SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY ODDYCHANIE W SYTUACJI GDY MIĘŚNIE ODDECHOWE SĄ NIEWYDOLNE; KORPUS CZŁOWIEKA SPOCZYWA ZAMKNIĘTY W USZCZELNIONYM NACZYNIU, PODCZAS GDY GŁOWA WYSTAJE NA ZEWNĄTRZ, W NACZYNIU NA PRZEMIAN PODNOSI SIĘ I OBNIŻA CIŚNIENIE, WSPOMAGAJĄC ODDECH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻELAZNE PŁUCO to:

sprzęt umożliwiający oddychanie w sytuacji gdy mięśnie oddechowe są niewydolne; korpus człowieka spoczywa zamknięty w uszczelnionym naczyniu, podczas gdy głowa wystaje na zewnątrz, w naczyniu na przemian podnosi się i obniża ciśnienie, wspomagając oddech (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY ODDYCHANIE W SYTUACJI GDY MIĘŚNIE ODDECHOWE SĄ NIEWYDOLNE; KORPUS CZŁOWIEKA SPOCZYWA ZAMKNIĘTY W USZCZELNIONYM NACZYNIU, PODCZAS GDY GŁOWA WYSTAJE NA ZEWNĄTRZ, W NACZYNIU NA PRZEMIAN PODNOSI SIĘ I OBNIŻA CIŚNIENIE, WSPOMAGAJĄC ODDECH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.695

WIEŚ PLACOWA, ŁUG, ŻYŁA, BROGSY, CZUŁOŚĆ, POJAZD GĄSIENICOWY, MEMORANDUM INFORMACYJNE, FAŁSZYWY ŚWIADEK, MAŁY FIAT, ŻEBRO, ADRES ELEKTRONICZNY, DEKORATOR WNĘTRZ, RACJONALNA IGNORANCJA, PROSTA, TARYFA ULGOWA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, PRACZŁOWIEK, KAPLIN, CYKLON, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ROBOT RÓWNOLEGŁY, ARDEN, DWUCUKIER, JANOWIEC, CEREBROZYD, GOSPODARNOŚĆ, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, SZEREG PRZEMIENNY, FLORYSTA, NARAMIENNICA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, POLSKOŚĆ, BEZAWARYJNOŚĆ, CYBERNETYZACJA, CHEMIA NIEORGANICZNA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, ŚWIADEK, ILUZORYCZNOŚĆ, JER SŁABY, PATYCZAK, INŻYNIERIA CHEMICZNA, KRÓLEWICZĄTKO, RÓWNOWAGA STACJONARNA, KOPIAŁ, POZAOSIOWOŚĆ, GOSPODARKA PLANOWA, OSTATNIA POSŁUGA, WIKIPEDYSTKA, STAROANGIELSKI, KROK, BIOSFERA, GATUNEK KATADROMOWY, PIES, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, WYCHODZTWO, TEOLOGIA NEGATYWNA, CIŚNIENIE SKURCZOWE, LANDRYNKA, HYBRYDYCZNOŚĆ, IRRADIACJA, SOK JELITOWY, STROP KLEINA, CZUMAK, SNIFTER, ULEGŁOŚĆ, STRATEG, WIZAŻYSTA, OSTROŚĆ, CZASZKA, UZDA, SZNAPS, ULTRAPRAWICA, OZDOBNICA WIĘKSZA, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, NAPINACZ, KRZYŻ MALTAŃSKI, PRZEDMIOT, SPORRAN, RIST, ZIARNOJAD, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, GAŁUSZKA, DRZEWO, ZWARCIE SZYKÓW, SPADOCHRONIARZ, IMIĘ, BANALNOŚĆ, FAZA ANALNA, ASKOCHYTOZA, USTAWKA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, KORPUS, DĘTKA, ROŚLINY RUDERALNE, STRESIK, TERENOZNAWCA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, SZEW STRZAŁKOWY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ŁAZIENKI, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, AZOT AMONOWY, DZICZ, BEZPIECZEŃSTWO, DWUKADŁUBOWIEC, BIOLOGIA, OLEJE ŚWIĘTE, KINETYKA CIECZY, CHORÓBKA, FIZYKA JĄDROWA, LITERATURA POPULARNA, WŁAZ, HARACZOWNIK, OFIAKODONTY, JONOFOREZA, ROŚLINA OKRYWOWA, KAPRYŚNIK, WINOGRODNIK, LATO, HISTORYCYZM, WZGLĄD, JASZCZUR, DANE BIOMETRYCZNE, KANAŁ, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, TO COŚ, AFRYKATA, PROFITENT, PŁETWA STEROWA, ŁUPEK OSADOWY, DUPCIA, PORNOGRAFIA TWARDA, ŚWIETLICZANKA, TEREN, FASOLA SZPARAGOWA, MEANDER, SIAD TURECKI, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, STRZELNICA SPORTOWA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, HUMANIZM, RUSYCYSTYKA, NAWYK, GRAF PLANARNY, SPORT ZIMOWY, TROGLOFIL, SZLAGIER, ETYKA, CEWKA MOCZOWA, WĄŻ, NARYS KLESZCZOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, WYPRYSK POTNICOWY, PKB PER CAPITA, KOLIBER, NARTA WODNA, TYGIEL, POWIERZCHNIA WALCOWA, KYZYŁ, DIAK, GŁODOWANIE, PLAC, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, SEPARATYZM, STOLARKA OTWOROWA, BIZNES, MEKSYKANKA, PIASEK MOCZOWY, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, STOCZNIA ZŁOMOWA, UPOJNOŚĆ, OBUCH, SZYNA, MUSZLA, KATAFALK, PARAWANING, ALARM SZALUPOWY, BILANS ENERGETYCZNY, BERŻERETKA, APOSTAZJA, FANDANGO, PERFORMANS, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, SYNANTROPIZACJA, ŁĘKOTKA, GRAFIKA, IMPRESYWNOŚĆ, PLANSZA, RATOWNIK MEDYCZNY, OBSESJA, SURF, OSTREK, PÓŁKLUZA, BIUSTONOSZ, KAPELUSZ PANAMSKI, NIESTOSOWNOŚĆ, LINGWISTA, ROŚLINA, RACHUNEK MAKLERSKI, NIERUCHAWOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ATASZAT, GAŁĘŹNIK, SUFFOLK, UZBRAJANIE SIĘ, PIEC MUFLOWY, KUCHNIA, ASESOR KOLEGIALNY, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, KLĄTWA, ARTYSTA, INFOBOKS, KĘDZIERZAWOŚĆ, OBÓZ KONDYCYJNY, STRZAŁA EROSA, LANDARA, WIECZÓR PANIEŃSKI, BON VIVANT, MOSKWICZ, BERA, OGOŃCZOWATE, MIOPATIA ALKOHOLOWA, PRYZMA AKRECYJNA, HYDROWĘZEŁ, ZWIERANIE SZYKÓW, ZEMSTA FARAONA, GOSPODARZ, KOLOKWINTA, KNEDLE, CHOROBA LEVA, EKSPERTKA, ZASADA D'ALEMBERTA, ZUPKA CHIŃSKA, IDENTYFIKATOR, WSPINACZKA SKAŁKOWA, CZARNY KARZEŁ, NIEDOCIŚNIENIE, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, WOLA, FAKTORYZACJA, WYMOWA ASYNCHRONICZNA, SHONEN-AI, NASTĘP, KSIĄŻKOWOŚĆ, SZEW, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, WKŁAD, NASTAWANIE, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, WŁÓKNO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KENOZOIK, MINA, MACIERZ SCHODKOWA, OSAD, WYKROCHMALENIE SIĘ, MODEL AMERYKAŃSKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GERONTOLOGIA, KONTRAPUNKT, CHOROBA FAHRA, EP, GRUPA NILPOTENTNA, SYGNIFIKATOR, LICZEBNIK ZBIOROWY, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, SPŁYW, PIJAR, RZUTKA, NIENOWOCZESNOŚĆ, GHEE, PRZEBOJOWIEC, WRZENIE, CIĄG DOKŁADNY, ZAŁAM, PLURALISTA, GIGATONA, ALFABET GRECKI, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, ŻYWOTOPIS, WASZA WYSOKOŚĆ, CHOROBA SOMATYCZNA, ŁUPEK, MUZYKA CERKIEWNA, SZCZERBA, SAMOOBRONA, REGENERACJA, ANDROGINIA, TRASZKA PIRENEJSKA, ROŻEN, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, LICEUM, PLEŚŃ, KRÓTKOWIDZTWO, TRZPIEŃ, SIŁOWNIA, METATEZA, ?INŻYNIER DUSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY ODDYCHANIE W SYTUACJI GDY MIĘŚNIE ODDECHOWE SĄ NIEWYDOLNE; KORPUS CZŁOWIEKA SPOCZYWA ZAMKNIĘTY W USZCZELNIONYM NACZYNIU, PODCZAS GDY GŁOWA WYSTAJE NA ZEWNĄTRZ, W NACZYNIU NA PRZEMIAN PODNOSI SIĘ I OBNIŻA CIŚNIENIE, WSPOMAGAJĄC ODDECH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY ODDYCHANIE W SYTUACJI GDY MIĘŚNIE ODDECHOWE SĄ NIEWYDOLNE; KORPUS CZŁOWIEKA SPOCZYWA ZAMKNIĘTY W USZCZELNIONYM NACZYNIU, PODCZAS GDY GŁOWA WYSTAJE NA ZEWNĄTRZ, W NACZYNIU NA PRZEMIAN PODNOSI SIĘ I OBNIŻA CIŚNIENIE, WSPOMAGAJĄC ODDECH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻELAZNE PŁUCO sprzęt umożliwiający oddychanie w sytuacji gdy mięśnie oddechowe są niewydolne; korpus człowieka spoczywa zamknięty w uszczelnionym naczyniu, podczas gdy głowa wystaje na zewnątrz, w naczyniu na przemian podnosi się i obniża ciśnienie, wspomagając oddech (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻELAZNE PŁUCO
sprzęt umożliwiający oddychanie w sytuacji gdy mięśnie oddechowe są niewydolne; korpus człowieka spoczywa zamknięty w uszczelnionym naczyniu, podczas gdy głowa wystaje na zewnątrz, w naczyniu na przemian podnosi się i obniża ciśnienie, wspomagając oddech (na 12 lit.).

Oprócz SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY ODDYCHANIE W SYTUACJI GDY MIĘŚNIE ODDECHOWE SĄ NIEWYDOLNE; KORPUS CZŁOWIEKA SPOCZYWA ZAMKNIĘTY W USZCZELNIONYM NACZYNIU, PODCZAS GDY GŁOWA WYSTAJE NA ZEWNĄTRZ, W NACZYNIU NA PRZEMIAN PODNOSI SIĘ I OBNIŻA CIŚNIENIE, WSPOMAGAJĄC ODDECH sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY ODDYCHANIE W SYTUACJI GDY MIĘŚNIE ODDECHOWE SĄ NIEWYDOLNE; KORPUS CZŁOWIEKA SPOCZYWA ZAMKNIĘTY W USZCZELNIONYM NACZYNIU, PODCZAS GDY GŁOWA WYSTAJE NA ZEWNĄTRZ, W NACZYNIU NA PRZEMIAN PODNOSI SIĘ I OBNIŻA CIŚNIENIE, WSPOMAGAJĄC ODDECH. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x