ELEMENT NIEODWRACALNY PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO, KTÓRY NIE DAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAKO ILOCZYN DWÓCH ELEMENTÓW NIEODWRACALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEMENT NIEROZKŁADALNY to:

element nieodwracalny pierścienia całkowitego, który nie daje się przedstawić jako iloczyn dwóch elementów nieodwracalnych (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT NIEODWRACALNY PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO, KTÓRY NIE DAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAKO ILOCZYN DWÓCH ELEMENTÓW NIEODWRACALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.756

ŚLISKOŚĆ, CHEMIA, BASISTA, FAŁ, KSYLEN, INTERAKTYWNOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, ZMARTWIENIE, PRZYROST, PERIODYK, SELEKCJONER, SZKARŁAT, TAMTAM, PERKOZ GRUBODZIOBY, STEP IRLANDZKI, BISKUP RZYMU, SZATA DEJANIRY, JEZIORO EUTROFICZNE, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, SPOŁECZNE, INTERNACJONAŁ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, WYSMUKŁOŚĆ, STRATEG, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SAMOTRZASK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MASZYNA CIEPLNA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, CETOLOGIA, JAJARZ, AGENEZJA, CHOROWITOŚĆ, OLEJ JADALNY, SKAKUNY, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, SZCZUR, BELLOTTO, ROZETKA, PRAWO JOULE'A, ROSOŁEK, CYPR, KONSTYTUCJA, CUKRÓWKA, LALKA, KARMAN, SZTACHETA, RIDER, KATAKAUSTYKA, SIEWECZKA, BYDLĘCTWO, PIECZENIARZ, FAŁD GŁOSOWY, KICZUA, PERLICZKA, ANTYSYJONISTA, PIDŻIN, KOŃ JOMUDZKI, KRATKA KSIĘCIA WALII, FAŁD KORZENIOWY, EPONIM, KAMARYLA, ASZKENAZYJCZYK, RZEZANIEC, EFEKT SORETA, EGZEGETA, KOREK TOPLIWY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, KOTWICA ZAPASOWA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ŚPIĄCZKA, ŻYWA MOWA, KWIATUSZEK, ANTROPONIMIA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, IDIOGRAFIZM, BAWOLE OKO, REPETYTOR, HYDROPŁAT, MANOMETRIA ANOREKTALNA, SZKOŁA, POWTÓRZENIE, POPRZEDNIK, WYROCZNICA, PASO PERUWIAŃSKI, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ŻART, BAKARAT, MLECZAJ LEPKI, SNIFTER, ZACHOWANIE, KARAFINKA, LEŃ, SIŁOWNIA JĄDROWA, CZUWANIE, TOALETA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, BURŻUJSTWO, LEUMAFIT, WAHADŁO, KARTOWNIK, BURAK STOŁOWY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SUWNICA BRAMOWA, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, MĘTY SPOŁECZNE, JARZMO, PROSTY, ZMOTORYZOWANY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KASOWNIK, GOMÓŁKA, MIASTO POWIATOWE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, LAWA TRZEWIOWA, BANDAŻ, MLECZAN, PANTOFELNIK, LUZAK, WŁOSEK, PIERWIASTEK, AUKSYNA, BĄK, POZAHISTORYCZNOŚĆ, OFF, DROŻDŻOWNIA, WORKOWCE, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, USTAWKA, SIATECZKA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, CZYRAK MNOGI, BIOLOGIA SYSTEMOWA, ATEMOYA, CHIŃSKI, ZGRZEBŁO, PŁOZA OGONOWA, HEZYCHAZM, WŁÓCZNIA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, DZIEŃ REKTORSKI, JAGIELLON, MIEDNICZKA NERKOWA, ŁUPINA, ANUCZIN, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ZESTAW KINA DOMOWEGO, GRAMATYKA, OBŻARCIUCH, REWERENCJA, DEKLINACJA NIJAKA, WIEŻA KONTROLNA, FILOGENETYKA, APOLOGETA, SATYRYCZNOŚĆ, WYZIEWY, KREOL, SPÓŁGŁOSKA USTNA, RÓWNANIE CAŁKOWE, WODA PODSKÓRNA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, KRAJOBRAZ, DIAK, KORONKA BRUKSELSKA, WYKRĘCANIE, FANEROFIT, CZIP, OPENER, PENITENCJA, DWUWARSTWOWOŚĆ, LINOWIEC, BAŚNIOWOŚĆ, ROK KOŚCIELNY, FILIPIN, PITU-PITU, CECHOWNIA, KANAŁ, LOS, NAPÓJ WINOPOCHODNY, GALWANOSTEGIA, WARP, PRZYSTANIOWY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, SOCJALIZM UTOPIJNY, KURCZĘ, ZAWOŁANIE, SPEKTROSKOPIA, ANGEOLOGIA, BOSTON, ANGLEZOWANIE, ROZPŁODOWIEC, OWAL CASSINIEGO, JORDANEK, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, KOŁO, KEYBORD, WYBRYK NATURY, ŻEBERKA, KAMIEŃ, UKŁAD, SARYIG, ZASIĄG, KOSMOLOGIA, CHAŁTURSZCZYK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, WRAŻENIE, BÓBR AMERYKAŃSKI, SANATORIUM UZDROWISKOWE, LAMPA KARBIDOWA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, OBYCZAJNOŚĆ, WIARUS, DINUKLEOTYD, AKWIZYTOR, ROSA, CHOROBOWE, ASOCJALNOŚĆ, JĘZYKI AŁTAJSKIE, PLAZMOLIZA, JEDNOLATEK, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, DRUGA NATURA, ODRUCH KOLANOWY, ELEMENT, MARUDER, USYTUOWANIE, JAJARZ, ELEKTROCHIRURGIA, WĘŻÓWKA, UKŁAD HAMULCOWY, WYDŁUŻALNIK, DEFENSYWA, POTOK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, CZARTER, JĘZYK PASZTO, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, APLIKANT ADWOKACKI, KRÓCIEC, DYSGRAFIK, PRZEPYCHACZKA, TYCZKARZ, FARSZ, FUNKCJA ZDANIOWA, NIELETNIOŚĆ, NIECHLUJSTWO, PIORUN KULISTY, PARTYKULARNOŚĆ, SYJAMSKI, KARATE TRADYCYJNE, MECHANIZM RYGLOWY, PRZYZWOITOŚĆ, WAN, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, PŁAZY OGONIASTE, MONTAŻYSTA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, MAGNOLIA, NOSTRZYK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, TŁUMACZ, MONOPTERES, FOKSTERIER, O-BENZOCHINON, KOSTIUM, PIĘTA, ŚWIERK KŁUJĄCY, WYGŁAD TEKTONICZNY, WDÓWKA, ZŁOTOWŁOSA, BAŁYK, KARCYNOGEN, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MANIA PRZEŚLADOWCZA, HUMOR, CIENNIK, PAREJAZAUR, CHORĄGIEW STRZELCZA, WIDZENIE PERYFERYJNE, WŁÓKNO, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, WSKRZESICIEL, PARCH, AMERYKA, BENNET, KOŻUSZEK, OSKRZELE, ZASIĘG, RUDZIK, ZALANIE SIĘ, JOGIZM, SOLARIUM, NIEOBLICZALNOŚĆ, EUROCENT, GUZ ŁAGODNY, ?KACAPSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT NIEODWRACALNY PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO, KTÓRY NIE DAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAKO ILOCZYN DWÓCH ELEMENTÓW NIEODWRACALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT NIEODWRACALNY PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO, KTÓRY NIE DAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAKO ILOCZYN DWÓCH ELEMENTÓW NIEODWRACALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEMENT NIEROZKŁADALNY element nieodwracalny pierścienia całkowitego, który nie daje się przedstawić jako iloczyn dwóch elementów nieodwracalnych (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEMENT NIEROZKŁADALNY
element nieodwracalny pierścienia całkowitego, który nie daje się przedstawić jako iloczyn dwóch elementów nieodwracalnych (na 21 lit.).

Oprócz ELEMENT NIEODWRACALNY PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO, KTÓRY NIE DAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAKO ILOCZYN DWÓCH ELEMENTÓW NIEODWRACALNYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ELEMENT NIEODWRACALNY PIERŚCIENIA CAŁKOWITEGO, KTÓRY NIE DAJE SIĘ PRZEDSTAWIĆ JAKO ILOCZYN DWÓCH ELEMENTÓW NIEODWRACALNYCH. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast