NAPĘDZANY MECHANICZNIE POJAZD, KTÓRY PORUSZA SIĘ DZIĘKI WŁASNEMU NAPĘDOWI, MAJĄCY CO NAJMNIEJ CZTERY KOŁA, KOMPLETNY, SKOMPLETOWANY LUB NIEKOMPLETNY, OSIĄGAJĄCY MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJAZD SILNIKOWY to:

napędzany mechanicznie pojazd, który porusza się dzięki własnemu napędowi, mający co najmniej cztery koła, kompletny, skompletowany lub niekompletny, osiągający maksymalną prędkość przekraczającą 25 km/h (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAPĘDZANY MECHANICZNIE POJAZD, KTÓRY PORUSZA SIĘ DZIĘKI WŁASNEMU NAPĘDOWI, MAJĄCY CO NAJMNIEJ CZTERY KOŁA, KOMPLETNY, SKOMPLETOWANY LUB NIEKOMPLETNY, OSIĄGAJĄCY MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.690

SADYZM, MERENGA, GOSPODARNOŚĆ, INTERNACJONALIZM, MAJÓWKA, STOPNIOWALNOŚĆ, NIEDZIELNY KIEROWCA, OBÓZ WĘDROWNY, POTENCJAŁ ZETA, KOTWICA RYBACKA, RELISH, ANITA, POPARCIE, TĘPAK, SUTERENA, BIOLIT, FURIAT, SKRĘTNIK, GÓWNIARSTWO, DRĄGOWINA, GLUKOMETR, HRABINI, BUDOWNICTWO LĄDOWE, MAŁPOLUD, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KURS, IZOCHRONA, PLIK MULTIMEDIALNY, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, HARACZ, CIŚNIENIE STATYCZNE, CHYTROŚĆ, POMORSKI, MIKSER, ŁOŻYSKO TOCZNE, LOGATOM, ZASTÓJ, HRABINA, POŚCIELÓWA, PĘCINA, WARKOCZ, MALUCZKOŚĆ, BOB, ŚPIEWAK, KAPRYŚNIK, DOSTRZEGALNOŚĆ, LEPSZA POŁOWA, OSIEDLINY, OŚLARZ, LICHWA, ŻONGLER, KOMODOR, ZATRACENIE, LATOROŚL, BODZIEC, ELEKTORAT, ALKOWA, POJAWIENIE SIĘ, KRASNOLUDZKI, PERKALIK, SOS MALTAŃSKI, KOMAT, ŁANIA, PORT, AYER, SPRZĘŻAJ, ENIGMATYCZNOŚĆ, KAMIEŃ KOTŁOWY, CZARNA ROBOTA, EFEKT STYKU, ROK PRZESTĘPNY, MASŁO ORZECHOWE, LEKTOR, SEJM KONWOKACYJNY, OTWARCIE SERCA, AERODYNAMIKA, CIELENIE, GANG, POKUŚNIK, PILAR, BAJECZNOŚĆ, WSPARCIE FINANSOWE, OWALNICA, MITENKI, OBÓZ, ZEGAR WIEŻOWY, KONTUAR, ROMANTYZM, TUŁÓW, ZESZYT, ZGRZEWKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, STUDENT, JĘZOR OSUWISKOWY, GAŁĘZIAK, OZNAKA, PARCIANKA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, WIEŚ, HOL MIĘKKI, ROZCIEŃCZALNIK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, RYT, LUNETA, MOHER, OPERA, RURALISTYKA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, WSPOMNIENIE, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, STYL, PATOLOG, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, WETERYNARIA, KŁOPOTANIE SIĘ, PRZECZENIE, DOMINIUM, MINIVAN, RDZA, JEŹDZIEC APOKALIPSY, ŁOPATA, EKONOMISTA, SOLANKA, NALEPKA, BABOCHŁOP, CIĘŻKIE DZIAŁA, KOREKTOR, JEHOLOPTER, PACHCIARKA, ZAKUP, ROWER, REALISTYCZNOŚĆ, KAMIEŃ SŁONECZNY, MYSZ, SIEROTA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KANALIZACJA KABLOWA, DIAFTOREZA, ABORDAŻ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, ROŚLINA AKWARIOWA, SPLENDID ISOLATION, KARTY, DEKLARACJA, BOKOBRODY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, PATRONAŻ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, GLEBA, SYMBOL NIETERMINALNY, WIETRZENIE MECHANICZNE, EDYKUŁA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, TOPIELISKO, GRA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, MONTANISTA, ROSA MIODOWA, MALIMO, BREK, GRZYB NADRZEWNY, WYROBISKO GÓRNICZE, METALOPROTEINA, BALERON, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KIERAT, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, ROLNIK INDYWIDUALNY, PACZKA, TRANSEKT, OSOBOWOŚĆ, KRUSZYNA, PASTWA, ARKUSZ DRUKARSKI, MACH, GIBANIE, SZRAPNEL, INSTRUMENT POCHODNY, WYBITNOŚĆ, POLIKRYSZTAŁ, PANEL STEROWNICZY, SYNSEPAL, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, PSALMOGRAF, CZARODZIEJ, SZYSZKA, CHOROBA HECKA, RADIOMETRIA, OPONKA, PREGELJ, KROPKOWANIE, NABUMETON, HURMA, SHAFTOWANIE SIĘ, NADLOTKA, SUKA, GARDENIA, ŁOŻNIK, ODMA OPŁUCNOWA, COUNTRY ALTERNATYWNE, BRYŁA SZTYWNA, DRGANIE AKUSTYCZNE, OCIOS, GENE, CZĄSTKA DZIWNA, NIEWOLA EGIPSKA, KASETON, OLEJARNIA, DEGRENGOLADA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ADWOKAT, SOSNA GÓRSKA, PRZEŚWIETLENIE, ZŁOCIENICE, SAKLA, PODŁUŻNIK, INTENDENT, WYCIĄG TALERZYKOWY, FIZYKA MOLEKULARNA, GYMKHANA, RZEZAK, BASILEUS, PARNIK, PASEK, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, AKT, PIEGOWATY, ARYJSKOŚĆ, POLEWKA, HALO, FONETYKA, SKLEP WARZYWNY, OSTRZAŁ, OSTOJA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, FALA, PSZCZOŁA SKALISTA, GUZIK, RUCH PRZYŚPIESZONY, PLAC, STRONA INTERNETOWA, POLISACHARYD, SENIOR, OBLEGA, OPĘTANY, ZIMOWISKO, UCHO ZEWNĘTRZNE, RICHELIEU, ELEW, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, SŁUŻBA KOŚCIELNA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, HIPOPOTAMOWATE, KOK, ELEKTRON WALENCYJNY, SEKCJA, ANTYKWARNIA, ZMIERZCH CYWILNY, KUCHENKA MIKROFALOWA, LUZAK, WÓZ BOJOWY, KONTRALT, WETKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SZYBKOŚĆ, BAŁYK, PUNKT POMIAROWY, SUW, POMPA, NIECKA BASENOWA, BATYMETRIA, SANDAŁY, ZGNIŁKI, ŁEB NA KARKU, RAKIETOWIEC, STRAJK OSTRZEGAWCZY, PASTOR, MAKARON, ANTYSYJONISTA, GODZ, KANARKI KSZTAŁTNE, MISIAK, GARŚĆ, LUGIER, SZACHT, AKTYWISTA, JANKA, DZIANINA, WIGONIA, KRÓLOWA MATKA, FILIŻANKA, NIEROZEZNANIE, SPÓŹNIALSTWO, ZAKĄSKA, BRĄZ, ?SIEDEMDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.690 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAPĘDZANY MECHANICZNIE POJAZD, KTÓRY PORUSZA SIĘ DZIĘKI WŁASNEMU NAPĘDOWI, MAJĄCY CO NAJMNIEJ CZTERY KOŁA, KOMPLETNY, SKOMPLETOWANY LUB NIEKOMPLETNY, OSIĄGAJĄCY MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAPĘDZANY MECHANICZNIE POJAZD, KTÓRY PORUSZA SIĘ DZIĘKI WŁASNEMU NAPĘDOWI, MAJĄCY CO NAJMNIEJ CZTERY KOŁA, KOMPLETNY, SKOMPLETOWANY LUB NIEKOMPLETNY, OSIĄGAJĄCY MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJAZD SILNIKOWY napędzany mechanicznie pojazd, który porusza się dzięki własnemu napędowi, mający co najmniej cztery koła, kompletny, skompletowany lub niekompletny, osiągający maksymalną prędkość przekraczającą 25 km/h (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJAZD SILNIKOWY
napędzany mechanicznie pojazd, który porusza się dzięki własnemu napędowi, mający co najmniej cztery koła, kompletny, skompletowany lub niekompletny, osiągający maksymalną prędkość przekraczającą 25 km/h (na 15 lit.).

Oprócz NAPĘDZANY MECHANICZNIE POJAZD, KTÓRY PORUSZA SIĘ DZIĘKI WŁASNEMU NAPĘDOWI, MAJĄCY CO NAJMNIEJ CZTERY KOŁA, KOMPLETNY, SKOMPLETOWANY LUB NIEKOMPLETNY, OSIĄGAJĄCY MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - NAPĘDZANY MECHANICZNIE POJAZD, KTÓRY PORUSZA SIĘ DZIĘKI WŁASNEMU NAPĘDOWI, MAJĄCY CO NAJMNIEJ CZTERY KOŁA, KOMPLETNY, SKOMPLETOWANY LUB NIEKOMPLETNY, OSIĄGAJĄCY MAKSYMALNĄ PRĘDKOŚĆ PRZEKRACZAJĄCĄ 25 KM/H. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x