WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ to:

wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną; jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K (na 35 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.129

PŁONIWOWCE, FASOLKA SZPARAGOWA, MATERIAŁOCHŁONNOŚĆ, CEMENTACJA, POMPA PUSZKOWA, SAMOGŁOSKA USTNA, TRAJSEL, GAJAL, TRAWA, ZASTÓJ, KAPLICA, KASSIL, NACHWYT, APOSELENIUM, ZUPA OGÓRKOWA, ARCHIDIECEZJA, LANCASTEROWIE, SZAROTA NORWESKA, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, CZWARTACZKA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, NIECIĄGŁOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, LIMBO, RUMPUĆ, GRATKI, PEWNIK, MANGOSTAN, LOSOWANIE WARSTWOWE, GRUPA PRZEMIENNA, ADRIANOPOL, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, RACJONALIZM, ACHAJOWIE, ERPEG, ŚWIECA, ANALIZA KONKURENCJI, ZNACZENIE, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, NAGALAND, STARY WRÓBEL, POSZKODOWANA, POSZKODOWANY, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, HELIOFIZYKA, ZŁUDNOŚĆ, BÓR BAGIENNY, RĄCZNIK, KUMA, ETON, WIELKOŚĆ, KRANIOLOGIA, PRZEDWIOŚNIE, TRANZYCJA, POSYBILIZM, DIONIZYJSKOŚĆ, WCIELENIE, DEFERENT, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, MANIERZYSTA, FENOLAN, GIĘCIE, LIBERALIZM GOSPODARCZY, POLER, STRUKTURA MACIERZOWA, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, GYNECEUM, ASPIRYNA, KOD ROZWINIĘTY, SIAMANG, SKAŁKA, TASZCZYN PSZCZELI, DOBRY WUJEK, WIRTUOZERIA, RYNSZTOK, SUBTELNOŚĆ, GETTO, ERGOTERAPIA, NUMEREK, ANGIELCZYK, BEZIDEOWOŚĆ, BROWAR, PRZESTRZEŃ ZWARTA, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KLAOZAUR, SETKA, ESPERANTYDA, JĘZYK BERTA, CIEMNA ENERGIA, PORZĄDNICKI, HISTERYK, CZOŁO, POSZLAKA, GEODEZJA OGÓLNA, TRIAL, WSZECHMOCNOŚĆ, PROSZEK DO PRANIA, WBICIE, OMIEG ZACHODNI, MODEL HERBRANDA, OSŁUPIENIE, WELON, ENERGIA, BREWICERATOPS, DYFUZJA CHEMICZNA, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, SNOBISTYCZNOŚĆ, WIECZÓR PANIEŃSKI, INDYK, MINBAR, ZASOBY NATURALNE, TRYBUNA, KOŃ NA PATYKU, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, CHŁÓD, SHOUNENAI, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, NIEWYGODA, USŁUGA MATERIALNA, ALA, OPUSZKA PRĄCIA, ANTYBIOZA, PLASTYKA, TOMIZM, IPHONE, UMIEJSCOWIENIE, KRATA, BUSZEL ANGIELSKI, SÓWKI, KONOTACJA, KANONIA, PODDIALEKT, PIASECZNICA, MELASA, ALGRAFIA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, OBSZAR, GAJOWIEC ŻÓŁTY, BIEL, DZIECINNOŚĆ, SZCZEGÓLNOŚĆ, PAPROTNICA, SYSTEM INFORMATYCZNY, NAPRĘŻACZ, NALEGANIE, ROZMIARÓWKA, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, KONIEC ŚWIATA, ROZKOJARZENIE, DRESZCZ, KORELACJA KANONICZNA, GŁÓWKA, SEZONOWIEC, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, OSESEK, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, TYP MEZOMORFICZNY, WOREK, PRZECZULICA SKÓRNA, ARKATURA, KWOKA, ZBIÓR DYSKRETNY, RAJFURKA, RUCH PRECESYJNY, ZAKŁADZINA, JĘZYK SZTUCZNY, INKWIZYCYJNOŚĆ, KLESZCZE MIĘKKIE, KRWIOPIJCA, SILOS PASZOWY, OTYŁOŚĆ, PATAS, KMIEĆ, KORPUS, TYSIĘCZNIK, AGREGACJA, ZASTRZYK, PRZYGODÓWKA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, LOKATA DYNAMICZNA, DROBNOŚĆ, HOSTIA, PUNKT OGNIOWY, ADWEKCJA, TOM, PROCES GEOLOGICZNY, NIEDOZWOLONOŚĆ, DŁUGOSZOWATE, DEKLINACJA NIJAKA, AKCES, KOZŁOWIEC, ASYSTA, BIUROKRACJA, TESLA, EKSTREM, SKOCZKOWCE, GAŚNICA PIANOWA, SOŚNICOWATE, KONSERWA TYROLSKA, KLOSZ, ZAPISOBIERCA, NIECIEKAWOŚĆ, LEK NASENNY, PODSKOK, ZBROJA NIEMIECKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, MIESZARKA, STAROINDYJSKI, SIEDMIOKROTNOŚĆ, LIŚCIENIE, ZERO ABSOLUTNE, KRATA PODGRUP, PRZESTAWNIA, DRAMAT GANGSTERSKI, RONDONIA, IZBA NIŻSZA, SECESJONISTA, PRZEDSZKOLE, CONDON, NIEUPRZEJMOŚĆ, EKOLOGIA MOLEKULARNA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, WIMBLEDON, INWERT, SĄSIEDZKOŚĆ, KERO, WIEM, BIOGEOCENOZA, NIENATURALNOŚĆ, MIRAŻ, GRUNT POD NOGAMI, TAMARYNDA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, SZTURWAŁ, CURRUS, KIEROWALNOŚĆ, ROSYJSKOŚĆ, SZAFKA NOCNA, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, JĘZYK MASZYNOWY, PAKIET, ROZWIĄZŁOŚĆ, MURŁATA, GĄSIOREK, PERFUMKI, KOKIETKA, ZASADA DUALNOŚCI, ZEROWOŚĆ, POLNIK BURY, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, BLACHOWNIA, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, CYWILKI, INTRATA, NEFROLEPIS WYSOKI, PRZYSTAŃ MORSKA, KAMPYLODONISK, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, TOKSYNA SINICOWA, UROJENIE KSOBNE, PAŃSTWO POLICYJNE, ETANOLOAMINA, ASPOŁECZNOŚĆ, WZÓR REDUKCYJNY, KWAS, PRĘDKOŚĆ KĄTOWA, JĘZYK FLAMANDZKI, MASOŃSKOŚĆ, DOMEK LETNISKOWY, WODOROSIARCZEK, TASIEMCE, JAŁMUŻNIK, KLASA INTEGRACYJNA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, NIECHLUJNOŚĆ, BEFKA, OSZCZĘDNOŚĆ, STARE MIASTO, EPOKA LITERACKA, PRZESIĘK, ZMNIEJSZENIE, MAKARON, WSZYWKA, ADELA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, NIETYPOWOŚĆ, KRZYŻAK ROGATY, OWCA, KRAKOWIAK, POŚWIST, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, PILATES, DOMENA PUBLICZNA, EMBLEMAT, SZODON, ?PUPINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.129 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną; jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K (na 35 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną; jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K (na 35 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast