Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMODYNAMIKA KLASYCZNA to:

dział termodynamiki zajmujący się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.515

SADOWNICTWO, WYKŁADZINA, WIBRATO, WOLA, ATALIA, NASIENNICTWO LEŚNE, SŁONIOWATOŚĆ, KOMISUROTOMIA, NERW MIĘDZYŻEBROWY, TENOR LIRYCZNY, BULIONER, DYLATACJA CZASU, POZIOM MORZA, TORBACZE, HUMOR, WYGON, HEREZJA, KOŁO SEGNERA, KRASNOLUDEK, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, KLIENT, OBRONA BAŁTYCKA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ZBÓJNIKOWATE, METAMORFIZM, GRUPOWOŚĆ, DRZWI HARMONIJKOWE, SKALA STAROGRECKA, ŁUSKOWIEC, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, TWARDZIAK, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ISTOTA BIAŁA, JĘZYK OBCY, BANIAK, APEL, MERSYTEMA, KOMBUCZA, MACEDONIA, PERKOZ GRUBODZIOBY, SZYNA, PREZENTER, ZŁOŻE OKRUCHOWE, PRUSAK, SKAŁKA, WSKAŹNIK, PRZYWODZICIEL WIELKI, BŁAZENEK, POPYT, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, EPISTOLOGRAFIA, GALAKTYKA, ASTROLOGIA, JĘZYKOZNAWCA, RYSUNKI, ZDZIADZIENIE, WĘZEŁ WINDSORSKI, GLOSA, ARTYSTA, KUCHENKA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, LAUFER CZARNOPOLOWY, ŚLEDZIOPODOBNE, HYGROPSAMMON, GEOMETRIA RZUTOWA, ORTOPEDIA, MIESZKALNOŚĆ, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, HISTORYZM MASKI, MISA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, SPOCZYNEK, OLIGOFAG, INTUICYJNOŚĆ, OBLAK, PŁYWAK, ANIMACJA KOMPUTEROWA, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, WIGILIA, GNOMOLOG, WYTRAWERSOWANIE, PRZESZKODOWIEC, SZARPANINA, BUŁGARYSTYKA, WIDOWNIA, PHISHING, STATYK, PRAWIDŁO, BOHATER POZYTYWNY, NIEŻYT, PODKŁAD, PUDEŁKO, AZYL, LICZBA PÓŁPIERWSZA, POMROK, OPÓR, EROZJA WSTECZNA, MACH, RABV, OZONOSFERA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, LIZOFORM, LINGWISTYKA STOSOWANA, RUMSZTYK, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, POWIEŚCIOPISARZ, SMAR, SŁUPEK STARTOWY, MINUTA, PARZYSTOŚĆ, KANAŁ KRĘGOWY, KOZIOROŻEC, WYCIĄG, SARABANDA, WÓZEK INWALIDZKI, WITREKTOMIA, CHOROBA NASU-HAKOLI, TEOLOGIA DOGMATYCZNA, LANGOSZ, PARTIA ANGIELSKA, ROK OBROTOWY, DELFIN BIAŁONOSY, ŻABA NILOWA, ANGEOLOGIA, KRÓLICZARNIA, KARTRIDŻ, KANTYLENA, SEKRETARZYK, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PROTEZA, TOWAROZNAWSTWO, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, GRUPA KARBOKSYLOWA, KLIMAKTERIUM, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, KRYPTOREKLAMA, WEST COAST SWING, LOS, SEKRETARZ, PANORAMA, GROSZKI, TYRYSTOR, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, ZAPASY, WIRTUOZERIA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, DIALIZOTERAPIA, SŁONIOWATE, PUNKT RÓWNONOCNY, PINGWIN BIAŁOOKI, WALKA, ROBAK, KRAWCOWA, ANTROPONIMIA, BIOFLAWONOID, STARAJĄCY SIĘ, PUNKT ROSY, LABIRYNT, JELITO PROSTE, ANAKREONTYK, TOPSPIN, BOKÓWKA, ŻAKIET, MATECZNIK, TORNADO SATELICKIE, OSOBISTOŚĆ, NIEJEDNOLITOŚĆ, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ANGELOLOGIA, PARAZYTOFIT, POMORSKI, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, PAS, SŁONICA, PIERWOTNIAK, CYKL GOSPODARCZY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, FALISTOŚĆ, WARSTWA PODSTAWNA, KLUCZ, PROCENT SKŁADANY, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ROZJAZD, PODNIEBIENIE TWARDE, ROŚLINY ZARODNIKOWE, FEMTOCHEMIA, DOKUMENTARYZM, SŁÓWKO, PRZECIEK, POWRÓT, RESTAURATOR, MAZUREK, PODGÓRZE, PONAGLENIE, KRAJNIK, PROMIEŃ, MIKROFON DYNAMICZNY, SHAKER, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, WĘZEŁ CIEPLNY, BOBIK, PIEC INDUKCYJNY, GWAŁT, SMOCZEK, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MASTYGONEMA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, IDENTYFIKATOR, WIELKOGŁOWOWATE, SKARANIE BOSKIE, KONIEC, POWIEŚĆ KRYMINALNA, GRAF PŁASKI, POWÓD, JAPOŃSKI, RZEŹBIARNIA, KABARET, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ZROST, ZAUSZNIK, NOGAJOWIE, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, TRÓJBÓJ, WILCZY OBŁĘD, KACERSTWO, AŁMA ATA, WIELOŚCIAN FOREMNY, OBSUWISKO, RZEŚKOŚĆ, SZKUTNIK, KOSTKA BRUKOWA, SZKOŁA WYŻSZA, KOMEDIANTKA, ZADUPIE, ORTOPTYSTKA, PUNKT WĘZŁOWY, ŚWIĘTÓWKA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, WŚCIK DUPY, BABIE LATO, RAKSLOT, LIKWIDATOR SZKÓD, LAICKOŚĆ, SIEDZISKO, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, DWUGŁOS, ZWINIĘCIE ŻAGLI, MIELINA, STREFA RYFTU, PODRODZAJ, BIEG PŁASKI, SKARYFIKACJA, PIERNIKARZ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, TRAF, GANG, PIERWSZOŚĆ, DRAMAT WOJENNY, REGENERATOR, TABU MILCZENIA, MATKA-POLKA, WIELOETATOWOŚĆ, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, PNEUMATOLIZA, DZWONY, CNOTLIWA ZUZANNA, KWAS, LANCKNECHT, SZTUKA MYKEŃSKA, NIEPODZIELNOŚĆ, PREMIA GÓRSKA, PIRAMIDA, WŁAŚCIWOŚĆ, PETRYFIKACJA, ŚMIETNIK, BIERNY OPÓR, SZUMOWINA, OSTRONOS WORKOWATY, WYMIANA, MUSZKA, EKONOMIK, OWOC, PRZEDNÓWEK, GROMADA, WYRZUTNIA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, OWCZA WEŁNA, OBIEKTYW, UCHWYT ŚLIZGOWY, DOJŚCIE, KRASNOLUDZKI, FALA, WTYCZKA, MEDIALNOŚĆ, CELT, MARSZ, PIASKOWNICA, SAMOROZPAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dział termodynamiki zajmujący się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ TERMODYNAMIKI ZAJMUJĄCY SIĘ MAKROSKOPOWYMI, RÓWNOWAGOWYMI ZJAWISKAMI TERMODYNAMICZNYMI W OPARCIU O PEWNE AKSJOMATY POPARTE DOŚWIADCZENIAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
termodynamika klasyczna, dział termodynamiki zajmujący się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMODYNAMIKA KLASYCZNA
dział termodynamiki zajmujący się makroskopowymi, równowagowymi zjawiskami termodynamicznymi w oparciu o pewne aksjomaty poparte doświadczeniami (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x