZOWA, POŁUDNICOWATE, ZGRYWA, PISTOZAUR, WÓZEK INWALIDZKI, JUNIORKA STARSZA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, WYKRYWACZ KŁAMSTW, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, HISTOCHEMIA, SANDINISTA, ŚWISTAK, DOMINO, MIÓD KAPANIEC, SZCZUR PACYFICZNY, MORGAN, TUNEL MORRISA-THORNE'A, PASCHA, TYPOLOGIA, FOKI, PEKTORAŁ, KORBACZ, BAŁAGULSZCZYZNA, GALERIA SŁAWY, CZEPIAK GEOFFROYA, BYTOWNIT, WRZÓD TRAWIENNY, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, BASKIJKA, PERCZOWIEC, ŚWIĄTYNIA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, FREELANCERKA, RAK SYGNAŁOWY, SMOLUCH, POSKRZYP, SZELMA, OGNISKO, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, CHOCHOŁEK, BAJCA, WOJSKA PANCERNE, TORFOWIEC, NIEDŹWIEDZIÓWKA JASTRZĘBICA, BIOMASA, CHŁOPIĘCOŚĆ, BEZWŁAD, NOSOROŻEC INDYJSKI, EMFITEUZA, ZABUDOWA, DALEKOPIS, DROŻNOŚĆ, OTYŁOŚĆ, KWADRYWIUM, GLUSAN BIZMUTU, CYBERNETYZACJA, GRUPA DIEDRALNA, ZACHÓD, SARKOLEST, PRZEDSIONEK, SIEROTA SPOŁECZNA, SZTABA, MOLOWATE, DWUNASTKA, BETON SPRĘŻONY, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, BANDA, CARAVANING, HELIOFIZYKA, KONTRKULTURA, KONGREGACJA, BRĄZOSZOWATE, KACZKA, DRZEWNICOWATE, NEOGOTYK, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, GRUPA ABELOWA, SOFT DRINK, SARDELOWATE, ASEPTYKA, SAMOZAGŁADA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, STRAŻ POŻARNA, RZEP, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, PICA, ZNIKNIĘCIE, FANFARA, FEBRA, MÓRG, KECZUP, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, KURATORKA, ŻABNICA, NISKOŚĆ, FIZJOLOGIA, KURTACZEK, GAZELA DAMA, KWANTAZAUR, KORZEŃ, GRUPA, KAKAO, PANŚWINIZM, ZEGAR SZACHOWY, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, SPRZĘG, GAIRDNER, PIERWOGONKI, ŁADNY GIPS, BAYES, POSPÓLSTWO, REJESTR KOZACKI, PRZENOSKA, EGIROZAUR, ŚWISTEK, SZYBOWIEC, REKINEK NATALSKI, KOŁEK, KOSTIUM, CHIRURGIA ESTETYCZNA, DUNGIJA, BARBITURAN, CYGAŃSTWO, LILAK, DZIAŁANIE ZEROARGUMENTOWE, DUJKERY, JELONEK CZUBATY, FAETON, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, WLAN, OGNIWO CLARKA, PIŁKA SETOWA, DOCHÓD NOMINALNY, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, SZCZEP, RĘKOSKRZYDŁE, SATANISTA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, SIEDEMDZIESIĄTKA, KUSKUS, EPIFIT, GŁOWIK, PARÓWKA, STRAŻ, SŁOWO KLUCZOWE, HOWEA, TORFOWISKO NISKIE, SZAFA, JĘZYK MARTWY, KRATKA KSIĘCIA WALII, CZAPLA MASKOWA, ŁADNA HISTORIA, POCHŁANIACZ, DUJKER KARŁOWATY, ROHATYNIEC, PAPUGA, NELMA, KOJIKI, KOOPERATYWA, NADMUCH, JĘZYKI AŁTAJSKIE, OWODNIOWCE, SYMBOL, GARNET, PRANKO, GRUPA ACETYLOWA, APOASTRON, CHITON, MASAJKA, SZPILKOWE, ZAJĄCOKSZTAŁTNE, PIĘTNASTKA, ASYSTA, PRAGMATYKA, SZWARCCHARAKTER, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, OBRÓT SYNCHRONICZNY, MANGROWE, LENIUCH, FRAZA, SPLENDID ISOLATION, KUFF, PASCHA, PERSPEKTYWA, DOŚWIADCZENIE, LICENCJA OTWARTA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, SZCZUR WODNY, METAKWALON, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, STYGOFAUNA, DEDERON, MIEJSCE KULTU, DIALEKTYKA, TROCHOFORA, INWERTOR, GRUPA FUNKCYJNA, STREAMING, ŻABY POŁUDNIOWE, TORBIEL SKÓRZASTA, SYNEREZA, ŁAGODNOŚĆ, KIERZYNKA, AKSAMITKA, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, POSTAĆ, SYNONIMICZNOŚĆ, ZGRZEWKA, BIAŁORUSZCZYZNA, KONIEC, BAŻANT, KASTA, RUMIENIEC, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, GIBON LAR, MANIFESTACJA, ?GIBBON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.513 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OLIGOCHAETA - GRUPA OKOŁO 5000 GATUNKÓW PIERŚCIENIC O WYRAŹNIE SEGMENTOWANYM, WYDŁUŻONYM CIELE POZBAWIONYM PARAPODIÓW I BEZ PRZYDATKÓW NA GŁOWOWYM ODCINKU CIAŁA, Z NIELICZNYMI I PROSTYMI, CHITYNOWYMI SZCZECINAMI, TRADYCYJNIE KLASYFIKOWANA JAKO PODGROMADA SIODEŁKOWCÓW (CLITELLATA); EWOLUCYJNIE WYWODZONE SĄ OD MORSKICH WIELOSZCZETÓW, WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ZAMIESZKUJE ŚRODOWISKA LĄDOWE I SŁODKOWODNE, ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE ŻYJĄ W WODACH SŁONAWYCH I SŁONYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OLIGOCHAETA - GRUPA OKOŁO 5000 GATUNKÓW PIERŚCIENIC O WYRAŹNIE SEGMENTOWANYM, WYDŁUŻONYM CIELE POZBAWIONYM PARAPODIÓW I BEZ PRZYDATKÓW NA GŁOWOWYM ODCINKU CIAŁA, Z NIELICZNYMI I PROSTYMI, CHITYNOWYMI SZCZECINAMI, TRADYCYJNIE KLASYFIKOWANA JAKO PODGROMADA SIODEŁKOWCÓW (CLITELLATA); EWOLUCYJNIE WYWODZONE SĄ OD MORSKICH WIELOSZCZETÓW, WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ZAMIESZKUJE ŚRODOWISKA LĄDOWE I SŁODKOWODNE, ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE ŻYJĄ W WODACH SŁONAWYCH I SŁONYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKĄPOSZCZETY Oligochaeta - grupa około 5000 gatunków pierścienic o wyraźnie segmentowanym, wydłużonym ciele pozbawionym parapodiów i bez przydatków na głowowym odcinku ciała, z nielicznymi i prostymi, chitynowymi szczecinami, tradycyjnie klasyfikowana jako podgromada siodełkowców (Clitellata); ewolucyjnie wywodzone są od morskich wieloszczetów, większość gatunków zamieszkuje środowiska lądowe i słodkowodne, ale są też takie, które żyją w wodach słonawych i słonych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKĄPOSZCZETY
Oligochaeta - grupa około 5000 gatunków pierścienic o wyraźnie segmentowanym, wydłużonym ciele pozbawionym parapodiów i bez przydatków na głowowym odcinku ciała, z nielicznymi i prostymi, chitynowymi szczecinami, tradycyjnie klasyfikowana jako podgromada siodełkowców (Clitellata); ewolucyjnie wywodzone są od morskich wieloszczetów, większość gatunków zamieszkuje środowiska lądowe i słodkowodne, ale są też takie, które żyją w wodach słonawych i słonych (na 12 lit.).

Oprócz OLIGOCHAETA - GRUPA OKOŁO 5000 GATUNKÓW PIERŚCIENIC O WYRAŹNIE SEGMENTOWANYM, WYDŁUŻONYM CIELE POZBAWIONYM PARAPODIÓW I BEZ PRZYDATKÓW NA GŁOWOWYM ODCINKU CIAŁA, Z NIELICZNYMI I PROSTYMI, CHITYNOWYMI SZCZECINAMI, TRADYCYJNIE KLASYFIKOWANA JAKO PODGROMADA SIODEŁKOWCÓW (CLITELLATA); EWOLUCYJNIE WYWODZONE SĄ OD MORSKICH WIELOSZCZETÓW, WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ZAMIESZKUJE ŚRODOWISKA LĄDOWE I SŁODKOWODNE, ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE ŻYJĄ W WODACH SŁONAWYCH I SŁONYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - OLIGOCHAETA - GRUPA OKOŁO 5000 GATUNKÓW PIERŚCIENIC O WYRAŹNIE SEGMENTOWANYM, WYDŁUŻONYM CIELE POZBAWIONYM PARAPODIÓW I BEZ PRZYDATKÓW NA GŁOWOWYM ODCINKU CIAŁA, Z NIELICZNYMI I PROSTYMI, CHITYNOWYMI SZCZECINAMI, TRADYCYJNIE KLASYFIKOWANA JAKO PODGROMADA SIODEŁKOWCÓW (CLITELLATA); EWOLUCYJNIE WYWODZONE SĄ OD MORSKICH WIELOSZCZETÓW, WIĘKSZOŚĆ GATUNKÓW ZAMIESZKUJE ŚRODOWISKA LĄDOWE I SŁODKOWODNE, ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE ŻYJĄ W WODACH SŁONAWYCH I SŁONYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast