KTOŚ WYMYŚLONY LUB ISTNIEJĄCY UMOWNIE (NP. JAKO ROLA, KTÓRĄ DOPIERO KTOŚ MOŻE PRZYJĄĆ, JAKO PEWNA STRUKTURA UMYSŁOWA); TAKŻE BOHATER NP. UTWORU LIT., FILMU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSTAĆ to:

ktoś wymyślony lub istniejący umownie (np. jako rola, którą dopiero ktoś może przyjąć, jako pewna struktura umysłowa); także bohater np. utworu lit., filmu itp (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POSTAĆ

POSTAĆ to:

zarys figury, postawy, kształtu ciała, najczęściej ludzkiego (na 6 lit.)POSTAĆ to:

osobistość, człowiek kojarzony z powodu swojej osobowości (na 6 lit.)POSTAĆ to:

kształt, forma czegoś (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ WYMYŚLONY LUB ISTNIEJĄCY UMOWNIE (NP. JAKO ROLA, KTÓRĄ DOPIERO KTOŚ MOŻE PRZYJĄĆ, JAKO PEWNA STRUKTURA UMYSŁOWA); TAKŻE BOHATER NP. UTWORU LIT., FILMU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.453

POLSKI, SZEŚĆSETKA, SŁUŻALCZOŚĆ, PART, BLOCZEK, GAD, TRASZKA OGNISTA, KLAPA, MATOŁ, HIPOTROFIA, EMALIA, GURU, KIEŁ, FLAKI, KONWERTER, CYCEK, TRAŁ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, ALBAŃSKOŚĆ, MROZIWO, DOLAS, DOWCIPNOŚĆ, ŻARTOWNIŚ, ORZECH, TURNIA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, GRA KOMPUTEROWA, TINGEL, SŁOBODA, WIR PIASKOWY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WYCIERACZKA, IMITATOR, LEJTNANT, ORION, IRONICZNOŚĆ, CHOCHOŁEK, LEMIESZKA, TEŚCIK, ŚMIECI, BIOPREPARAT, SŁUP, WYSTRÓJ, OPIEKUN FAKTYCZNY, BOGACTWO, PYTANIE, SZYPUŁA, OSCYLACJA, KOLEŻEŃSKOŚĆ, KLAKSON, BIURO ŁĄCZNIKOWE, HURYSA, CYNAMON, ZRAZ, SZTANDAR, MOSTOWNICA, BAJECZKA, HAMULEC, PIĘĆDZIESIĄTKA, AEDICULA, UNDARIA PIERZASTODZIELNA, WANIENECZKA, BATALIA, OPIEKUŃCZOŚĆ, NOWELIZACJA, IKOS, FIOLET GENCJANY, KONCHYLIOLOGIA, CHARYZMA, STYPENDIUM, BARWNIK SPOŻYWCZY, ZAWIESZKA, SONDA, JAPOŃSKOŚĆ, STRAJK OKUPACYJNY, SIUR, SKRZELOTCHAWKI, PĘTELKA, KOMÓRECZKA, CENA, MENEDŻMENT, CHORWACKOŚĆ, TAKSÓWKARKA, FILIŻANKA, TYK, KOGUT, FAWORYT, GAMEPLAY, SZATAN, SILNIK, KRAINA, EFEKT MNOŻNIKOWY, HOMESPUN, ARUMUŃSKI, SPEAKER, ŻAŁOBA, BRZYDACTWO, SKOPEK, SAMPEL, STOCZNIA, LANIE, ŚCIĘCIE, PRZEWROTKA, JAK, WYBRANKA, MASA SOLNA, HENOTEIZM, GOLF, ZAKOPCENIE, GONDWANA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, JEDNOSTKA POMOCNICZA, KRA LODOWCOWA, MIKONAZOL, MAJDAN, WIELKA BESTIA, ŻYŁA, BEZIDEOWOŚĆ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, PRAWDA, OSTOJA, OGÓR, REGION WĘZŁOWY, SZÓSTKA, ZBROJA ŁUSKOWA, OPARY, DRIBLING, ADWOKAT DIABŁA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, PŁUCZKA, KOMÓRCZAK, MITSUBISHI, ŁUPACZKA, MAGNESIK, PŁASKOZIEMCA, SKALISKO, TRUBADUR, SIEĆ NEURONOWA, JEDNOSTKA INFORMACJI, KORYBANT, BARWA, PASTEL, AOJDA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, BENEFICJENT, WĄTROBOWIEC, SZYMPANS ZWYCZAJNY, EMISJA, GUMKA, CZERSKA, BAGAŻÓWKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, KREDKA, ROZGRZEWACZ, WCIĄGARKA, NIHILIZM, BŁYSKOTKA, KOMPETYCJA, CZYREŃ, CHWYTAK, DZIOBAK, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, CHONDRA, MOŁODYCA, OTTO, REPUTACJA, WSPOMINKI, TURECKOŚĆ, MIESZEK, DYSKRETKA, KANWA, DŻAMAHIRIJJA, RELACJA, SĄD WOJENNY, FILAR PRZYPOROWY, GŁUPEK, KISIEL, KUFF, RDZEŃ MAGNETYCZNY, PRZEDROŚLE, PŁYTKA, SKALENOEDR, KONTENER, ŻEGLUGA, ŚWIETLIK, ŻEGLUGA, MURARKA OGRODOWA, CIS, FETYSZYZM, KUCZBAJA, KAPELMISTRZ, CHYTRY LIS, PRZESTRZEŃ AFINICZNA, ŁONO, FARBA OLEJNA, PLOTER TNĄCY, TEATR, OLEJ Z OLIWEK, OBRÓBKA, MATRYKUŁA, SPORT ZIMOWY, MASKA POŚMIERTNA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, DUM-DUM, CIĄGACZ, CIOTECZNY DZIADEK, OPINIA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ŻORŻETA, FORMA, KROK, IGOR, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NAWŁOĆ, GEOFAGIA, MARUDER, PLIK, PRZEŚWIETLENIE, KASZA JAGLANA, SZCZĘK ORĘŻA, CWANOŚĆ, DRUCIARZ, WRAK, CZAPKA FRYGIJSKA, ZAĆMA POWIKŁANA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, SIEKANIEC, PANŚWINIZM, TRAGIZM, DEFLEKTOR, CHOINKA, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, DZIEWIĄTKA, TECHNOLOGIZM, ANGLOSASKA, SŁUPEK, AUTOMOBILKLUB, SKOK, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, HANGAR, CZUŁOŚĆ, KAMARYLA, REDAKTOR NACZELNA, SIODZI, GŁOS, BEZLITOSNOŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, WYGASZACZ, GORSET, EKSPANDOR, UDRĘKA, BAJKA, METYS, BEZDUSZNOŚĆ, GLORIETA, BIAŁA ŚMIERĆ, GARBNIK, SZWEJK, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, TĘSKNOTA, TOPENANTA, NAŚLADOWNICTWO, UBEZWŁASNOWOLNIONY, AGREGAT KRYSTALICZNY, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, POLAK, DYSTRYBUTOR, OCET, AMBASADOR, WIDMO RENTGENOWSKIE, BAZA ODSETKOWA, NASZYWKA, STAROHISZPAŃSKI, NACZYNIAK LIMFATYCZNY ZŁOŚLIWY, SPÓŁKA HOLDINGOWA, IMPLIKACJA LOGICZNA, KRÓLIK EUROPEJSKI, NADZIEWARKA, KALWARIA, REZERWACJA, PAJAC, ZAJĄC, ŁOPATA, GRYZONIE, GĘSTE, PLĄTANA, PŁOMYK, SALATERKA, OŚWIECONOŚĆ, REWERSAŁ, SKŁADNIK POKARMOWY, LANDOWSKA, ALARM SZALUPOWY, KOLORYSTYKA, NAGRODZENIE, APTAMER, DZIERŻAWCA, KIMOGRAF, ?NARKOTYK MIĘKKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ WYMYŚLONY LUB ISTNIEJĄCY UMOWNIE (NP. JAKO ROLA, KTÓRĄ DOPIERO KTOŚ MOŻE PRZYJĄĆ, JAKO PEWNA STRUKTURA UMYSŁOWA); TAKŻE BOHATER NP. UTWORU LIT., FILMU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ WYMYŚLONY LUB ISTNIEJĄCY UMOWNIE (NP. JAKO ROLA, KTÓRĄ DOPIERO KTOŚ MOŻE PRZYJĄĆ, JAKO PEWNA STRUKTURA UMYSŁOWA); TAKŻE BOHATER NP. UTWORU LIT., FILMU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSTAĆ ktoś wymyślony lub istniejący umownie (np. jako rola, którą dopiero ktoś może przyjąć, jako pewna struktura umysłowa); także bohater np. utworu lit., filmu itp (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSTAĆ
ktoś wymyślony lub istniejący umownie (np. jako rola, którą dopiero ktoś może przyjąć, jako pewna struktura umysłowa); także bohater np. utworu lit., filmu itp (na 6 lit.).

Oprócz KTOŚ WYMYŚLONY LUB ISTNIEJĄCY UMOWNIE (NP. JAKO ROLA, KTÓRĄ DOPIERO KTOŚ MOŻE PRZYJĄĆ, JAKO PEWNA STRUKTURA UMYSŁOWA); TAKŻE BOHATER NP. UTWORU LIT., FILMU ITP sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - KTOŚ WYMYŚLONY LUB ISTNIEJĄCY UMOWNIE (NP. JAKO ROLA, KTÓRĄ DOPIERO KTOŚ MOŻE PRZYJĄĆ, JAKO PEWNA STRUKTURA UMYSŁOWA); TAKŻE BOHATER NP. UTWORU LIT., FILMU ITP. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x