SPOTKANIE, ODBYWAJĄCE SIĘ W OKOLICACH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MIEJSCU PRACY, SZKOLE, A TAKŻE W GRUPIE OSÓB Z DANEGO ŚRODOWISKA, PODCZAS KTÓREGO SKŁADA SIĘ SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZENIA, DZIELI SIĘ OPŁATKIEM, KOLĘDUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIGILIA to:

spotkanie, odbywające się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia w miejscu pracy, szkole, a także w grupie osób z danego środowiska, podczas którego składa się sobie wzajemnie życzenia, dzieli się opłatkiem, kolęduje (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIGILIA

WIGILIA to:

przeddzień czegoś, jakiegoś - zwykle ważnego - wydarzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

dzień poprzedzający święta Bożego Narodzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

kolacja wigilijna, świąteczna wieczerza, którą je się z okazji Bożego Narodzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

impreza (często elegancka kolacja) wigilijna, która odbywa się w dzień wigilii lub w okolicach świąt Bożego Narodzenia (na 7 lit.)WIGILIA to:

w tradycji chrześcijańskiej rozpoczęcie obchodów świątecznych wieczorem dnia poprzedzającego; w Kościele katolickim wigilia jest częścią każdej uroczystości (w tym niedzieli), na jej obchód składają się nieszpory oraz msza wigilijna (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPOTKANIE, ODBYWAJĄCE SIĘ W OKOLICACH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MIEJSCU PRACY, SZKOLE, A TAKŻE W GRUPIE OSÓB Z DANEGO ŚRODOWISKA, PODCZAS KTÓREGO SKŁADA SIĘ SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZENIA, DZIELI SIĘ OPŁATKIEM, KOLĘDUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.867

SOK JELITOWY, POST, LERNA, METEORYT, PRAWOSKRĘT, URODA, PEPINIERA, KUWERTURA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, STRZELNICA SPORTOWA, KLEJOWNIA, OLEANDER, NOUMEN, FRYZ, KOSZYK WALUTOWY, REKINY, GIPS, ŚWIAT ASTRALNY, UWAGA, ZWIERCIADŁO, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, WYRĘBISKO, NISZCZUKA KROKODYLA, KOMBINACJA, BEGINKI, DNIÓWKA, JUDASZ, RAMKA, SUBSKRYPCJA, SOCJOBIOLOG, ORLEŃ POSPOLITY, AKTYWNOŚĆ, BIJATYKA, TEMPERATURA ROSY, OBRAZ, STRZELEC, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, EROS, BLEŻNIA, OPIEKA TERMINALNA, OKULARY, KONWENT, CIEKAWY, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, TUBKA, WYGIĘCIE, PRZYBLIŻENIE, ROMANISTYKA, GIDRAN, SAMOTRZASK, DEGRESJA PODATKOWA, ARMIA, PLAC MANEWROWY, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, PODUSZKOWIEC, CAŁUSEK, LIKORIN, DŁUGOSZPAR, SUPREMUM, SKARGA, WIELOMIAN UNORMOWANY, MDK, OSOBOGODZINA, FILEMON CIEMNY, FILIŻANKA, KIERZANKA, OWOWEGETARIANIN, WIDZOWNIA, HANDLARKA, TRUNEK, MOL, LINIA GEODEZYJNA, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, EFRAIM, NAJEZDNIK, MURSZ, WŁOSEK, MŁYNEK DO ODPADKÓW, WIELOKULTUROWOŚĆ, WIEŻA, SPLUWACZKA, KOŁO, PARADOKS EASTERLINA, DYSK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, GALOP, GRAFOLOGIA, RUNDA, ŻAŁOBA, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, ŚWINKA MORSKA, KWADRATURA KOŁA, PONĘTA, REZERWA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, RADAR GEOLOGICZNY, MIKSER, GRUCZOŁ ŁZOWY, JELEŃ WIRGIŃSKI, INKA, ISTOTA SZARA, PRZECIWNAKRĘTKA, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, DZIEŃ, BÓBR ZWYCZAJNY, GOŁĘBIĄTKO, OPONENT, NORMALIZATOR, NARAKA, TUNEZYJSKI, ROŚLINA FIKCYJNA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, DRAMATURGIA, JEDENASTKA, AKLIMATYZACJA, TRIMER, SANKI, FANEROFIT, ŚWISTAK OGONIASTY, MÓL BOROWICZAK, INDYKATOR, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, ŁBISKO, ZGNILIZNA DREWNA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, MAKI, AMPUŁKA, KK, AKSELBANT, POMURNIK, SOZOTECHNIKA, WILCZAR, CIĄG, STREFA PODMIEJSKA, TATERNIK, ENDOSZKIELET, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, PORÓD FIZJOLOGICZNY, DIAPAUZA ZIMOWA, SPANIEL, KANAPKA, METAMORFIZM, AMEN, WIRTUOZERIA, CHINOWIEC, ROZŁOŻENIE SIĘ, XHOSA, CABAN, ARAGOŃSKI, ROBUSTA, POCZUCIE WINY, ZAKOCHANA, OTWORZENIE DUSZY, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, KWADRAT, ZATAR, ORKUS, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, ORGAN, SZCZERBA, ZBÓJNIKOWATE, WOLEJ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, TELEFON ZAUFANIA, DWUKADŁUBOWIEC, OLEJ FUZLOWY, PODCHWYTLIWOŚĆ, GABINET LUSTER, PORĘCZ, FIKOLOGIA, KASEOZAUR, ZAJĄKNIĘCIE, GRZYB PLEŚNIOWY, DŻOLER, MIODOWÓD, DNO, BIEG, MARSZ ŚMIERCI, BAZA DANYCH, KOMPENSATOR CIEPLNY, JEDNOCUKIER, SZKOŁA, LIMAKOLOGIA, NIDERLANDZKI, MOC MECHANICZNA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, CEMENTOWE BUTY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, HIPOTEZA POMOSTOWA, NARODOWOŚĆ, NAOS, SZCZĘŚCIARA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, NÓW, PŁYTA KONTYNENTALNA, PODREGION, RESPONSORIUM, PRESJA INFLACYJNA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, STAŻ, EPIKUREIZM, BŁONA NACZYNIOWA, BIOGEOGRAFIA, WODA-WODA, WALIDACJA, RYNEK KONTESTOWALNY, OBLICZNOŚĆ, KOŃ, REKIN, TERMOS BUFETOWY, EFEKT KAPILARNY, ZAPAŁ, PLASTYKA, PLENER MALARSKI, WYBIEG, NIEDOPOWIEDZENIE, ŻEBERKA, USTA, PORNOGRAFIA, PRĄD ZMIENNY, POŻAREK, DYNAMIKA, SZWARCCHARAKTER, DOBROTLIWOŚĆ, PAPROTKOWATE, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, KANION PODMORSKI, PALATOGRAFIA, PLACÓWKA RODZINNA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, GATUNEK KATADROMOWY, WŁAMANIE, GROMADA GALAKTYK, JARSTWO, WYBRZEŻE SZKIEROWE, CZAKRAM, OBEREK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, KUMOTERKI, NIEŚWIADOMOŚĆ, POWAGA, TARCZA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, MULDA, RADIOTA, ORGANOMISTRZOSTWO, CIĘŻKA WODA, PUNK, SZARMANT, WALTORNIA, ALEGORYCZNOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ, ERA, TEKSTYLNY, APELACJA, THRILLER, WIDLISZEK, LONGER, CYNGIEL, FACELIA, MELODIA, ASTROBOTANIKA, ODSTRZAŁ, WSPÓŁDECYZJA, ALBUM, HOBBISTA, LEJCOWY, SEKTOR PUBLICZNY, OBRAZ, OWCZY PĘD, BIDET, ANALIZA SPEKTRALNA, GRZBIETORODOWATE, PODKŁAD, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, SZANIEC, PRZYGASZENIE, DZIDZIA PIERNIK, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, PAWANA, ZLEWKA, OPTYKA KWANTOWA, CYWIL, CZAKRA, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, BOGRACZ, EXPAT, NIENOWOCZESNOŚĆ, BALOWICZ, REALIZM, STOS PACIERZOWY, NAPŁYW, ?REGUŁA INFERENCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPOTKANIE, ODBYWAJĄCE SIĘ W OKOLICACH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MIEJSCU PRACY, SZKOLE, A TAKŻE W GRUPIE OSÓB Z DANEGO ŚRODOWISKA, PODCZAS KTÓREGO SKŁADA SIĘ SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZENIA, DZIELI SIĘ OPŁATKIEM, KOLĘDUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPOTKANIE, ODBYWAJĄCE SIĘ W OKOLICACH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MIEJSCU PRACY, SZKOLE, A TAKŻE W GRUPIE OSÓB Z DANEGO ŚRODOWISKA, PODCZAS KTÓREGO SKŁADA SIĘ SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZENIA, DZIELI SIĘ OPŁATKIEM, KOLĘDUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIGILIA spotkanie, odbywające się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia w miejscu pracy, szkole, a także w grupie osób z danego środowiska, podczas którego składa się sobie wzajemnie życzenia, dzieli się opłatkiem, kolęduje (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIGILIA
spotkanie, odbywające się w okolicach Świąt Bożego Narodzenia w miejscu pracy, szkole, a także w grupie osób z danego środowiska, podczas którego składa się sobie wzajemnie życzenia, dzieli się opłatkiem, kolęduje (na 7 lit.).

Oprócz SPOTKANIE, ODBYWAJĄCE SIĘ W OKOLICACH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MIEJSCU PRACY, SZKOLE, A TAKŻE W GRUPIE OSÓB Z DANEGO ŚRODOWISKA, PODCZAS KTÓREGO SKŁADA SIĘ SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZENIA, DZIELI SIĘ OPŁATKIEM, KOLĘDUJE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SPOTKANIE, ODBYWAJĄCE SIĘ W OKOLICACH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MIEJSCU PRACY, SZKOLE, A TAKŻE W GRUPIE OSÓB Z DANEGO ŚRODOWISKA, PODCZAS KTÓREGO SKŁADA SIĘ SOBIE WZAJEMNIE ŻYCZENIA, DZIELI SIĘ OPŁATKIEM, KOLĘDUJE. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x