JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ SERBOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ BUDZISZYNA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI to:

jeden z dwóch języków łużyckich, którym posługują się Serbołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Budziszyna we wschodniej części Niemiec (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ SERBOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ BUDZISZYNA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.817

ZDENERWOWANIE, CIĄG, RĘCZNIK KĄPIELOWY, SIODŁO DAMSKIE, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, KOD DWÓJKOWY, PIECZONA ALASKA, ZAKOCHANA, KĄT DWUŚCIENNY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, LODOWIEC SZELFOWY, ZALANIE PAŁY, BOŻE NARODZENIE, STOP ŁOŻYSKOWY, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, SZTUTOWO, TUPAJOWATE, RECJA, BAROSKOP, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, TELEMARK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, HYBRYDA, OWALNICA, ZASTAWKA MITRALNA, MUZYCZNOŚĆ, ANTYGRAWITACJA, TITANIA, CZARTER, JĘZYK AUSTRONEZYJSKI, OBRÓT, MIARKA, POMORSKI, JĘZYK FALISKI, CHOROBA KAHLERA, NADWZROCZNOŚĆ, UTLENIANIE, PROCES STACJONARNY, ALBULOKSZTAŁTNE, ALABAMA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, UMOWA O DZIEŁO, SANSSOUCI, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, BOMBA WODOROWA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, RYBOJASZCZURY, DUBLET, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, RACJONALIZM, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KANADA, MASA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, KORMORAN CZERWONONOGI, JĘZYKI AŁTAJSKIE, JAPOŃSKI, BROŃ CHEMICZNA, KLIPA, BŁĘDNY OGNIK, TEST, PRÓBA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, MĘCZENNICA GRONIASTA, OPERATOR KABLOWY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, LUSITANO, WJAZD, PARADOKS, TROLEJBUS, IMPERIUM, JEŻOWIEC, KRYKIET, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, SARABANDA, BAUHIN, PARTIA KATALOŃSKA, SKRZYDŁO, KOREAŃSKI, MABUJA WIELOPRĘGA, OŚCIEŻNICA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, ZBLIŻENIE, NIEZISZCZALNOŚĆ, FILEMON DZIOBOROGI, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, STRZAŁKA, UPADŁOŚĆ, MIŚ, APOSTAZJA, WŁOCHY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, UCHWYT, OBSUWISKO, CIĄGUTKA, CIĄG ARYTMETYCZNY, OPIEKA SPOŁECZNA, KARLIK MALUTKI, ALABASTRON, TURECKI, WZROST, ŚPIEW, TWARDY KARK, REKIN, ZAPŁODNIENIE, ABRAZJA, MISKA, BAKSZTAG, ODWAR, MAUBEUGE, SZALE, SZYNA, NAMYSŁ, OPENER, MINÓG MORSKI, SZRANKI, PERKOZ BIAŁOCZUBY, WZORZEC RUCHOWY, ZANZA, KAFEJKA INTERNETOWA, MIESZALNOŚĆ, PRZELĘKNIENIE, MAZUREK, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, PLASTYKA, ELITA, DRZWI WAHADŁOWE, SYNTETYK, MSZAKI, WIKTYMIZACJA, OPĘTANY, DRĘTWA, PODCHLEBSTWO, BOSTON, RUMUN, NIEWOLA EGIPSKA, DYON, RĘKAW, WSPÓŁBRZMIENIE, STRUKTURALISTA, CHOROBA RITTERA, KASZALOT, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PARÓWKA, SEZON LĘGOWY, WALIDACJA, STOPIEŃ HARCERSKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, WRZAWA, GĄSIOR, ANATOMIA KLINICZNA, WODA-WODA, TIENSZANOZAUR, CHWILÓWKA, MAŁPA WĄSKONOSA, LIMBURGIA, ŻUŻLAK, ZEGAR KWARCOWY, TOTEM, JĘZYK BIAŁORUSKI, OPROWADZACZKA, STWOSZ, NIESKWAPLIWOŚĆ, TAKIR, NERECZNICA GÓRSKA, ANGEOLOGIA, JĘZYK GERMAŃSKI, CHOROBA DEGOSA, KAKADU, PICOWNIK, EKLIPTYKA, TROSKA, BUSINESSWOMAN, MOLOSOWATE, ZNACZNIK, AKOMODACJA, KRAJ ZWIĄZKOWY, KAMIEŃ, STANOWISKO, SZABROWNIK, EGIPSKI, HIPERTONIA, KANAŁ RODNY, BRZEGOWCE, KAPONIERA, ALKANNA, DELFIN CZARNOGŁOWY, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, KUFEL, CZANY, JON HYDROKSYLOWY, KULIK MNIEJSZY, SUCHORYT, CHATEŃKA, NADZIEMNOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, EOZYNOCYT, BĄK, ŻONGLERKA, KALIMBA, TEORIA DOMINA, OZOREK, ZWROTNIK, SIEDZISKO, WKŁAD GRUNTOWY, MORZE CZARNE, MARTWY CIĄG, PRECYPITAT, BIOSELENOLOGIA, WISCONSIN, TORPEDA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, CHOROBA FORESTIERA, PYTANIE SIĘ, JESIOTR OSTRONOSY, ŻAKOSTWO, METEORYTYKA, SOCJOLOGIA FENOMENOLOGICZNA, GETTO SZCZĄTKOWE, EROZJA WSTECZNA, BEZCELOWOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, TERMOMETR ALKOHOLOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, POGROBOWIEC, WŁÓKNO, TUŁACZKA, POTRZASK, ANALIZA WYPUKŁA, ACHAJA, CHRONOMETR, KIERUNEK, RIESZ, STUPOR, MONARCHIZM, ROMANISTA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, NAPŁYW, DWUKULTUROWOŚĆ, BARYCENTRUM, CERKIEWSZCZYZNA, APEL, PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, DZIESIĄTKA, KOLCOPIÓREK BRĄZOWY, SKARGOWOŚĆ, GESTALT, JĘZYK TELUGU, PODWÓJ WIELKI, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, PALATALIZACJA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, PAŹDZIERZ, TEORIA CIAŁ, IKROWIEC, INKASKA, ROZWÓRKA, POCIĄG EKSPRESOWY, ARC SIN, SZANIEC, PIĘTKA, KRWAWNIK PANNOŃSKI, ALBUM, NAWIS INFLACYJNY, GILOWICE, KULTURA AZYLSKA, PRAWO PRYWATNE, SFERA NIEBIESKA, TURBINA AKCYJNA, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PROTARCHEOPTERYKS, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, AKLIMATYZACJA, ZASYP, LUBLIN, SILNIK STRUMIENIOWY, WŁÓKIENNICTWO, KRUŻGANEK, GALISYJSKI, HALO, HOMOLOGIA, SILMARIL, KONTRALT, POPRZEDNIK, INTEGRACJA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, OSAD, WEPS, LOGOPEDA, HERTZ, AKLIMATYZACJA, GEODEZJA GÓRNICZA, SAMIEC, ?SKAŁA PLUTONICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ SERBOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ BUDZISZYNA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ SERBOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ BUDZISZYNA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI jeden z dwóch języków łużyckich, którym posługują się Serbołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Budziszyna we wschodniej części Niemiec (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI
jeden z dwóch języków łużyckich, którym posługują się Serbołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Budziszyna we wschodniej części Niemiec (na 17 lit.).

Oprócz JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ SERBOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ BUDZISZYNA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDEN Z DWÓCH JĘZYKÓW ŁUŻYCKICH, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ SERBOŁUŻYCZANIE NA NIEWIELKIM OBSZARZE WOKÓŁ BUDZISZYNA WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI NIEMIEC. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast