HAMULEC CIERNY, W KTÓRYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCYM OBROTOWI JEST BĘBEN HAMULCOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HAMULEC BĘBNOWY to:

hamulec cierny, w którym elementem przeciwdziałającym obrotowi jest bęben hamulcowy (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HAMULEC CIERNY, W KTÓRYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCYM OBROTOWI JEST BĘBEN HAMULCOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.367

CEDET, CZARNY PUNKT, WĘGIEŁ, DIALIZOTERAPIA, ANGLISTYKA, WIELORASOWOŚĆ, CZUB, TAGER, OLEJÓWKA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, SPEKULACJA, TOLERASTIA, INFORMA, DIABEŁ WCIELONY, OGNIWO SŁONECZNE, KATAFALK, KOSZT NIEZGODNOŚCI, ŚRODEK, KAFEJKA INTERNETOWA, PAMIĄTKOWOŚĆ, GLINIASTOŚĆ, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, PROSEKTORIUM, PLEBEJUSZ, POMPA POŻARNICZA, ROZPRAWKA, RAK STAWOWY, POKAZ, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PIERWOMSZAKOWCE, POŻĄDLIWOŚĆ, MONTOWNIA, CZŁOWIECZEK, STROP GĘSTOŻEBROWY, ODCHYŁ, OFLAG, WSZECHWŁADNOŚĆ, KONFEKCJA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WŁÓKNO, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, IDIOFON, PUNKT OGNIOWY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, UBYTEK, PRAWO HOOKE’A, LĘK SEPARACYJNY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, GRUCZOLAKORAK, REPREZENTACYJNOŚĆ, ODSŁONIĘCIE, PIERDOLNIK, GŁUSZYCA, SYNONIMICZNOŚĆ, KRONIKA TOWARZYSKA, BRAK, NIEKROPIEŃ, ŻÓŁW NOROWY, PRUSKOŚĆ, TWARDA SPACJA, SHOUJOAI, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, GRZYB MODRZEWIOWY, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, PŁASZKA, CHLUBNOŚĆ, METAMORFOZA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, PRZEDMURZE, PUNKTOWIEC, KOLBA, AFRYKAŃSKI, BOBROWISKO, NIEPRAWOŚĆ, ILUZJONIZM, JEŁOP, RAJFURSTWO, JAGLANKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KOLKA JELITOWA, OCZYSZCZANIE, SKIOFIT, ZAKRES, PROCES POLITROPOWY, AZJATYCKOŚĆ, FILOZOFIA, GEOMETRIA PŁASKA, PRASSAKI, ALBAŃSKOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, OBSZAR EPICENTRALNY, CEREMONIA ZAPACHOWA, FANABERIA, OKRĄGŁOGŁOWY, NOTORYCZNOŚĆ, SWOJAK, PARASOL, KARŁOWATOŚĆ, SZEREG ROZBIEŻNY, NERW BŁĘDNY, KONSTRUKTYWNOŚĆ, POSZKODOWANY, WSIUR, PĘDNIK STRUMIENIOWY, ROZDZIAŁ, BALIA, USTONOGIE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, CZEK IMIENNY, ANTROPOLOGIA MISYJNA, WYPŁATA, ANDANTE, SKOCZNIA MAMUCIA, SZTYLPA, WOŁOWINA, KARLIK WIĘKSZY, NUNCJUSZ, ŁOŻYSKO KULKOWE, GRZESZNOŚĆ, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, PRZERYWACZ, PENSJA, KONWIKCJA, KODEKS, MONOTEMATYCZNOŚĆ, CHALDEJSKI, DZIWNY ATRAKTOR, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, MAKARON, KARŁOWATOŚĆ, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, OGIEŃ OLIMPIJSKI, TREN, NIEMODNOŚĆ, MAŚLAK, MIĘKKIE SERCE, REKIN CHOCHLIK, WYŚCIG, GOLEM, NIEUMARŁY, ELIPSOIDA ZIEMSKA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, MH, EFEKT DOMINA, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, BIAŁY MURZYN, SAUNAMISTRZ, KWAS LIZERGOWY, ANALITYKA MEDYCZNA, KRĄGŁOŚĆ, ELIPSOIDA OBROTOWA, DUALNOŚĆ, SAMOWOLKA, MASZYNA INFORMACYJNA, SKOCZNIA NARCIARSKA, RYNEK KONSUMENTA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, DEASEMBLACJA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, MIRAŻ, ZERO BEZWZGLĘDNE, CHORDOFON SZARPANY, PŁOMYK, ZGODNOŚĆ, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, RYNEK PIERWOTNY, POLIMODALNOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PŁOMYK, TRWAŁOŚĆ, GLIZA, LENIUCH, POGOTOWIE, CHOMIK EUROPEJSKI, OSZCZĘDNOŚĆ, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PREKLUZJA, KERATOPLASTYKA, PÓŁINTERNAT, WĘZEŁ, TWIERDZENIE STOKESA, TASIEMIEC, SILNIK REPULSYJNY, RETORTA, SUSEŁ WASHINGTONA, MÓZG, ŚRÓDNERCZE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, OZONOSFERA, SERNIK, FUNKCJA PRZESTĘPNA, NOWICJUSZ, DERYWACJA FLEKSYJNA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, SZKOLNOŚĆ, VALYRIA, ILUZORYCZNOŚĆ, SZTAMBUCH, MARGINESOWOŚĆ, PAUPER, ZBIÓR DYSKRETNY, SERDAR, GOŁOGŁOWY, SZACHY AKTYWNE, WINNOŚĆ, DYWANOKSZTAŁTNE, BAZA TRANSPORTOWA, AMONIT, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, STOPIWO, NIEMRAWOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, KARZEŁKOWATOŚĆ, GE'EZ, PIEPRZ CZARNY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, IPHONE, ORGAN SPÓŁKI, NIEOCZEKIWANOŚĆ, WIELORYB, POPULARNOŚĆ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, CHIMERA AMERYKAŃSKA, POPRZECZKA, CO, OCZKO W GŁOWIE, KUBEK, STYLING, WĘŻÓWKA, METANOGENY, PROLETARIUSZ, SPUST, RĘKAWICZNIK, ELITARNOŚĆ, MOSTEK, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, RUSKI, JĘZYK ELFÓW, KOMETKA, OGRÓD ZIMOWY, OSTRA AMUNICJA, OSTATNI KRZYK MODY, ESTRADOWOŚĆ, DWORNOŚĆ, KLĄTWA, SAMOUNICESTWIENIE, REGENERATOR, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ŁAŃCUCH POKARMOWY, SPIŻARNIA, OKRĘT ESKORTOWY, FILOZOF, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, CHEMIA, MULTILATERALIZM, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, POWŁÓCZYSTOŚĆ, CHLUBNOŚĆ, NIEJADALNOŚĆ, ECHOLOT, ORONGO, WIATRAK HOLENDERSKI, WIRTUOZERSTWO, KIERUNKOWOŚĆ, SSAK ŁOŻYSKOWY, WIOCHMEN, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, KLASYFIKACJA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, GAMBIT VILLEMSONA, WANNA, CYGAN, KOMENDA, GICZ, PŁASZCZKA NAGA, NADGORLIWOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, SAMORZUTNOŚĆ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ZAKRĘT, FRANCUSKOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, GRZYBY ANAMORFICZNE, APOSELENIUM, DYNAMICZNOŚĆ, ORLICZKA MIECZOWATA, WIEK POBOROWY, METYCYLINA, ASYSTA, STRATYFIKACJA, LUJEK, AMBITNOŚĆ, PORTUGALSKI, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ?ŁÓŻECZKO NADZIEI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.367 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HAMULEC CIERNY, W KTÓRYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCYM OBROTOWI JEST BĘBEN HAMULCOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HAMULEC CIERNY, W KTÓRYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCYM OBROTOWI JEST BĘBEN HAMULCOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HAMULEC BĘBNOWY hamulec cierny, w którym elementem przeciwdziałającym obrotowi jest bęben hamulcowy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HAMULEC BĘBNOWY
hamulec cierny, w którym elementem przeciwdziałającym obrotowi jest bęben hamulcowy (na 14 lit.).

Oprócz HAMULEC CIERNY, W KTÓRYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCYM OBROTOWI JEST BĘBEN HAMULCOWY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - HAMULEC CIERNY, W KTÓRYM ELEMENTEM PRZECIWDZIAŁAJĄCYM OBROTOWI JEST BĘBEN HAMULCOWY. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast