ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA OSOBY TRZECIEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ ODRĘBNE PRZEPISY PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, JEŻELI SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO JEST ZASTĘPCA TEGO PODMIOTU PROWADZĄCY JEGO SPRAWY JAKO PEŁNOMOCNIK, ZARZĄDCA, PRACOWNIK LUB DZIAŁAJĄCY W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE, A ZASTĘPOWANY PODMIOT ODNIÓSŁ LUB MÓGŁ ODNIEŚĆ Z POPEŁNIONEGO CZYNU JAKĄKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA to:

odpowiedzialność majątkowa osoby trzeciej, którą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego czynu jakąkolwiek korzyść majątkową (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA OSOBY TRZECIEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ ODRĘBNE PRZEPISY PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, JEŻELI SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO JEST ZASTĘPCA TEGO PODMIOTU PROWADZĄCY JEGO SPRAWY JAKO PEŁNOMOCNIK, ZARZĄDCA, PRACOWNIK LUB DZIAŁAJĄCY W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE, A ZASTĘPOWANY PODMIOT ODNIÓSŁ LUB MÓGŁ ODNIEŚĆ Z POPEŁNIONEGO CZYNU JAKĄKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.142

PIGULARZ, OFF, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, KRYSTALOID, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, OE, INNSBRUCK, ŁAN FLAMANDZKI, SZKUTNICTWO, ZSZYWARKA, RESTYTUCJA GATUNKU, KONEWKA, NASKÓREK, CZYTELNIK, KOMUNAŁKA, JON CENTRALNY, LWIA CZĘŚĆ, HERETYK, SĄD, ŻŁÓB POLODOWCOWY, REFLEKSYWNOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, KORONKA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, KRÓLEWICZĄTKO, OSOBA, WYMIANA KULTURALNA, NARÓW, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, AKCJA, TYCZKA, OPLOT, JAPONKI, MIGOTANIE GWIAZD, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, MIKROMETR, NEUTRALIZM, ANGLIK, BYCZEK, SIEDEMDZIESIĄTKA, BLASTODERMA, WARTOŚĆ RYNKOWA, KANAŁ, BASENIK, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, WYRZEKANIE, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, MAŁGORZATKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MIENIE, SKIPASS, CZYNNIK TERATOGENNY, PION ŻYROSKOPOWY, KURZA PAMIĘĆ, FILIGRAN, ZŁOTOGŁÓW, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ANGIELCZYK, DYSKONTO, LISTWA, DRYBLER, MORENA BOCZNA, SIODŁO, SAMOUBÓSTWIENIE, GRUSZKA, KSIĘŻULKO, ANDRUT, NERW, NAZWA ABSTRAKCYJNA, NIEOBFITOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, MECHANIK, CIEK, MOA, RACJA, MITOSPOROWE, NET, MIKONAZOL, HULAKA, JAJKO, SIEĆ, STRAJK, ARALIA, DUSZNOŚCI, STACJE ZLEWNE, AHISTORYCZNOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, OBŁĘK, KARBOWNIK, KOŁEK, IRENA, OSCHŁOŚĆ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, EMPORA, GORYL GÓRSKI, ADIANTUM DELIKATNE, GĘSTOŚĆ, CHOROBA LENEGRE'A, POPRZEWRACANIE, PRODUKCJA, CZYNNOŚĆ PRAWNA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, KONSYSTORZ, FUNKTOR INTENSJONALNY, DICKENS, MOTORÓWKA, DZIARSKOŚĆ, OSCYLACJA LODOWCA, MAKAK JAPOŃSKI, PROEPIDEMICZKA, WIEŚ, NACZYNIE, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, STRZYKAWKA, MINIA, ZŁUDZENIE, JEDENASTA MUZA, SOBOWTÓR, RODODENDRON, GIGATONA TROTYLU, SMYCZ, KOMBINATOR, NEUTRALISTA, KSYLOL, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, MAKABRYCZNOŚĆ, PIĘCIOZŁOTÓWKA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, POPELINA, PÓŁSAMOGŁOSKA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, KURACJA, KLEPISKO, ZASŁUŻONY, TRYSKAWKA SZKLANA, KOLOROWOŚĆ, ŻUŻLOBETON, POKAZOWOŚĆ, SZCZELINA, PRĄD ZAWIESINOWY, RIN, OLIGOPOL, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, BUFET, SEKURYT, IRYS, KOMPETENCJA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, GLAZURA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, WAŁKOŃ, WYROCZNIA, HIGIENISTKA, DZIEKAN, ABAKUS, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, STYGOFAUNA, DRENAŻ KIESZENI, BOLERKO, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, ADAGIO, JIAO, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, STAN, KUBEK, MELANCHOLIK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, MIGRACJA, DRUKARZ, ŁADOWNICZY, FAKTOR, KILOKALORIA, STROPNICA, ARKUSZ AUTORSKI, RYBA WYMARŁA, INFORMACJA POUFNA, KUCHNIA, CZŁON PĘDOWY, ENDOPROTEZA, LAUDATOR, NIETZSCHEANISTA, KUWETA, BENEFIS, TĘTNICA NERKOWA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, ALMARIA, PRZEDMURZE, EKSTERN, PIERWOTNOŚĆ, ANARCHIA, KADŹ, PASSACAGLIA, LUSTRATOR, FUNKCJA UNIMODALNA, KONSOLIDACJA, MYKOHETEROTROF, ŚMIERDZIEL, CYJANOŻELAZIAN, JUNAK, BIEDACZKA, MOCHWIAN, REPUTACJA, ROSTBEF, USTNIK, NIEUPRZEJMOŚĆ, MONOLOG LIRYCZNY, GOTOWOŚĆ BOJOWA, AGAT, BULION, MOTORYKA DUŻA, PERGAMIN, MŁODY, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, ZABIEG, FALSET, GABLOTA, PRZEMYŚLNOŚĆ, PRZYKRYWKA, DŹWIG, MISJONARZ, UDRĘCZENIE, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, GRUPA ABELOWA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KONTIKI, LAMPA KARBIDOWA, AKERMAN, POJAZD SPECJALNY, STYLIZATOR, GALERNIK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, WYBRANKA, CIEMNA ENERGIA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, ICHTIOFAUNA, SZKOCKOŚĆ, ŚMIECH, KREDYT KONSORCJALNY, WSPÓŁTWÓRCZYNI, REOSTAT, TYTANOZAUR, BAZA ZAOPATRZENIOWA, CIĄGI, IZBA DEPUTOWANYCH, BEZIMIENNOŚĆ, MODRASZKOWATE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, GLORIA, ASFODEL, KWASOTA, SPŁASZCZKOWATE, KAWAŁ, KONSULTACJA SPOŁECZNA, RÓŻOWE OKULARY, DRZEWNICA GÓRSKA, DOLABELLA, PODBIERACZ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, STAŁA, BROŃ KRÓTKA, PISUM, BIOMETRYKA, KRĘGARSTWO, WELUR, ORBITA POLARNA, DARAF, WYMIANA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, AMARANT, OBROŃCZYNI, CYRKUMFLEKS, HOBBISTA, DEMISEKSUALISTKA, MANDORLA, BURZA PIASKOWA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, ALLELOPATIA, KWASOWOŚĆ, REUTER, DEMIURG, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PODMALÓWKA, POLIANDRIA, SŁUPISKO, OSZCZĘDNOŚCI, CHOMIK, TAJNE KOMPLETY, ROBOTNIK, CIAMAJDOWATOŚĆ, LENICA, SZCZOTECZKA, NIECIEKAWOŚĆ, CYNAMON MAGELLAŃSKI, POMPA STRUMIENIOWA, PUCHAR, BRAT, ?KULEBIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.142 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA OSOBY TRZECIEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ ODRĘBNE PRZEPISY PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, JEŻELI SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO JEST ZASTĘPCA TEGO PODMIOTU PROWADZĄCY JEGO SPRAWY JAKO PEŁNOMOCNIK, ZARZĄDCA, PRACOWNIK LUB DZIAŁAJĄCY W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE, A ZASTĘPOWANY PODMIOT ODNIÓSŁ LUB MÓGŁ ODNIEŚĆ Z POPEŁNIONEGO CZYNU JAKĄKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA OSOBY TRZECIEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ ODRĘBNE PRZEPISY PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, JEŻELI SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO JEST ZASTĘPCA TEGO PODMIOTU PROWADZĄCY JEGO SPRAWY JAKO PEŁNOMOCNIK, ZARZĄDCA, PRACOWNIK LUB DZIAŁAJĄCY W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE, A ZASTĘPOWANY PODMIOT ODNIÓSŁ LUB MÓGŁ ODNIEŚĆ Z POPEŁNIONEGO CZYNU JAKĄKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA odpowiedzialność majątkowa osoby trzeciej, którą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego czynu jakąkolwiek korzyść majątkową (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA
odpowiedzialność majątkowa osoby trzeciej, którą może być: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, jeżeli sprawcą czynu zabronionego jest zastępca tego podmiotu prowadzący jego sprawy jako pełnomocnik, zarządca, pracownik lub działający w jakimkolwiek innym charakterze, a zastępowany podmiot odniósł lub mógł odnieść z popełnionego czynu jakąkolwiek korzyść majątkową (na 25 lit.).

Oprócz ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA OSOBY TRZECIEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ ODRĘBNE PRZEPISY PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, JEŻELI SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO JEST ZASTĘPCA TEGO PODMIOTU PROWADZĄCY JEGO SPRAWY JAKO PEŁNOMOCNIK, ZARZĄDCA, PRACOWNIK LUB DZIAŁAJĄCY W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE, A ZASTĘPOWANY PODMIOT ODNIÓSŁ LUB MÓGŁ ODNIEŚĆ Z POPEŁNIONEGO CZYNU JAKĄKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWĄ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA OSOBY TRZECIEJ, KTÓRĄ MOŻE BYĆ: OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ ODRĘBNE PRZEPISY PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, JEŻELI SPRAWCĄ CZYNU ZABRONIONEGO JEST ZASTĘPCA TEGO PODMIOTU PROWADZĄCY JEGO SPRAWY JAKO PEŁNOMOCNIK, ZARZĄDCA, PRACOWNIK LUB DZIAŁAJĄCY W JAKIMKOLWIEK INNYM CHARAKTERZE, A ZASTĘPOWANY PODMIOT ODNIÓSŁ LUB MÓGŁ ODNIEŚĆ Z POPEŁNIONEGO CZYNU JAKĄKOLWIEK KORZYŚĆ MAJĄTKOWĄ. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

x