JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JASKINIA LODOWA to:

jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.217

MISKA SEDESOWA, KOLIBER, CIEŚŃ NADGARSTKA, MAKI, WINYLEUM, BĘBEN, OPOŃCZA, POWTÓRZENIE, KLEJARZ, GASIWO, ESPADON, MANIFEST, DEGRADACJA, ULICA, DZIEWCZYNA ULICZNA, AUDYT ENERGETYCZNY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, LECZENIE CHIRURGICZNE, QUENDË, ATOL, KARCYNOLOGIA, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PYTAJNIK, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ZIELE, MIKROWELA, DWUCYFRÓWKA, WROTA, DOM TOWAROWY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, POGOTOWIE TECHNICZNE, EMPIREUM, JĄKANIE, ILLOKUCJA, SOLNISKO, PANICZĄTKO, ZARAZA, SOCJOBIOLOGIA, RYZYKO INWESTYCYJNE, PIRÓG, KASTA, MARSZ, POŁOŻNICTWO, GŁODOWANIE, PŁYWAK, PARAROTACYZM, WŁASNOŚĆ, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, MOBIL, ANTYLITERATURA, WAGA, ASTRAGALOMANCJA, FIRMÓWKA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BLUES, KUPNO, OBIEKT KUBATUROWY, JEŻ ZACHODNI, FAUL, ZAPALCZYWOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, PALEOKLIMATOLOG, TWARZYCZKA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ŁUPEK PARAFINOWY, KAMIEŃ NERKOWY, WIAROŁOMSTWO, POMAGIER, EKLER, WOLNOBIEG, ORNAMENT, MACIERZ STOCHASTYCZNA, GRYZIPIÓREK, TAJEMNICA, BODZIEC, SUFLET, FONOGRAM, DOM POSELSKI, PLENNOŚĆ, DEMOT, ZAPORA WODNA, ANDANTINO, KOLORY NARODOWE, FLEBOGRAFIA, OLIGOFAG, LEWOSKRĘT, KLIN, ANALIZA WYPUKŁA, KAPITUŁA, JOŃSKI, DYNAMIT, TROP, POPIELICA, HIPOTROFIA, DŹWIGARKA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, STAN POSIADANIA, JESIOTR BIAŁY, NIEDYSPONOWANIE, ŻUPA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, NIEWYPARZONY PYSK, LAMPA DAVY'EGO, HARD CORE, KRĄG KULTUROWY, ZŁOTÓWKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, SKÓRZAK, OPERACJA, KAPIBARA, WNĘKA, TYSIĄCZNA, TRZYNASTY, UŻYTEK LEŚNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, MINIKOSZYKÓWKA, ZAPŁON, TRANSURANOWIEC, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, INDYWIDUALIZM, SŁOWIANKA, KRUŻGANEK, PREPROCESOR, LEPKOŚĆ CEN, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, AMFORA, JUDASZOWIEC, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, SSANIE, NIECHLUJ, POLICJA DROGOWA, PAJERO, ABORDAŻ, ARCYPASTERZ, GASTRONOMIK, CHŁONIAK, FASOLA SZPARAGOWA, AGENT, JEZIORO DRUMLINOWE, POTAJNIK, DRUGOROCZNIAK, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, KAMARAN, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, REPRESOR, FILTR BUTTERWORTHA, WESZ MORSKA, GLORYFIKATOR, DEGENERACJA, CHRZEST, BATORÓWKA, RAJOKSZTAŁTNE, WELUR, OSPA PRAWDZIWA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SMUGA, RADZISTA, CZUHANIA, MIERZWA, ZACHWALACZ, SZCZUR PACYFICZNY, BÓBR ZWYCZAJNY, HARCAP, AUTKO, SINGIEL, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, KOLOKACJA, TEST, KRAJ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, KLATCHIAŃSKI, KANOPA, DRAMATYZM, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, OBTŁUKIWANIE, WARUGA, PRZYDAŚ, TAPETA, NIĆ KODUJĄCA, PARASZYT, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, MIASTO, DOS, GRUPA CZASOWNIKOWA, TEMPERATURA MROZU, BERET, KAPELMISTRZ, UDZIAŁOWIEC, EŁK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, LICZARKA BANKNOTÓW, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, FRATER, SYNTEZA, BIDET, RADA DUSZPASTERSKA, JAN, PAROBEK, DOGMAT, EUTEKTYKA, PRZEDNÓWEK, KOMBINACJA LINIOWA, TYTULIK, BARCZATKA ŚLIWIENICA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, KURAŚ, WYŻYNA, PIOTR APOSTOŁ, KACZKA, ZANOKCICA CIEMNA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, TASIEMCE, CZERKIESKA, ABSZTYFIKANT, RADIACJA ADAPTATYWNA, PARA, KOMORA GORĄCA, POSTAWA, MELILIT, ORTOPTYSTA, KAMIENNE SŁOŃCE, MŁODZIEŻÓWKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, MATURKA, MIĘKISZ POWIETRZNY, BRUMBY, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ADWENTYZM, PIEC PŁOMIENNY, FRYZYJSKI, ZRAZIK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, KARŁO, BIELIDY, ASKOCHYTOZA, GRÓD, ZJAWISKO FARADAYA, DEGENERACJA, KOMORA FERMENTACYJNA, KAWA Z MLEKIEM, FOTORECEPTOR, ZŁOTOGŁÓW, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, ANTYNATURALIZM, WIROWOŚĆ, BRANŻA, NIECHLUJNOŚĆ, UŁUDA, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, DOLINA RYNNOWA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, BOMBAŻ, SZAFIARKA, GROMBELARD, TRASZKA NADDUNAJSKA, AZTREONAM, CHOCHOŁEK, POŻYCZKA, ANTENA MIKROPASKOWA, OFICJALNOŚĆ, PRYMULA, YURI, GLACE, FORSOWANIE, KWACZ, ŻONA LOTA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, PRÓG WYBORCZY, SŁUŻKA, BICIE POKŁONÓW, KOPARKA POPRZECZNA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, TRZEPOT, OMASTA, RIKETSJOZA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, EKONOMIA, SIEDZISKO, PRACA, ROGI, BELKOWANIE, RELACJA ZWROTNA, APLIKACJA ADWOKACKA, SIEDLISKO, POJAWIENIE SIĘ, KATECHEZA, TOKARKA KARUZELOWA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, TŁO, KLĘSKA URODZAJU, UCZELNIA, COMBER, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, RATOWNIK MEDYCZNY, KOMFORT CIEPLNY, CYGANECZKA, ?BRYŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JASKINIA LODOWA jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JASKINIA LODOWA
jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.).

Oprócz JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast