W KRYPTOGRAFII: DANE DODAWANE PODCZAS SZYFROWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA SKRÓTU W CELU POWIĘKSZENIA ROZMIARU DANYCH BĘDĄCYCH ARGUMENTEM FUNKCJI SKRÓTU BEZ POTRZEBY RZECZYWISTEGO ZWIĘKSZENIA ROZMIARÓW DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SÓL to:

w kryptografii: dane dodawane podczas szyfrowania lub przygotowywania skrótu w celu powiększenia rozmiaru danych będących argumentem funkcji skrótu bez potrzeby rzeczywistego zwiększenia rozmiarów danych (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SÓL

SÓL to:

w chemii: związek chemiczny powstały w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami bądź grupami o właściwościach elektrofilowych (na 3 lit.)SÓL to:

artykuł spożywczy, będący prawie czystym chlorkiem sodu (NaCl), stosowany jako przyprawa i konserwant (na 3 lit.)SÓL to:

'... ziemi czarnej' film K. Kutza (na 3 lit.)SÓL to:

przyprawa do potraw (na 3 lit.)SÓL to:

jodowana - w kuchni (na 3 lit.)SÓL to:

wydobywana w żupie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KRYPTOGRAFII: DANE DODAWANE PODCZAS SZYFROWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA SKRÓTU W CELU POWIĘKSZENIA ROZMIARU DANYCH BĘDĄCYCH ARGUMENTEM FUNKCJI SKRÓTU BEZ POTRZEBY RZECZYWISTEGO ZWIĘKSZENIA ROZMIARÓW DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.215

ANTENA, TEATR MUZYCZNY, KOLEŚ, MAKROREGION, UDAR MÓZGOWY, PEŁZAK, KOŁATKA, BOCZNIK, CZABAN, OSPAŁOŚĆ, OBIEG, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, POMIAR, PANTOFELNIK, TARCZA, ŁUK, JER SŁABY, CHOROBA BOSTOŃSKA, KARB, LITERATURA DYDAKTYCZNA, SUCHY TYNK, LIBELA, PRZEDSZKOLE, TYMPANON, OGŁOWIE, DŹWIGNIA FINANSOWA, CIĄG, HACKAMORE, OPIS, TRÓJKĄT, LOTERIA, PASTWA, DRABINA, JEDENASTY, PLUTON, OKRĘT FLAGOWY, ROPNICA, SCHRONISKO, KEM, WICEKAPELMISTRZ, OLEANDER, WYPRAWA, TAPETA, PROCES KONSOLIDACYJNY, SZMER, WIELORAK, TRANSPORTÓWKA, CIĄGUTKA, PODMIOT GRAMATYCZNY, STEMPEL, AEDICULA, MARENGO, ŚLEPY ZAUŁEK, ZAŻALENIE, TARTINKA, BASEN, SNICKERS, ŁUPEK ILASTY, INTERNACJONAŁ, TUŁACZ, PORCELANKA, PARAPECIK, KUTIKULA, ACEFALIA, LOGIKA ZDAŃ, DOCZESNA, CZWOROLIST, PSYCHOHIGIENA, CZWARTY, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, MASKOTKA, BRAHMS, KASATA, POTENCJAŁ, TOREBKA, BEZPIECZNIK, OBSERWATOR, MAŚLANKA, ŻABA LEOPARDOWA, LIST OTWARTY, STÓJKA, GŁOŻYNA, PODUSZKA, CZUPRYNA, MINERALIZACJA, FILM OBYCZAJOWY, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, BANIA, SZTUKA DEKORACYJNA, ANETA, PLEKTRON, SZTYCH, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, LEKCJA, STRZYKAWKA, MAJONEZ, KOMA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, NIECHLUJ, WNIEBOWZIĘCIE, RAJZBRET, OGNIWO, JUNKERS, TĘCZA, MOSTEK, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, ACETAL, LIBELLA, UDERZENIE, EMISJA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, PARAPET, NUŻENIEC LUDZKI, KŁOSEK, HUTNIK, RELIKT, TORU, CZWORONÓG, ROLNIK RYCZAŁTOWY, FILTR, ANTECEDENCJA, PANTOMIMA, CHLOREK MIEDZI(II), DROGA WOJEWÓDZKA, ZIARNECZKO, BABA Z MAGLA, LEWOSKRZYDŁOWY, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, STACCATO, TOALETA, SZUWAKS, PĘDNIK CYKLOIDALNY, TULEJA, NASTURCJA, TRANSFERAZA, STRAWNOŚĆ, ANGIELSKI, CUMULONIMBUS, SLAJS, ŹREBIĘ, OLEFINA, CZERWONA FALA, PRZEDMIOT, BUFOR, WAFEL, APRETURA, REGUŁA, TABLICA, GŁADŹ, KCIUK NARCIARZA, DESYKANT, AFERA, FASOLA, PROGRAM, TRYSEKCJA, POJAZD KONNY, OGÓREK, TRÓJSTRONNOŚĆ, AALEN, SERENADA, ÓSEMKA, RYZYKO KURSOWE, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, POLIGAMIA, ALAIN, HISZPAŃSKOŚĆ, STANICA, ALUZJA, ULGA, PEREŁKA, ALLEGROWICZKA, KOMPLET, WIDMO CZĄSTECZKOWE, POSTAĆ, BŁOTNIAK, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PŁASKOSZ, ŁADOWANIE, MLEKO, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, UPRZEMYSŁOWIENIE, MUCHA MOKRA, MORENA BOCZNA, FAETON, ZANZA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, TRACHEOTOMIA, WITAMINKA, POLISACHARYD, DYSOCJACJA TERMICZNA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SĄD OSTATECZNY, KRYSZTAŁEK, OŁATKA, ZROBIENIE RUCHU, OSIEMDZIESIĄTKA, RETENCJA, JUDASZOWIEC, LODOWIEC SZELFOWY, SZYPUŁA, PAKLON, SĄCZEK, ASYSTA GRAWITACYJNA, POWINOWACTWO, SOLE, KRYKIET, KLAWIATURA, SAMOOBRONA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, PHISHER, TEMAT, SPÓJNIK, PIŁKA MECZOWA, NIENARUSZALNOŚĆ, NUMER, WRZUTA, OC, AFAZJA, WEZWANIE, KONSERWA, METAL, PALETA, TERCET, UŻYTEK ZIELONY, OBŁĘK, MAKATKA, PAJAC, KWAS, STRZAŁKA, OWAD, NIELITOŚCIWOŚĆ, MISKA KLOZETOWA, RAMOTA, BLOK RYSUNKOWY, KOLAUDACJA, STRONA INTERNETOWA, SOCZEWKA FRENSELA, SUKA, WSPÓŁMAŁŻONEK, POLITYKA PRZESTRZENNA, CHLORAN(VII), KEYBORD, START-UP, KACZUGA INDYJSKA, MAJÓWKA, MIEJSCOWNIK, PATRON, ART BRUT, ŁOTEWSKOŚĆ, NASZELNIK, DETAL ARCHITEKTONICZNY, ŻELAZNE PŁUCO, SELENODEZJA, MOTOR, GAZ NOŚNY, KOŁOWANIE, KONDYCJONALIZM, SIEDEMNASTKA, EFEKT MNOŻNIKOWY, ŚWIATŁO, METALOPROTEINA, INFORMACJA POUFNA, ALARM POŻAROWY, WĘGIERSKI, KOŁO RATUNKOWE, CASTING, KORUND, STACJA, SPRAWNOŚĆ, SZATAN, WIENIEC, NIEMOTA, RESPONDENTKA, UKŁAD FIZYCZNY, NIEPRZYJACIEL, SMAKOWITOŚĆ, LEKTOR, KURANT, CHLOREK POTASU, FLACHA, DWÓJKA, OSOBA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, PIEPRZ RÓŻOWY, DROŻNOŚĆ, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, NAPAŚĆ, KINOTEATR, KSIĘGA METRYKALNA, REZERWA WALUTOWA, INEZ, TEKA, REGULARNOŚĆ, PUCH KIELICHOWY, PEŁNIA, ARCUS COSINUS, KONFISKATA, ?ASTRAGAL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KRYPTOGRAFII: DANE DODAWANE PODCZAS SZYFROWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA SKRÓTU W CELU POWIĘKSZENIA ROZMIARU DANYCH BĘDĄCYCH ARGUMENTEM FUNKCJI SKRÓTU BEZ POTRZEBY RZECZYWISTEGO ZWIĘKSZENIA ROZMIARÓW DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KRYPTOGRAFII: DANE DODAWANE PODCZAS SZYFROWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA SKRÓTU W CELU POWIĘKSZENIA ROZMIARU DANYCH BĘDĄCYCH ARGUMENTEM FUNKCJI SKRÓTU BEZ POTRZEBY RZECZYWISTEGO ZWIĘKSZENIA ROZMIARÓW DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SÓL w kryptografii: dane dodawane podczas szyfrowania lub przygotowywania skrótu w celu powiększenia rozmiaru danych będących argumentem funkcji skrótu bez potrzeby rzeczywistego zwiększenia rozmiarów danych (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SÓL
w kryptografii: dane dodawane podczas szyfrowania lub przygotowywania skrótu w celu powiększenia rozmiaru danych będących argumentem funkcji skrótu bez potrzeby rzeczywistego zwiększenia rozmiarów danych (na 3 lit.).

Oprócz W KRYPTOGRAFII: DANE DODAWANE PODCZAS SZYFROWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA SKRÓTU W CELU POWIĘKSZENIA ROZMIARU DANYCH BĘDĄCYCH ARGUMENTEM FUNKCJI SKRÓTU BEZ POTRZEBY RZECZYWISTEGO ZWIĘKSZENIA ROZMIARÓW DANYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - W KRYPTOGRAFII: DANE DODAWANE PODCZAS SZYFROWANIA LUB PRZYGOTOWYWANIA SKRÓTU W CELU POWIĘKSZENIA ROZMIARU DANYCH BĘDĄCYCH ARGUMENTEM FUNKCJI SKRÓTU BEZ POTRZEBY RZECZYWISTEGO ZWIĘKSZENIA ROZMIARÓW DANYCH. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast