PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROĆ DRZEWIASTA to:

paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.221

FUNDUSZ STABILIZACYJNY, NOWELIZACJA, SZEREG NEPTUNOWY, BADYL, PROGRAM, CHEKKER, NARCIARSTWO NORWESKIE, ORBITAL, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, MORESKA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, WSZETECZNOŚĆ, PRZEWRÓCENIE SIĘ, KSIĘŻNICZKA, MIODOWÓD, KOEL, GAŁKA OCZNA, KARDIOKRINUM, ŁACINA, PRZYWŁASZCZENIE, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KLASA, CZTERDZIESTKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, DOBÓR GENETYCZNY, CZYSTY ROZUM, CHRZEST PRAGNIENIA, DZWONEK RĘCZNY, CEL, NABŁONEK, PROBABILIZM, ZNICZ, RATOWNICTWO GÓRNICZE, CIĘGI, SKĄPOGUZKOWCE, AMBRAZURA, AKCJA NIEMA, TAJEMNICA, PRZEWARSTWIENIE, IGLICA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, HYDROPONIKA, KOSMOLOGIA, SIEROTA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DOKUMENTALIZM, CHARLES, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, KROPLÓWKA, PIEKARNIA, NIEDOROZWÓJ, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, MH, METALOGIKA, TEMAT, SZPARA, DYNAMIKA, SUBREGION, VADEMECUM, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, KABLOOPERATOR, FILOLOGIA POLSKA, REKLAMANT, ROCK AND ROLL, STAŁA, SERNIK, SZATAN, ZMARZLUCH, KOLOR OCHRONNY, ROZGRZEWACZ, POLEPA, ORTOPTYCZKA, SKRZYDŁO, PUBLIKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, SZESNASTKA, CASUAL, MYSZ WERTYKALNA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, INTERES PRAWNY, STOPA, KANAPKA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZIELONA GRANICA, LORA, NARKOTYZER, LOTERIA, REWERS, N-GRAM, GENETYKA MOLEKULARNA, ROLETKA, KAWOWIEC, CIEŃ, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, HELMIOTOLOGIA, ABAJA, ROŚLINA OLIGOTROFICZNA, PIERWSZEŃSTWO, SUMA KOMANDYTOWA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, MINORKA, BYSTRZAK, MOSTEK, PRZEZNACZENIE, RIKSZARZ, NIEPUNKTUALNOŚĆ, PIEPRZ ZIELONY, SEMITA, USTNIK, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, SMARKATA, DOLMAN, PRZETWORNIK, PŁAWA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, TENOR LIRYCZNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ŻOŁĄDKÓWKA, METALIK, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, WIELOPESTKOWIEC, ŹRÓDŁO, ZEBROID, OBYWATEL ŚWIATA, ASTEROIDA, SKLEP ZOOLOGICZNY, MAKROWIRUS, ŁEBEK, OPERA MYDLANA, PSIZĄB BIAŁAWY, MATKA POLKA, WILCZE STADO, KALIMBA, FALOCHRON, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, CZŁOWIEK GUMA, WYŁAM, CIEKŁOŚĆ, TASIEMIEC UZBROJONY, FENYLOBUTAZON, ŚWIĘTA KSIĘGA, KIESZEŃ, APARAT, CELTYJKA, KOCIEŁ, ALFRED, REDEMPTORYSTA, WIDZENIE SENNE, ELF, CIĄŻA, SKUPISKO, MONTBRECJA, ŁONO, RUCH IZOSTATYCZNY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, NIEWIERNOŚĆ, SPŁYW BŁOTNY, IMPOST, DRACENA, PULSARY, ODSYP, BAŁAMUTNICA, PRESTIŻ, HAMULEC, CZABAN, KLINGA, KOK, SZOK, GRZAŁKA, HEMOROID, ELIKSIR ŻYCIA, MŁYN WODNY, WYŚCIG, PIERWSZY, ZAPUSTY, MIECZ UCHYLNY, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, METRYKA, HAZUKA, MEDYCYNA NUKLEARNA, SIEDZENIE, ROŚLINA OLEISTA, POSTĘPOWANIE, LASECZKA, SORABISTYKA, SZTUKA ZDOBNICZA, DWUPRZODOZĘBOWCE, SAMOTOK, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZATAR, LAMA, BARETKA, ZAŚCIANEK, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ERICKSON, MASZYNA CIEPLNA, PRĄTNIK WŁOSOWATY, BAŁYK, NIEMOŻLIWOŚĆ, FAZA, FERMION CECHOWANIA, PAJAC, WIECZÓR KAWALERSKI, OBLEGA, WRITER, WIEŻA ZEGAROWA, ZŁOTY BLOK, ILUSTRATYWNOŚĆ, WIATR SŁONECZNY, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, KRUSZON, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, CYRKUMFLEKS, OWCA WIELOROGA, DYFUZJA KULTUROWA, SAMOLOT BOMBOWY, FIGIEL, SWETER, LUNETA, PAJACYK, ROŚLINY OSIOWE, TR, BANIAK, GŁOŚNIK OTWARTY, KĄŚLIWOŚĆ, SYMULACJONIZM, LINIE OCEANICZNE, OCULUS, TYGIEL, MINIMALIZM, ISLANDZKOŚĆ, POWŁOKA, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, AUTOBUS SZYNOWY, OPONA, SMAKOŁYK, KABRIOLET, DEOKSYGUANOZYNA, ZADRAPNIĘCIE, JĘZYK PASZTO, ARCHIWALNOŚĆ, WALNE ZEBRANIE, JARSTWO, WANIENECZKA, TELEROBOTYKA, MARTWE PRAWO, POWIERNICTWO, STYRAKOWATE, SKAŁKA, GATUNEK ALOPATRYCZNY, POSUW, ZASTRZYK, MODRASZEK BAGNICZEK, WŁADZUCHNA, WIATR, KIERZYNKA, ALPINARIUM, PĘCHERZYK, PIESZCZOCH, KONSERWA, ZŁÓG WAPNIOWY, POETKA, DUOLA, MEKSYKANKA, PODEJRZLIWOŚĆ, ŁYKOWATOŚĆ, STYL ARTYSTYCZNY, BIELMO, STACJA TRANSFORMATOROWA, GRODŹ, SUMA ZEROWA, LEKTOR, PANDANOWIEC, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, ODPOWIEDNIOŚĆ, ROSŁOŚĆ, MASZYNOWNIA, OLEJ SMAROWY, JOL, TABU, PODUSZKA, AUTOGIEŁDA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, POTRZASK, KUOKA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, WŁOCHACZ, OŚWIETLENIOWIEC, PRZEPLOTKA, KLARKIA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, LISTA STARTOWA, KŁOBUK, PRZEWIERCIEŃ, MANIA PRZEŚLADOWCZA, ?DIAFTOREZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROĆ DRZEWIASTA paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROĆ DRZEWIASTA
paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem (na 16 lit.).

Oprócz PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x