Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROĆ DRZEWIASTA to:

paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.458

GUMIDRAGAN, SAVE, GAŚNIK, MASA SPADKOWA, SAUNAMISTRZ, ZNAJDA, AGAR, ISKIERNIK OCHRONNY, USPOKOJENIE, PRZYRODNI BRAT, SOPRAN KOLORATUROWY, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, KALEKA UMYSŁOWY, ZŁOCISZ, KOMBINACJA ALPEJSKA, NIECIEKAWOŚĆ, MOBILE, MONET, TOR, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, SZYBKOZŁĄCZE, CIĄG GEOMETRYCZNY, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, DŁUGOSZOWE, GĄSZCZ, SZTUCIEC, BRAMKA, OSOWSKI, PRZEDSCENIE, AKUSTYKA, RYGIEL, LIQUID, DOBRO KOMPLEMENTARNE, WALCOWNIA GORĄCA, PYLICA ALUMINIOWA, LENIUCH OSPAŁY, DRABKA, POTENCJAŁ ZETA, AMBONA, MIĘSOŻERNOŚĆ, SCRATCHING, KSIĘGA, KRAWIECTWO, TRAM, CEGLARKA, TRUKCZASZY, CAŁUSEK, BÓR SOSNOWY, GENERACJA ROZPROSZONA, STEMPEL, PÓŁPĘTLA, ICHTIOZAUR, TKANINA UBRANIOWA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, WELON, PRZECHYŁKA, KOSTKA, PŁACZ, PANTOFELNIK, MDŁOŚĆ, GOSPODARKA NATURALNA, NIEDELIKATNOŚĆ, LEKTORIUM, TĘTNICA SKRONIOWA, BEZSIŁA, GOŁĄBEK, WIDŁOGONKA SIWICA, WOLNE, BIURO TECHNICZNE, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, WARCHOŁ, PANNA NA WYDANIU, ISKRA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, TEREN, OCEANOTECHNIKA, WERSJA KINOWA, KANAŁ, REWOLWER, LORI, JEDNOKLASÓWKA, BUTNOŚĆ, NOWENNA, KRATA PODGRUP, BEZ, MEMFIS, OPUSZCZENIE, PRAŻNIA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, GAMBIR, CUKIER MLEKOWY, SAMOUPROWADZENIE, AKTYWNOŚĆ, KOMIN, PANOWANIE, PŁOMIEŃ, MERYNOS, WIETRZENIE INSOLACYJNE, GWAJAK, ABANDON, ŚWIDER, BIAŁE PLAMY, REPRESOR, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, KRAJOBRAZ, PODZIAŁKA, CIENNIK, SARDANA, CWANOŚĆ, POŁUDNIOWY WSCHÓD, ORLENIOWATE, SAMOZAPŁON, SIŁOWNIK, WIDMO, PAWIĄZ, ODPRAWA WARUNKOWA, INTELEKTUALIZM, KOPIA, MIKROFON NERKOWY, WERANDA, ŚREDNIOPŁAT, BITUMIZACJA, KONWENANSE, ADOPCJA, WYTRZESZCZ, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, BABIE LATO, BRZOSTOWNICA, CZERWONAK, FILEMON CIENKODZIOBY, PERFORACJA, AMARANT, PĘTÓWKA, SYSTEMIK, MIELINA, KOLEGA PO FACHU, GUZ ŁAGODNY, SIÓDEMKA, SĄD KOLEŻEŃSKI, BACIK, NIUŃKA, KOSTKA BRUKOWA, MONARCHISTA, WYROSTEK FILTRACYJNY, ODKOS, SZACHY KORESPONDENCYJNE, WIELKI WYBUCH, ŁASKUN, RYKSZARZ, WYROK, OGNIWO GAZOWE, KECZUP, RZECZ WNIESIONA, TRZĘSIDŁA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, BON UWŁASZCZENIOWY, PUCHAR, IZONIAZYD, KWINTESENCJA, INSTALATOR, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, TYROMANCJA, ŁUSKA, PŁONNOŚĆ, SIECZKARNIA BIJAKOWA, SKAFANDER, SEMINARIUM, OGNISKO, SYSTEM INFORMATYCZNY, SURREALIZM, OSŁUPIENIE, KINETYKA CIECZY, BAJER, HYBRYDALNOŚĆ, PACHT, WOTUM ZAUFANIA, SYDEROLIT, CZAKRAM, ZNAMIĘ SUTTONA, STAROHISZPAŃSKI, ANGEOLOGIA, WĘŻOWIDŁO, CZIRLIDERKA, SAMIEC, SILNIK SPALINOWY, STRATEG, DZIKI ZACHÓD, METYCYLINA, PONCZ, KONSOLA, HOT DOG, REGUŁA ALLENA, KRATA ROZDZIELNA, KOLENDRA, RYNEK KONTESTOWALNY, KORDONEK, OTWARTOŚĆ, DOSTRZEGALNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, WYCINEK, PLIK DŹWIĘKOWY, POMPIER, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, ZDARZENIE, POWSTRZYMANIE, BIELIK, KREWETKA ATLANTYCKA, KSOBNOŚĆ, WZORZEC MYŚLOWY, PRZEBIEGŁOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, LUK, WÓDKA, IRGA POZIOMA, IZOMER OPTYCZNY, MIEDNICZKA, ZWIAD, PIĘTA ACHILLESA, KONIK POLSKI, ANEMIA APLASTYCZNA, DOMOFON, WYCIĄG TOWAROWY, PODWIĘŹ, PROSTACKOŚĆ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, OLIGOFAG, CHÓR, SPRAWDZIAN, NITROBAKTERIA, DERYWAT, IRONICZNOŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, NIEKAPEK, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, NIEDOROZWÓJ, SWAWOLNIK, BIELISTKA BLADA, KUSACZ, SZCZERBA, STULENIE USZU, HIGIENISTKA, DZIKA KARTA, KUCHNIA, TRZMIELEC, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, TABLICA, GŁUCHY TELEFON, PORÓD RODZINNY, MUNICYPIUM, CIĘŻAREK, HACJENDA, SKŁAD PODATKOWY, SELSYN, GARNIZON, SUCHY PROWIANT, MIKROPRĄD, PION, CHWYTNIK, TOST FRANCUSKI, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NIESZABLONOWOŚĆ, ŚWIT CYWILNY, NIBYJAGODA, GINEKOLOGIA, ASTRONOM, PRZĘSŁO, DECHA, NIĆ, BUTELKA, ANEROID, SUSEŁ WASHINGTONA, FILTR, TEORIA PIERŚCIENI, BAGAZJA, NARCYZ, REWOLWER, LALKA, LOTNY FINISZ, BARWA OCHRONNA, METALOPROTEINA, ŁEBEK, ŁAŃCUSZEK, INTERNUNCJUSZ, MOGIKAPPACYZM, CHOŁODEĆ, KIERZYNKA, ENTEROKOK, ETEZJA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, RZEŹ, EMPIREUM, LEGENDA, CHLAJNA, FENEK, SŁUCH MUZYCZNY, SZAFOT, MIKROSKOPIJNOŚĆ, NARZĄD WYDALNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.458 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAPROĆ WYKSZTAŁCAJĄCA PIEŃ, OSIĄGAJĄCY U WSPÓŁCZESNYCH ROŚLIN DO 20 M (RZADKO NAWET DO 25 M) WYSOKOŚCI I 0,5 M ŚREDNICY; PIEŃ JEST ZWYKLE NIEROZGAŁĘZIONY LUB SŁABO ROZGAŁĘZIA SIĘ NA SZCZYCIE, W KAŻDYM WYPADKU ZAKOŃCZONY JEST PIÓROPUSZEM PIERZASTO PODZIELONYCH LIŚCI, CO PRZYPOMINA POKROJEM KŁODZINĘ PALM, W ODRÓŻNIENIU JEDNAK OD PNIA PALM I INNYCH ROŚLIN NASIENNYCH JEST ON PIONOWO ROSNĄCYM KŁĄCZEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
paproć drzewiasta, paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROĆ DRZEWIASTA
paproć wykształcająca pień, osiągający u współczesnych roślin do 20 m (rzadko nawet do 25 m) wysokości i 0,5 m średnicy; pień jest zwykle nierozgałęziony lub słabo rozgałęzia się na szczycie, w każdym wypadku zakończony jest pióropuszem pierzasto podzielonych liści, co przypomina pokrojem kłodzinę palm, w odróżnieniu jednak od pnia palm i innych roślin nasiennych jest on pionowo rosnącym kłączem (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x