JELEŃ DAVIDA, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JELEŃ MILU to:

jeleń Davida, Elaphurus davidianus - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Elaphurus, występujący w warunkach naturalnych (lecz pod stałą kontrolą) jedynie w Beijing Milu Park i Dafeng Milu Natural Reserve; zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny, wytępiony ok. III w. n.e., zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JELEŃ DAVIDA, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.993

KRAJE, STARY, WYRĄB, ISLANDZKI, ZEBRA GREVY'EGO, ZMIERACZEK, PAWANA, LATO, PODATEK BASENOWY, MAKAK TAJWAŃSKI, PRZYPŁYW, BICIE POKŁONÓW, ASOCJACJA GWIAZDOWA, MUSTEL ARGENTYŃSKI, KOŚĆ GŁÓWKOWATA, TAWROSZ, KOŃ APPALOOSA, DMUCH, BRYGADA, SZLAUF, KROKODYL WŁAŚCIWY, FIKNIĘCIE KOZŁA, IRANISTAŃSKI, OFENSYWA, PEREŁKA, THINK TANK, LOTNOŚĆ, FILOLOGIA KLASYCZNA, GĘŚ GĘGAWA, PETRYFIKACJA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ROZMARYNEK, REALISTYCZNOŚĆ, COCKNEY, SERDECZNIK, CIASNOTA, GEN DOMINUJĄCY, OSIOŁ AFRYKAŃSKI, WYJEC PŁASZCZOWY, WIEŻA KONTROLNA, PSZENICA DURUM, CZOŁOCZUB ŻÓŁTOOKI, KRĘPNIK CIEMNOGŁOWY, DRZWI HARMONIJKOWE, RAMIENICA KOSMATA, BIELAK, OSTROŻEŃ, GARNELA NAKRAPIANA, UZBRAJANIE SIĘ, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, TRWOŻNICA WAGLERA, PODUSZKA, DESKA KLOZETOWA, BOLERO, GRIGORIJ POTIOMKIN, PŁAST BRZOZOWIEC, OPOŃCZYK WĄSKOOTWOROWY, KAMIEŃ, ROWEREK BIEGOWY, STRUKCZASZY, PUKU, MURENA GWIAŹDZISTA, ZOONOZA, UKOŚNIKOWATE, ŚWIERSZCZKA POŁUDNIOWA, ZERWA GŁÓWKOWATA, RZESZA, EGZOSZKIELET, SFENAKODON, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SZKIELET OSIOWY, WAHLIWOŚĆ, TURNIURA, MIKROFILAMENT, TOWARZYSZ PANCERNY, AZOTAN(III) ALKILOWY, KRYZYS KATATYMICZNY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, PRZEŻUWACZE, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, GOES, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, WĘŻOWNIK, KUCHENKA, BŁOTNIAK, PROSIONEK PIWNICZNY, LEGENDA, ZEBRA, ŻOŁDAK, LAKTOZA, PERIODYK, MASA SOLNA, KREPA, ANATOMIA KLINICZNA, PŁATKONOS OGNISTY, NIEDŹWIEDŹ BIAŁY, BEŁKACZEK ZACHODNI, SOSNA ARMANDA, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, AMFISBENA EUROPEJSKA, GATUNEK KRYPTYCZNY, DOM STUDENCKI, ŚNIEŻYCZKA ALLENA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GRAF, PELIKAN RÓŻOWY, GLON, TARSJUSZ, CZERYMOJA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SKACZELE, WIDELEC, INFLACJA JAWNA, KOLEŃ CZERWONY, BARCZATKA ŚLIWIENICA, NIESTRZĘP GŁOGOWIEC, KAMIEŃ, POTNIK, PRYZMAT PENTAGONALNY, TAUTOCHRONA, PONDERABILIA, KRYZELNICA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, POJAZD, BYLICA TAURYDZKA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, ŻABA ZEBRONOGA, CIS POSPOLITY, WIDŁAK, PAPILOTEK, JABŁOŃ RAJSKA, GOŁOMIANKA, OPOS, POŻYTECZNOŚĆ, MALTAŃSKI, WUEF, KLASYFIKACJA KOSZTÓW, ARCUS TANGENS, MORZYK KAMCZACKI, ANTYLOPA CZTEROROGA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, WĘGIERSKI, KWILAJA, PUCH KIELICHOWY, OCEANNIK BIAŁOBRZUCHY, HOTELING, PERKOZ ZAUSZNIK, OBRAZA BOSKA, MORELA ZWYCZAJNA, KOZIBRÓD, DRĄŻEK POGO, ZEA, SEMITKA, UISTITI BIAŁOUCHA, FAŁD GŁOSOWY, ALGONKIN, DROGÓWKA, AKCELERATOR LINIOWY, KLESZCZ ŁĄKOWY, SZYNSZYLA, GRZYB PIASKOWY, SZTAMBUCH, SUPERNOWE, LANITAL, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, KALAMUS RUDOGŁOWY, SYRENA JASZCZUROWATA, OZOREK, TARCZYK SREBRZYSTY, MŁODZIEŻÓWKA, OGONÓWKA CZUBATA, AGENT, PIELĘGNICA ELLIOTA, SEZON REGULARNY, ŻABIENIEC, GUZMANIA JĘZYCZKOWATA, BIAŁOUSZKA, PAKARANY, JELEŃ WSCHODNI, TAMTAM, WILCZY GŁÓD, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, KIEROWNIK MUZYCZNY, LIMA, PLAZMOLIZA, SONDAŻOWNIA, TEATR OGRÓDKOWY, PRÓŻNIAK, ŁASKAWCA, IMPERIUM KHMERSKIE, ROZŁUPEK CZARNIAWY, JEMIOŁUSZKA, WŚCIEK DUPY, DEPOZYCJA, LITERATURA PAMIĘTNIKARSKA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, FREGATA BIAŁOBRZUCHA, AMINEK ZĘBODŁUBKA, MIKSER PLANETARNY, SZAROTA NORWESKA, MYSZ PANCERNA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, CZASZA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, DOJŚCIE, KOMORA DEKOMPRESYJNA, AGATIS, WACHLARZOWIEC, MORENA BOCZNA, GEREZA ANGOLAŃSKA, LASONOGI, OGOŃCZA DIAMENTOWA, MELON, DROZD, JEZIORO POLITROFICZNE, SZYSZAK HUSARSKI, ANGIELCZYK, MORZYK ŻAŁOBNY, SEKLER, GEODEZJA NIŻSZA, SZARPANKA, KALMUS, ŻAGIEW MODRA, FINEZYJNOŚĆ, BYDŁO DOMOWE, CYKL MIESIĘCZNY, PYŁKOJAD RUDOGARDŁY, PETREL CIEMNY, RYNEK PRACY, WŁÓKNO SZTUCZNE, SERDUSZKO, GWIAZDA WIELOKROTNA, LŚNIĄTKA WYTWORNA, BABKA, ARABICA, DOTHRACKI, DWUCUKIER, SARDYNELA ZŁOTOPASKA, ŚMIGŁO, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PODOKARP WIELKOLISTNY, SITCOM, PARTIA ANGIELSKA, POKŁAD PANCERNY, NUŻENIEC KOŃSKI, KRĘPLA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, TYRYSTOR, NORMA REAKCJI GENOTYPU, SÓJKA, ABNEGAT, KOREK, BÓBR KANADYJSKI, KALATEA OBRZEŻONA, ŻÓŁW JADALNY, PRZEKRASKA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, DIAFTOREZA, URONAUTES, DZIWOOK DŁUGOBRODY, DUJKER CZARNY, HIPARION, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, ASTER ALPEJSKI, HUBA PÓŁNOCNA, BACHATA, IMMUNOGLOBINA E, GORETEKS, PSIZĄB TAYLORA, ŁUSZCZAK, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, NIEOBYCZAJNOŚĆ, FILEMONEK MARMURKOWY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ODPŁYW, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, CHOROBA KENNEDY'EGO, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ŁOŻE BOLEŚCI, MYDŁODRZEW, MIĘSOŻERNOŚĆ, PŁETWIANKA DORII, PANNUS, POPYT ELASTYCZNY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, NAUKI POLITYCZNE, CYKL EKONOMICZNY, MANDAT WOLNY, PODSZERSTEK, BUTERSZNIT, KURDYJSKI, TOŃ WODNA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ROPUCHA OLBRZYMIA, MUTACJA DYNAMICZNA, OPTYKA, ?PAPROTNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JELEŃ DAVIDA, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JELEŃ DAVIDA, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JELEŃ MILU jeleń Davida, Elaphurus davidianus - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Elaphurus, występujący w warunkach naturalnych (lecz pod stałą kontrolą) jedynie w Beijing Milu Park i Dafeng Milu Natural Reserve; zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny, wytępiony ok. III w. n.e., zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JELEŃ MILU
jeleń Davida, Elaphurus davidianus - gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, jedyny przedstawiciel monotypowego rodzaju Elaphurus, występujący w warunkach naturalnych (lecz pod stałą kontrolą) jedynie w Beijing Milu Park i Dafeng Milu Natural Reserve; zamieszkiwał prawdopodobnie północne i środkowe Chiny, wytępiony ok. III w. n.e., zachował się jedynie w niewoli, w parku łowieckim cesarzy chińskich pod Pekinem (Nanhaizi) (na 9 lit.).

Oprócz JELEŃ DAVIDA, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JELEŃ DAVIDA, ELAPHURUS DAVIDIANUS - GATUNEK SSAKA PARZYSTOKOPYTNEGO Z RODZINY JELENIOWATYCH, JEDYNY PRZEDSTAWICIEL MONOTYPOWEGO RODZAJU ELAPHURUS, WYSTĘPUJĄCY W WARUNKACH NATURALNYCH (LECZ POD STAŁĄ KONTROLĄ) JEDYNIE W BEIJING MILU PARK I DAFENG MILU NATURAL RESERVE; ZAMIESZKIWAŁ PRAWDOPODOBNIE PÓŁNOCNE I ŚRODKOWE CHINY, WYTĘPIONY OK. III W. N.E., ZACHOWAŁ SIĘ JEDYNIE W NIEWOLI, W PARKU ŁOWIECKIM CESARZY CHIŃSKICH POD PEKINEM (NANHAIZI). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x