RUCH CZĄSTECZEK WODY WOKÓŁ CIAŁA STAŁEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPŁYW to:

ruch cząsteczek wody wokół ciała stałego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPŁYW

OPŁYW to:

ruch cząsteczek powietrza wokół jakiejś masy (np. samolotu, samochodu) (na 5 lit.)OPŁYW to:

ruch wody wokół skały (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCH CZĄSTECZEK WODY WOKÓŁ CIAŁA STAŁEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.162

WYRAŻENIE OKAZJONALNE, PIÓRO, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ESTERAZA, GAROSMANCJA, TERMOMETR LEKARSKI, PODWIĘŹ, SAMORZUTNOŚĆ, PIRANIOWATE, KROPIELNICA, KISIEL, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, FERGANOCEFAL, FOSA, KRUSZON, KILWATER, STRUNOWIEC, WYPAR, NISZCZUKA DŁUGONOSA, PIEKŁO, ODPŁYW ŻYLNY, HANSUEZJA, ODWŁOK, SZCZELNOŚĆ, KOCZKODAN NADOBNY, WZORY CRAMERA, EROS, SITO MOLEKULARNE, RETROGRADACJA, TORPEDA LOTNICZA, WIEŃCE, DOCHÓD PASYWNY, TOWOT, ODSKOK, TRIMER, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, RAJA MALTAŃSKA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, FISZBINOWIEC, UPUST, ABISOBENTAL, SINIEC, COOK, KONTRASTER, STOPIEŃ WODNY, MIECZNIK, AKSOLEMA, WĄŻ, TYRYSTOR, NASTĘP, TORFOWISKO WYSOKIE, GALUSKI, PERYGEUM, POMPA OBIEGOWA, FALKA, BOJLER, BEZWŁAD, TOTEM, AKCIK, PEBA, FIZYKA STATYSTYCZNA, ZAKRZTUSZENIE, BECZKOWÓZ, PRZYŚPIESZENIE KĄTOWE, LODOWIEC SZELFOWY, MNICH, MEDIA, GEST, BINDOWNICA, KLAOZAUR, APOGEUM, OPONKA, HYDROMECHANIZACJA, ATLETA, ŚCIĄGACZ, TRZEPOT, ZAKRĘT, CHEMIA OBLICZENIOWA, TRAGAKANTA, PRZEWODZIK, POWŁOKA, PTASZNIK WENEZUELSKI, PARSYZM, DRESZCZ, NASYCANIE, MOTYLEK, MISIEK, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, KORYTOZAUR, MECHANIKA KLASYCZNA, ŁOŻYSKO, CHOROBA SEGAWY, WĄTŁOŚĆ, SATELITA, NEOTENIA, MER, MISIO, FAŁDOPŁETWE, WIOSKA TEMATYCZNA, NAPĘD, TRASZKA SARDYŃSKA, EMULSJA ASFALTOWA, SKORUPIAKI WYŻSZE, URAZOWOŚĆ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, WYSYPKA, WODY TERYTORIALNE, PUCHLINA WODNA, MORŚWIN CZARNY, PRĄD, RUCH PRZYSPIESZONY, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, LUSITANOZAUR, PĄCZKOWCE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, PRĘDKOŚĆ, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ROZGWIAZDY, GALWANOTERAPIA, WĘZEŁ, NIMB, SALAMANDROWATE, DOK PŁYWAJĄCY, ZAPORA WODNA, DORADY, ŚCIĄGACZKA, DELFIN WYSMUKŁY, WYLINKA, AMFIBIA, KLĘK PROSTY, OREAS, PRYSZNIC, WODY INGLACJALNE, SZLAUF, KROCZE, REZONANS, ZEGAR WODNY, OPÓR AERODYNAMICZNY, EMISYJNOŚĆ, PRYSZNIC, WĘDRÓWKA DUSZ, SUW, SITO, WAŁEK, FAVELA, SEWERYN, LITR, STAN OSTRZEGAWCZY, AGORA, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PRĄD, TYŁEK, DEKLINACJA, STAW OSADOWY, TWARDZIEL, CIAŁO SZARE, USTERZENIE PIONOWE, PIZOID, ROWER WODNY, OTOK, PŁETWA STEROWA, TROGLOFIL, LEJ, KORYTKO, ORTEZA, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, SPIRYTUS, PŁETWA, PINGWIN ADELI, LIGABINO, KULMINACJA, ZRZUT, KRZYWA BALISTYCZNA, PODUSZKA POWIETRZNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, CEMENTOWE BUTY, ROPNIAK, MYMURAPELTA, MASŁO, DEZODORANT, PRECESJA, MIMEZJA, OTOCZKA, BAŃKA, ORBITER, KIL, NASKÓREK, PŁYWACZEK, ŚLEDZIOWATE, EKOLOGIZM, WODOWSKAZ, ODWODNIENIE, KSZTAŁTY, ŁAMANIEC, WĄŻ POŻARNICZY, NOSIWODA, BUGENAZAURA, RUCH, MIEJSCE, SKALA RANKINE'A, KRĄG KAMIENNY, JORDAN, POZWOLENIE EMISYJNE, HALOFIL, WALEC, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, CZARNA SOTNIA, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, KOCIOŁ FLUIDALNY, PRĄD, CZARNA WDOWA, CHASYDYZM, SPŁYW, SZCZUTEK, PRZEPROST, TAJSKI, OPŁYW, ZANURZENIE, SARDELA EUROPEJSKA, OBEJMA, GALARETKA, NIEWAŻKOŚĆ, DEFERENT, DELFIN RISSO, DORABOWATE, RAFA, PŁYWACZEK, KORDON SANITARNY, WARSTWA ADSORPCYJNA, ENDOSZKIELET, STYGIMOLOCH, DELUWIUM, MASA SPOCZYNKOWA, RUCH KRZYWOLINIOWY, BREWICERATOPS, KOPALINA LECZNICZA, ELEWACJA, DENITRYFIKATOR, SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA, EKOSFERA, NEOREALIZM, PARA WODNA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, TRAKTURA, STOPIEŃ WODNY, ZASUWNICA, PRZEŚLIZG, KANALIZACJA DESZCZOWA, RECEPTOR WĘCHOWY, KRĘT, PRZEPUST, CZARNA SOTNIA, PARACENTEZA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PROGRESYWIZM, SPEKTROMETR MASOWY, PELAGIAL, SEJSZE, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, RUCH FRYKCYJNY, LAJKONIK, KANALIZACJA BURZOWA, ODSUW, ZNAMIĘHALO, SPRĘŻYSTOŚĆ, WRZENIE, SPALINY, SILNIK LINIOWY, NASKÓREK, DOBA, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, KRATER, MLEKO W PROSZKU, ZAWZGÓRZE, OSAD DELUWIALNY, ŁAPCE, LÓD GRUNTOWY, ŁOSOŚ, UCHWAŁA, ALKOHOL ABSOLUTNY, CHITYNA, DRAKOPELTA, KIERAT, ZATYCZKA DO USZU, RANA WYLOTOWA, JEZIORO LOBELIOWE, ELIPSOIDA OBROTOWA, RUCH CIĄGŁY, TRYSKAWKA, COMPLUVIUM, ARMINIANIZM, BÓBR ZWYCZAJNY, SZCZAWA, ROBAK, RÓWNANIE FALOWE, RETENCJA, ELEWACJA, ?APHELIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.162 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCH CZĄSTECZEK WODY WOKÓŁ CIAŁA STAŁEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCH CZĄSTECZEK WODY WOKÓŁ CIAŁA STAŁEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPŁYW ruch cząsteczek wody wokół ciała stałego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPŁYW
ruch cząsteczek wody wokół ciała stałego (na 5 lit.).

Oprócz RUCH CZĄSTECZEK WODY WOKÓŁ CIAŁA STAŁEGO sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - RUCH CZĄSTECZEK WODY WOKÓŁ CIAŁA STAŁEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x