JON, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JON KARBONIOWY to:

jon, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 13 lit.)KARBOKATION to:

jon, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JON, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.567

KRATA ROZDZIELNA, ISLAM, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, KOMBAJN ŚCIANOWY, POGONIEC, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, BABA, POPULACJA STACJONARNA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, MISIACZEK, FERROMAGNETYZM, ŚMIGŁOWCOWIEC, RAJ, HEDONIZM, SERBSKOŚĆ, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, REDAKTORSTWO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, TURBOSŁOWIANIN, SPRAWNOŚĆ, ŻAŁOBA, AKORDEON, ROSTBEF, GÓWNIANOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, PTERION, TOPIALNIA, KĄT, RADIOELEKTRONIKA, POUFAŁOŚĆ, JĘZYK MASZYNOWY, MAKABRYCZNOŚĆ, PRZYMIOTNIK, HALA TARGOWA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, OBŁUDNIK, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, THRILLER, ALTANNIK LŚNIĄCY, SPOISTOŚĆ, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POLEPSZACZ, UKŁAD DYSKRETNY, UROSTOMIA, JĘZYKI TURAŃSKIE, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, NAIWNOŚĆ, WĘGIEL KAMIENNY, SUSEŁ WASHINGTONA, LOGOGRAF, EUKARIONT, ROKOKO, ŻYWOŚĆ, FLAWONOL, OKRĘŻNOŚĆ, PASYWNOŚĆ, SUFFOLK, HEGEMONICZNOŚĆ, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, HETMAN, POLISA UBEZPIECZENIOWA, GOLKIPER, BAZA NAMIOTOWA, WIELORASOWOŚĆ, ANTYLIBERALIZM, BRZEMIĘ, WIELOMIAN UNORMOWANY, SILNIK BENZYNOWY, SILNIK SPALINOWY, HYDROZOL, KICZ, KONTRPOCHÓD, KARBIDEK, RETENCJA, STANOWCZOŚĆ, AMINOPENICYLINA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WINO LIKIEROWE, PAPROTNICA, GOŹDZIENIEC, KOLOKACJA, DYSK ELASTYCZNY, KIEŁKOWNIK, RODZIMOŚĆ, BROWARNIA, OSTROŚĆ, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PODTLENEK AZOTU, GORĄCZKA, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, ANTENA, WSZETECZEŃSTWO, WIETLICA, NAWA GŁÓWNA, PRZYSŁÓWEK, POLICJA SĄDOWA, EPOKSYD, OGONEK, KOMEDIALNIA, PIĘŚCIARSTWO, SZYBKOZŁĄCZKA, ŚWIADKOWA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, JASNOTA GAJOWIEC, ELITARYZM, POWIETRZNOŚĆ, SZCZAWIOWA, EPICYKL, TRWAŁOŚĆ, JĘZYCZNIK, GREJ, SROGOŚĆ, USYTUOWANIE, EKOSFERA, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, WYBORY POŚREDNIE, ZACHYŁKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, ŻYWOKOST, ZBRODNIA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, ETMALOZA, SZEREG NEPTUNOWY, CEWA, GRZECZNOŚĆ, ROZMIAR KĄTOWY, WYBITNOŚĆ, URODNOŚĆ, PACHYPLEUROZAUR, FRAZA, PŁOMIEŃ, DŻET, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, SALWINIA, OBOZOWISKO, KONCYLIACJA, GWAJAK, ŻYWIZNA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, RUMSZTYK, MARKETING INWAZYJNY, KOZŁOWIEC, KUSICIEL, ZATRUDNIENIE, OSTATECZNOŚĆ, BIOLA, BĘBEN MAGNETYCZNY, PASMO PRZENOSZENIA, KAPUSTA GŁĄBIASTA, DALEKOPIS, POŻYTECZNOŚĆ, KOLEJ LINOWA, TRĄDZIK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, OPÓR DROGOWY, KUGLARSKOŚĆ, METALICZNOŚĆ, POLITYKA SPÓJNOŚCI, SĘKACZ, MASKA, SUBTELNOŚĆ, AKCELERATOR KOŁOWY, ZIEMIA OBIECANA, BYTOMKOWIEC, KLEJOWNIA, GŁOS PIERSIOWY, ZUPA NA GWOŹDZIU, ZDANIE BEZPODMIOTOWE, RODZAJNIK, NEPOT, DOMEK, ROBOTA, KARTUSZ, RZECZYWISTOŚĆ, WZW G, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PERKOZEK, TRANSAKCJA TERMINOWA, LODÓWKA, KARNECIK, SZACHY AKTYWNE, DOMNIEMANIE, WODA LECZNICZA, CARGO, ŁADOWNICZY, WYBITNOŚĆ, ETYKA, FRAMUGA, KOLKA JELITOWA, PLUS, STRATEGIA, DODATEK KOMPENSACYJNY, MATAMATOWATE, NAGRODA POCIESZENIA, DUŃSKI, INFORMACJA, CIEKAWSKOŚĆ, JOŁOP, ELEMENT GRZEJNY, NIEGOTOWOŚĆ, SILNIK CZTEROSUWOWY, KASSAWA, ROZKŁAD, MŁOT HYDRAULICZNY, JĘZYK ARABSKI, WOJNA CELNA, POCZEKALNIA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, ZAJĄCZEK, UNDERGROUND, WSPANIAŁOŚĆ, MSZAK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, CZAS TERAŹNIEJSZY, LICZEBNOŚĆ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, NIELITOŚCIWOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, WIATRAK HOLENDERSKI, BILARD FRANCUSKI, POCIĄG EKSPRESOWY, GAZA, ODBÓJ, CHCIWSTWO, OSZCZĘDNOŚĆ, LEMONIADA, PŁOZA, KLAWIATURA EKRANOWA, ŻABA KRZYKLIWA, NEGACJONIZM, WYBORY PROPORCJONALNE, FILOZOFIA PRAWA, STOŁÓWKA, BIROFILISTYKA, POKAZOWOŚĆ, CZWÓRKA, KIEP, SUBTELNOŚĆ, KATASTROFA NATURALNA, SIŁA AERODYNAMICZNA, MERYTERIUM, KREDYT KONSUMPCYJNY, FILTR WĘGLOWY, RĘKA BOSKA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, BIEGUN ANIMALNY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, FANFARON, PENTOZA, PAPILOTEK, ZAKWAS, SZKOLNOŚĆ, BOMBA JĄDROWA, PŁONIWOWCE, NOŚNIK NARZĘDZI, ODMIENNOŚĆ, DELEGACJA, JESIOTR BIAŁY, CZUŁOŚĆ, BEZSENS, PRZYSPOSOBIENIE, KARMA, WIĄŚL, PIEPRZNIK, LAPIS-LAZULI, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, NIEUŁOMEK, REFLEKTOR, LINIA LOTNICZA, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, FAJNOŚĆ, ANTROPOLOGIA MISYJNA, SADZAK, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PASEK, REJESTR GWIZDKOWY, DYSKONTYNUACJA, PLAC MANEWROWY, PROMIENNOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, EDYTORIAL, SIEDZIBA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, MODYFIKACJA, LEASING KAPITAŁOWY, BATALION RADIOTECHNICZNY, ?WARSTWA OZONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.567 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JON, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JON, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JON KARBONIOWY jon, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 13 lit.)
KARBOKATION jon, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JON KARBONIOWY
jon, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 13 lit.).
KARBOKATION
jon, w którym ładunek dodatni jest skupiony na atomie węgla (na 11 lit.).

Oprócz JON, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JON, W KTÓRYM ŁADUNEK DODATNI JEST SKUPIONY NA ATOMIE WĘGLA. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast