Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, KTÓREGO CELEM JEST POSZERZANIE WIEDZY UCZNIÓW Z ZAKRESU HISTORII NARODOWEJ I POWSZECHNEJ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HISTORIA to:

przedmiot szkolny, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HISTORIA

HISTORIA to:

czasy przeszłe, dzieje np. państwa, narodu, społeczeństwa lub proces rozwoju czegoś; zbiór wszystkich zdarzeń będących przedmiotem badań nauki o tej samej nazwie (na 8 lit.)HISTORIA to:

nauka o dziejach (na 8 lit.)HISTORIA to:

opowieść, opowiadanie, narracja (na 8 lit.)HISTORIA to:

to, co się stało, wydarzyło (na 8 lit.)HISTORIA to:

kierunek studiów, na którym wykłada się wiedzę z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY, KTÓREGO CELEM JEST POSZERZANIE WIEDZY UCZNIÓW Z ZAKRESU HISTORII NARODOWEJ I POWSZECHNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.337

GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ZUPA NA GWOŹDZIU, PROKSENOS, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, ŁUK, ŚWIECZKA, ZDROWAŚKA, TRANDOLAPRYL, QUEBECKI, SUPOZYCJA, FORMA LINIOWA, DRENAŻ KIESZENI, ANALFABETKA, NIETOPERZE, BRAMKA SAMOBÓJCZA, DZWONY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, JAGLANKA, AUTENTYCZNOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY, METKA, BECZKA Z PROCHEM, PIEŃ TRZEWNY, KRWIOBIEG, NIEPRZYZWOITOŚĆ, SŁUCHAWKA, NIEOSTROŻNOŚĆ, SENSACJA, PROTOTYPOWOŚĆ, MERYTERIUM, TAKIFUGU, POLITYKA, HARD CORE, KONCERT, ROZDZIAŁKA, PLEBEJUSZ, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, HEDONIZM, PROSTACKOŚĆ, ZASADA MACHA, CIERNIOPLĄT, MOTOROWIEC, KANADYJSKI CUTTING HORSE, LODOWIEC WISZĄCY, ROZKŁADOWOŚĆ, GOŁĘBIE SERCE, MANDAT, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, RUBASZNOŚĆ, PRZEDMIOT, PISTOLET, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, WALEC PARABOLICZNY, GRZYB NIEJADALNY, MĄTEWKA, FAJANS, KASSAWA, WIERNY, KLASA, DOKŁADNOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, ORGANIZATOR, LEKKOMYŚLNOŚĆ, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, FAKTORYZACJA, SKĄPOŚĆ, GAZÓWKA, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PASZTETÓWA, KRYZYS GOSPODARCZY, EKRAN LUMINESCENCYJNY, UNYTKO, ZGŁOSKOWIEC, OKRES PRZEDRZYMSKI, PIEZOELEKTRYK, WIEWIÓRKA POSPOLITA, TEST, EKLIPTYKA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, WYSPIARSKOŚĆ, ANGIOLOGIA, WŁÓKNO SZTUCZNE, SINUS, MEGAPASKAL, MUZYKA TŁA, LICZEBNIK, KAGUAN, WIESZAK, MIEDŹ, ODDANIE, EUROPEJSKOŚĆ, FILEMON SĘDZIWY, SYRENA ALARMOWA, ZBIÓR GĘSTY, GŁUPKOWATOŚĆ, OSA, SŁOWIANOFILSTWO, PRZEBÓJ, PRACOHOLIK, DWUKROTNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ZANOKCICOWATE, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, MĘTNOŚĆ, FILM DOKUMENTALNY, MAŁOSTKOWOŚĆ, ENERGIA CIEPLNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, DŻAGA, BATALION RADIOTECHNICZNY, DEFICYT BUDŻETOWY, GRUPA PRZEMIENNA, SKUN, DYNAMIKA, DYSKRYMINACJA CENOWA, UPARCIUCH, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, TKAŃCOWATE, ROSŁOŚĆ, KLASÓWKA, WSPÓLNOŚĆ, MARKETING INWAZYJNY, RODZIMOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, DOPŁATA OBSZAROWA, ŚLICZNOŚĆ, HABIT, REDEMPTORYSTA, BYSTRZAK, CYNKOTYPIA, KWIZ, DROGA KRAJOWA, MĘŻNOŚĆ, MAŚLAK CZERWONY, ŚMIERDZIUCH, ADVOCATUS DIABOLI, POPRAWIACZ, PSI GRZYB, CZAS TERAŹNIEJSZY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, KROATYSTYKA, POTENCJA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, CHŁOPEK ROZTROPEK, LUŹNOŚĆ, TRANSWESTYTA, STEROWIEC CIŚNIENIOWY, ŁAGODNOŚĆ, OBOŹNY, SILNIK DWUKLATKOWY, PLANTACJA NASIENNA, WSPOMNIENIE, BARWINEK POSPOLITY, POMPA ŁYDKOWA, GWAJAK, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, LUŹNOŚĆ, ATMORADIOGRAF, MIARA NIEZWARTOŚCI, WERYFIKACJA, ODCHYLENIE, NIEŚMIAŁOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, PIĘTKA, NAUTYKA, CHORDOFON, STYGOKSEN, BELLADONA, DEGRAS, WARTOŚĆ KATASTRALNA, AVIZO, KLUCZ SZWEDZKI, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, NIENATURALNOŚĆ, GRAMATYKA GENERATYWNA, DEINSTALACJA, RODZAJNIK, DUŃSKI, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PRAWORZĄDNOŚĆ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SUCHY PROWIANT, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, PRACOHOLIK, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PISMO OKÓLNE, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, AKSAMITNOŚĆ, MINISTER, PATENT KONSULARNY, GRUCZOŁ SUTKOWY, ŚWIETLÓWKA, TRWAŁOŚĆ, AJGOSPOTAMOJ, UPIĘKSZENIE, HORMON STERYDOWY, SEKSTA, MOKROŚĆ, STAWIDŁO, LUGER, SNOBISTYCZNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ, KMIEĆ, KISIEL, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PRZYZWOITOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, DWUCYFRÓWKA, WIERZCHOŁEK, GAŁKA, CYGAŃSTWO, GŁUPKOWATOŚĆ, INŻYNIERIA WIEDZY, SĄD KONIECZNY, TURECCZYZNA, TRANSPARENCJA, CZAS FIZYCZNY, PAN, SZKŁO AKRYLOWE, IMAGINACJA, ZAKON, WODA LECZNICZA, WYRAŹNOŚĆ, HERBATA CZARNA, BRACHYCEFALIA, ZWODNICZOŚĆ, ROZDZIAŁEK, TAUTOCHRONA, ZESZYT W KRATKĘ, KANAŁ LATERALNY, NIEUSTANNOŚĆ, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, ROZWARSTWIENIE SPOŁECZNE, METALIK, SPORT EKSTREMALNY, NIJAKOŚĆ, SPULCHNIACZ, SEMITYSTA, ZAWODOWO CZYNNY, KMIOTEK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ZNACZNIK, KRYL PÓŁNOCNY, LWIA SPÓŁKA, POMPA STRUMIENIOWA, ORATORIANIE, WYDŁUŻALNIK, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KREDKA WOSKOWA, ROMANSIDŁO, ŻYWOŚĆ, POLITYKA PODATKOWA, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MANIERZYSTA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, RÓJKA, EGZOTYK, NATARCZYWOŚĆ, BRYDŻ SPORTOWY, PREFIKS, CHIŃSKOŚĆ, MALOWNICZOŚĆ, ŁADOWNICZY, OBÓZ KONDYCYJNY, DŻUNGLA, FAŁSZYWOŚĆ, PLANETARIUM, NOWY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, SŁUPEK STARTOWY, SZCZUPŁOŚĆ, SZARPAK, KONIEC ŚWIATA, WIGILIA, WSZECHMOC, SETKA, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, REKIN OWSONA, ANIMIZM, WYKŁAD, SILNIK GAZOWY, ROZBUDOWA, NEPOTYSTA, ZAJOB, BIAŁY TANIEC, KAWA ROZPUSZCZALNA, PERFUMKI, LARYNGOLOGIA, ANGIELSKOŚĆ, REFLEKTOR, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przedmiot szkolny, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii narodowej i powszechnej, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY, KTÓREGO CELEM JEST POSZERZANIE WIEDZY UCZNIÓW Z ZAKRESU HISTORII NARODOWEJ I POWSZECHNEJ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
historia, przedmiot szkolny, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HISTORIA
przedmiot szkolny, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu historii narodowej i powszechnej (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x