Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DREWNIANA LISTWA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM LUB KWADRATOWYM UŻYWANA W KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH, NP. W WIĘŹBIE DACHOWEJ DO UŁOŻENIA POKRYCIA DACHOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁATA to:

drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁATA

ŁATA to:

rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm (na 4 lit.)ŁATA to:

kawałek naszytego materiału, skóry, który zasłania zniszczone, dziurawe miejsce lub pełni funkcję ozdobną (na 4 lit.)ŁATA to:

plama odróżniająca się kolorem od tła (na 4 lit.)ŁATA to:

deska, która służy do sprawdzania równości krawędzi i płaszczyzn muru (na 4 lit.)ŁATA to:

przyrząd geodezyjny; drewniana listwa, służąca do pomiarów długości i wysokości (na 4 lit.)ŁATA to:

część półtuszy wołowej, fragment podbrzusza (na 4 lit.)ŁATA to:

poprawka lub uaktualnienie do programu (rzadziej do danych) przeznaczone do usunięcia pewnych problemów, błędów, rozszerzenia funkcjonalności programu albo zwiększenia jego wydajności (na 4 lit.)ŁATA to:

deska do sprawdzania prostoliniowości wznoszonego muru (na 4 lit.)ŁATA to:

w geodezji: przymiar końcowy do mierzenia długości (na 4 lit.)ŁATA to:

(wodowskazowa) listwa z podziałką do pomiaru wysokości poziomu wody w zbiorniku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANA LISTWA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM LUB KWADRATOWYM UŻYWANA W KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH, NP. W WIĘŹBIE DACHOWEJ DO UŁOŻENIA POKRYCIA DACHOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.184

POTÓWKA, POTOK, AKTORKA, FILET, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, OVERCLOCKING, SZAMPAN, PAMPUCH, RUCHY EPEJROGENICZNE, KOŃ KIŃSKI, WŁOSKOWATOŚĆ, CUGANT, STATUS SPOŁECZNY, RUBEL RADZIECKI, GEMISTA, STRZELEC WYBOROWY, ZATRUDNIENIE, KONTEKST, DIAGRAM FAZOWY, ETIUDA, ADAGIO, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, RELIKWIA, SŁUPISKO, GEEK, BASEN, CERKIEW, POPARZENIE, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, POŚWIST, LAMPROFIR, KUFF, KATAR SIENNY, SUROWOŚĆ, SYRENA, SZMATA, PISTOLET, SKALISKO, WULGARYZM, LIDER, INTERWENCJA PROCESOWA, CHARAKTER, RESKRYPT, ODMA OPŁUCNOWA, JUZING, ANTEPEDIUM, FILTR WĘGLOWY, FATAMORGANA, MASA PERŁOWA, SKRZYDŁO, KANOE, UKONTENTOWANIE, KARZEŁEK, ALABASTRON, POZIOMNICA, ALTOCUMULUS, DYWDYK, KOPIA FOTOGRAFICZNA, SAMOODNOWA, LURA, JĘZYK LODOWCOWY, PRZEDZIAŁ CZASOWY, PLURALISTA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, POSREBRZANIE, FAZA, CEMBROWANIE, GEN SPRZĘŻONY, SY, KOCIOŁ FLUIDALNY, CEDZIDŁO, POMPA OBIEGOWA, PONCZOWNICA, WYRAŻENIE, FARMAKOTERAPIA, WĄTPLIWOŚĆ, WOJSKO FEDERALNE, FREGATA, OTĘPIENIE, POLIMER FLUOROWY, POMYŁKA FREUDOWSKA, PUSZKARZ, GRZĘDA, DZIEWCZYNA, BŁYSK, SIŁA, CHOROBA WRZODOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KREACJA, WRAK, KURKA ŻÓŁTA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, KORNET, GAZ SPALINOWY, DYSZA, FORMA DRUKOWA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KISZKA ZIEMNIACZANA, ZAKOLE, KIERAT, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, TARNOWIANIN, DZ, TRANSURANOWIEC, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, TANIEC, LIST POETYCKI, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, TRANSFER BIEŻĄCY, KONFISKATA, BIAŁE PLAMY, MADISON, OWADZIARKI, REKOGNICJA, DOPING, PLATFORMA CYFROWA, SPARING, AWANTURA, SĄD KOLEŻEŃSKI, SIEKANKA, PIERWSZY OFICER, ZAWÓR, KĄTOWNIK, ZAWORA, ZŁORZECZENIE, HERETYCZKA, ROŚLINA OKOPOWA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, NORWESKI, PANGSZURA INDYJSKA, LITEWSKI, PROFIL KAUZALNY, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, TEST KOMPLEMENTACJI, MONITORING, PŁYWACZEK, CZABAN, BORDER, MOSTEK, OPCJA BARIEROWA, AKADEMIA, ARMIA, KRAWĘŻNICA, WYDATEK RZECZOWY, PINCETA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ESCUDO, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ANGLIK, RECEPTARIUSZ, ŻYWOPŁOCIK, PRZEWÓD, BROŃ MIOTAJĄCA, BATALIA, STACJA, KOTERYJNOŚĆ, ATAK, ZMOWA CENOWA, ZAGRANICZNOŚĆ, DEPESZA, KRYPTOREKLAMA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, DOBRO PRAWNE, HIGHLAND, ZGĘSTEK, PRZEWRÓSŁO, OBRONA, FUTRO, TRÓJKĄT, KIESZONKA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PRZYLŻEŃCE, KOD DWÓJKOWY, SZARLOTKA, MERENGA, KEYBOARD, BENEFICJANT, KAMIKADZE, GRYPS, BAT, ASTEROIDA, DRĄGAL, TRANSGEN, PRELUDIUM, OLEJ Z OLIWEK, PISZCZEK, SZARABAN, SEKRECJA, REHABILITACJA, AKROBACJA LOTNICZA, PRZEZIERNIK, SZWAGROSTWO, ESKORTA, KOŻUSZYSKO, DEKLARACJA, KRUPNIK, KORDONEK, SAŁATA LOLLO, BRUMBY, SZPILECZKA, STANOWISKO, TAMBUR, FIGURA, DOROSŁOŚĆ, EMAKI, ARUMUŃSKI, DŻAGA, ZAWIESIE, PRAWO MAJĄTKOWE, ŚWINIARKA, MAŁA OJCZYZNA, KASZKIET, PALMETA, KANTOREK, DŹWIGAR, GNIEW, ZNAMIĘ BECKERA, FIZJOLOGIA, SIŁACZ, ŁUPACZKA, AROMAT, CZUCIE GŁĘBOKIE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, WAFEL, CHOROBA ZAKAŹNA, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, CHIŃSKOŚĆ, POLSKI-SLOWNIK.PL, DIDGERIDOO, ŁAŃCUCH, DOMEK DLA LALEK, KRA LODOWCOWA, MURARKA OGRODOWA, OPERATOR KABLOWY, HETEROATOM, PŁYTA KONTYNENTALNA, MARŻA HANDLOWA, WISZNICA, POWŁOCZKA, REAKCJA JĄDROWA, BETON JAMISTY, REMIZA, MEDALION, CIECZ WYCZERPANA, MOHRG, MAJĄTEK, ROSZPONKA, ŻACHWA, ŁĄCZNIK, KAWA ROZPUSZCZALNA, STEREOTAKSJA, KORSARZ, PLOMBA, BYCZEK, HEBRAJSKI, PODŁOWCZY, WĄŻ, GAŁGAN, DÓŁ, SZERYF, STACJA POMP, WIERTNICA, HANDEL NARĘCZNY, ŻAKARD, INFUZJA, IDIOSYNKRAZJA, CLERK, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, SPRYCIARKA, PROCH, POGOŃ ZA RENTĄ, ZAMIANA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, BERLACZ, GRA WYŚCIGOWA, REKWIZYCJA, KRATER METEORYTOWY, PREIMPLANTACJA, UNIZM, SPEAKER, KOSZT POŚREDNI, TERMOSTAT, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MASCARPONE, BALONET, PODGATUNEK, CIOS, CYGARNICA, ŹREBAK, AMORY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, MAGNES, NOWOROCZNIK, BĘBEN, PRZYDZIAŁ, GLAZURA, MSZA GREGORIAŃSKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, AMPUŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANA LISTWA O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM LUB KWADRATOWYM UŻYWANA W KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH, NP. W WIĘŹBIE DACHOWEJ DO UŁOŻENIA POKRYCIA DACHOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łata, drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁATA
drewniana listwa o przekroju prostokątnym lub kwadratowym używana w konstrukcjach drewnianych, np. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x