AZOTYN - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTAN(III) to:

azotyn - związek chemiczny, sól kwasu azotawego (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AZOTAN(III)

AZOTAN(III) to:

D: azotyn - związek chemiczny, ester kwasu azotawego (azotowego(III)) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AZOTYN - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.230

HYDROKSYZYNA, CHLOREK LITU, ANHYDRON, KARBOL, HYDROKSYAMINOKWAS, DENATURACJA BIAŁKA, STEROID, SÓL, SOLNICA, KWAS ASPARAGINOWY, LAMINARIA, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, IZOMER KONFIGURACYJNY, KWAS FOSFONOWY, KRÓL, KANNABINOID, ZBRODNIA HITLEROWSKA, SAŁAWAT, ZAPŁON, LEUNA, AMFIKTIONIA, HYDRAZYD, CHLOROMETAN, BOROWIEC, PIORUNIAN, POWIĄZANIE, UKŁAD NIEJEDNORODNY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CHLOREK, ODCZYNNIK, BIOFILNOŚĆ, CHLOREK ETYLU, KWAS WĘGLOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, KWAS SULFANILOWY, NIPAGINA, ESENCJA OCTOWA, DEZYPRAMINA, BENZFETAMINA, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, CUKIER OWOCOWY, AMIODARON, MOLIBDENIAN, WODOROSIARCZAN (IV), UREID, NORWICH, WODOROSIARCZYN, ROKOKO, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, RAWENNA, WIELOSIARCZEK, ZWIĄZEK RZĄDU, JODAN(V), ZIELEŃ CHROMOWA, DETERGENT, BARWNIK SPOŻYWCZY, SALBUTAMOL, WAPNO GASZONE, GULBARGA, TRAMADOL, JIUJIANG, CHLOREK WĘGLA(IV), CHLORAN, HANZA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, SPIRYTUS SALICYLOWY, SULFAMID, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, ROMANS, TLENEK OŁOWIU(II), SKŁADNIA RZĄDU, XENON, ALAMEDA, TELLUREK, PEPTYD, EWIPAN, MLECZAN ETAKRYDYNY, WITAMINA C, ZWIĄZEK ORGANICZNY, KRZEMIAN, SETE, SÓL ORGANICZNA, CHEMOTAKSYNA, MEDFORD, KWAS BENZOESOWY, KWAS FOSFOROWY, KOCHAŃSKI, SÓL GORZKA, SZCZAWIAN, CHIKUWA, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, SPIRYTUS DRZEWNY, ALLEN, FITOHORMON, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, ATOMOWOŚĆ, ASPIRYNA, BROŃ CHEMICZNA, CHROMOGEN, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, TIOCYJANIAN, FOSFORYN, BROMEK FENYLU, BIS(AZOTAN) STRONTU, CHALDEJSKI, SÓL GLAUBERSKA, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, LIPID, DYREKTORIAT, SAS, OTTON III, HOPLON, NITRYL, ALDEHYD GLICERYNOWY, NAFAZOLINA, KLIOCHINOL, PURYNA, PLATYNA, CHLOREK RTĘCI(II), PIANKA, WĘGIEL, ARAGO, CIAŁO ACETONOWE, PODTLENEK AZOTU, HANZA, TETRAETYLEK OŁOWIU, KWAS AKRYLOWY, BIOCYD, ZASADA, PODJODYN, AJWAR, SOLIDARNOŚĆ, AZOZWIĄZEK, EPOKSYD, KWAS OLEINOWY, SÓL ZIEMI, MALONYLOMOCZNIK, CYTRULINA, KWAS BARBITUROWY, KWASÓWKA, RANITYDYNA, AMENHOTEP IV, OLAJUWON, SOJUSZ, CATO, KWAS WALERIANOWY, CHOLESTERYNA, MIEDŹ, KWAS PRÓCHNICOWY, PREPARAT CHEMICZNY, ANTYMONEK INDU, CEFTRIAKSON, CYJANOŻELAZIAN(II), DISIARCZEK, AKRYLAN, AMINOALKOHOL, PODATEK KOŚCIELNY, ETER, GLIKOGENOZA TYPU III, BUTADIEN, MELINIT, DESPORTES, SIARCZAN BARU, AZYDEK, CEZ, DIMERKAPROL, CYJANEK POTASU, CHLORAN(V) AMONU, MONOTERPEN, WĘGLAN WAPNIA, FENTANYL, SELENIAN(IV), HEIMWEHRA, TIOMERSAL, MERKUROCHROM, AZOTAN WAPNIA, LIT, STOCKTON, TETRAETYLOOŁÓW, IZOPRENALINA, MATEJKO, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, RAKOWICE, KOLAMINA, ACETYLENEK SREBRA, KARBAMINIAN, ZWIĄZEK PARTNERSKI, AMONIT, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, BROMOFORM, AZOTAN AMONU, ARYPIPRAZOL, SIARKOCYJANEK, FAMOTYDYNA, MAKROSKŁADNIK, FLUORESCEINA, JODEK, ARSENIN SODU, HORMON, TRIOZA, DERYWAT, BILLINGS, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, NITROZWIĄZEK, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, URANOWIEC, FOSFATYDYLOCHOLINA, KOALICJA, GLINOKRZEMIAN, NADTLENEK WODORU, UNIA REALNA, BENZOES, NERW OKORUCHOWY, SELENIAN, ŻELAZIAN(VI) POTASU, ZWIĄZEK, RNA, MIESZANINA CHROMOWA, ULSAN, PRZECIWUTLENIACZ, ALKEN, CHLOREK SREBRA, INDYGO, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, BIOFLAWONOID, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, IND, CHLOREK WINYLU, WODOROTLENEK SODOWY, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, SELENIAN(VI), BRYGADA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, SÓL KWAŚNA, KWAS SIARKAWY, ZWIĄZEK BOKSERSKI, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, WIELKA JEDNOSTKA, BIBLIZM, ANTYUTLENIACZ, ZWIĄZEK, TLEN, ŻELAZIAN POTASU, CŁO WYRÓWNAWCZE, GLIKOLIPID, KOHABITACJA, TRITERPEN, TRANSMUTACJA, KETEN, TANINA, LUMINOFOR, STARA PANNA, JONON, NADCHLORAN POTASU, HYDROKSYKWAS, LORENS, DEOKSYNUKLEOTYD, RYBONUKLEOTYD, CHLOREK SODOWY, INDETERMINIZM, ŻUPA, SFINGOLIPID, AZOTEK, SUDBURY, ZWIĄZEK REWIZYJNY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, BIOPIERWIASTEK, PARANTELA, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, HURYCKI, MAGNEZJA PALONA, GESTAPO, KOŁO, AGREGACJA, SÓL FIZJOLOGICZNA, KRZEMEK, UNIA, ESTAZOLAM, CZTEROETYLOOŁÓW, FENKAMFAMINA, AMFOLIT, ATRAZYNA, PASSAIC, CYMETYDYNA, PIPPEN, CYJANOHYDRYNA, SUMGAIT, PODCHLORYN, DERBY, SULFON, DESYKANT, CHOLESTEROL, KARBROMAL, SÓL, NADJODAN SODU, TIOSÓL, NERNST, DINUKLEOTYD, ?FILIACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.230 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AZOTYN - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AZOTYN - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTAN(III) azotyn - związek chemiczny, sól kwasu azotawego (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTAN(III)
azotyn - związek chemiczny, sól kwasu azotawego (na 11 lit.).

Oprócz AZOTYN - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - AZOTYN - ZWIĄZEK CHEMICZNY, SÓL KWASU AZOTAWEGO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x