Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JASKINIA LODOWA to:

jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.332

SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KOGNITYWIZM, TAKTYKA, CZARNI JEŹDŹCY, KRYTERIUM LAPLACE'A, WIKARIUSZ, CHOROBA WOLMANA, CZŁONEK, OSTOJA, MASKARADA, POEMAT DYGRESYJNY, SZLAUF, ANTYFONA, TRANSURANOWIEC, WYSPA BARIEROWA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, KATSUDON, SŁUPICA, ANODA, NAWALANKA, BOLA, PRZYLEPNOŚĆ, DOSTYCZNA, OSTROWIANIN, TENGWAR, RETENCJA, HARAS, DOMINO, MISJA DYPLOMATYCZNA, PRZYTOMNOŚĆ, STORYTELLING, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, TRANSPORTER, ROHATYNA, MONODIA, KWAS HUMUSOWY, ESBECJA, POLER, POŻYTEK PSZCZELI, SARKOFAG, PALIUSZ, KOMBINATORYKA STOSOWANA, PEPLOS, MAZUREK, PLATFORMA CYFROWA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, RYJEC, KRYTERIUM STEROWANIA, KALINA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, REGUŁA MINIMAKSU, POLARNA CZAPA LODOWA, PAPROCANY, ULOTKA, UKRAIŃSKOŚĆ, LEBERKA, POLEPA, FORMACJA SKALNA, ĆWIARTKA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, SYSTEM ZARZĄDZANIA, GAWĘDA SARMACKA, MECHOWCE, MIKSTURA, ROZDZIAŁ, ODSTĘP, WALKA Z WIATRAKAMI, POKRYWA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MIT, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, SMOKING, NIESTOSOWNOŚĆ, LONT WOLNOTLĄCY, OPŁATA, JEDYNKA, BLANTYRE, STARA MALEŃKA, CHOROBA TAYA-SACHSA, KAWALERIA, KORZEŃ, CUCHA, PRZEJEZDNA, POJAWIENIE SIĘ, NEGATYWIZM, PACJENT URAZOWY, NARYS FORTYFIKACYJNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BAZYLEUS, RYGOR, UBRANIÓWKA, BRAMKA KONTAKTOWA, TRZMIELINA, TETRIS, STREFA RYFTU, ZŁOTY RYŻ, CYTOARCHITEKTONIKA, KRATER, GRECKOŚĆ, CHIPPENDALE, SAKSONIA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, KRATER, PRZEPOCZWARZENIE, PETREL, MÓR, PĘDNIK AZYMUTALNY, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PROLIFERACJA, PŁACZ, TUM, GNÓJ, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, TRIANGULACJA, ROSTBEF, SERBSKI, CUDACZEK, PIÓRO, PM, NOGA, TEATR, GUZ ZŁOŚLIWY, NEON, WŻER, GORĄCZKA MALTAŃSKA, SEPTYMA, LEGENDA, STYMULACJA, BRZEMIĘ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, CYBORIUM, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, BARWY NARODOWE, SKRĘT, FLOKUŁY, POŻYTEK, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, POŃCZOSZNIK, KARTON, HOMOSEKSUALIZM, NATAL, CAP, PODUSZKA, BOA, RZUTKA, PRZEPADEK, ŚRODKI TRWAŁE, DICYNODONTY, ZANURZENIE, WAGON TAROWY, IZOMER KONFIGURACYJNY, WKŁAD GRUNTOWY, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, PSEFOLOGIA, RYNEK PODSTAWOWY, ABLACJA, POWTÓRZENIE, NIZWA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, SKRZYNKA LĘGOWA, ŁAŃCUSZEK, RYBIE OKO, BEZLOTKI, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, HUMBER, SKUP INTERWENCYJNY, STANOWISKO, ŚNIEG, GAMA, TEXAS, NIEMĘSKOŚĆ, EURO, PIERWSZOŚĆ, SILNIK DWUTAKTOWY, FIGURA, MIŚ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, LÓD, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, WĘGLOWODAN, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, ŚCISŁY POST, INTENCJONALIZM, DOBUDÓWKA, MIESIĄC, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, KOALA, MERCURY, WIEŃCE, DOM DZIECKA, LINIA PRZEMIANY, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, KINDERBAL, GLIKOZYD FENOLOWY, KONDENSATOR DOSTROJCZY, BEZPIECZNE ZAPASY, NIEWYDOLNOŚĆ, ZAWIKŁANIE SIĘ, ASZKENAZKA, POLIANDRIA, GŁOWNIA, WOŹNY, PYLICA TALKOWA, REEDUKACJA, SYNDROM, KREACJA PIENIĄDZA, RAKIETKA TENISOWA, DYFERENCJA, AWANS, GOSPODARSTWO TOWAROWE, MĄŻ ZAUFANIA, LOGOPEDA, KOREKTA DOMOWA, RDZEŃ, WRZASKLIWOŚĆ, BUKIECIARZ, STUPAJA, TRAFIKA, SKLEJACZ, HEJT, SKANER BĘBNOWY, KAMIEŃ NAGROBNY, KAMORA, WIECHA, BODZIEC PROKSYMALNY, KAWA Z MLEKIEM, KAPSUŁA POWROTNA, OKSACYLINA, LEJEK, WIELKOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, POZYCJA, REAL, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ZLEWKA, JOGURCIK, FLIGELADIUTANT, BLOK, PRZESTRZEŃ HILBERTA, WULKAN, LIBRA, TACHION, SZESNASTKA, REKOMENDACJA, DROŻDŻE, HANDLARZ, MIKRODERMABRAZJA, PALINGENEZA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, HALLOTRON, MOST POWIETRZNY, HURYCKI, REPOZYCJA, RAKI, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, FERMA, OKULTACJA, LIST POETYCKI, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, OBWÓD MAGNETYCZNY, ŚWISTAK KANADYJSKI, ACHAJOWIE, UCINKA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ODWODORNIENIE, WCZASY POD GRUSZĄ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, LITERATKA, AŁYCZA, EDYKUŁA, PRZEPROST, ŻABA NILOWA, STEWA, MSZAR, PŁÓTNIANKA, BANANA SPLIT, HACZYK, ODMA OPŁUCNOWA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, HUMANISTYKA, ALARM LOTNICZY, KAPITAŁ SPOŁECZNY, BEZWODNIK, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, TĘPOLISTKA, BRAT SYJAMSKI, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, FIGURA, KLUZA, LODOWIEC DOLINNY, PIK, ODKŁACZACZ, RAJKA, PIASKOWIEC KWARCOWY, AEROZOL, AGENCJA RATINGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.332 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jaskinia lodowa, jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JASKINIA LODOWA
jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x