FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK HOLENDERSKI (1629-95); PREKURSOR FALOWEJ TEORII ŚWIATŁA, TWÓRCA TEORII ROZCHODZENIA SIĘ FAL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HUYGENS to:

fizyk, astronom i matematyk holenderski (1629-95); prekursor falowej teorii światła, twórca teorii rozchodzenia się fal (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK HOLENDERSKI (1629-95); PREKURSOR FALOWEJ TEORII ŚWIATŁA, TWÓRCA TEORII ROZCHODZENIA SIĘ FAL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.322

WESOŁOŚĆ, ZNAMIĘHALO, MAGMA, HIPOPOTAM, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ARKA, STAROŻYTNICTWO, LENIUSZEK, METEOR, JĘZYK PROTOSEMICKI, METODA AGLOMERACYJNA, WYGRZMOCENIE SIĘ, BĘBEN TAKTOWY, UPAŁ, ZLEWKA, FLĄDRA, KAPOTAŻ, AKTUALIZOWANIE SIĘ, WYNIOSŁOŚĆ, SIŁA, KAMERTON WIDEŁKOWY, CZAS, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, KOMORA POGŁOSOWA, PRZEŁAWICENIE, ROBEREK, GWAŁT, ZNACZENIE, PŁYWACTWO, WIETRZENIE FIZYCZNE, GWAJAKOWIEC, MIĘSOPUST, LAWINA PIROKLASTYCZNA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, BOROWIEC, MCLAREN, ASYRYJSKI, GNIOTOWCE, TACZANKA, GWAŁTOWNOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, DZIEŻKA, DRIP, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BODZIEC PROKSYMALNY, STOMATOLOG, JĘZYCZEK U WAGI, NEPALSKI, ARCUS TANGENS, BALSAM KANADYJSKI, GAMEPLAY, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, CHALDEJSKI, CEBER, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZEBRA, META, POLEMIZATOR, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, KAMIKAZE, DOBRY DUCH, KACAPSKI, BARENTS, ZGNIŁY KOMPROMIS, BOCZEK, ROPOMOCZ JAŁOWY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PROSTAK, DIABELSKI MŁYN, FIZYKA SŁOŃCA, HIPERFOKALNA, SPEKTROMETRIA, STOŻEK WULKANICZNY, BOHEMISTYKA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, KOCHAŚ, TRÓJBÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, DZIEWIĄTA FALA, ELIKSIR ŻYCIA, MAHOMET, PUCH, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, POŚREDNIK, EPKA, OPERATOR KABLOWY, STACJA BAZOWA, RZUTKA, AMORFIZM, JĘZYK PRASEMICKI, GORĄCZKA ZŁOTA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, KIESZONKA SKRZELOWA, BETONOSKOP, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WROTKARSTWO FIGUROWE, KONIECZNY, WSTRZYMANIE, JĘZYK BIAŁORUSKI, NEBIWOLOL, SADYSTYCZNOŚĆ, KAPISZONÓWKA, ENCKE, SŁOWACYSTYKA, POLONIZATOR, NIEROZEZNANIE, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, PEANO, WIĘZADŁO KARKOWE, GENETYKA POPULACYJNA, MINIMALISTA, TROLEJBUS, UKŁUCIE, ZABAWOWICZ, GWAŁTOWNOŚĆ, PĘCINA, TELESKOP, SSAKI, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, FUNDUSZ SOŁECKI, CHOROBA BOSTOŃSKA, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, PLASTYKA, MADŻONG, POPRZEDNIK, SĄD KOŚCIELNY, MEDYCYNA PERSONALNA, CZERWONA BURŻUAZJA, ZAWARTOŚĆ, WOREK SPOJÓWKOWY, KUBEK, ARTYSTA, CHŁONIAK BURKITTA, FIGURKA TANAGRYJSKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, WSPÓŁBRZMIENIE, WABIK, PRZECIWNAKRĘTKA, MIKSER, JUTLAND, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, FIŃSKI, TREN, BROŻEK, KULTURA KRETEŃSKA, TRIADA CHARCOTA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, KOFAKTOR, KĄT PEŁNY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, RÓWNANIE CAŁKOWE, ALFA-BLOKER, SORABISTYKA, SKRĘCENIE STAWU, EZOP, GEOMETRIA ANALITYCZNA, EDYKUŁA, UPARTOŚĆ, TAŚMA, E-MAIL, KONTROLA, DROGI RODNE, ŁUK BLOCZKOWY, PARAGENEZA, KOŃ FIŃSKI, TURBINA CIEPLNA, ZŁÓG WAPNIOWY, POZBYWANIE SIĘ, KRYZA, NADAJNIK ISKROWY, TARCIE, NAŚLADOWNICTWO, EFEKCIARSTWO, KURS, NORWESKI, KIEROWNIK MUZYCZNY, PSALM ALFABETYCZNY, OLEJEK ETERYCZNY, ZJAWISKO KERRA, WERSJA STABILNA, STRZELNICA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, ZWINNOŚĆ, FEDERACJA, DYSTYCH, KARTEL NARKOTYKOWY, OCHOTNIK, ROPUCHY NOSATE, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, KRET, MAŁY FIAT, ADWENTYZM, DARŃ, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, PEŁZAK, STYL FORMULARNY, MEDIALNOŚĆ, ROŚLINA FIKCYJNA, UCZUCIE, GRZEBIENIARZ, GLINA ZWAŁOWA, HUTTON, KRATKA ŚCIEKOWA, DRAKON, DANYSZ, WYKRZTUSZANIE, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, LOTNOŚĆ, KOBIETA SPOD LATARNI, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, ŁUG, RAK AMERYKAŃSKI, BAŁYK, KOLORYMETRIA, ITALIAŃSKI, POJAZD GĄSIENICOWY, CORELLI, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, WARTKOŚĆ, ŚLIWA, AUSTRIACKI, CEMENTOWE BUTY, HARD CORE, ŻYWOTOPISARZ, PRZYROST, RUDA, PROMIENNIK, GOSPODARKA NATURALNA, CUMMINGS, FUSYT, TRUST, PASEK MAGNETYCZNY, FOWIZM, BOJER, MASELNICZKA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, OKRES PÓŁTRWANIA, GRUPA KETONOWA, WIRTUALIZACJA, ELITARYSTA, BŁONICA GARDŁA, COCKNEY, TRZPIEŃ, KANDYZ, PRINSEPIA CHIŃSKA, RODZAJ, OSTOJA, OBUSTRONNOŚĆ, PARALAKSA, BORDER, KUFF, HERMENEUTYKA, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, GIRARD, JĘZYCZEK, MAHAJUGA, CAP, KOŁATANINA, ŻAREŁKO, ZIELE, ANATOMIA FUNKCJONALNA, JEŻOWCE, SANKI, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KLUCZ NASADOWY, MIKROSOCZEWKA, WOLA, DZIEŃ, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, LINA RATUNKOWA, OBRAZEK, POZIOMKA WIRGINIJSKA, GRATIS, SIATKA, DOMEK, ALBUMIK, GOMBROWICZ, ZAKON SZPITALNY, ZAPRZĘG, FAKOMATOZA, CHEMIA, PEPINIERA, MRÓWKA SMĘTNICA, CYKL MENSTRUACYJNY, SANSON, ZADUPIE, JĘZYK DUNGAŃSKI, POSTRZELENIEC, MATRONA, KARETA, ZŁOŻENIE PODPISU, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ?MŁAKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.322 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK HOLENDERSKI (1629-95); PREKURSOR FALOWEJ TEORII ŚWIATŁA, TWÓRCA TEORII ROZCHODZENIA SIĘ FAL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK HOLENDERSKI (1629-95); PREKURSOR FALOWEJ TEORII ŚWIATŁA, TWÓRCA TEORII ROZCHODZENIA SIĘ FAL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HUYGENS fizyk, astronom i matematyk holenderski (1629-95); prekursor falowej teorii światła, twórca teorii rozchodzenia się fal (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HUYGENS
fizyk, astronom i matematyk holenderski (1629-95); prekursor falowej teorii światła, twórca teorii rozchodzenia się fal (na 7 lit.).

Oprócz FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK HOLENDERSKI (1629-95); PREKURSOR FALOWEJ TEORII ŚWIATŁA, TWÓRCA TEORII ROZCHODZENIA SIĘ FAL sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - FIZYK, ASTRONOM I MATEMATYK HOLENDERSKI (1629-95); PREKURSOR FALOWEJ TEORII ŚWIATŁA, TWÓRCA TEORII ROZCHODZENIA SIĘ FAL. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast