DOPUSZCZANY PRZEZ PRAWO SZCZEGÓLNY, UPROSZCZONY TRYB PRZEKRACZANIA GRANICY PAŃSTWOWEJ PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE W STREFIE PRZYGRANICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAŁY RUCH GRANICZNY to:

dopuszczany przez prawo szczególny, uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej przez osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOPUSZCZANY PRZEZ PRAWO SZCZEGÓLNY, UPROSZCZONY TRYB PRZEKRACZANIA GRANICY PAŃSTWOWEJ PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE W STREFIE PRZYGRANICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.705

ZWOLNIENIE CHOROBOWE, METAPLAN, FINKA, MÜLLER, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, OPAT KOMENDATORYJNY, KREATYZM, OŚ OPTYCZNA, SZERSZEŃ EUROPEJSKI, ZASTRZAŁ, F, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, RETORYCZNOŚĆ, MÓL, STRASBURG, DOŻYWOCIE, POSTĘPOWANIE, HETYCKI, IRANISTAN, NOLDOR, OSOBOWOŚĆ MNOGA, KOCZKODAN ASKANIUS, DYSZA, HORYZONT, ZACISK, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, ZAPŁON, KIRGIZJA, MAJORAT, ŻYWOTOPIS, NAGŁOŚNIENIE, ZADRAPNIĘCIE, SREBRNY EKRAN, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, EWOLUCJA NARCIARSKA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, TENIS, GALAGO, RATY, ORGAN, PRĄTNIK SREBRZYSTY, OBRÓT HANDLOWY, GOŁYSZEK MAŁY, RONDEL, BECZKA ŚMIECHU, RUCH KATABATYCZNY, KUPON, INTENSJONALNOŚĆ, MIMESIS, SILNIK SZEREGOWY, KRATKA ODPŁYWOWA, PRZESMYK, RADA NARODOWA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, ROPUCHA BLOMBERGA, RURA OGNIOWA, SZYPLIN, AUTOPORTRET, KISZKA, ŻERYDON, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, MARŻA HANDLOWA, ROK ANOMALISTYCZNY, ALFABET FIKCYJNY, GŁOS SUMIENIA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, MUSZKIETON, NEUROHORMON, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, STRADIVARIUS, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, TORFOWISKO WISZĄCE, KAPŁAK, KARDIOIDA, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, MULARSTWO, DOMINIUM, SZMATKA, OSIEDLE, WEKSEL TRASOWANY, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, POSŁANIE, POSTANOWIENIE, MILCZĄCA ZGODA, TRANSMITANCJA, OFELIA, POETA LAUREATUS, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, FAHRENHEIT, EKSPERT, MARZEC, LITERA TEKSTOWA, MAŚLANE OCZY, DOS, GRZECHOT, DIECEZJA, USZYSKO, LEKCJA MISTRZOWSKA, NOMENKLATURA PARTYJNA, NÓŻKA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, KONSTYTUCJA, DEMORALIZACJA, KĄT GODZINNY, ROBOTA, PODJAZD, WYPORNOŚĆ, PRAWO WAGNERA, PEDOGONEZA, MŁOTEK, ZWÓD, TORT DOBOSA, CAP, PATENT, SALMONELLA, OKNO ATMOSFERYCZNE, MECHANIKA KLASYCZNA, PÓŁSTRUNOWCE, SPRZĄCZKA, DWUKĄT SFERYCZNY, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, TIJUANA, POLOWANIE, MIÓD EKSPRESOWY, NAPĘD, PARAPECIK, BAZYLIANIE, I WOJNA ŚWIATOWA, ZARASAI, ZDRADA, POLECENIE POCZTOWE, WIELKI SZLEM, ZLECENIE PŁATNICZE, LAGUNA, POŁATOWATE, MINERAŁ ZABARWIONY, BAZA MONETARNA, LYGODIUM, SPUST, DELFIN PŁASZCZOWY, STYPENDIUM, SEJSMOGRAM, MOPS, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PONY AMERYKAŃSKI, DOLNOSASKI, INA, KULBAKA, SUSZARKA, ODRA, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, KREDYT INWESTYCYJNY, EUROKORPUS, ARENDA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, AKCJA NIEMA, SZYPUŁKA, NASYCANIE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ZBAWICIEL, STAROISLANDZKI, KRZYŻYK, PAJERO, ZASUWNICA, UKŁAD KRWIONOŚNY, FORKIET, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, AWERROIZM, PUNK ROCK, DOSTĘP, STYGOFAUNA, TAHITI, MARCONI, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, BIBUŁKA, FENIRAMINA, DUR POWROTNY, ŁAD, KOŁPAK, POSTĘPEK, CYTWAR, LIST MOTYWACYJNY, WYDATEK MAJĄTKOWY, PROSTOSKRZYDŁY, DESMAN UKRAIŃSKI, TWIERDZENIE CANTORA, REMIX, ŻWAWOŚĆ, PANAMA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, RYNEK PIERWOTNY, HOBBIT, KOTWICA KINESTETYCZNA, DZIAŁ, WYKRÓJ, ARANŻACJA, GRATISIK, STANDING FINANSOWY, AMERYKANKA, NOOB, KOMBINACJA ALPEJSKA, JEHOLOPTER, HERMAFRODYTYZM, PERYSKOP ODWRACALNY, KOZA PIERWOTNA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, ZBRODNIA HITLEROWSKA, OPŁYW, DAR POMORZA, LORIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, RUCH, AGENT, GRUPA ILORAZOWA, MERMOZ, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PRZEWODZIK, DOMEK JEDNORODZINNY, JĘZYK JAPOŃSKI, ASCETA, SZEKEL, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, NARAMIENNIK, PODANIE, CHOROBA WIRUSOWA, CHOROBA STARGARDTA, STOPA LĄDOLODU, KIOGA, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, FANPAGE, KAPLICA, WYRAK, SPODECZEK, FOTOKSIĄŻKA, ULTRABOOK, DŻUBBA, KOSSAK, FAWORYT, MENNONITYZM, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, PORZĄDEK PUBLICZNY, URLOP WYPOCZYNKOWY, STANICA, JEDYNY PIERŚCIEŃ, KOMŻA, POŻAR, TAPINOCEFAL, LEK PRZECIWLĘKOWY, WINCERADA, PISUM, DEKALOG, ŚWIADECTWO, CIŚNIENIE TĘTNICZE, TIK, NARNIA, DŻYGITÓWKA, CZAPRAK, RUCH PRZYŚPIESZONY, GLIGLIŃSKI, DYSK AKRECYJNY, PIES LATAJĄCY, ZENIT, ŻÓŁW IRWINA, MONARCHIA ELEKCYJNA, DZICZ, JEZIORO EPISZELFOWE, BŁOTNIARKA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, BRUNO, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ODSKOK, ZAJĘCZE GRUSZKI, UMOWA O PRACĘ, TRYB, MŁOTECZEK, PRESPA, POCISK NIEPENETRUJĄCY, NAMAKSAR, INFUŁAT, STACCATO, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, TRĄBKA POCZTOWA, CZARA GŁOSOWA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, RENTA ODROBKOWA, KREACJONIZM, WOLEC, LINEARYZM, PIELĘGNIARSTWO, CHRZEST, NUBIRA, PUNKT KARNY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, SAURON, WIRUSY SSRNA(+), PRAWO BUDŻETOWE, ?SHOGUN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOPUSZCZANY PRZEZ PRAWO SZCZEGÓLNY, UPROSZCZONY TRYB PRZEKRACZANIA GRANICY PAŃSTWOWEJ PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE W STREFIE PRZYGRANICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOPUSZCZANY PRZEZ PRAWO SZCZEGÓLNY, UPROSZCZONY TRYB PRZEKRACZANIA GRANICY PAŃSTWOWEJ PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE W STREFIE PRZYGRANICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAŁY RUCH GRANICZNY dopuszczany przez prawo szczególny, uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej przez osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAŁY RUCH GRANICZNY
dopuszczany przez prawo szczególny, uproszczony tryb przekraczania granicy państwowej przez osoby zamieszkałe w strefie przygranicznej (na 17 lit.).

Oprócz DOPUSZCZANY PRZEZ PRAWO SZCZEGÓLNY, UPROSZCZONY TRYB PRZEKRACZANIA GRANICY PAŃSTWOWEJ PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE W STREFIE PRZYGRANICZNEJ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DOPUSZCZANY PRZEZ PRAWO SZCZEGÓLNY, UPROSZCZONY TRYB PRZEKRACZANIA GRANICY PAŃSTWOWEJ PRZEZ OSOBY ZAMIESZKAŁE W STREFIE PRZYGRANICZNEJ. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x