WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ to:

wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną; jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K (na 35 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.129

CZUCIE GŁĘBOKIE, STUPAJKA, NAPĘD HYDRAULICZNY, PROSTY, BEŁKACZEK POSPOLITY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MIKROFALÓWKA, SZTAFETA POŻARNICZA, PODEJRZLIWIEC, ZAPASY, AGREGAT PIENIĘŻNY, KŁĄB, NEBIWOLOL, PRZETARG OGRANICZONY, LEJEK, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, AKCENT, STORCZYKARNIA, GLOBUS, NIECZYNNOŚĆ, WORKOWIEC, OSTRY DYŻUR, NOSOROŻEC, TRZY KARTY, PĄCZKOWCE, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, MOL, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, RYGA, AKSOLOTL, DISNEY, CHROPOWATOŚĆ, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, REWIOWOŚĆ, ONR-OWIEC, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, AKTORKA, TYMOLEPTYK, SZKARADNOŚĆ, MODA, OTOCZENIE, PAZIOWATE, UPUST, ŁUSZCZARNIA, PODAŻ JEDNOSTKOWA, ESTERAZA, FANTOM, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, SKORUPIAKI, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, BUDOWACZ, KUC KASPIJSKI, POWIEŚĆ RADIOWA, SEKS, MIKROSOCZEWKA, ROZMODLENIE, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, MATA GRAWITACYJNA, PSALMISTA, PATRIOTA, TANINA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, CAKE-WALK, SIATKÓWKA PLAŻOWA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, CALLANETICS, FUNKCJA OGRANICZONA, KASAK, BOCZNIK, MITYCZNOŚĆ, OTCHŁAŃ, CUDACZNOŚĆ, WIELOBARWNOŚĆ, RYCZAŁT ENERGETYCZNY, TROLEJ, DYMNICOWATE, IKRA, ZAWODOWO CZYNNY, WYCZERPYWALNOŚĆ, MONITORING, KONCHIOLINA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, TERPEN, PRZYCZYNEK, ZAKRES, MYSZ WERTYKALNA, PIASTUNKA, ATMOSFERA, GAŁKA BLADA, GAUS, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, HENNA, CHORWACKOŚĆ, ALNICO, PRZYWODZICIEL, FUNKCJA ACKERMANNA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, ANIA, BYLICA POLNA, DZIAŁ, ZOOLOGIK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, GRANICA FUNKCJI, BAWEŁNA BT, ELLE, PODANIE, HARLEQUIN, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, NUDYSTKA, SIŁA PŁYWOWA, KULOMETRIA, MOCZ, DYSCYPLINA KLUBOWA, HEMOCYT, KAPITAŁOWOŚĆ, PLOTER TERMICZNY, KOMISJA MAJĄTKOWA, STYGON, POLĘDWICA SOPOCKA, LICZBA ALGEBRAICZNA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, EFEKTYWNOŚĆ, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, NIEPOKORNOŚĆ, PRAWO HOOKE’A, LANCASTEROWIE, WYCHOWAWCA, CZUWAK, SOKOLE OKO, BISSEKTIPELTA, ŚLEPOTA KOROWA, DWÓJNIAK, PARAPETÓWA, BISIOR, KRANIOTOMIA, NIANIA, LUBASZKA, PŁEĆ BRZYDSZA, WIOCHMEN, DROGI RODNE, KAND, KARP KRÓLEWSKI, BEAR, BEZPROBLEMOWOŚĆ, NOC ASTRONOMICZNA, PORTUGALSKI, RAMSZ, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, SILNIK REPULSYJNY, HALLING, SAMOPAŁ, FOTEL DENTYSTYCZNY, PIŁOKSZTAŁTNE, ŚLEPY ZAUŁEK, REGION WĘZŁOWY, TRUDNOŚĆ, ZJAWISKO ZENERA, POKER ROZBIERANY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, SATELITA, CZYSTOŚĆ, WYWROTOWIEC, HAMULEC TAŚMOWY, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, LEGALIZM, PODATNOŚĆ ELEKTRYCZNA, JODEK, MATCZYNOŚĆ, CZERECHA, STRZYKWY, JAŁOWIEC, SEKRECJA, WSKAŹNIK, RĘKA BOSKA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MINISTER, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, ŁAMANIEC, ASOCJALNOŚĆ, ŁAWA, MAŁPKA, PUNKT WĘZŁOWY, DŁAWIK, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, TOKAMAK, BYLEJAKOŚĆ, GLORIA, BOŻE NARODZENIE, GŁOWNIA, TOPNIK, SAMOGŁOSKA USTNA, OLEJ TALOWY, MATERIA, PRĘDKOŚĆ UCIECZKI, PATYCZAK, POSTAWA, TWIERDZENIE O BEZWŁADNOŚCI FORM KWADRATOWYCH, TR, KERATOPLASTYKA, KUOKA, FIORD, RĄCZYCA, AROGANT, JEDNOLITOŚĆ, EKSPERTKA, WRAK, ZASTÓJ, ERPEG, LUKA INFLACYJNA, ENTROPIA WARUNKOWA, LENIWIEC, FIRMA KRZAK, PODDAŃCZOŚĆ, CHOROBA WODUNKOWA, OLEJ, KOSZ, PASZCZUR, PŁAT, KŁADKA, OKO, FOTOGRAM, KASZTEL, FRANTOSTWO, OŚMIOKROTNOŚĆ, PIENISTOŚĆ, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, KIEROWNICTWO DUCHOWE, PLEBEJUSZ, TYKA, POMORSKI, ESPERANTYDA, UŚMIECH LOSU, FORMA LINIOWA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, WYCIĄG TOWAROWY, SIEDZISKO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MUŁOWCOWATE, SUBSTANTYWNOŚĆ, ZŁAZ, STRUNA, LOTERIA PROMOCYJNA, SIODŁO, BOROWODOREK LITU, MIKROPRĄD, WESOŁOŚĆ, OCZOJEBKA, NADAJNIK ISKROWY, WAŻNOŚĆ, PRZEŁAWICENIE, CELOWOŚĆ, NALEGANIE, PLĄS, KUSICIEL, DERYWAT MODYFIKACYJNY, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, APARAT REGENERACYJNY, PUZON, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, LEŚNY DZIADEK, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, RARYTASIK, WODA HIPEROSMOTYCZNA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, KOMUNAŁKA, LEGATARIUSZ, ZACNOŚĆ, ROMSKI, PION, UNIONISTA, PACA, NATARCZYWOŚĆ, FIRMÓWKA, SZKŁO JENAJSKIE, PRZYSADKA, SUCHA IGŁA, GORĄCZKA, GODZIWOŚĆ, METAMORFIZM WSTECZNY, ANKA, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, NANDU, BAJADERA, WOLNY OBSZAR CELNY, APROBACJA, KLAUZURA, RETENCJA, UBYTEK, BRAT KRWI, TWÓR, KOLANO SZPOTAWE, OURANOZAUR, OPŁATA KONCESYJNA, ŚMIGŁOWCOWIEC, WIETRZENIE MECHANICZNE, KLAUZULA DUALNA, ?TRANSAKCJA TERMINOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.129 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną; jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K (na 35 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ
wielkość charakterystyczna dla danej substancji ilościowo charakteryzująca jej rozszerzalność cieplną; jest to stała materiałowa, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K (na 35 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - WIELKOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA DLA DANEJ SUBSTANCJI ILOŚCIOWO CHARAKTERYZUJĄCA JEJ ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNĄ; JEST TO STAŁA MATERIAŁOWA, KTÓREJ WARTOŚĆ JEST WZGLĘDNĄ ZMIANĄ ROZMIARÓW CIAŁA PRZY ZMIANIE TEMPERATURY O 1 K. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x