USTRÓJ POLITYCZNY, W KTÓRYM WŁADZA SPRAWOWANA JEST PRZEZ ORGANY WYBIERANE W WYBORACH NA OKREŚLONY CZAS - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPUBLIKA to:

ustrój polityczny, w którym władza sprawowana jest przez organy wybierane w wyborach na określony czas (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REPUBLIKA

REPUBLIKA to:

państwo o ustroju republiki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "USTRÓJ POLITYCZNY, W KTÓRYM WŁADZA SPRAWOWANA JEST PRZEZ ORGANY WYBIERANE W WYBORACH NA OKREŚLONY CZAS". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.097

MARTWY PRZEPIS, CEGŁA SUSZONA, MODELUNEK, RODZINA KONTRAKTOWA, STRATEGICZNOŚĆ, PANTOMIMA, METAL PÓŁSZLACHETNY, SUBSTYTUCJA, AKADEMICKOŚĆ, PITU PITU, DZIEŃ DZISIEJSZY, HASTA, INFA, PRZEGRODA, REKIN PIASKOWY, GRAF MIESZANY, RZEŹWOŚĆ, ŻABA BŁOTNA, KULBAKA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, PRZEDMURZE, CIOS, SILNIK BOCZNIKOWY, FAJKA WODNA, RZUT WOLNY, EMULGACJA, MOWA, KAPERKA, AMPUŁKA, INTERWENCJA POSELSKA, PODDANY, PIERDU-PIERDU, NIEBYWAŁOŚĆ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KUREK, DRZEWO, RUCH ODRZUTOWY, LALKA, FORKIET, NIALA GRZYWIASTA, FUNDUSZ STRUKTURALNY, PODSTACJA TRAKCYJNA, SILNIK JONOWY, STENWANTA, FANATYCZNOŚĆ, STOŁÓWKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, FRANCISZKANIE, BIOFILIA, GMERK, WYŁADOWANIE KORONOWE, UDZIAŁ, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, LOG, MECHANIZM KORBOWY, KRWINKA, TWIERDZENIE STOKESA, PARTER OGRODOWY, CZARNA DZIURA, PODLEW, LOKALIZACJA, CINGULUM, AMPUTACJA, ETEROFON, ZRZUTKA, ALF, SUSEŁ PEREŁKOWANY, MODELUNEK, TRANSLACJA, MĄDROŚĆ, MILANEZ, KARTA, WIDEŁKI HERETYKÓW, GNIOTOWCE, AKTYWA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, KALWARIA, PRĄD JEDNOFAZOWY, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PIERWSZY WERTYKAŁ, PLAKODONTY, SPLOT, NAPASTNIK, DZIEŁO SZTUKI, ZIEMIA OBIECANA, CZAS GWIAZDOWY, MONDRIAN, INSTYTUCJA PROCESOWA, ŻYWA LEKCJA, NEPALI, MINOGOWATE, ZŁOTY CIELEC, SINOLOGIA, FACJATA, KRÓWKA, DALEKOPIS, SYNGALESKI, DEZINSTALACJA, GOLEC, RUSEK, WŁADZA, KONSTELACJA, BANDYCKOŚĆ, ŚREDNIA WAŻONA, POŁYSK, SZKARADZIEJSTWO, BEZPANCERZOWCE, MAKROMINERAŁ, ISLAM, ARKEBUZER, PRZECHOWALNICTWO, SZCZAWIOWA, FILOLOGIA WŁOSKA, ZALEŻNOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, MIS, TRANSPORTER, GAŁĘZIAK ZBITY, MODEL AKTANCJELOWY, ODCINEK, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, NIEMĘSKOŚĆ, TEFLON, NIESKWAPLIWOŚĆ, PRACOWNIK, AFRYKAŃSKI, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PARAFIA, OBIEG GWIAZDOWY, KLEJOWNIA, HEDONIZM, MANEŻ, SASZETKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KREWETKA ZMIENNA, PROFESJA, ANALOGICZNOŚĆ, OBIEG SYNODYCZNY, CYBORIUM, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, SZALEŃSTWO, MEDIUM, OPERA, WYROSTEK RZĘSKOWY, ILUZORYCZNOŚĆ, JĘZYK ASEMBLERA, TWIERDZENIE KRULLA, ŚRÓDNERCZE, CZTEROETYLOOŁÓW, KARELIA, RAJ, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, KARABAN, WARTOŚĆ DODANA, STUDIUM, KIERUNKOWOŚĆ, DRIP, SYNDROM WILKOŁAKA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, WSZETECZNOŚĆ, NAROŻNIK, TEOGONIA, FILOLOGIA POLSKA, ZWROTNOŚĆ, LAMINAT, ORGANOWCE, KARZEŁ, WAPNO NIEGASZONE, REZONATOR KWARCOWY, RĄBEK, FRANCUSKOŚĆ, ABISYNKA, INDYJSKI, CZAS ZAPRZESZŁY, RADIOKABINA, NAZWA DOMENOWA, RANITYDYNA, ZDARZENIOWOŚĆ, RASKOLNICY, MIEJSCE, LEKKOMYŚLNOŚĆ, CALYPSO, RODZINA NIEPEŁNA, BARSZCZ BIAŁY, PRASADAM, KOSOGON, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, WYDZIELINA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GLINIANE RĘCE, METRYKA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, ZMOWA, KOLBA, BARKAN, ŚWIATŁO KOTWICZNE, WŁOSKOŚĆ, NAPINACZ, SZYSZAK HUSARSKI, KUŁACTWO, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, PODSTAWKA, DOSTĘPNOŚĆ, GARDA, NIEUMARŁY, ŻYWIZNA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, PRACA, NIELITOŚCIWOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, DOLNOSASKI, WĄTŁOŚĆ, LUDZIK, SCHRONISKO, LAKOLIT, SYNERGIZM, UPOLITYCZNIENIE, BD, PIEC TYGLOWY, ELEKTRON WALENCYJNY, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, DŻUNGLA, PRZYSŁÓWEK, URUK-HAI, TWARDA SPACJA, AUDIOBOOK, LOTOKOT, FUNKCJA JEDNORODNA, NOTKA, ROZPOREK, GRZYBY ANAMORFICZNE, RAKARNIA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, KRAS, TABLICA, OSTOJA, CZARCIE NASIENIE, TEGOROCZNOŚĆ, PODGRZEWACZ, STAROINDYJSKI, WIRTUOZOSTWO, URNA WYBORCZA, HOMARZEC, LABA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, JĘZYK KENTUM, GLIZA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, BAKTERIE METANOGENNE, ŚWIĘTA KSIĘGA, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PROCH, ALFABET WIĘZIENNY, PRACA SEZONOWA, DIAFON, PUNKTUALNOŚĆ, LIMMU, WESOŁE MIASTECZKO, LICZEBNOŚĆ, SYRENKA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, FUNKCJA MONOTONICZNA, METYCYLINA, ESTRADOWOŚĆ, LIRA TURECKA, MAKAKOKSZTAŁTNE, STOPIEŃ ETATOWY, NORMALKA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, PRZYBYSZKA, HERMA, WALEC PARABOLICZNY, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, BŁYSK, OKULTACJA, FRYBURG, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, PTOZA WRODZONA, ŚLUB CYWILNY, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, HIBERNACJA, AUTOBUS, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, SULFON, ŻUŁAWA, KOŁO, CZUCHUNIA, ANACHRONICZNOŚĆ, KARMIN, GWAJAK, OPACZNOŚĆ, ENTEROTOKSYNA, PAPPATACI, FAHRENHEIT, ?SILNIK SZEREGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.097 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

USTRÓJ POLITYCZNY, W KTÓRYM WŁADZA SPRAWOWANA JEST PRZEZ ORGANY WYBIERANE W WYBORACH NA OKREŚLONY CZAS się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: USTRÓJ POLITYCZNY, W KTÓRYM WŁADZA SPRAWOWANA JEST PRZEZ ORGANY WYBIERANE W WYBORACH NA OKREŚLONY CZAS
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPUBLIKA ustrój polityczny, w którym władza sprawowana jest przez organy wybierane w wyborach na określony czas (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPUBLIKA
ustrój polityczny, w którym władza sprawowana jest przez organy wybierane w wyborach na określony czas (na 9 lit.).

Oprócz USTRÓJ POLITYCZNY, W KTÓRYM WŁADZA SPRAWOWANA JEST PRZEZ ORGANY WYBIERANE W WYBORACH NA OKREŚLONY CZAS sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - USTRÓJ POLITYCZNY, W KTÓRYM WŁADZA SPRAWOWANA JEST PRZEZ ORGANY WYBIERANE W WYBORACH NA OKREŚLONY CZAS. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x