NIEKORZYSTNA SYTUACJA, KTÓREJ WYSTĄPIENIE JEST PRAWDOPODOBNE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDMO to:

niekorzystna sytuacja, której wystąpienie jest prawdopodobne w niedalekiej przyszłości (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIDMO

WIDMO to:

duch, zjawa, niematerialna istota z innego świata albo też złudzenie takiej istoty (na 5 lit.)WIDMO to:

obraz promieniowania w funkcji długości fali, energii lub częstości (na 5 lit.)WIDMO to:

zjawa, duch (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEKORZYSTNA SYTUACJA, KTÓREJ WYSTĄPIENIE JEST PRAWDOPODOBNE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.333

KOZIBRÓD, KONSULTACJA SPOŁECZNA, NAWAŁNICA, ZŁA WIARA, SZKŁO AKRYLOWE, MODRASZEK ORION, ADIAFORA, POSZKODOWANY, POCIĄG, PORÓD POŚLADKOWY, HIPERFOKALNA, SZPETNOŚĆ, EGZOSZKIELET, MARKETING POLITYCZNY, MASŁO, LAWONICHA, PIÓRO, DELFINY OCEANICZNE, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, NASKÓREK, MELODIA, TAJNOŚĆ, NÓW, PANŚWINIZM, HOMINIDY, SETKA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, BIEDNY, WŁAŚCIWOŚĆ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, FORMA PRENEKSOWA, OKNO KROSNOWE, PRZEDSCENIE, BARSZCZ BIAŁY, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, SKINNY, POWSTANIE, GRA CYLINDRYCZNA, KRETYŃSKOŚĆ, UREID, KRYZA, SPRAWA, WĄTPLIWOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, TRÓJKĄT, ZESTAWIK, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, PĘPAWA, SPEKTAKL MUZYCZNY, LANDARA, RAGLAN, DEIZM, KOŁPACZEK, WYRÓWNANIE, SŁOMIANA WDOWA, POKER ROZBIERANY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ROZDZIELCZOŚĆ, WIDELEC, SŁONOROŚL, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, PRZENIKLIWOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, CECHA PODZIELNOŚCI, DUROMER, OMIEG KAUKASKI, KRAWĘDŹ, KARZEŁKOWATOŚĆ, SZCZAWIÓWKA, FASOLKA MUNG, BÓR WRZOSOWY, MIASTOWOŚĆ, BATALION RADIOTECHNICZNY, BOSS, RONNE, DZIKA RÓŻA, TARANTELA, CHOROBA HERSA, WIGONIA, KALKA TECHNICZNA, KLIN, UPOJNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZKA, DOMNIEMANIE, WOLNA KONKURENCJA, LEMIESZ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, PRĄŻEK, ŁUSKWIAK ZMIENNY, KLASYCZKA, NIKCZEMNOŚĆ, IKRA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, ROZRZUTNIK, PRYMITYWNOŚĆ, BOMBA WULKANICZNA, RÓG, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, PRAGMATYCZNOŚĆ, ŁOMOT, JAZDA, PAPRYKARZ, LEKTOR, ROKOKO, WYWROTOWIEC, POWŁÓCZYSTOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, KOLAGENOZA, LODOWNIA, GLACE, KARBOKATION, STANICA, PROMOCJA, ANIMALIZM, BEJCA, ANALIZA PORTFELOWA, LIROGON ALBERTA, ROŚLINY OSIOWE, NIECHLUBNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, KSIĄŻĄTKO, RUMUN, WZW G, AZJATYCKOŚĆ, PRZESADNOŚĆ, MIKSTURA, PODBRÓDEK, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, SIODŁO, CHLUBNOŚĆ, NATRYSK, POKAZOWOŚĆ, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PRZYBUDOWA, WÓZ KEMPINGOWY, HOMER, CEPELIADA, PRZESYP, OBRĘB EWIDENCYJNY, REZERWA WALUTOWA, EUKARIONT, STAW KULISTY WOLNY, CIASNOŚĆ, APEKS, OLBRZYM, REPETYCYJNOŚĆ, REGRESJA NIELINIOWA, GNIAZDKO, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, UŁAMEK ZWYKŁY, OSOBA TRZECIA, MUZYKA TŁA, DROGA ŻELAZNA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KĄTOZĘBNE, PENDŻABSKI, EROZJA EOLICZNA, ŁĄCZNIK GAZOWY, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, BŁĄD MATERIALNY, NIUŃKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, CHOROBA HAGLUNDA, CZASOWNIK FRAZALNY, FAJANS, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, MAŁODUSZNOŚĆ, SYRENY, WALEC HIPERBOLICZNY, RZECZ RUCHOMA, GŁOS PIERSIOWY, PRAWO TALIONU, POŻYCZKA HIPOTECZNA, DOJRZAŁOŚĆ, PROCES POLITROPOWY, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, AKTYWNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PERILLA ZWYCZAJNA, WSOBNOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, BER, ZAGADKA, ŚWIĘTA, DIABELSKOŚĆ, ELEKTRODA MEMBRANOWA, LIGATURA, MORALNOŚĆ, ZAPORA MINOWA, PIASECZNICA, GAŚNICA ŚNIEGOWA, ŚWIATŁODRUK, PLEBEJUSZ, PĘCHERZYK, WŁÓKNO, LITERATURA FAKTU, SPŁASZCZKOWATE, ŁAJDACKOŚĆ, POWSZECHNOŚĆ, PRZYZNAWALNOŚĆ, TAMARYNDA, WOLNA SOBOTA, MARSZ, STELLARATOR, MURARKA RUDA, SAMOGRAJ, FOSFATYDYLOCHOLINA, GITARA KLASYCZNA, WERSJA BETA, DZIESIĄTKA, LYGODIUM PALMIASTE, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, TROSKA, GAZ ŁZAWIĄCY, HOKEJ, RESZTKA, WYROCZNIA, SHAMISEN, ZAGRYWKA, PERKOZEK, ŻYWIENIE, METYLDOPA, DOROSŁOŚĆ, KOŁO SEGNERA, ZUPA NA GWOŹDZIU, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KOMPAKTOWOŚĆ, UWAŻNOŚĆ, ETANOLOAMINA, MALFORMACJA MACICY, ILUZJONIZM, JEDNOŻEŃSTWO, BUŁKA Z MASŁEM, EMIGRACYJNOŚĆ, SZACHOWNICA, FACHOWOŚĆ, MĘŻNOŚĆ, EKSPEKTATYWA, MINÓG UKRAIŃSKI, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, ZAWIKŁANIE SIĘ, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, LUK ŁADUNKOWY, ODRZYNEK, BLADOŚĆ, PRZYCZYNA FORMALNA, INKA, ZAWIS, MOC ZNAMIONOWA, ANTYMONARCHISTA, PODGRZEWACZ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, GŁADKOŚĆ, ROZBIERANKA, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, CRACK, SKRYTOBÓJSTWO, KOD PRZEDROSTKOWY, FOREMAN, CZOŁO, WYCISK, EN GRISAILLE, OSZCZĘDNOŚĆ, GLIZA, STRUNA, WYBITNOŚĆ, SYTUACJA PATOWA, ORLICZKA MIECZOWATA, SZANKROID, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, NIEŚMIAŁOŚĆ, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, NIEGODZIWOŚĆ, KONIK, ŻYWY POMNIK, EKONOMIA POLITYCZNA, TEROCEFALE, GRUPA ABELOWA, PODRZEŃ, LICZBA BRINELLA, KARLIK WIĘKSZY, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, PIKNIK, OKSYTAŃSKI, BIAŁORUTENISTYKA, PONCZ, KARMNIK AUTOMATYCZNY, NIEKLAROWNOŚĆ, JOŁOP, PRZEBRZYDŁOŚĆ, ŁAWA TORTUR, SPONDYLOARTROPATIA, ?LIROGON SKROMNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEKORZYSTNA SYTUACJA, KTÓREJ WYSTĄPIENIE JEST PRAWDOPODOBNE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEKORZYSTNA SYTUACJA, KTÓREJ WYSTĄPIENIE JEST PRAWDOPODOBNE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDMO niekorzystna sytuacja, której wystąpienie jest prawdopodobne w niedalekiej przyszłości (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDMO
niekorzystna sytuacja, której wystąpienie jest prawdopodobne w niedalekiej przyszłości (na 5 lit.).

Oprócz NIEKORZYSTNA SYTUACJA, KTÓREJ WYSTĄPIENIE JEST PRAWDOPODOBNE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - NIEKORZYSTNA SYTUACJA, KTÓREJ WYSTĄPIENIE JEST PRAWDOPODOBNE W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x