Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DISACHARYD, DWUCUKIER - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOZA to:

disacharyd, dwucukier - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DISACHARYD, DWUCUKIER - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.781

HIPOTELORYZM, SUPERNOWE, JAZZÓWKA, SŁOWIANIN, MONOGENIZM, BALANS, KICHA, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, ŚMIGACZ, DYSZA WYLOTOWA, PARALAKSA, KOTWA, PARABOLICZNOŚĆ, CHOROBA REUMATYCZNA, ZAKŁADKA, AZOT AMONOWY, KANAŁ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MORZE CZARNE, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PROROK, WSPÓLNOŚĆ, DZIDA, METALOGIKA, MAKROREGION, ŻERDNIK, ŚCISŁY POST, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ANALITYCZKA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SĄD KOŚCIELNY, ANTROPOLOG KULTUROWY, ROZCZAROWANIE, MAMIDŁO, GEREZA KRÓLEWSKA, KLIRING, PODŁOŻE GRUNTOWE, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, HIPERTONIA, KOTWICA RYBACKA, RELA, DZIEWCZYNA ULICZNA, BICZ SZKOCKI, DALEKOWIDZTWO, COOL JAZZ, DZISIEJSZOŚĆ, ROCK AND ROLL, POZYCJA BALETOWA, AMPUŁA, KROK, MAHDI, NEOBEHAWIORYZM, KROWA, ROZDANIE, ROMANISTYKA, NASIENNIK, ELOKWENCJA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, RADIANT, DACH NAMIOTOWY, FILEMON BLADY, TUSZ, TINTA, BARWA POCHODNA, IRISH DRAUGHT, USŁUGA OBCA, NOCEK ORZĘSIONY, SALA PLENARNA, NIEJEDNOLITOŚĆ, WYROK, STACJA, ROK GWIAZDOWY, WIGILIA, LAWA TRZEWIOWA, AUTOSKLEP, CHOROBA MÜNCHMEYERA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, UŻĄDLENIE, CESARZ, FARMAKODYNAMIKA, CZEPIEC HIPOKRATESA, RÓŻNICA, DEISTA, INWAZJA, DATOWANIE RADIOWĘGLOWE, SKŁAD, SANATORIUM UZDROWISKOWE, ZBLIŻENIE, ANOMALIA POLANDA, DRZWI HARMONIJKOWE, BURMISTRZYNA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, EPICYKL, PLANSZA, BŁAZENEK, ZWIĄZEK CHELATOWY, SILNIK ZAMKNIĘTY, OUD, GLEJCHENIOWATE, KOD ROZWINIĘTY, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, KRYPTOGRAFIA, CEGLARKA, SZPULA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, DEKLINACJA NIJAKA, OSTRONÓG, MASA SPADKOWA, CIĄGOTY, GRUPA WSPARCIA, SZAFARZ, OBRAZ, ODGŁOS, ZAKOCHANA, SZCZEGÓLNOŚĆ, WICEHRABIA, USTNIK, POGOTOWIE GAZOWE, RAMIENICA, FESTON, WAHACZ WZDŁUŻNY, DWUNASTKA, DOWÓD NIE WPROST, PIÓROSZ PIERZASTY, MOTYLEK, PALARNIA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ENDOCENTRYZM, SENTYMENT INWESTYCYJNY, DRES, BEDŁKA FIOLETOWA, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, CYGA, HAFT KRZYŻYKOWY, TARYFA ULGOWA, MANIPUŁ, TEKSTYLNY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, OLEJOWIEC, CZKAWKA, SŁOWACYSTYKA, WÓDKA, YGGDRASIL, KATAR KISZEK, RESTAURATOR, JEDWABNIK, TĘTNICA NERKOWA, GANGSTERSTWO, MODERUNEK, STEREOTYPIA RUCHOWA, DŻUNGLA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, PŁÓCIENNICA, TELEGRAF OPTYCZNY, CZUSZKA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, TYGRYSIE OKO, ZAMIANA, PRZEŁAWICENIE, DROGA POWIATOWA, PRZYGOTOWALNIA, ZDENERWOWANIE, PRZYŁĄCZE, FILOGENETYKA, ŁOSKOT, OLIGOMER, MELANODERMA, KARA, IRRADIACJA, TALENT, PĘDZARNIA, ELEKTRONOWOLT, TRZMIEL PARKOWY, SZTUKA LUDOWA, HYDROMETRIA, WODA PO KISIELU, KRÓLICZARNIA, TRÓJKOMBINACJA, FONDUE MIĘSNE, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, CASUS, HOMOLOGACJA CIĘŻAROWA, KRÓTKI RÓG, WZGLĄD, MIESZANIEC, PANDAN, PUZZLE, NADPŁYNNOŚĆ, HARTOWNOŚĆ, KOPROFIL, CHOROBA CAROLEGO, KLAPA, ŚWINIA CELEBESKA, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, KICHLARZ, UNIWEREK, SZAL, RYNEK, DZBANIEC, STRĄGA, FLOKUŁY, FOTOGRAFIA LOTNICZA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SZAMKA, WYŻYNKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, BABA JAGA, FALA WZROSTOWA, KLUB, SLALOM GIGANT, PRZESTĘPCA, INFORMATYKA MEDYCZNA, ETIOLOGIA, PRZYGODA, KONDENSATOR, PROTOZUCH, ERICKSON, POPARCIE, FILOZOFIA NAUKI, KOTEWKA, REWOLWER, NOSACZ, APOSTOŁ, INTUICYJNOŚĆ, CHRONOMETR, FLACHA, MINERALOGIA GENETYCZNA, STĘPKA, ZBÓJNIK, ARAGO, DESIGNERKA, ZAUROPODOMORFY, KOLOR, SUBEMITENT, AZYMUT TOPOGRAFICZNY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, UNIŻENIE, EKONOMIA ROZWOJU, LOCJA, KOŁOMYJEC, ASTRONAUTYKA, SKARGA, BANK, ANTENA DOOKÓLNA, RYBACZKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, EKSPEDYTURA, BAJDA, ALTANNIK LŚNIĄCY, NOC, LOJALIZM, DOROBKIEWICZ, PIECZYNG, SPORT RAKIETOWY, GAWĘDA SARMACKA, MODEL POINCARÉGO, WYTWÓRNIA FILMOWA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, PARNOTA, TRANSFUZJOLOGIA, RYBY DRAPIEŻNE, SOLNISKO, PARCELANT, EKSPANSYWNOŚĆ, PLOTER BĘBNOWY, KROWIENTA, BETONOWE BUTY, BUDA, CZŁOWIEK INTERESU, ZOONOZA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, TANGO ARGENTYŃSKIE, LISZAJ PŁASKI, PAREMIOGRAF, ROZMIĘKANIE, ELOPSOPODOBNE, AGREGATY MONETARNE, ZAPALENIEC, MIKSER, TŁUSZCZYK, OŻYNA, ORTOPTYSTA, KARUZEL, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, SKRĘCENIE STAWU, PUDER BRĄZUJĄCY, ARKADA, INTERMEZZO, FAŁSZYWY ŚWIADEK, GRECKI, PURYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: disacharyd, dwucukier - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DISACHARYD, DWUCUKIER - WĘGLOWODAN SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH CZĄSTECZEK CUKRÓW PROSTYCH, MIĘDZY KTÓRYMI TWORZY SIĘ WIĄZANIE GLIKOZYDOWE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bioza, disacharyd, dwucukier - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOZA
disacharyd, dwucukier - węglowodan składający się z dwóch cząsteczek cukrów prostych, między którymi tworzy się wiązanie glikozydowe (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x