HIPOTETYCZNY WIELKOSKALOWY RUCH MATERII WE WSZECHŚWIECIE, ZAOBSERWOWANY WE WRZEŚNIU 2008 ROKU PRZEZ GRUPĘ POD KIERUNKIEM ALEKSANDRA KASHLINSKY'EGO W DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ SATELITĘ WMAP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIEMNY PRZEPŁYW to:

hipotetyczny wielkoskalowy ruch materii we Wszechświecie, zaobserwowany we wrześniu 2008 roku przez grupę pod kierunkiem Aleksandra Kashlinsky'ego w danych zebranych przez satelitę WMAP (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HIPOTETYCZNY WIELKOSKALOWY RUCH MATERII WE WSZECHŚWIECIE, ZAOBSERWOWANY WE WRZEŚNIU 2008 ROKU PRZEZ GRUPĘ POD KIERUNKIEM ALEKSANDRA KASHLINSKY'EGO W DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ SATELITĘ WMAP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.324

PERKOZ BIAŁOCZUBY, JĘZYK FLAMANDZKI, VITARA, TRANSPORTER, PROPOLIS, PŁASKLA, POWIERNICTWO, CZAPRAK, MLECZAJ LEPKI, TEATR CIENI, WYSKLEPEK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, AGRARYZM, PROTEROZUCH, OGIEŃ KRZYŻOWY, TOR WODNY, DOUBLE DUTCH, PIKANIE, SMOK, DOS, TEST ŁOSIA, ROLA, EFEKT SNOBA, URZĄDZENIE WYJŚCIA, ŁOPATKA, TELLURIUM, CHOROBA RDZY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, RUCH BEZWIZOWY, CHOCHLA, CINQUECENTO, HEGLIZM, GWIAZDKA, CHONDRA, KUCHNIA WOJSKOWA, SIERPIEŃ, OSET KĘDZIERZAWY, DESZCZÓWKA, SZYFR, GWARANCJA, AKT ADMINISTRACYJNY, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, MIODOJAD CIEMNY, AUDIOBOOK, RZEŻUSZNIK, RAFA, LITERA TEKSTOWA, KRAS, AMINA, PATRON, STOPA LODOWCA, SERDUSZKA OKAZAŁE, BORDER, KASZA PERŁOWA, PARAPET, REGULARYZACJA TICHONOWA, CZEPIEC, PETRYFIKACJA, MILEW, REALNY SOCJALIZM, KANAŁ ENERGETYCZNY, PODTYBINKA, ZAWŁOKI, PRZEJĘCIE, INGRES, PIĘTKA, KUC ZANISKARI, LUINI, MOBILE, PALARNIA, TARGI, GRZECH PIERWORODNY, MESJANIZM, PUNKT KARNY, ADMINISTRATOR DANYCH, WINIEC, SAMOROZPUSZCZANIE, ZEGAR WODNY, DUŻY PION, KRZYŻ PAPIESKI, PODKOMENDNY, SZTORMLINA, ROZMOWY W MAGDALENCE, FIZYKA STATYSTYCZNA, WĘDRÓWKA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SAKS, VIVALDI, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, DAKAR, HUROŃSKI, WAFEL, DEFORMACJA, STREAM, BIOMAGNETYZM, SALONOWIEC, ZWARCIE DRZEWOSTANU, BRYŁA LODU, GŁOWNIA KUKURYDZY, JĘZYK LINGALA, APLA, ŻÓŁW OLIWKOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, DRZEWOŁAZOWATE, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, MAŁY RUCH GRANICZNY, NARKOANALIZA, EGO, PLACOWE, PRZYNĘTA SZTUCZNA, POKARM, ASFODEL, STANICA, LINIA, INFLACJA AKADEMICKA, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, KURATORKA, KLON, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MACA, WIRUSY DSDNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RZĄD KOALICYJNY, SZCZYPIOREK, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, PRASADA, TRZEJ KRÓLOWIE, TRYSKAWKA, SKALA RICHTERA, PLATFORMA SATELITARNA, PISUAR, WIOSNA, ETYMOLOGIA LUDOWA, HULA, VIVALDI, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PŁÓCIENNICA, NOTACJA DIRACA, ANTYCYKLON, KONSULTANTKA, KOMA, POŻAR, KULBAKA, KUC AMERYKAŃSKI, ZŁOTY DEWIZOWY, ABOLICJONIZM, WYDZIELINA, OBŁUSZYN, PRAWO MOJŻESZOWE, MOZARAB, DROGA PRZEZ MĘKĘ, MARŻA HANDLOWA, DRENAŻ, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, ELEMENT ODSTAJĄCY, PLOTER TERMICZNY, KOŃ TORYJSKI, PAUPER, ŁÓJ, LANE CIASTO, OWERSZTAG, JASKINIA LODOWA, TRIFORIUM, SERWER WIDEO, KREATYZM, OBYWATEL, HOŁUJ, BON PIENIĘŻNY, BIOSFERA, SEMESTR ZIMOWY, OSTROGI, SPIRILLOZA, SPOWALNIACZ, MAJSTERSTWO, WZW D, PŁAWIK, RYZYKO INWESTYCYJNE, MERMOZ, TRYSKAWKA, SPISEK, KAPA, POLIALKOHOL, MAŚLACZEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, GARBATE ANIOŁKI, PRZEMOC, GĘSTOŚĆ KRYTYCZNA, TERAPIA ODRUCHOWA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, BILANS BRAMKOWY, KOŃ DOŃSKI, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, KÓZKI, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, OKNO RADIOWE, ZWIĄZEK AZOWY, SZTUKI PLASTYCZNE, SABOT, AKCJA AFIRMATYWNA, SANIE, NAWAŁNIK CIEMNY, SPÓŁKA CÓRKA, BIEL, SYMETRALNA, EMPIRYZM LOGICZNY, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, MIANOWNIK, WYSOKOŚĆ DYNAMICZNA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, MIÓD SZTUCZNY, CHOROBA PROMIENNA, UPIÓR PIERŚCIENIA, GODŁO PROMOCYJNE, TAMTAM, TRAWERS, NIDA, ZNAMIĘ ITO, STARY MALUTKI, STRÓJ, OKRĄŻENIE, KALENDARZ SŁONECZNY, NIKOLAIZM, SAMOAŃSKI, OPŁATA BANKOWA, BERMYCA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KOTWICA KINESTETYCZNA, DEWALUACJA, ZIEMIA OBIECANA, HARCERKA ORLA, WIRUSY SSRNA-RT, ŚCIGAŁKA, KUŁACTWO, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PŁOTEK, ORKIESTRA, DYSTANS, WAHANIE, KORTYKOSTERYD, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, MARKGRAF, BON LOKACYJNY, PALLAS, ROZPLOT, LEK PRZECIWLĘKOWY, PRODUKCJA WTÓRNA, HARCAP, MALUCZKOŚĆ, WIDŁOGONEK, AUTOTOMIA, WODEWIL, KONTRGAMBIT PHILIDORA, LAKTAM, KULMINACJA, BROŃ, TRYMER, ULTRA, JUWENALIA, POCIĄG METRA, DERMATOGLIF, CZCIBÓR, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, PAMPA, BIEGUN, SUTANELA, CHARLES, GRUCZOŁ TARCZOWY, EKSPRES DZBANKOWY, ZBAWICIEL, TWIERDZENIE CANTORA, GUMA, PSEUDOMORFIZM, SZTUCZNY CZŁONEK, STEROL, ANONIMIZACJA, ANALITYCZKA, KARMIDŁO, ABIOGENEZA, BRETOŃSKI, LATO, AMINOFENOL, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY, OSEŁEDEC, PRZÓD, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PISIA, SPRAY, DICKMANN, OSKARŻENIE, NIESTRAWNOŚĆ, KRAJOBRAZ KULTUROWY, LAGUNA, WAHADŁOWIEC, ROBUR, ?FAWORYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HIPOTETYCZNY WIELKOSKALOWY RUCH MATERII WE WSZECHŚWIECIE, ZAOBSERWOWANY WE WRZEŚNIU 2008 ROKU PRZEZ GRUPĘ POD KIERUNKIEM ALEKSANDRA KASHLINSKY'EGO W DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ SATELITĘ WMAP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HIPOTETYCZNY WIELKOSKALOWY RUCH MATERII WE WSZECHŚWIECIE, ZAOBSERWOWANY WE WRZEŚNIU 2008 ROKU PRZEZ GRUPĘ POD KIERUNKIEM ALEKSANDRA KASHLINSKY'EGO W DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ SATELITĘ WMAP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIEMNY PRZEPŁYW hipotetyczny wielkoskalowy ruch materii we Wszechświecie, zaobserwowany we wrześniu 2008 roku przez grupę pod kierunkiem Aleksandra Kashlinsky'ego w danych zebranych przez satelitę WMAP (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIEMNY PRZEPŁYW
hipotetyczny wielkoskalowy ruch materii we Wszechświecie, zaobserwowany we wrześniu 2008 roku przez grupę pod kierunkiem Aleksandra Kashlinsky'ego w danych zebranych przez satelitę WMAP (na 14 lit.).

Oprócz HIPOTETYCZNY WIELKOSKALOWY RUCH MATERII WE WSZECHŚWIECIE, ZAOBSERWOWANY WE WRZEŚNIU 2008 ROKU PRZEZ GRUPĘ POD KIERUNKIEM ALEKSANDRA KASHLINSKY'EGO W DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ SATELITĘ WMAP sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - HIPOTETYCZNY WIELKOSKALOWY RUCH MATERII WE WSZECHŚWIECIE, ZAOBSERWOWANY WE WRZEŚNIU 2008 ROKU PRZEZ GRUPĘ POD KIERUNKIEM ALEKSANDRA KASHLINSKY'EGO W DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ SATELITĘ WMAP. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x