JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JASKINIA LODOWA to:

jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.217

ŁYKACZ, PROMIEŃ, ADEPTKA, TABLICA CAYLEYA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, MIODOJAD, KONIEC, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, KOŁPAK, ZARYCIE NOSEM, DOKUMENT, SAMOAKTUALIZACJA, LENIWCE DWUPALCZASTE, JAZZÓWKA, CZWARTY, MAKSYMALIZM, EURYTERMICZNY ORGANIZM, PASKUDNIK, UBOŻENIE, BAŁKAŃSKOŚĆ, ZDOBYWCA, TYGIELEK, SĘKACZ, TERENOZNAWCA, BRODAWKA SUTKOWA, PĘCHERZYCA, ŻABA KATOLICKA, HARCAP, RYNKA, ŁAMAGA, KIRENIA, COŚ, SITWA, MONDRIAN, ŁUK MONGOLSKI, HALA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, SIECI, LUKI, SWAWOLNIK, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, PARKAN, PATRON, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, GOŹDZIK, CYGAN, PEWNIAK, ŻYWIENIE, DOKUMENTARYZM, OŚNIK, MATEMATYKA, ŚWIATŁO, PROWENTOWY, REGENERACJA, MŁODZIEŻÓWA, BIAŁA HERBATA, OKARYNA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, DETAL, OBIONE, HEGLIZM, AKACJA, ASOCJACJA, CZARCI KRĄG, METRYKA, CELEBRACJA, ODROBEK, BIAŁY ROSJANIN, DOKUMENT PAPIESKI, SZKOŁA ŚREDNIA, EKONOMIA POLITYCZNA, GARNEK, FRACHT DYSTANSOWY, OSZOŁOM, ANEROID, ASTRONAWIGACJA, ALKOHOLIZM, ŻER, TERMOGRAM, ALGA, AULA, GRAF KOMÓRKOWY, MŁODA PARA, ZDANIE, PANCERZOWCE, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, KAPELUSZ, ZAPIS, BOHATER, ŁAKNIENIE SPACZONE, UPARTOŚĆ, WĄŻ, SZUM, FILOKAKTUS, OVERCLOCKING, SPAMIK, SCHIZOTYMIA, NIL, NAPĘD HYDRAULICZNY, MELODYKA KANTYLENOWA, IMIR, RUSYCYSTYKA, GRETING, BEZPANCERZOWCE, PODCASTING, WŁÓKNO WĘGLOWE, EMISJA POLOWA, CHAŁTURZYSTA, ELEKTORAT, ZIEMIA ŚWIĘTA, SOLANKA, GRAFICZKA, SZCZUDŁO, GRECKI, WIEK PRZEDEMERYTALNY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, TOPIALNIA, PŁETWA STEROWA, ANNA, HORMON STEROIDOWY, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, CHOŁODEĆ, DOKTOR HABILITOWANY, MIZUNA, OCZKO, NERWICA WEGETATYWNA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, DOMEK LETNISKOWY, PIRYDOKSAL, WIR PIASKOWY, BRUSTASZA, KLATKA, CANON, MIERZEJA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, POLITYKA ZDROWOTNA, LAMPA CROOKESA, PŁACZ, BIUROKRACJA, STACCATO, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, JALAPENO, OPASŁOŚĆ, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KULT, SUKIENNIK, DEPESZOWIEC, INFORMACJA, ISKIERNIK, SZATA TYPOGRAFICZNA, WAGON, MISZNA, PREMIA TECHNOLOGICZNA, WYSIĘK, ZJAWISKO SEEBECKA, JABŁKO, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, RZECZ, ZAINTERESOWANA, RYNNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, KROWA MORSKA, MBABANE, RUG, WROTKARSTWO FIGUROWE, WYCHÓD, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, FLOTA, KĄT DOPISANY, ZBIEŻNOŚĆ, RDZA, KRAB, KĄKOL, NEOPOGANIZM, KOMPRESJA IMPULSÓW, PŁOMYCZEK, SOFCIK, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, BRYZA, GUFFA, LOT, KOSZ, ZAPASY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SNUTKA GOLIŃSKA, KOŃ BERBERYJSKI, TEORIA DESKRYPCJI, MATERIAŁ SKALNY, KOŃCÓWKA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, WICIOKRZEW, ODKŁAD, PARKIET, CIĘGNO KOTWICZE, WYSZYWANKA, SUTANELA, ZALANIE PAŁY, FRAGMENTACJA PLECHY, HETAJRA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, TRANSSEKSUALISTKA, NÓW, POZIOMICA, ZANOKCICOWATE, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, WIELOPŁETWIEC, AMERYKANIZM, WOLUMEN OBROTÓW, ŻUŁAWA, TUŁACZ, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, DEKONTAMINACJA, SZTAFETA POŻARNICZA, OPERA, PRODUKCJA, WYPIÓR, MLECZAJ LEPKI, BRUDY, ENDOCENTRYZM, GABINECIK, TRZPIEŃ, MACH, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, WATRUSZKA, NAROŻNIK, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, KORONA, KEYBORD, UCISK, MUCHOMOR BULWIASTY, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, POŁĄCZENIE, POJAZD GĄSIENICOWY, STRZELNICA SPORTOWA, EUTEKTYK, HALUCYNOZA ALKOHOLOWA, ZŁOTA PŁYTA, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, PRZETARG OGRANICZONY, ASTROBOTANIKA, DYSPENSA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, ISLAMISTA, CHŁODNIK, ZBOŻE OZIME, UMIEJSCOWIENIE, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PROTEGOWANY, TELEFON ZAUFANIA, PISECZNICZKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, SOK JELITOWY, BASEN, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, EUGENIKA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, RADŁO, RELA, GRUPA TOPOLOGICZNA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ALOZA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, KRĘCIEK, ENERGIA ROZPADU, ZDATNOŚĆ, SZARAK, TWARDA DUPA, DOOM METAL, PENSJA, PATRYCJAT, INTERNACJONAŁ, HEL, KRÓTKODZIOBEK, JON KOMPLEKSOWY, REKREACJA, POLEWKA, RYM NIEPEŁNY, DWUSETKA, TYŁÓWKA, COACHING, WSPÓLNOTA, FIRMA, BADANY, GEKON, WŁOSIE, ELEKTROŚMIECI, RANA POSTRZAŁOWA, TATERNIK, WARSTWA GRANICZNA, MASŁO, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, SPYRKA, KOROWÓDKI, PENŻYŃSKA, KRZYWA ENGLA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, IRBIT, ANTAŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.217 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JASKINIA LODOWA, jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JASKINIA LODOWA
jaskinia, w której (w całej jaskini lub przynajmniej jej części) przez cały rok utrzymują się trwałe skupiska lodu lub nacieki lodowe (na 14 lit.).

Oprócz JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE inni sprawdzali również:

obok dzety ,
kolędnik grający w szopce lub chodzący z szopką ,
kobieta ,
balon meteorologiczny, który nie zawiera żadnych aktywnych urządzeń z wyjątkiem odbłyśnika ,
Notoryctidae - rodzina torbaczy, obejmująca 2 gatunki podobne do złotokretów, prowadzące podobny tryb życia; zamieszkują południowo-zachodnią Australię ,
tak, jak Jankesi, w stylu Jankesów - Amerykanów ,
żyjący w wodach podziemnych skorupiak z rzędu obunogów ,
stół przeznaczony do przeprowadzania zabiegów medycznych ,
pasożytniczy bezkręgowiec z typu nitnikowców ,
dawny tatarski bęben wojenny ,
chłystek, mydłek ,
to, co się zdarza niezależnie od woli człowieka, co przynosi los ,
imię Odrowąża, dawnego biskupa ,
miasto w USA (Connecticut); przemysł lotniczy, metalowy, maszynowy, elektronaftowy, hutnictwo żelaza, przemysł stoczniowy techniczny ,
osoba zajmująca się przygotowaniem norm technicznych ,
pęcherzyk znajdujący się tuż przy zarodku ,
nadużywanie słów (szczególnie po to, aby osiągnąć jakiś cel), mówienie zbyt wiele, więcej, niż należy ,
historyczny rodzaj gramatyczny dla rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego, charakteryzujący się synkretyzmem form mianownika i biernika liczby pojedynczej ,
to, że coś jest snobistyczne - przeznaczone dla wąskiego, elitarnego grona ,
każdy robotnik niezbędny na statystycznej budowie, który wykonuje pracę związaną ze stawianiem nowych budynków i innych budowli, remontami itd ,
taktyczne ćwiczenia wojskowe w warunkach zbliżonych do bojowych ,
przyprawa ze sproszkowanych, suszonych warzyw ,
rodzina polskich samochodów osobowych i dostawczych produkowanych w latach 1957-1972 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie, a od 1972 do 1983 przez Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej ,
Crocus ancyrensis - gatunek rośliny z rodziny kosaćcowatych ,
włóczęga, wędrowiec ,
przemieszczenie między państwami lub obszarami celnymi dowolnego towaru z naruszeniem obowiązującego prawa ,
węzeł lub warkocz peruki noszony przez mężczyzn w XVIII w, później obowiązkowe uczesanie żołnierzy niektórych armii chroniące szyję przed uderzeniem ,
znak osobisty i rodzinny umieszczany na pieczęciach, przedmiotach użytkowych, wyrobach i budowlach najczęściej jako sygnatura autora dzieła, pierwotnie znak garncarski czy kamieniarski, którym kamieniarze oznaczali obrobione przez siebie elementy ,
Tracheophyta - grupa roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji, cechą charakterystyczną (synapomorficzną) roślin naczyniowych jest wykształcenie tkanki przewodzącej wodę, tzw. tkanki naczyniowej ,
chemik niemiecki (1803-73); przyczynił się do rozpowszechnienia nawozów sztucznych, autor tzw. prawa minimum

JASKINIA, W KTÓREJ (W CAŁEJ JASKINI LUB PRZYNAJMNIEJ JEJ CZĘŚCI) PRZEZ CAŁY ROK UTRZYMUJĄ SIĘ TRWAŁE SKUPISKA LODU LUB NACIEKI LODOWE. Dodaj komentarz (0)

      5 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x