LECZENIE CHORÓB PRZY UŻYCIU LEKÓW, STOSOWANIE LEKÓW W CELU ZWALCZANIA CHORÓB LUB ICH OBJAWÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARMAKOTERAPIA to:

leczenie chorób przy użyciu leków, stosowanie leków w celu zwalczania chorób lub ich objawów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LECZENIE CHORÓB PRZY UŻYCIU LEKÓW, STOSOWANIE LEKÓW W CELU ZWALCZANIA CHORÓB LUB ICH OBJAWÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.192

GOSPODARKA, CERKIEW, SKLEPIENIE PALMOWE, ŻABKI, SIEKANIEC, BINOKLE, REUMATOLOGIA, STOŻEK, OCZKO, LUD, AMORTYZACJA DEGRESYWNA, KRZYŻYK, PRZEPOJA, ŚCIEG, KOSTKA BRUKOWA, ARABESKA, PIWONIA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, PLUJKA, POKŁAD, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, KARBONATYT, WIESZAK, ANTRYKOT, ADAPTER, PUNKT, WIEŃCE, OSTROMLECZ, HALOGENEK, KREDKA, AGRARYZM, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, CUGOWIEC, SĄD I INSTANCJI, STROIK, CIELISTOŚĆ, LODOWIEC GRUZOWY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KOPUŁA PANCERNA, CIERNIOGŁOWY, SITO, APARAT KIPPA, PRZENOSKA, SKORUPA, BOMBA ATOMOWA, DYFUZOR, NARTA, ZAMEK, BRAND, WIZJA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, INKORPORACJA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SZLAFROK, IRC, KICZ, OTWÓR WYLOTOWY, GAPA, BIEŻNIA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, MACZANKA, ZWAŁA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, IDIOMAT, DYFUZJA KULTUROWA, DWUDZIESTY SZÓSTY, KOMPRADOR, TUM, GALERIA, ROSZCZENIE REGRESOWE, STAWIDŁO, DOBRA KONSUMPCYJNE, TARPAN, ŚMIECIARZ, TEMNODONTOZAUR, MASŁO, KORONKA KLOCKOWA, NASTAWANIE, TORPEDA, MIŁOŚĆ, ZNACZENIE, NIEPRZYJACIEL, ANKUS, JASTRYCH, LUTNIARZ, KAFETERIA, JEZIORO POLITROFICZNE, AMPUŁKA, PROEPIDEMICZKA, DENDRODOA, CINGULUM, ZIELONE, ALGA, OKRUCH SKALNY, ROTATOR FARADAYA, STARUNEK, CEWKA PUPINIZACYJNA, ROY, TURGOWIA, PARTIA, TERIOLOGIA, WYROSTEK FILTRACYJNY, KOLORYSTYKA, ROŚLINA OKOPOWA, NIESPIESZNOŚĆ, RZĘSISTEK, CZYNNOŚCI DOWODOWE, WATERPROOF, POMPA WYPOROWA, OPERACJA, SPAMIK, KOMPENSACJA, RING, OSTROGA REGULACYJNA, HAŁDA, POTENTAT, DRENAŻ RYNKU, DYSKALKULIA, TYTOŃ, KACZKA, PILOKARPUS, CMOKANIE, OKRĘT ESKORTOWY, DYFERENCJA, HIEROGLIFY, BOMBA WODOROWA, JOJOBA, NEFROSTOMIA, SEGMENTACJA, TALAR, KONGREGACJA, ZAMEK, KOZAK, PODATEK TONAŻOWY, LAWA PODUSZKOWA, HEAD HUNTER, LUKIER, MUFLARZ, REPLIKA, NAROŻNIK, DYSLEKSJA ROZWOJOWA, BŁOTNIAK, POSTOŁ, ŚRODEK PRAWNY, KUPAŹ, PASJA, BRYKLA, HALBA, EMIGRACJA, PSZCZOLINKI, SINICA, KATALIZA, OSŁONKA, FAŁSZYWY TROP, SEKCIARSTWO, BINDA, FIGOWIEC POSPOLITY, NASIĘŹRZAŁ, BIOGAZ, ODKAŻACZ, SAKWA, PRZYPOŁUDNIK, GLORIETA, RUCH BEZWIZOWY, PRZECHOWANIE, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SZTYFT, ROŚLINA PASTEWNA, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, IZOMER GEOMETRYCZNY, KRATKI, MAZER, TOUROPERATOR, MAZUR, KITEL, PUŁAP, PŁUCZKA, BÓB KOŃSKI, CZIN, PRZEKRÓJ, SYSTEM RZECZOWY, SKANDYNAWSKOŚĆ, WŁÓCZĘGA, PÓŁKOLONIE, ZAPYTANIE OFERTOWE, ZROZUMIAŁOŚĆ, KONSTABL, NIEZDARSTWO, POLKA, ORGIA, CEDRAT, SEANS, KAWALKADA, INWIGILACJA, KINO DOMOWE, KABLOBETON, KRATER PASOŻYTNICZY, CZŁON KONSTYTUTYWNY, POTNIK, SKRĘTNIK, DEZYNFEKCJA, CHOROBA WENERYCZNA, BRĄZ, KIESZEŃ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ZAMSZ, DIPLOPIA, INDEKS RZECZOWY, FRAZA, GARBARZ, OPASKA, NATUROPATIA, TRASA, PERLIS, REWERSAŁ, PÓŁKOLONIA, ODSUWACZ, OBIONE, APLIKACJA RADCOWSKA, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, OBCHÓD, WYCHODŹTWO, ROŚLINA DWUPIENNA, DIRT, CERES, MAJDAN, ANTONOMAZJA, WISZER, SKWAPLIWOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, UPGRADE, POLEPA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, OBŁĄKANIEC, MIŃSZCZANIN, HORYZONT, AKT, KOŁKOWNICA, KAWAŁ, PIERWSZY OFICER, WIEŚ CZYNSZOWA, SPACJA, KLEJÓWKA, POPELINA, KURATORSTWO, APRETUROWANIE, SIEKANKA, KONWENT, TANTALIT, ZIARENKOWIEC, EXLIBRIS, INSTYTUCJA PRAWNA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, NAKIEROWANIE SIĘ, FRANCUSKI, RYTON, KROKIEW, FLOTA, FONOGRAM, FOTEL KLUBOWY, WIGILIA, SAKSAUŁ, OKRĘT DOZOROWY, PRZEMYSŁÓWKA, GNÓJ, PRAWO MATERIALNE, OBSZAR WIEJSKI, GANC POMADA, ATOL, ELEMENT, AWANTURA, WSKAZ, MUR, DUROPLAST, EFEKT SORETA, HIPERDŹWIĘK, SMOŁA DRZEWNA, KOMPLEKS, PERKALIK, PŁATKI ŚNIADANIOWE, JABŁKO, MARKIZETA, KARTAUN, KRZYWA PODAŻY, AGNOSTYCYZM, KARRUKA, SKARGA, RURA OGNIOWA, FAWORYT, SYGNAŁEK, START-UP, CIAŁO, PRZEZIERNIK, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, POWŁOKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KONCENTRACJA, BENEFICJENT, NEUROTRANSMITER, ?PERON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.192 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LECZENIE CHORÓB PRZY UŻYCIU LEKÓW, STOSOWANIE LEKÓW W CELU ZWALCZANIA CHORÓB LUB ICH OBJAWÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LECZENIE CHORÓB PRZY UŻYCIU LEKÓW, STOSOWANIE LEKÓW W CELU ZWALCZANIA CHORÓB LUB ICH OBJAWÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARMAKOTERAPIA leczenie chorób przy użyciu leków, stosowanie leków w celu zwalczania chorób lub ich objawów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARMAKOTERAPIA
leczenie chorób przy użyciu leków, stosowanie leków w celu zwalczania chorób lub ich objawów (na 14 lit.).

Oprócz LECZENIE CHORÓB PRZY UŻYCIU LEKÓW, STOSOWANIE LEKÓW W CELU ZWALCZANIA CHORÓB LUB ICH OBJAWÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - LECZENIE CHORÓB PRZY UŻYCIU LEKÓW, STOSOWANIE LEKÓW W CELU ZWALCZANIA CHORÓB LUB ICH OBJAWÓW. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x