KOPNIĘCIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, UDERZENIE NOGĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOP to:

kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 3 lit.)KOPNIAK to:

kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 7 lit.)KOPS to:

kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOP

KOP to:

kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 3 lit.)KOP to:

przykre doświadczenie, mające pozytywne konsekwencje, motywujące do działania (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPNIĘCIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, UDERZENIE NOGĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.361

DOBRA, REFORMATOR, REKOMENDACJA, LIMIT, LARGO, IGOR, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, DIAKRYT, GRATIS, OBUSTRONNOŚĆ, MACZUGA, KOPROFAGIA, KAPRYS, UDERZENIE, TRANSWESTYTA, OBTŁUCZENIE, KOLEJKA LINOWA, ZROST, PRACE KONSERWACYJNE, KORDIAŁ, SERENADA, PRZETWÓR, PREZENTER, WRZECIENNIK, TECZKA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, DĘTKA, BEZIDEOWOŚĆ, AMBASADORKA, PRESKRYPTYWIZM, DEWOLUCJA, KOLCOROŚL, NOTKA, TOLERANCJA, DRWINA, TYGIEL, DZIURA, ŚWIADCZENIE, CYGARETKI, PODRYG, ZMYŚLNOŚĆ, ALGEBRA LIEGO, AUTSAJDER, FAKT PRAWNY, HORMON LOKOMOCYJNY, ZWODNIK, WARZYWNIAK, HIEROGLIFY, KRÓLOWA MATKA, WSZECHWŁADNOŚĆ, PRZEWIELEBNOŚĆ, WZGLĄD, SZEŚCIAN, PRZETYKANIE, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PODPAŁ, AUTOMAT, ŻAKARD, SMOŁA DRZEWNA, JODEK, WIDEOMANIAK, KIKUCIK, METRESA, SZMACIARZ, ULOT, STATYKA, RASOWOŚĆ, TRYCYKL, BELWEDER, SALATERKA, TRESER, BEAN, UBOŻENIE, BARANEK, DESENIOWANIE, PAPIEREK, FIGA, MENZURKA, OKRUSZEK, HUBA, BUDKA, ANODA, OTWARTOŚĆ, BEZPIECZNE ZAPASY, OŁATKA, NASIĘŹRZAŁ, TUNIKA, REEDUKACJA, KASZMIR, CHARYZMA, ELEMENT, MALUNEK, MECHOWCOWE, FASETA, PAS, GOŹDZIENIEC, NICI, PROINNOWACYJNOŚĆ, DATEK, TUNIKA, NAKAZ, OBWÓD REZONANSOWY, PĘTO, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KUCIE, SPRAWNOŚĆ, KĄT, ŁASKAWCA, ORIENTACJA, PLUSKWIAK WODNY, OWALNICA, MIEJSCE, LEKTURA, PRZERÓBKA, ŁACINNICZKA, ZNAMIENNOŚĆ, WYNIK, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SPACER, NIEOBFITOŚĆ, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ŚLĄSKOŚĆ, ZABORCZOŚĆ, TELEGRAM, TORTILLA, UBYTEK, LEKARSTWO, KARABINIER, SAUTE, KOPALNIA, KOŁOWROTEK, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, EKSTENDER, SPRAWNOŚĆ, PORTUGALSKI, DRELICH, TURBINA GAZOWA, BRYŁOWATOŚĆ, MEDALIK, SZYK, ZATOR, ŚLIZGAWICA, MIODNOŚĆ, ŁATA, DNI OTWARTE, TERAPIA WSTRZĄSOWA, TRUMNA, ZBIORNICA, LOKUCJA, KORD, OKRĄGŁOŚĆ, TUNICZKA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PIÓRO, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, LAUDATOR, WOKALIZA, EKSPOZYCJA, HOMOGENIZACJA, DAR, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, IZBA, PODSZYCIE, ZŁOTÓWKA, WĘŻÓWKA, PIEZOMETR, KOMAT, ŚWIATŁO, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŚWIATŁO CZERWONE, KSIĄŻKA DOTYKOWA, BEATA, EMOTKA, CIENKA SKÓRA, ŁUSKA, PRZEKOZAK, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, SADŹ, SZALKA PETRIEGO, POLARNA CZAPA LODOWA, WIWAT, BRAZYLIANY, APOLOGETA, ELIMINACJA, ŁAŃCUCH, LIBELLA, POWŚCIĄG, OBÓZ DOCHODZENIOWY, WAGA, SAŁATA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PORNO, CEL, ZŁOŻENIE PODPISU, DOBYTEK, SZCZĄTEK, LUZAK, FILTRACJA, DYSZKANCIK, SĄD OSTATECZNY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, HETERODYNA, MAŁA GASTRONOMIA, LECZENIE CHIRURGICZNE, MARSREJA, PRZEPRAWA, PATRONAT, STANOWISKO PRACY, GRUSZECZKA, KREWNY, UKŁAD OPTYCZNY, GAD, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ANTOWIE, KANADYJKA, KARTAUNA, ŚCIĘCIE, CIASTKO, ANTYMONARCHISTA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, DEGRADACJA, PODSZYWACZ, SAKSAUŁ, CYWIL, FILIGRAN, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, KORDONEK, KONIUSZEK, PIŁA, KABLOBETON, PODOKARP, ARGUMENT, MARTWE POLE, ILUMINATOR, JAZ, KULTYSTA, CHOWANIEC, REKWIZYCJA, BLOKADA, JANKA, TERAPIA ODRUCHOWA, KUPON, PLANETA SKALISTA, EMOTIKON, NUCZA, BRIK, ALKOHOL, NIC, AUDYT, GRA LOGICZNA, ZMOWA MILCZENIA, KRAJARKA, ORLICZKOWATE, UNIA, HAK, CZŁOWIECZOŚĆ, WIEŻA SZYBOWA, KRWIOŻERCZOŚĆ, PRZÓD, ROKOWANIA ZBIOROWE, PROFIL, WYWOŁYWACZ, SEKCJA RYTMICZNA, WARKOCZ, IMMUNOLOGIA, DETAL, OFICER FLAGOWY, OPUS, ZAPYTANIE OFERTOWE, INKLINACJA, SZYDLARZ, BONET, STOŁP, PIWNICA, INTERNACJONAŁ, MAKAGIGI, PAROWIEC, PLANETKA, MAJONEZ, PROCES DECYZYJNY, SMUTNI PANOWIE, GENERALISSIMUS, BULWARÓWKA, WZORZEC, ZESTAWIK, PRZEKĄSKA, GENEZA, ZDANIE, SKŁADNICA, POMYLENIEC, NIECKA ARTEZYJSKA, PODPINKA, ANALIZA LOGICZNA, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, WYCHOWANKA, OBSZAR, UMOWA BARTEROWA, ?SCENKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.361 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOPNIĘCIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, UDERZENIE NOGĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOPNIĘCIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, UDERZENIE NOGĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOP kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 3 lit.)
KOPNIAK kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 7 lit.)
KOPS kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOP
kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 3 lit.).
KOPNIAK
kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 7 lit.).
KOPS
kopnięcie kogoś lub czegoś, uderzenie nogą (na 4 lit.).

Oprócz KOPNIĘCIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, UDERZENIE NOGĄ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KOPNIĘCIE KOGOŚ LUB CZEGOŚ, UDERZENIE NOGĄ. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x