KOBIETA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EDUKATORKA to:

kobieta, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.315

NIDERLANDKA, SKLEJACZ, TERAPIA STRUKTURALNA, KROPLÓWKA, CYNGIEL, KATAPULCISTA, MIĘKKIE SERCE, BARBARZYŃSKOŚĆ, OPAL, GWIAZDA, CHLEB PSZCZELI, GRUPA KETONOWA, PŁAWA SONAROWA, HEIMAT, ZARYCIE NOSEM, NAOS, PŁÓCIENNIK, CHOROBA POCAŁUNKÓW, POITEVIN, KARATE TRADYCYJNE, ODROSTY, ROZCZAROWANIE, DEBLISTA, PŁOTKA, KOLIBER, ANTYSYJONISTA, TRZYDZIESTKA, PŁOMIEŃ, KOŁKOWNICA, CYGANICHA, EWALUACJA SPLOTOWA, DOSTOJNIK, OTTER, KULCZYBA, SZASZŁYKARNIA, JĘZYK IZOLOWANY, SKOWYT, BRYANT, ARTYSTA, WYŻERACZ, SAMOGŁOSKA, FRYZ, IMPLIKATURA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, CYKL JAJNIKOWY, COUNTRY ALTERNATYWNE, PISARZ POLNY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, USTĘPLIWOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MIESZKANKA, MOST, ŁAWA, DRAPIEŻNOŚĆ, CIĄŻA, EPICYKL, MEMFIS, PROTOZOOLOGIA, PUSTAK, TEREN ZIELENI, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, ŁAMANIEC, SZYBKI PANCERNIK, ANALIZATOR POLOWY, USTONOGI, BOMBA, ZODIAK, PYTANIE RETORYCZNE, EFEKCIARSTWO, LOT ŚLIZGOWY, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, PERILLA ZWYCZAJNA, NIEROZEZNANIE, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, FILOZOFIA POZNANIA, MECHANIK SAMOCHODOWY, GOTÓWKA, RAFA, OSTATNIA POSŁUGA, TANCERKA, PAPIER, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, GODŁO PROMOCYJNE, KAPELUSZ PANAMSKI, ELITA, FUZJA KONGLOMERATOWA, ALPINARIUM, HIPOSTAZA, SPOWINOWACONY, MIKROFON LASEROWY, SIATECZKA, PAŁA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, POZŁOTNIK, MISIACZEK, PRZESYŁ, SZABROWNIK, WĘDZIDŁO, MOIETA, FRAGMENTACJA PLECHY, KOLOKWIALIZM, MANDŻURKA, WIEŻA KONTROLNA, SEKTOR NIEFINANSOWY, TEORIA, JAZDA, NIEWOLA EGIPSKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, RYM PARZYSTY, MĘDREK, MONOPOL, PALEC ŚRODKOWY, WSPÓŁUCZEŃ, CIELĘCE LATA, NOWA TWARZ, OWOWEGETARIANIN, STRĄGA, GÓWNOZJAD, DZIEWIĘTNASTKA, FANATYZM, KRÓTKI RÓG, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, RUCH PROSTOLINIOWY, ADSORBAT, KOMPLEMENTARIUSZ, SZESNASTKA, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, NAUCZYCIEL MIANOWANY, SŁUŻĄCY, CHYTROŚĆ, LOG, MATKA ZASTĘPCZA, BUSINESSWOMAN, GEOFIT KORZENIOWY, CHEERLEADERKA, ZBOŻE OZIME, MIKROFALÓWKA, STRUNOOGONOWE, BANK ZRZESZAJĄCY, KORZENIONÓŻKI, CHRABĄSZCZ, FUZJA PIONOWA, RZECZOWNIK POSPOLITY, SIODEŁKOWCE, ODSTRZAŁ, SURREALIZM, KOREK TOPLIWY, NUKLID PROMIENIOTWÓRCZY, SMOLUCH, TOBOGAN, MONOCHROMATYZM, WYDARZENIE, OSIEDLENIEC, DIALEKTYKA, CHORA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, POPŁÓD, POCIĄG METRA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, PRZYLEPKA, DAMSKI KRAWIEC, GARBARZ, PIANOLA, WĄTEK, CZERKIESKA, HELIOFIT, PILOT DOŚWIADCZALNY, IZBA MORSKA, RAMOTA, ZAWŁOKA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, TRANSMITER, ROZDŹWIĘK, KSYLOFON, MAŁOWODZIE, KABOTYN, KRESKA, CHOROBA FORESTIERA, FIRMÓWKA, ŚLUZICE, NABYTEK, SZTUKA MINOJSKA, BEZROLNY, PRACOWNIK LEŚNY, TEORIA KOLEJEK, BÓBR AMERYKAŃSKI, BRANDMUR, PRĄD GALWANICZNY, NASTRÓJ ROJOWY, SZPILKA, DRZWI WAHADŁOWE, MONOGAMISTKA, TRAKEN, PEDALSTWO, BRYŁA LODU, STRUNOWCE, ORGANKI, STRES, INFA, KUSZYK, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, LABORANT, ZMIERACZEK PLAŻOWY, DEZERTERKA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, GŁOS PIERSIOWY, TECHNIK, PUDERNICA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, AREOGRAFIA, STAWONOGI, KOŻUSZYSKO, TAKTYKA, WYZIEW, BAROSKOP, REWANŻ, AUDYTORIUM, JEDNOLATEK, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, LOSOWANIE PROSTE, AGENEZJA, ZWIERZĘ, RĘCZNIK PLAŻOWY, ZATOR, SUPERKLIENT, MUSZLA KLOZETOWA, PASO DOBLE, KAZIRODCZOŚĆ, MUFLA, EOZYNOFIL, TOPIELISKO, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, CZEPOTA GAMBIR, MATEMA, KASBA, CIEŚŃ NADGARSTKA, NOWA MIOTŁA, CUDZOŻYWNOŚĆ, KARDAN, LEGISLATYWA, PLAN SYTUACYJNY, OPŁATA, SONATA, LAMERSTWO, ANTROPOLOGIA, BYDLEŃ, REGION, PRZYBYSZKA, BANDAŻ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, JANUSZ, MISZCZU, SZACHY AKTYWNE, PŁYTKA NAZĘBNA, KAWA ZBOŻOWA, KOMENTARZYK, SZEFOWA KUCHNI, OBIJACZ, CIEPŁA WDÓWKA, SZANIEC, RETROGRADACJA, ŁĄCZNIK, WODY INGLACJALNE, GLOTTODYDAKTYKA, GWINEJKA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, POWRÓT, WSZYSTKOWIEDZĄCY, PEDAGOGIZACJA, POGLĄDY, HERETYK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, WSKRZESICIEL, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, SAMOUPROWADZENIE, SUBREGION, DILER, MELINA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, OKRES, SUBSTYTUCJA, CZŁONEK, ANALIZA TECHNICZNA, HAMSUN, PARZYSTOŚĆ, UROJENIE KSOBNE, JĘZYCZEK U WAGI, ASZKENAZKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, PREPARATYKA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, NIEDBAŁOŚĆ, SIODLARSTWO, EUTEKTYK, PAREMIOGRAF, SHIMMY, TRACZKA, INTERFEJS, ?KREOLSKI HAITAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.315 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EDUKATORKA kobieta, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EDUKATORKA
kobieta, który zajmuje się edukowaniem: przekazywaniem wiedzy na jakiś temat, ale też kształtowaniem pewnych postaw i społecznych nawyków (na 10 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KOBIETA, KTÓRY ZAJMUJE SIĘ EDUKOWANIEM: PRZEKAZYWANIEM WIEDZY NA JAKIŚ TEMAT, ALE TEŻ KSZTAŁTOWANIEM PEWNYCH POSTAW I SPOŁECZNYCH NAWYKÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x