CZŁONEK SANDINISTOWSKIEGO FRONTU WYZWOLENIA NARODOWEGO (SANDINISTÓW) - CENTROLEWICOWEJ, LEWICOWO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ W NIKARAGUI, WYWODZĄCEJ SIĘ Z UGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO, KTÓRE ZDOBYŁO WŁADZĘ W WYNIKU POWSTANIA NARODOWEGO W 1979 ROKU, ZWANEGO REWOLUCJĄ NIKARAGUAŃSKĄ LUB SANDINISTOWSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SANDINISTA to:

członek Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (sandinistów) - centrolewicowej, lewicowo-chrześcijańskiej i socjaldemokratycznej partii politycznej w Nikaragui, wywodzącej się z ugrupowania partyzanckiego, które zdobyło władzę w wyniku powstania narodowego w 1979 roku, zwanego rewolucją nikaraguańską lub sandinistowską (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK SANDINISTOWSKIEGO FRONTU WYZWOLENIA NARODOWEGO (SANDINISTÓW) - CENTROLEWICOWEJ, LEWICOWO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ W NIKARAGUI, WYWODZĄCEJ SIĘ Z UGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO, KTÓRE ZDOBYŁO WŁADZĘ W WYNIKU POWSTANIA NARODOWEGO W 1979 ROKU, ZWANEGO REWOLUCJĄ NIKARAGUAŃSKĄ LUB SANDINISTOWSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.337

SIEROTA SPOŁECZNA, SERWETECZKA, ZBÓJNIK, STOIK, MEDALIK, PODSZEWKA, CHOROBA NASU-HAKOLI, RENATA, IMPRESYJNOŚĆ, UPOLITYCZNIENIE, MOSTOWNICZY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, BARYCENTRUM, GRZBIETORODOWATE, EGZORCYZM, ANALIZA FUNKCJONALNA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, KOŁECZEK, LYGODIUM JAPOŃSKIE, PRAGNIENIE, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, USŁUGODAWCA, POSTERUNEK, WIDMO ABSORPCYJNE, EKSPERT, ŚWIT KALENDARZOWY, KOD JĘZYKOWY, WĘŻOWIDŁA, OSŁONKA NABYTA, NASIONO, PŁASKOSZ, GOSPODARKA TOWAROWA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, PATRIARCHALIZM, BAJOŃCZYK, OPERA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, PRZEKŁAD, PAROKSYZM, LANDWERZYSTA, KADZIELNICA, ROŚLINA TRUJĄCA, NOŻYK, ELEGIA, CZASZA, TRASZKA SARDYŃSKA, KARTACZ, NIMFAJON, WYPALANKA, TROLLKONTO, SARKOFAG, MAŁGORZATKA, STAN, NAWIEW, BRIT POP, SZPILKA, KRUSZYNA, POŚWIĘCENIE, WIDEOMAN, DIAMAGNETYZM, INTENSJA, ADIDAS, BENEFICJUM, ARGUMENT, BOLIMUSZKA, KOMBINEZON, PRZESŁUCHANIE, WARTOŚĆ BILANSOWA, NUTRIETY, PORNO, LISZAJ CZERWONY, ALGRAFIA, SZKUTNIK, OSOBA, CUKRZYCA BRĄZOWA, WORLD OF WARCRAFT, CZAJNICZEK, RUTYNA, JASTRZĘBNIK, KONSOLETA, KOŃ CUGOWY, AWIATYKA, ZIELENINA, JĘZYK ALEUCKI, ŁUCZYNA, GRUBA ZWIERZYNA, LAMUCKI, PONTICELLO, BAR, KSIĘGA METRYKALNA, CHAŁTURZYSTA, PLEBEJUSZ, WIECZÓR PANIEŃSKI, PANEL STEROWNICZY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PŁAZY OGONIASTE, POINTER, HUMORESKA, ZARYS, LIMFOBLAST, MISIAK, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, GOSPODARKA NATURALNA, KIBITKA, AŁMATY, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, SUWNICA BRAMOWA, RYGORYSTKA, PŁAWA SONAROWA, SZKARŁUPIEŃ, CZAPRAK, DRZWI PRZESUWNE, PUNKT ZWROTNY, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, DUCHOWIEŃSTWO, PRAWOZNAWCA, ESPADRYLA, INŻYNIER DUSZ, KATANGA, DYSFONIA, REFLEKSOLOGIA, DOMINACJA ZUPEŁNA, PRZĘSŁO, SKŁAD PODATKOWY, SPIS LUDNOŚCI, LEMNID, RADIACJA ADAPTATYWNA, AMFITEATR, ROZBIEŻNOŚĆ, KORPUS, CYKL REPRODUKCYJNY, GWIAZDKA, FALA ODBITA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, FURAŻER, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, TECHNIKA OPERACYJNA, MIGRACJA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, IMACZ, NIERUCHOMOŚĆ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, DYMISJA, NASTĘP, IRAŃSKI, WITAMINA, CYTADELA, CANZONETTA, ORANŻADA, ROZBÓJNICTWO, ANONS, ŻYŁA, PLAN SYTUACYJNY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, RACICA, OPAŁ, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, WYBRYK NATURY, GUFFA, SFERA, SKALISKO, MONOCHROMATYZM, DZIEWIARKA, ADALINA, OBROTNIK, ZAKŁADKA, KOLORYT LOKALNY, WARSTWA PODSTAWNA, DIAKON, PÓŁROCZNIK, AKWEN, SMETANA, ARPEDŻIO, DEFINITOR, DRAGONADA, PŁUCA, CYKL KONIUNKTURALNY, UCZELNIA, OGÓR, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, RARYTAS, TEREN, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, SEDES, DŻET, TRZPIEŃ, RUCH PIESZY, GRUSZKA, POCIĄGNIĘCIE, BIELIŹNIARSTWO, NIZIOŁEK, KRAJE, PRZYPAŁ, BLISKOŚĆ, ZBIOROWISKO, LAS, BIOMETEOROLOGIA, STOPKA, JĘZYK POMOCNICZY, POZIOM, GRAFICIARZ, BÓBR KANADYJSKI, TRESER, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, PRACA, REFLEKS, MATERO, SIEĆ ENERGETYCZNA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, SFEROLIT, BEZBRONNOŚĆ, SMILEY, GATUNEK PARASOLOWY, GRZYB NADRZEWNY, SPRZĘG, FALA BALISTYCZNA, SPAWACZ, ZIMOWISKO, ZNAK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, JAN, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, EXLIBRIS, NOK, RADŻA, FILM OBYCZAJOWY, FARBA KLEJOWA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, OSTROWIANKA, LINDBLAD, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ROPUCHA WODNA, WIETRZENIE TERMICZNE, PRZYJEZDNA, STRZELEC POKŁADOWY, JĘZYK FALISKI, KAŁMUK, PRZEJŚCIE, PRZEWIDYWANIE, AROMAT, SUMATOR, ANTOCYJANIDYN, KONWERSJA GENÓW, MIECHOWITA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, KSIĄŻĄTKO, PLECIONKA, OBIEG, JASZCZUR, AMYLOFAGIA, GŁOWA, REKIN, WZW E, OLEJARSTWO, ORGANISTKA, NAJEM, EFEKT SNOBIZMU, CZWARTY, PRZYLĄDEK, GAMA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WEJŚCIE, BASKINA, MENZURKA, KASZALOT, MLEKO, FERMA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, KOLCZAK, ZAĆMA POURAZOWA, FAJECZKA, FRUWANIE, MOGISYGMATYZM, DAMA, DZIECINNOŚĆ, EGOCENTRYZM, KRYMINALISTYKA, APELACJA, NASIENNIK, STARA, ROTACJA, PRÓBA, DOROŻKARSTWO, TANAGRYJKA, GEMISTA, KAUCZUK BUTYLOWY, OGNISKO WULKANICZNE, KAMYCZEK USZNY, METODOLOGIA, MORWA, MAKINTOSZ, DROGA ŻELAZNA, RYNKA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, OLIWA Z OLIWEK, KORDYT, KANONISTYKA, EKLER, LINIA SPEKTRALNA, ?MŁYNEK DO ODPADKÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.337 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK SANDINISTOWSKIEGO FRONTU WYZWOLENIA NARODOWEGO (SANDINISTÓW) - CENTROLEWICOWEJ, LEWICOWO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ W NIKARAGUI, WYWODZĄCEJ SIĘ Z UGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO, KTÓRE ZDOBYŁO WŁADZĘ W WYNIKU POWSTANIA NARODOWEGO W 1979 ROKU, ZWANEGO REWOLUCJĄ NIKARAGUAŃSKĄ LUB SANDINISTOWSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK SANDINISTOWSKIEGO FRONTU WYZWOLENIA NARODOWEGO (SANDINISTÓW) - CENTROLEWICOWEJ, LEWICOWO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ W NIKARAGUI, WYWODZĄCEJ SIĘ Z UGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO, KTÓRE ZDOBYŁO WŁADZĘ W WYNIKU POWSTANIA NARODOWEGO W 1979 ROKU, ZWANEGO REWOLUCJĄ NIKARAGUAŃSKĄ LUB SANDINISTOWSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SANDINISTA członek Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (sandinistów) - centrolewicowej, lewicowo-chrześcijańskiej i socjaldemokratycznej partii politycznej w Nikaragui, wywodzącej się z ugrupowania partyzanckiego, które zdobyło władzę w wyniku powstania narodowego w 1979 roku, zwanego rewolucją nikaraguańską lub sandinistowską (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SANDINISTA
członek Sandinistowskiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (sandinistów) - centrolewicowej, lewicowo-chrześcijańskiej i socjaldemokratycznej partii politycznej w Nikaragui, wywodzącej się z ugrupowania partyzanckiego, które zdobyło władzę w wyniku powstania narodowego w 1979 roku, zwanego rewolucją nikaraguańską lub sandinistowską (na 10 lit.).

Oprócz CZŁONEK SANDINISTOWSKIEGO FRONTU WYZWOLENIA NARODOWEGO (SANDINISTÓW) - CENTROLEWICOWEJ, LEWICOWO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ W NIKARAGUI, WYWODZĄCEJ SIĘ Z UGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO, KTÓRE ZDOBYŁO WŁADZĘ W WYNIKU POWSTANIA NARODOWEGO W 1979 ROKU, ZWANEGO REWOLUCJĄ NIKARAGUAŃSKĄ LUB SANDINISTOWSKĄ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZŁONEK SANDINISTOWSKIEGO FRONTU WYZWOLENIA NARODOWEGO (SANDINISTÓW) - CENTROLEWICOWEJ, LEWICOWO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ I SOCJALDEMOKRATYCZNEJ PARTII POLITYCZNEJ W NIKARAGUI, WYWODZĄCEJ SIĘ Z UGRUPOWANIA PARTYZANCKIEGO, KTÓRE ZDOBYŁO WŁADZĘ W WYNIKU POWSTANIA NARODOWEGO W 1979 ROKU, ZWANEGO REWOLUCJĄ NIKARAGUAŃSKĄ LUB SANDINISTOWSKĄ. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x